Aktualizováno 22.7.2017  
RAKOUSKO-UHERSKO- 1740 - 1780 / AUSTRIA-HUNGARY 1740 - 1780
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Heller 1768 Nov2 -1/1 450,- AU000202
  1/2Kreuzer b.l. Nov 8 1/1- 450,- AU000801
  1Kreuzer 1780W Nov 14 1/1 850,- AU001406
  3Kreuzer 1745 Nov 56 -0/0- 2.700,- AU005603
  3Kreuzer 1754 Nov 72 -0/1 1.600,- AU007201 Vídeň
  3Kreuzer 1761 -0/1 2.500,- AU000007 patina, Praha
  3Kreuzer 1779B-V Nov 113 -1/1- 2.200,- AU011306
  6Kreuzer 1741 Nov 57 0/0 5.500,- AU005701
  6Kreuzer 1745 Nov 57 0/0 2.900,- AU005702
  6Kreuzer 1766 Nov 57 1/1 1.700,- AU005703
  7Kreuzer 1765KB Nov 105 1/0- 1.600,- AU010503
  10Kreuzer 1775SF Nov 89 -1/2 2.100,- AU008901
  15Kreuzer 1743KB Nov 96 0/0- 2.450,- AU009601 patina
  15Kreuzer 1745KB Nov 96 0/0 2.900,- AU009602
  20Kreuzer 1763 Nov 79 -0/0- 900,- AU007901 Vídeň
  20Kreuzer 1764 Nov 79 0/0- 1.700,- AU007903 Praha
  20Kreuzer 1764 Nov 79 -0/0 1.100,- AU007904 Vídeň
  20Kreuzer 1764 Nov 79 -0/1 500,- AU007902 Vídeň
  20Kreuzer 1765 Nov 79 0/0 1.600,- AU007906 Vídeň
  20Kreuzer 1765 Nov 79 1/0- 850,- AU007905 Praha
  20Kreuzer 1770EvS-AS Nov 90 1/1 750,- AU009010
  20Kreuzer 1774 Nov 90 0/0 2.100,- AU009002 Praha
  20Kreuzer 1778VC.S Nov 90 -RL/RL- 2.100,- AU009005 Tyroly, just.
  20Kreuzer 1778 VC-S Nov 90 0/0 1.600,- AU009003 Hall
  20Kreuzer 1778Eu/Sk Nov 90 0/0- 1.900,- AU009004 Praha, just.
  20Kreuzer 1780IC-AF Nov 90 -0/1 650,- AU009008
  20Kreuzer 1763KB Nov 109 0/0 1.500,- AU010901
  20Kreuzer 1769B/EVM-D Nov 115 -0/0- 2.400,- AU011501 Kremnice
  30Kreuzer 1748 Nov 80 0/0 11.000,- AU008001 Hall
  30Kreuzer 1767IC-SK Nov 91 0/0- 4.500,- AU009101 just.
  30Kreuzer 1777IC-FA Nov 141 2/1- 5.900,- AU014101
  1/4Tolar 1745 Nov 63 0/0- 6.100,- AU006301 Hall
  1/2Tolar 1755 Nov 82 -1/1- 4.800,- AU008201 Vídeň
  1/2Tolar 1769 Nov 151 -1/1- 1.600,- AU015101 lak, Brusel
  1/2Tolar 1772IC-Sk Nov 92 0/0- 9.300,- AU009203 Vídeň
  1/2Tolar 1779B/SKPD Nov 117 -0/0- 4.600,- AU011702 patina
  1/2Tolar 1780B/SK-PD Nov 117 0/0- 3.300,- AU011701 vada střižku
  1Tolar 1762 Nov 83 -0/1 8.500,- AU008302
  1Tolar 1765G Nov 83 -0/1 8.200,- AU008301 just.,
  1Tolar 1764 Nov 83 1/1 2.900,- AU008306
  1Tolar 1765KB Nov 112 0/0- 11.200,- AU011201
  1Tolar 1765 Nov 139 -0/0- 10.500,- AU013902 just.
  1Tolar 1766 Nov 139 -0/0 6.900,- AU013901
  1Tolar 1768 Nov 153 1/1- 2.800,- AU015301
  Eskalin 1752 Nov 145 -1/2 3.500,- AU014501
  1/2Sold 1777 Nov 42 1/1 1.200,- AU004201
  1Liard 1745 Nov 28 1/1- 1.500,- AU002806
  1Liard 1767 Nov 28 -RL/RL- 3.800,- AU002805 Brusel
  1Liard 1750 Nov 29 1/1- 1.700,- AU002901
  1Liard 1778 Nov 31 1/1 1.500,- AU003108
  1Liard 1780 Nov 31 1/1 1.500,- AU003110 Brusel
  2Liard 1750 Nov 30 1/1 1.700,- AU003005 hrana,Bruggy
  2Liard 1750 Nov 30 -1/2 1.300,- AU003004
  2Liard 1777 Nov 32 -0/1 2.600,- AU003207
  Dukaton 1749 Nov 150 1/1 11.500,- AU015001


RAKOUSKO-UHERSKO- 1740 - 1765 / AUSTRIA-HUNGARY 1740 - 1765
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Kreuzer 1750HA Nov 10 1/1 1.400,- AU001004
  1Kreuzer 1751HA Nov 10 0/0- 3.200,- AU001006 Hall,patina
  1Kreuzer 1751W Nov 10 0/0 2.300,- AU001007 Vídeň,patina
  1Kreuzer 1752HA Nov 10 -0/1 1.200,- AU001003 Hall
  1Kreuzer 1759KB Nov 10 -0/0- 1.600,- AU001005
  1Kreuzer 1760H Nov 7 -1/2 420,- AU000710
  3Kreuzer 1750HA Nov 12 1/1 2.200,- AU001204 Hall, patina
  3Kreuzer 1760HA Nov 12 -0/0- 1.800,- AU001205 Hall, patina
  3Kreuzer 1761HA Nov 12 -0/1 1.750,- AU001233 Hall
  3Kreuzer 1762HA Nov 12 0/0- 1.700,- AU001207 Hall
  3Kreuzer 1763HA Nov 12 0/0- 2.200,- AU001209 Hall
  3Kreuzer 1765HA Nov 12 -0/0- 1.700,- AU001202 Hall, patina
  3Kreuzer 1765HA Nov 12 -0/1 1.600,- AU001208 Hall
  3Kreuzer 1779B-V Nov 113 -1/1- 2.200,- AU011301 Nagy Banya
  6Kreuzer 1747HA Nov 13 -1/1 1.100,- AU001301 Hall, úhoz
  7Kreuzer 1752HA Nov 14 1/1- 1.500,- AU001401
  7Kreuzer 1762PR Nov 14 1/1 1.900,- AU001402
  10Kreuzer 1763PR Nov 15 -1/1- 1.300,- AU001501
  17Kreuzer 1753KB Nov 17a 1/1- 1.500,- AU001706
  17Kreuzer 1759KB Nov 17a 0/0 4.100,- AU001701
  17Kreuzer 1762PR Nov 17a -1/1- 2.200,- AU001703
  17Kreuzer 1764KB Nov 17a 0/0- 3.200,- AU001702
  20Kreuzer 1758HA Nov 18 1/1- 520,- AU001802 just.
  20Kreuzer 1761/0HA Nov 18 0/0 2.100,- AU001803 Hall
  20Kreuzer 1765WI Nov 18 RL 2.100,- AU001801 Vídeň
  30Kreuzer 1749 Nov 19 -0/1 2.800,- AU001901 grafity 48
  30Kreuzer 1752HA Nov 19 0/0- 4.700,- AU001902
  1/2Tolar 1763HA Nov 20 0/0 12.400,- AU002001 patina
  1Tolar 1757PR Nov 21a 1/1 11.000,- AU002101 Praha


RAKOUSKO-UHERSKO- 1765 - 1790 / AUSTRIA-HUNGARY 1765 - 1790
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Liard 1789 Nov 24 -0/0- 1.600,- AU002401 Brusel
  1Liard 1789 Nov 24 -0/1 1.400,- AU002403 Brusel
  1Liard 1789 Nov 24 1/1 1.300,- AU002405 Brusel
  2Liard 1787 Nov 27 2/2- 950,- AU002702 Brusel
  2Liard 1789 Nov 25 1/1 1.600,- AU002501
  3Kreuzer 1781B Nov 31 -1/2 1.900,- AU003101 just.
  6Kreuzer 1787H Nov 45 -1/1- 5.900,- AU004501
  10Kreuzer 1785B Nov 33 0/0- 1.950,- AU003301 just.
  10Kreuzer 1789B Nov 33 -1/1 750,- AU003302
  10Kreuzer 1789E Nov 33 2/2- 2.100,- AU003303
  20Kreuzer 1769A/IC.Sk Nov 7 0/0 1.650,- AU000702 Vídeň
  20Kreuzer 1769A/IC.Sk Nov 7 -0/0- 1.400,- AU000708
  20Kreuzer 1770GI/IB-FL Nov 7a 0/0 2.100,- AU000703
  20Kreuzer 1772B/EvMD Nov 7a 0/0- 1.500,- AU000705
  20Kreuzer 1772G/IBIV Nov 7a 1/1 700,- AU000704
  20Kreuzer 1780G/IB-IV Nov 7a 1/1- 1.300,- AU000709 Nagybanya
  20Kreuzer 1781B Nov 34a RL 2.300,- AU003422
  20Kreuzer 1783G Nov 34a 0/0 2.500,- AU003424
  20Kreuzer 1786F Nov 34 0/0 1.600,- AU003427 patina
  1/4Tolar 1788H Nov 38 0/0- 4.500,- AU003801 just.
  1/2Tolar 1786A Nov 41 -0/0- 3.800,- AU004101 patina
  1/2Tolar 1788A Nov 36 -1/1- 2.100,- AU003602 Vídeň
  1/2Tolar 1789M Nov 36 -0/1 2.650,- AU003601
  1Tolar 1782B Nov # 42 0/0- 5.200,- AU004207 Kremnice
  1Tolar 1782B Nov # 42 1/0- 4.700,- AU004208 Kremnice
  1Tolar 1783B Nov # 42 -0/0- 4.400,- AU004209
  1Tolar 1784 KM # 32 1/1 3.700,- AU003201 Brusel
  1Tolar 1785A KM # 43 1/1 4.300,- AU004301


RAKOUSKO-UHERSKO- 1790 - 1792 / AUSTRIA-HUNGARY 1790 - 1792
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka


RAKOUSKO-UHERSKO- 1792 - 1835 / AUSTRIA-HUNGARY 1792 - 1835
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  5Centessimi 1834V Nov 108 -0/0- 1.500,- AU010802 vada střižku
  1/4Lira 1822M Nov 109 -0/0- 780,- AU010911
  1/4Lira 1823M Nov 109 -1/1- 750,- AU010914
  1/4Lira 1824V Nov 109 -1/1- 1.400,- AU010912
  1/2Lira 1800 Nov 100 -1/2 2.600,- AU010022
  1Lira 1800 Nov 101 1/1- 4.700,- AU010122 vada střižku
  11/2Lira 1802A Nov 105 0/0- 8.900,- AU010522
  1Liard 1793 KM # 56 0/0- 2.500,- AU005601
  1Liard 1794 KM # 56 1/1 1.200,- AU005602
  14Liard 1794 KM # 59 0/0- 2.900,- AU005901 just.
  15Soldi 1802A Nov 98 0/0- 4.400,- AU009804
  15Soldi 1802F Nov 98 0/0 3.100,- AU009801 Hall
  15Soldi 1802F Nov 98 1/1 2.200,- AU009802 patina
  1/2Scudo 1826V Nov 112 -1/1- 2.900,- AU011203
  1Scudo 1824V 1/1- 5.700,- AU000009
  1/4Kreuzer 1800A KM # 2105 -0/0- 580,- AU210502
  1/4Kreuzer 1812A KM # 2106 0/0 1.200,- AU210601
  1/4Kreuzer 1812A KM # 2106 1/1 280,- AU210602
  1/4Kreuzer 1812B KM # 2106 -0/1 420,- AU210604
  1/4Kreuzer 1812B KM # 2106 1/1 320,- AU210603
  1/4Kreuzer 1816A KM # 2107 -0/1 210,- AU210704
  1/4Kreuzer 1816A KM # 2107 1/1- 140,- AU210701
  1/4Kreuzer 1816B KM # 2107 -0/0- 290,- AU210707
  1/4Kreuzer 1816B KM # 2107 -0/1 210,- AU210705
  1/4Kreuzer 1816B KM # 2107 -1/1- 80,- AU210702
  1/4Kreuzer 1816S KM # 2107 0/0- 340,- AU210708
  1/4Kreuzer 1816S KM # 2107 1/1 160,- AU210703
  1/2Kreuzer 1800B KM # 2108 -1/2 600,- AU210801
  1/2Kreuzer 1812A KM # 2109 -0/1 420,- AU210903
  1/2Kreuzer 1812A KM # 2109 1/1- 240,- AU210904
  1/2Kreuzer 1812A KM # 2109 -1/1- 140,- AU210901
  1/2Kreuzer 1812S KM # 2109 0/0 950,- AU210902
  1/2Kreuzer 1816A KM # 2110 -0/0- 320,- AU211001
  1/2Kreuzer 1816A KM # 2110 1/1 180,- AU211002
  1Kreuzer 1794H Nov 6 -0/1 750,- AU211101
  1Kreuzer 1794H Nov 6 1/1 600,- AU000601
  1Kreuzer 1800A KM # 2111 1/1- 140,- AU000602
  1Kreuzer 1812B KM # 2112 -0/0- 370,- AU211201
  1Kreuzer 1812B KM # 2112 1/1 280,- AU211206
  1Kreuzer 1812E KM # 2112 -1/2 350,- AU211204
  1Kreuzer 1812S KM # 2112 0/0 850,- AU211202
  1Kreuzer 1816A KM # 2113 RL 850,- AU211322
  1Kreuzer 1816A KM # 2113 0/0 420,- AU211301
  1Kreuzer 1816A KM # 2113 -0/0- 180,- AU211302
  1Kreuzer 1816A KM # 2113 1/1 80,- AU211303
  1Kreuzer 1816S KM # 2113 -0/0- 550,- AU211305
  3Kreuzer 1799A KM # 2115.1 1/1 1.400,- AU211501
  3Kreuzer 1799A KM # 2115.1 -1/2 900,- AU211515
  3Kreuzer 1800S KM # 2115.3 0/0 1.200,- AU211502
  3Kreuzer 1800S KM # 2115 0/0- 1.100,- AU211501
  3Kreuzer 1812B KM # 2116 1/1 320,- AU211601
  3Kreuzer 1818B KM # 2118 -0/0- 900,- AU211801 patina
  3Kreuzer 1820A KM # 2118 -0/0- 800,- AU211803
  3Kreuzer 1820B KM # 2118 0/0 1.800,- AU211812
  3Kreuzer 1820B KM # 2118 0/0- 900,- AU211806 patina
  3Kreuzer 1820B KM # 2118 -0/0- 1.000,- AU211807
  3Kreuzer 1820B KM # 2118 -0/1 520,- AU211808
  3Kreuzer 1821A KM # 2118 0/0- 1.300,- AU211809
  3Kreuzer 1821B KM # 2118 0/0 1.950,- AU211810
  3Kreuzer 1833C KM # 2121 P/P-0/0 4.500,- AU212101 prvoražba
  3Kreuzer 1833C KM # 2121 -RL/RL- 4.200,- AU212102
  5Kreuzer 1818A KM # 2123 1/1- 480,- AU212301
  5Kreuzer 1820A KM # 2123 0/0 1.600,- AU212302
  6Kreuzer 1800A KM # 2128 -RL/RL- 1.800,- AU212811
  6Kreuzer 1800A KM # 2128 0/0- 1.050,- AU212801
  6Kreuzer 1800A KM # 2128 -0/0- 600,- AU212802
  6Kreuzer 1800A KM # 2128 -0/1 450,- AU212812
  6Kreuzer 1800B KM # 2128 0/0 900,- AU212819 patina
  6Kreuzer 1800B KM # 2128 -0/0- 450,- AU212803
  6Kreuzer 1800B KM # 2128 1/1- 240,- AU212814
  6Kreuzer 1800C KM # 2128 -0/0- 450,- AU212813
  6Kreuzer 1800F KM # 2128 0/0 2.400,- AU212816
  6Kreuzer 1800F KM # 2128 -0/1 1.250,- AU212805
  6Kreuzer 1800F KM # 2128 1/1 750,- AU212806 dr.kor.
  6Kreuzer 1800S KM # 2128 0/0 1.200,- AU212807
  6Kreuzer 1800S KM # 2128 1/1- 220,- AU212815 patina
  6Kreuzer 1802H Nov 24a 0/0 4.700,- AU002410
  7Kreuzer 1802A KM # 2129 -0/0- 600,- AU212901
  7Kreuzer 1802B KM # 2129 0/0 1.100,- AU212902
  7Kreuzer 1802C KM # 2129 0/0 1.500,- AU212904
  7Kreuzer 1802C KM # 2129 0/0- 1.400,- AU212905
  7Kreuzer 1802C KM # 2129 -0/1 750,- AU212906
  7Kreuzer 1802G KM # 2129 0/0 2.300,- AU212907
  10Kreuzer 1815A KM # 2132 -RL/0 3.400,- AU213201 patina
  12Kreuzer 1795A KM # 2137 0/0 1.700,- AU213706
  12Kreuzer 1795A KM # 2137 -0/0- 1.200,- AU213703
  12Kreuzer 1795B KM # 2137 -0/1 1.300,- AU213701
  12Kreuzer 1795B KM # 2137 1/1 1.050,- AU213707 patina
  12Kreuzer 1795C KM # 2137 -0/0 1.850,- AU213702
  12Kreuzer 1795C KM # 2137 -0/0- 1.100,- AU213704 hrana
  12Kreuzer 1795C KM # 2137 1/1- 850,- AU213708
  12Kreuzer 1795F KM # 2137 -0/0- 2.400,- AU213709
  12Kreuzer 1795G KM # 2137 0/0- 2.400,- AU213710 vada střižku
  15Kreuzer 1807A KM # 2138 0/0- 1.400,- AU213801
  15Kreuzer 1807A KM # 2138 -0/0- 850,- AU213802
  15Kreuzer 1807S KM # 2138 -0/0- 750,- AU213803 patina
  15Kreuzer 1807S KM # 2138 -0/1 550,- AU213804
  20Kreuzer 1803A KM # 2139 0/RL- 1.850,- AU213919
  20Kreuzer 1803A KM # 2139 0/0- 700,- AU213909
  20Kreuzer 1803C KM # 2139 0/0- 1.600,- AU213907
  20Kreuzer 1804A KM # 2139 0/0 1.600,- AU213916 just.
  20Kreuzer 1804G KM # 2139 -0/0 850,- AU213910 just.
  20Kreuzer 1804G KM # 2139 1/1- 500,- AU213911
  20Kreuzer 1805B KM # 2140 -RL/RL 1.700,- AU214001 just.
  20Kreuzer 1806A KM # 2140 0/0 1.400,- AU214013
  20Kreuzer 1806B KM # 2140 0/0 1.400,- AU214006 just.
  20Kreuzer 1806B KM # 2140 -0/0- 900,- AU214007
  20Kreuzer 1806D KM # 2140 -0/0- 1.600,- AU214009
  20Kreuzer 1807A KM # 2141 -RL/RL 1.700,- AU214108
  20Kreuzer 1808A KM # 2141 0/0 1.500,- AU214109 just.
  20Kreuzer 1808D KM # 2141 1/1 1.200,- AU214101
  20Kreuzer 1808C KM # 2141 0/0- 1.500,- AU214102
  20Kreuzer 1809A KM # 2141 -0/0 650,- AU214107
  20Kreuzer 1809D KM # 2141 0/0 3.200,- AU214103
  20Kreuzer 1810A KM # 2141 0/0 900,- AU214104
  20Kreuzer 1810A KM # 2141 0/0- 950,- AU214105 patina
  20Kreuzer 1809 KM # 149 0/0 3.200,- AU014901 lístky do hloubky
  20Kreuzer 1809 KM # 149 0/0 3.500,- AU014902 lístky vystouplé
  20Kreuzer 1811A KM # 2142 0/RL- 1.200,- AU214201
  20Kreuzer 1811E KM # 2142 2/2 2.300,- AU214202
  20Kreuzer 1813B KM # 2142 0/0 1.400,- AU214204
  20Kreuzer 1814A KM # 2142 0/0 1.200,- AU214231
  20Kreuzer 1815A KM # 2142 RL 1.450,- AU214205
  20Kreuzer 1815A KM # 2142 -RL/RL- 1.200,- AU214206
  20Kreuzer 1815A KM # 2142 0/0 900,- AU214207
  20Kreuzer 1815G KM # 2142 -0/0- 1.400,- AU214209
  20Kreuzer 1817A KM # 2143 -0/1 600,- AU214318 dr.kor.
  20Kreuzer 1819A KM # 2143 -RL/0 1.400,- AU214303
  20Kreuzer 1819A KM # 2143 0/0 950,- AU214304
  20Kreuzer 1819A KM # 2143 -1/1- 320,- AU214305
  20Kreuzer 1819M KM # 2143 0/RL- 2.900,- AU214306
  20Kreuzer 1819M KM # 2143 0/0 2.400,- AU214307
  20Kreuzer 1820A KM # 2143 P/P-0/0 1.400,- AU214315 prvoražba
  20Kreuzer 1823/2E KM # 2143 -1/1 650,- AU214311
  20Kreuzer 1823A KM # 2143 0/0 1.050,- AU214312
  20Kreuzer 1825A KM # 2144 0/0- 750,- AU214405
  20Kreuzer 1828B KM # 2144 -0/0 1.400,- AU214401 prask.střižek
  20Kreuzer 1829A KM # 2144 0/0 1.250,- AU214402
  20Kreuzer 1830A KM # 2144 0/0 1.500,- AU214416
  20Kreuzer 1830A KM # 2144 -0/1 420,- AU214409
  20Kreuzer 1830B KM # 2145 -RL/0 1.600,- AU214501 just.
  20Kreuzer 1830C KM # 2145 0/0 900,- AU214503 just.
  20Kreuzer 1831A KM # 2146 0/0 3.400,- AU214603 patina,stuhy na krk
  20Kreuzer 1831A KM # 2146 -1/1 1.400,- AU214601
  20Kreuzer 1831A KM # 2146 -2/3 290,- AU214602
  20Kreuzer 1831M KM # 2147 -0/1 1.100,- AU214701
  20Kreuzer 1832A KM # 2147 -RL/RL 1.500,- AU214702
  20Kreuzer 1832A KM # 2147 0/0 900,- AU214703
  20Kreuzer 1832M KM # 2147 -0/0- 1.100,- AU214704
  20Kreuzer 1833B KM # 415.3 0/0- 1.700,- AU041501
  20Kreuzer 1835B KM # 415.3 0/0- 700,- AU041502
  30Kreuzer 1807B KM # 2149 1/1 550,- AU214901
  1/4Tolar 1794A KM # 60 0/0- 3.200,- AU006005 patina
  1/4Tolar 1796A KM # 60 0/0- 1.950,- AU006001 just.
  1/4Tolar 1797C KM # 60 0/0 3.100,- AU006002 patina
  1/2Tolar 1817A KM # 2153 -1/1- 4.200,- AU215302
  1/2Tolar 1822A KM # 2153 0/0- 5.400,- AU215301
1/2Tolar 1824G Nov58 0/0- 12.900,- AU005801
  1/2Tolar 1830A KM # 416 1/1- 8.200,- AU041601 Uherský typ
  1/2Tolar 1831A KM # 2155 0/0 17.800,- AU215501
  1/2Tolar 1832A KM # 2156 1/1- 3.900,- AU215601
  1/2Tolar 1833B KM # 408 0/0- 19.600,- AU040801
  1Tolar 1794M Nov.92 -0/0- 3.600,- AU009201 patina
  1Tolar 1806A KM # 2150 -0/0- 12.000,- AU215001
  1Tolar 1815A KM # 2161 0/0 4.900,- AU216101
  1Tolar 1815C KM # 2162 0/0- 5.500,- AU216202
  1Tolar 1819C KM # 2162 -0/1 3.800,- AU216203
  1Tolar 1820A KM # 2162 -0/0- 3.200,- AU216201
  1Tolar 1824A KM # 2162 -RL/0 4.800,- AU216207
  1Tolar 1824E KM # 2162 1/1 4.200,- AU216208
  1Tolar 1829A KM # 2163 0/0- 4.800,- AU216301
  1Tolar 1831A KM # 2164 1/0- 6.200,- AU216401
  1Tolar 1834A KM # 2165 -0/0- 6.500,- AU216503
  1Tolar 1830A KM # 418 0/0 19.200,- AU041801 just.
  11/2Lira 1902A Nov 105 0/0- 6.500,- AU010501 patina
  11/2Lira 1902A Nov 105 -1/1- 2.500,- AU010502 vada střiž.


RAKOUSKO-UHERSKO- 1835 - 1848 / AUSTRIA-HUNGARY 1835 - 1848
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  3Kreuzer 1835A KM # 2190 0/0 5.600,- AU219002 dlouhý opis
  3Kreuzer 1835A KM # 2190 0/0- 3.900,- AU219001 dlouhý opis
  3Kreuzer 1836A KM # 2190 0/0 3.600,- AU219004 dlouhý opis
  3Kreuzer 1837A KM # 2191 0/RL- 1.900,- AU219150
  3Kreuzer 1838A KM # 2191 -0/0- 600,- AU219102
  3Kreuzer 1839A KM # 2191 -RL/0 1.500,- AU219105
  3Kreuzer 1840A KM # 2191 -0/0- 420,- AU219107
  3Kreuzer 1846A KM # 2191 P/P-RL/0 1.650,- AU219108
  3Kreuzer 1846A KM # 2191 -RL/0 1.150,- AU219121
  3Kreuzer 1846A KM # 2191 0/0 850,- AU219115
  3Kreuzer 1847A KM # 2191 -RL/RL- 1.250,- AU219120
  3Kreuzer 1847A KM # 2191 0/0 850,- AU219112
  3Kreuzer 1847C KM # 2191 0/0 1.450,- AU219114
  3Kreuzer 1848A KM # 2191 0/RL- 1.200,- AU219116 patina
  3Kreuzer 1848A KM # 2191 0/0 950,- AU219117
  3Kreuzer 1848A KM # 2191 -0/0- 550,- AU219118
  5Kreuzer 1837A KM # 2196 0/0 1.400,- AU219601
  5Kreuzer 1838A KM # 2196 0/0 1.400,- AU219603
  5Kreuzer 1839C KM # 2196 1/1 520,- AU219608
  5Kreuzer 1840C KM # 2196 0/0- 800,- AU219606
  5Kreuzer 1840C KM # 2196 -1/2 250,- AU219614
  5Kreuzer 1846A KM # 2196 0/0 1.100,- AU219609
  5Kreuzer 1846A KM # 2196 -0/0- 580,- AU219610 pův.patina
  5Kreuzer 1847A KM # 2196 -RL/RL- 1.500,- AU219611
  5Kreuzer 1847A KM # 2196 0/0 1.200,- AU219612
  10Kreuzer 1842A KM # 2202 -RL/RL- 1.800,- AU220205
  10Kreuzer 1842A KM # 2202 -0/0- 750,- AU220206
  10Kreuzer 1843A KM # 2202 RL 2.800,- AU220207
  10Kreuzer 1843A KM # 2202 0/0 2.500,- AU220208
  10Kreuzer 1838B KM # 421 -RL/RL- 6.700,- AU042102
  10Kreuzer 1842B KM # 421 0/0 1.150,- AU042101
  10Kreuzer 1846B KM # 421 0/0 1.200,- AU042103
  10Kreuzer 1847B KM # 421 -0/0 900,- AU042107
  10Kreuzer 1848B KM # 421 0/0- 900,- AU042108
  20Kreuzer 1835C KM # 2207 0/0- 7.800,- AU220702 dlouhý opis
  20Kreuzer 1835C KM # 2207 1/1- 4.800,- AU220701 dlouhý opis,škráb
  20Kreuzer 1836A KM # 2207 1/1- 1.100,- AU220703 dlouhý opis,just.
  20Kreuzer 1840E KM # 2208 -0/1 950,- AU220811
  20Kreuzer 1840E KM # 2208 2/2 480,- AU220805
  20Kreuzer 1842M KM # 2208 -RL/0 2.100,- AU220808 pův.patina
  20Kreuzer 1842M KM # 2208 0/0 1.700,- AU220809
  20Kreuzer 1842M KM # 2208 -0/1 1.300,- AU220810
  20Kreuzer 1843M KM # 2208 RL/RL- 2.300,- AU220812 prvoraž.
  20Kreuzer 1843M KM # 2208 0/0 1.900,- AU220813
  20Kreuzer 1843M KM # 2208 0/0- 1.800,- AU220814
  20Kreuzer 1845C KM # 2208 -0/1 420,- AU220816
  20Kreuzer 1845M KM # 2208 -RL/0 3.800,- AU220819 pův.patina
  20Kreuzer 1846C KM # 2208 -0/0- 420,- AU220820
  20Kreuzer 1847A KM # 2208 RL/RL- 950,- AU220824 prvoraž.
  20Kreuzer 1847C KM # 2208 0/0 480,- AU220825
  20Kreuzer 1848A KM # 2208 RL 600,- AU220827 prvoraž.
  20Kreuzer 1848A KM # 2208 0/0- 450,- AU220828
  20Kreuzer 1848E KM # 2208 0/0- 2.200,- AU220829
  20Kreuzer 1848E KM # 2208 -0/0- 1.950,- AU220830
  20Kreuzer 1848E KM # 2208 1/1- 1.500,- AU220831
  20Kreuzer 1847B KM # 422 0/0 650,- AU042202
  20Kreuzer 1848B KM # 422 P/P-0/0 490,- AU042205 prvoraž.
  20Kreuzer 1848B KM # 422 0/0 450,- AU042206
  20Kreuzer 1848KB KM # 432 P/P-0/0 730,- AU043201 prvoraž.
  20Kreuzer 1848KB KM # 432 0/0 800,- AU043202
  20Kreuzer 1848KB KM # 432 0/0 620,- AU043203 just.
  1/2Tolar 1836A KM # 2224 0/0- 29.000,- AU222402
  1/2Tolar 1836A KM # 2224 1/1 12.900,- AU222401
  1/2Tolar 1842A KM # 2225 P/P-0/0 6.700,- AU222507 prvoraž.
  1/2Tolar 1847A KM # 2225 RL 8.900,- AU222503
  1/2Tolar 1847A KM # 2225 0/0- 5.900,- AU222504 hrana
  1/2Tolar 1848A KM # 2225 0/0- 4.900,- AU222502 patina
  1Tolar 1841A KM # 2240 1/0- 4.100,- AU224004
  1Tolar 1842A KM # 2240 -0/1 4.200,- AU224006
  1Tolar 1843A KM # 2240 0/0 5.200,- AU224001
  1Centesimo 1843V C # 12.2 -0/1 1.350,- AUI01201
  5Lire 1848M C # 22 -0/1 4.900,- AU002201
  5Lire 1848M C # 22 1/1 4.100,- AU002202


RAKOUSKO-UHERSKO- 1848 - 1892 / AUSTRIA-HUNGARY 1848 - 1892
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1/4Kreuzer 1851A KM # 2180 0/0- 600,- AU218001
  1/4Kreuzer 1851A KM # 2180 -0/0- 240,- AU218003
  1/4Kreuzer 1851A KM # 2180 -0/1 150,- AU218002
  1/4Kreuzer 1851A KM # 2180 1/1 100,- AU218005
  1/2Kreuzer 1851B KM # 2181 -0/1 180,- AU218101
  5/10kreuzer 1858A KM # 2182 0/0 360,- AU218225
  5/10kreuzer 1858B KM # 2182 0/0 750,- AU218201 patina
  5/10kreuzer 1858M KM # 2182 -0/0- 1.050,- AU218204 patina
  5/10kreuzer 1858M KM # 2182 1/1 400,- AU218202
  5/10kreuzer 1858M KM # 2182 -1/2 240,- AU218214
  5/10kreuzer 1859A KM # 2182 0/0- 350,- AU218222
  5/10kreuzer 1859B KM # 2182 1/1- 80,- AU218226
  5/10kreuzer 1859M KM # 2182 1/1 1.400,- AU218203
  5/10kreuzer 1859M KM # 2182 -1/1- 1.250,- AU218210
  5/10kreuzer 1859V KM # 2182 1/1- 1.400,- AU218205
  5/10kreuzer 1860A KM # 2182 -0/0- 140,- AU218227
  5/10kreuzer 1860E KM # 2182 -0/0- 2.100,- AU218215 patina
  5/10kreuzer 1860V KM # 2182 1/1- 800,- AU218216
  5/10kreuzer 1860V KM # 2182 -1/1- 550,- AU218206
  5/10kreuzer 1864A KM # 2182 -0/1 850,- AU218231
  5/10kreuzer 1864A KM # 2182 1/1 620,- AU218211
  5/10kreuzer 1864A KM # 2182 -1/1- 350,- AU218217
  5/10kreuzer 1864B KM # 2182 -0/0- 950,- AU218218
  5/10kreuzer 1865A KM # 2182 0/0- 1.200,- AU218232
  5/10kreuzer 1865A KM # 2182 1/1- 190,- AU218223
  5/10kreuzer 1865A KM # 2182 -1/1- 110,- AU218219
  5/10kreuzer 1866A KM # 2182 0/0 1.500,- AU218207 patina
  5/10kreuzer 1866A KM # 2182 2/2 110,- AU218224
  5/10kreuzer 1877 KM # 2183 0/0- 750,- AU218315 patina
  5/10kreuzer 1877 KM # 2183 -1/1- 190,- AU218301
  5/10kreuzer 1881 KM # 2183 0/0 490,- AU218307
  5/10kreuzer 1881 KM # 2183 1/1 420,- AU218302
  5/10kreuzer 1885 KM # 2183 RL 420,- AU218303 malý orel
  5/10kreuzer 1885 KM # 2183 0/0- 180,- AU218305
  5/10kreuzer 1891 KM # 2183 0/0 650,- AU218306
  5/10kreuzer 1882KB KM # 468 0/0 850,- AU046803
  5/10kreuzer 1882KB KM # 468 -0/0- 700,- AU046804
  5/10kreuzer 1882KB KM # 468 1/1 320,- AU046801
  1Kreuzer 1851A KM # 2185 0/0- 320,- AU218501
  1Kreuzer 1851E KM # 2185 -1/2 1.200,- AU218502
  1Kreuzer 1851E KM # 2185 2/2 850,- AU218503
  1Kreuzer 1858V KM # 2186 1/1 1.100,- AU218633
  1Kreuzer 1859A KM # 2186 1/1 60,- AU218620
  1Kreuzer 1859M KM # 2186 1/1 700,- AU218608
  1Kreuzer 1859V KM # 2186 -1/2 500,- AU218605
  1Kreuzer 1860A KM # 2186 0/0 350,- AU218612
  1Kreuzer 1860V KM # 2186 1/1- 550,- AU218621
  1Kreuzer 1860V KM # 2186 -1/2 230,- AU218622 hrana
  1Kreuzer 1861A KM # 2186 -0/1 90,- AU218615
  1Kreuzer 1861E KM # 2186 -1/2 210,- AU218623
  1Kreuzer 1862B KM # 2186 2/2- 110,- AU218624
  1Kreuzer 1878 KM # 2186 -0/0- 190,- AU218616
  1Kreuzer 1879 KM # 2186 -0/0- 160,- AU218627
  1Kreuzer 1881 KM # 2186 -RL/0 350,- AU218617
  1Kreuzer 1881 KM # 2186 0/0 250,- AU218618
  1Kreuzer 1881 KM # 2186 -0/0 190,- AU218606
  1Kreuzer 1885 KM # 2187 RL 300,- AU218701
  1Kreuzer 1885 KM # 2187 0/0 210,- AU218706
  1Kreuzer 1885 KM # 2187 -0/0 150,- AU218702
  1Kreuzer 1891 KM # 2187 RL 450,- AU218705
  1Kreuzer 1891 KM # 2187 0/0 420,- AU218704
  1Kreuzer 1891 KM # 2187 1/1 90,- AU218703
  1Kreuzer 1848 KM # 430.1 1/1 320,- AU043001
  1Kreuzer 1849NB KM # 430.2 -RL/0 5.200,- AU043002
  1Kreuzer 1868KB KM # 441.1 0/0- 370,- AU044105
  1Kreuzer 1868KB KM # 441.1 -0/0- 280,- AU044102
  1Kreuzer 1869KB KM # 441.1 -0/0- 150,- AU044103
  1Kreuzer 1873KB KM # 441.1 2/1- 1.500,- AU044104
  1Kreuzer 1873KB KM # 441.1 2/2- 950,- AU044101
  1Kreuzer 1878KB KM # 458 0/0- 750,- AU045808
  1Kreuzer 1879KB KM # 458 -1/1- 150,- AU045806
  1Kreuzer 1883KB KM # 458 1/1- 150,- AU045805
  1Kreuzer 1885KB KM # 458 0/0- 950,- AU045801
  1Kreuzer 1886KB KM # 458 0/0 950,- AU045807
  1Kreuzer 1886KB KM # 458 -0/1 320,- AU045802
  1Kreuzer 1888KB KM # 458 0/0- 1.050,- AU045804
  1Kreuzer 1891KB KM # 458 1/1 180,- AU045803
  1Kreuzer 1891KB KM # 478 0/0 1.400,- AU047804
  1Kreuzer 1891KB KM # 478 -0/0- 900,- AU047802
  1Kreuzer 1891KB KM # 478 1/1 230,- AU047805
  1Kreuzer 1892KB KM # 478 -0/0- 950,- AU047807
  1Kreuzer 1892KB KM # 478 1/1 520,- AU047803
  2Kreuzer 1848A KM # 2188 0/0 2.300,- AU218804
  2Kreuzer 1848A KM # 2188 0/0- 1.500,- AU218801
  2Kreuzer 1851A KM # 2189 -0/0- 700,- AU218905
  2Kreuzer 1851B KM # 2189 -0/1 950,- AU218904
  2Kreuzer 1851G KM # 2189 -1/1- 2.100,- AU218901
  2Kreuzer 1851G KM # 2189 2/2 850,- AU218902 hrana
  3Kreuzer 1849 KM # 434 1/1- 1.450,- AU043401 Revoluční mince
  3Kreuzer 1851A KM # 2193 1/1 740,- AU219305
  3Kreuzer 1851B KM # 2193 1/1 750,- AU219306
  3Kreuzer 1851B KM # 2193 -1/1- 480,- AU219302
  3Kreuzer 1851G KM # 2193 1/1- 1.800,- AU219303 vada střižku
  3Kreuzer 1851G KM # 2193 -1/1- 950,- AU219308 malé G
  4Kreuzer 1860A KM # 2194 -RL/RL- 3.800,- AU219405
  4Kreuzer 1860A KM # 2194 1/1 520,- AU219402
  4Kreuzer 1861A KM # 2194 1/1- 420,- AU219403
  4Kreuzer 1861B KM # 2194 -1/1- 210,- AU219401
  4Kreuzer 1861E KM # 2194 2/2 900,- AU219406
  4Kreuzer 1864B KM # 2194 0/0 2.300,- AU219404 patina
  4Kreuzer 1868KB KM # 442 RL 4.400,- AU044201
  4Kreuzer 1868KB KM # 442 -0/1 900,- AU044209
  4Kreuzer 1868KB KM # 442 -0/1 650,- AU044202 hrana
  4Kreuzer 1868KB KM # 442 1/1 750,- AU044203
  4Kreuzer 1868KB KM # 442 1/1 390,- AU044204 hrana
  5Kreuzer 1858A KM # 2197 0/0 500,- AU219713
  5Kreuzer 1858A KM # 2197 0/0- 290,- AU219704
  5Kreuzer 1859A KM # 2197 0/0 500,- AU219706
  5Kreuzer 1859A KM # 2197 0/0- 350,- AU219708
  5Kreuzer 1859M KM # 2197 -0/1- 1.400,- AU219703
  5Kreuzer 1859M KM # 2197 -1/2 1.200,- AU219701
  5Kreuzer 1859V KM # 2197 -0/0- 1.350,- AU219710
  5Kreuzer 1859V KM # 2197 -1/1- 620,- AU219702
  5Kreuzer 1859V KM # 2197 -1/2 420,- AU219714
  5Kreuzer 1863A KM # 2197 0/0 1.950,- AU219715
  5Kreuzer 1864A KM # 2197 0/0 1.200,- AU219717
  5Kreuzer 1864A KM # 2197 1/1 320,- AU219716
  6Kreuzer 1848A KM # 2199 RL 1.000,- AU219901
  6Kreuzer 1848A KM # 2200 0/0 700,- AU220006 patina
  6Kreuzer 1848C KM # 2200 0/0- 750,- AU220005 patina
  6Kreuzer 1849A KM # 2200 -RL/0 550,- AU220003
  6Kreuzer 1849A KM # 2200 0/0 420,- AU220009
  6Kreuzer 1849A KM # 2200 0/0- 320,- AU220002
  6Kreuzer 1849A KM # 2200 -0/0- 260,- AU220007 škráb
  6Kreuzer 1949NB KM # 435 0/0- 360,- AU043501 hr,
  10Kreuzer 1853A KM # 2203 RL 2.200,- AU220308
  10Kreuzer 1853A KM # 2203 0/0 1.600,- AU220302
  10Kreuzer 1853A KM # 2203 -0/0- 1.300,- AU220303
  10Kreuzer 1853A KM # 2203 1/1 1.100,- AU220301
  10Kreuzer 1855A KM # 2203 0/0 2.950,- AU220307
  10Kreuzer 1855A KM # 2203 -0/0- 1.950,- AU220304
  10Kreuzer 1858A KM # 2204 0/0 2.800,- AU220401 patina
  10Kreuzer 1859V KM # 2204 0/0 2.400,- AU220406
  10Kreuzer 1860V KM # 2204 0/0- 2.400,- AU220407 patina
  10Kreuzer 1860V KM # 2204 -1/1- 1.300,- AU220408
  10Kreuzer 1864A KM # 2204 -0/1 1.700,- AU220402
  10Kreuzer 1869 KM # 2206 -RL/RL 650,- AU220603
  10Kreuzer 1869 KM # 2206 0/0 420,- AU220611
  10Kreuzer 1869 KM # 2206 -0/0- 260,- AU220610
  10Kreuzer 1870 KM # 2206 P/P-RL 720,- AU220604 prvoražba
  10Kreuzer 1870 KM # 2206 1/1 180,- AU220612
  10Kreuzer 1871 KM # 2206 -0/1 4.200,- AU220602
  10Kreuzer 1871 KM # 2206 1/1- 2.100,- AU220608
  10Kreuzer 1871 KM # 2206 -1/2 1.200,- AU220624
  10Kreuzer 1872 KM # 2206 0/0 250,- AU220625
  10Kreuzer 1868KB KM # 443.1 RL 4.900,- AU044306 prvoražba
  10Kreuzer 1868KB KM # 443.1 0/0 4.100,- AU044301
  10Kreuzer 1868KB KM # 443.1 1/1 2.100,- AU044307
  10Kreuzer 1869KB KM # 443.1 RL 3.800,- AU044303
  10Kreuzer 1869KB KM # 443.1 -0/1 1.600,- AU044304
  10Kreuzer 1869KB KM # 443.1 1/1- 850,- AU044302
  10Kreuzer 1870KB KM # 451.1 0/0 2.900,- AU045101
  10Kreuzer 1870KB KM # 451.1 -0/1 1.200,- AU045102
  10Kreuzer 1873KB KM # 451.1 0/RL- 4.500,- AU045103
  10Kreuzer 1888KB KM # 451.1 -RL/RL- 4.400,- AU045105
  20Kreuzer 1852A KM # 2210 -RL/0 9.200,- AU221001
  20Kreuzer 1852A KM # 2210 0/0 6.900,- AU221002
  20Kreuzer 1852A KM # 2210 0/0- 5.600,- AU221003
  20Kreuzer 1852A KM # 2211 0/0 1.500,- AU221117
  20Kreuzer 1852B KM # 2211 -RL/RL- 2.100,- AU221116
  20Kreuzer 1852B KM # 2211 -RL/0 1.850,- AU221110
  20Kreuzer 1852B KM # 2211 0/0 1.700,- AU221102
  20Kreuzer 1853A KM # 2211 0/0 1.400,- AU221112
  20Kreuzer 1853A KM # 2211 0/0- 1.200,- AU221103
  20Kreuzer 1853E KM # 2211 0/0 5.200,- AU221139
  20Kreuzer 1854C KM # 2211 0/0 3.600,- AU221141
  20Kreuzer 1854E KM # 2211 1/1 1.600,- AU221111
  20Kreuzer 1855B KM # 2211 -RL/0 1.600,- AU221104 patina
  20Kreuzer 1855C KM # 2211 -RL/0 4.500,- AU221135
  20Kreuzer 1855C KM # 2211 0/0- 3.300,- AU221133
  20Kreuzer 1855C KM # 2211 1/1 2.200,- AU221134
  20Kreuzer 1855/4E KM # 2211 -0/0- 3.700,- AU221129
  20Kreuzer 1856B KM # 2211 -RL/RL 1.350,- AU221106 hrana
  20Kreuzer 1856B KM # 2211 0/0 1.400,.- AU221119
  20Kreuzer 1856E KM # 2211 0/0 3.700,- AU221140
  20Kreuzer 1868 KM # 2212 P/P-0/0 620,- AU221231 prvoraž.
  20Kreuzer 1868 KM # 2212 0/0- 450,- AU221206
  20Kreuzer 1869 KM # 2212 P/P-0/0 620,- AU221207 prvoraž.
  20Kreuzer 1869 KM # 2212 0/0 450,- AU221201
  20Kreuzer 1869 KM # 2212 0/0- 400,- AU221232
  20Kreuzer 1870 KM # 2212 RL 700,- AU221203
  20Kreuzer 1870 KM # 2212 0/0 530,- AU221204
  20Kreuzer 1870 KM # 2212 1/1 190,- AU221205
  20Kreuzer 1868KB KM # 445.1 P/P 2.100,- AU044501 ofic.restrike
  20Kreuzer 1868KB KM # 446.1 0/0 6.700,- AU044606
  20Kreuzer 1869KB KM # 446.1 -RL/RL- 4.500,- AU044601
  20Kreuzer 1869KB KM # 446.1 -1/2 750,- AU044603
  20Kreuzer 1869GYF KM # 446.2 -RL/RL 4.500,- AU044602
  20Kreuzer 1870KB KM # 447 P/P 1.900,- AU044701 ofic.novor. RESTRIKE
  1/4Florin 1857V KM # 2213 -1/1- 5.400,- AU221308
  1/4Florin 1858A KM # 2213 RL 1.100,- AU221316
  1/4Florin 1858A KM # 2213 -0/0 850,- AU221304
  1/4Florin 1858A KM # 2213 -0/0- 650,- AU221305
  1/4Florin 1858A KM # 2213 -0/0- 420,- AU221301
  1/4Florin 1858E KM # 2213 -0/0- 5.200,- AU221303
  1/4Florin 1858E KM # 2213 -0/0- 4.400,- AU221302 just.
  1/4Florin 1858V KM # 2213 -0/0- 12.900,- AU221306 patina
  1/4Florin 1859A KM # 2214 -0/0- 850,- AU221414
  1/4Florin 1859B KM # 2214 -0/0- 1.200,- AU221439 prvoražba
  1/4Florin 1859B KM # 2214 0/0 900,- AU221407
  1/4Florin 1859E KM # 2214 0/0 3.500,- AU221437
  1/4Florin 1859E KM # 2214 -0/0- 2.100,- AU221433
  1/4Florin 1859E KM # 2214 -1/2 800,- AU221401
  1/4Florin 1859V KM # 2214 0/0 5.500,- AU221412
  1/4Florin 1859V KM # 2214 1/1 2.400,- AU221419
  1/4Florin 1860A KM # 2214 -RL/0 4.600,- AU221406 patina
  1/4Florin 1860A KM # 2214 0/0- 2.900,- AU221426
  1/4Florin 1860A KM # 2214 -1/1- 900,- AU221415
  1/4Florin 1860B KM # 2214 -RL/RL- 1.100,- AU221428
  1/4Florin 1860B KM # 2214 0/0 900,- AU221416
  1/4Florin 1860V KM # 2214 1/1 2.300,- AU221422
  1/4Florin 1861A KM # 2214 0/0 1.100,- AU221438
  1/4Florin 1861B KM # 2214 0/0 6.700,- AU221421 patina
  1/4Florin 1862A KM # 2214 0/0 950,- AU221417
  1/4Florin 1862V KM # 2214 0/0 5.600,- AU221423
  1/4Florin 1863V KM # 2214 -0/0- 6.600,- AU221424 patina
  1/4Florin 1864A KM # 2214 P/P-0/0 2.900,- AU221435
  1/4Florin 1865A KM # 2214 RL 11.900,- AU221418
  1/4Florin 1865A KM # 2214 -RL/RL- 10.800,- AU221436 patina
  1/4Florin 1866A KM # 2215 1/1- 14.200,- AU221502
  1/4Florin 1867A KM # 2216 0/0 22.000,- AU221601
  1/4Florin 1871A KM # 2216 1/1 15.200,- AU221605 vada střižku
  1Florin 1857A KM # 2219 1/1- 1.950,- AU221908
  1Florin 1858A KM # 2219 -RL/0 900,- AU221902
  1Florin 1858A KM # 2219 0/0 850,- AU221903
  1Florin 1858A KM # 2219 1/1 470,- AU221904
  1Florin 1858B KM # 2219 -0/0 3.400,- AU221921
  1Florin 1858E KM # 2219 0/0 4.200,- AU221938
  1Florin 1858E KM # 2219 -1/1- 1.200,- AU221939
  1Florin 1858V KM # 2219 -0/0 4.200,- AU221922
  1Florin 1859A KM # 2219 RL 700,- AU221910
  1Florin 1859A KM # 2219 0/0 520,- AU221906
  1Florin 1859B KM # 2219 -RL/RL- 2.900,- AU221936 patina
  1Florin 1859B KM # 2219 0/0- 2.300,- AU221923
  1Florin 1859E KM # 2219 0/0 4.200,- AU221920
  1Florin 1860A KM # 2219 P/P-0/0 450,- AU221901 prvoražba
  1Florin 1860E KM # 2219 0/0 5.800,- AU221932
  1Florin 1861A KM # 2219 P/P-0/0 490,- AU221913 prvoražba
  1Florin 1862A KM # 2219 0/0 1.200,- AU221917
  1Florin 1863A KM # 2219 0/0 1.400,- AU221945
  1Florin 1863A KM # 2219 0/0 850,- AU221949 hrana
  1Florin 1863A KM # 2219 -0/0- 700,- AU221916
  1Florin 1870A KM # 2221 -0/0- 2.200,- AU222104
  1Florin 1871A KM # 2221 0/0 3.200,- AU222103
  1Florin 1871A KM # 2221 0/0- 2.600,- AU222105
  1Florin 1871A KM # 2221 -0/0- 2.200,- AU222106
  1Florin 1872 Nov 42 KM # 2222 0/0 2.200,- AU222202
  1Florin 1873 Nov 42 KM # 2222 -RL/RL 1.900,- AU222221
  1Florin 1873 Nov 42 KM # 2222 0/0 1.500,- AU222213
  1Florin 1873 Nov 42 KM # 2222 -0/0- 1.400,- AU222225
  1Florin 1874 Nov 42 KM # 2222 -0/0- 2.400,- AU222208
  1Florin 1874 Nov 42 KM # 2222 -0/1 1.950,- AU222226
  1Florin 1875 Nov 42 KM # 2222 -RL/0 880,- AU222258
  1Florin 1875 Nov 42 KM # 2222 0/0- 750,- AU222210
  1Florin 1876 Nov 42 KM # 2222 -RL/RL- 850,- AU222237
  1Florin 1876 Nov 42 KM # 2222 0/0 750,- AU222238
  1Florin 1877 Nov 42 KM # 2222 P/P-0/0 590,- AU222242
  1Florin 1877 Nov 42 KM # 2222 -RL/0 550,- AU222243
  1Florin 1877 Nov 42 KM # 2222 0/0 520,- AU222203
  1Florin 1880 Nov 42 KM # 2222 0/0 480,- AU222259
  1Florin 1881 Nov 42 KM # 2222 0/0 480,- AU222231
  1Florin 1881 Nov 42 KM # 2222 -0/1 320,- AU222251
  1Florin 1882 Nov 42 KM # 2222 0/0 850,- AU222220
  1Florin 1882 Nov 42 KM # 2222 -0/0- 550,- AU222235
  1Florin 1883 Nov 42 KM # 2222 0/0 520,- AU222232
  1Florin 1883 Nov 42 KM # 2222 0/0- 460,- AU222268
  1Florin 1884 Nov 42 KM # 2222 0/0- 460,- AU222269
  1Florin 1884 Nov 42 KM # 2222 -0/0- 390,- AU222205
  1Florin 1885 Nov 42 KM # 2222 0/0 540,- AU222233
  1Florin 1885 Nov 42 KM # 2222 0/0- 480,- AU222234
  1Florin 1886 Nov 42 KM # 2222 -RL/RL- 620,- AU222241
  1Florin 1886 Nov 42 KM # 2222 0/0- 420,- AU222227
  1Florin 1887 Nov 42 KM # 2222 -RL/0 520,- AU222228
  1Florin 1887 Nov 42 KM # 2222 0/0 480,- AU222217
  1Florin 1887 Nov 42 KM # 2222 -0/0- 390,- AU222271
  1Florin 1888 Nov 42 KM # 2222 0/0 480,- AU222218
  1Florin 1888 Nov 42 KM # 2222 0/0- 420,- AU222229
  1Florin 1889 Nov 42 KM # 2222 0/0 520,- AU222207
  1Florin 1890 Nov 42 KM # 2222 -0/0- 400,- AU222288
  1Florin 1891 Nov 42 KM # 2222 0/0 480,- AU222239
  1Florin 1891 Nov 42 KM # 2222 -0/0- 410,- AU222240
  1Florin 1892 Nov 42 KM # 2222 -RL/RL- 1.250,- AU222246
  1Florin 1892 Nov 42 KM # 2222 0/RL- 1.150,- AU222204
  1Florin 1892 Nov 42 KM # 2222 0/0 950,- AU222211
  1Florin 1892 Nov 42 KM # 2222 0/0- 800,- AU222212
  1Florin 1892 Nov 42 KM # 2222 -0/1 650,- AU222244
  1Florin 1869KB Nov43 KM # 449.1 0/0 1.900,- AU044903
  1Florin 1869KB Nov43 KM # 449.1 0/0- 1.700,- AU044902
  1Florin 1869GYF Nov43 KM # 449.2 0/0 2.600,- AU044909 just.
  1Florin 1871KB Nov 44 KM # 453.1 1/1- 1.700,- AU045303
  1Florin 1872KB Nov 44 KM # 453.1 0/0 4.300,- AU045317 patina
  1Florin 1872KB Nov 44 KM # 453.1 0/0 4.200,- AU045310 hrana
  1Florin 1873KB Nov 44 KM # 453.1 0/0 3.900,- AU045326
  1Florin 1874KB Nov 44 KM # 453.1 -0/0- 4.300,- AU045307
  1Florin 1874KB Nov 44 KM # 453.1 -0/1 2.900,- AU045316
  1Florin 1875KB Nov 44 KM # 453.1 -RL/RL- 3.200,- AU045309
  1Florin 1876KB Nov 44 KM # 453.1 0/0 1.800,- AU045302
  1Florin 1876KB Nov 44 KM # 453.1 0/0 1.400,- AU045311 hrana
  1Florin 1877KB Nov 44 KM # 453.1 0/0 1.700,- AU045333
  1Florin 1877KB Nov 44 KM # 453.1 0/0- 1.500,- AU045312
  1Florin 1877KB Nov 44 KM # 453.1 1/1- 520,- AU045304
  1Florin 1878KB Nov 44 KM # 453.1 0/0 950,- AU045308
  1Florin 1878KB Nov 44 KM # 453.1 0/0- 700,- AU045320
  1Florin 1879KB Nov 44 KM # 453.1 -RL/0 490,- AU045314
  1Florin 1879KB Nov 44 KM # 453.1 0/0 450,- AU045318
  1Florin 1880KB Nov 45 KM # 465 0/0 1.200,- AU046503
  1Florin 1880KB Nov 45 KM # 465 0/0- 1.050,- AU046516
  1Florin 1880KB Nov 45 KM # 465 -0/0- 700,- AU046504
  1Florin 1881KB Nov 45 KM # 465 0/0 750,- AU046506 úzký štít
  1Florin 1881KB Nov 45 KM # 465 0/0- 660,- AU046501 úzký štít
  1Florin 1881KB Nov 45 KM # 465 0/0 2.100,- AU046510 široký štít
  1Florin 1881KB Nov 45 KM # 465 0/0- 1.500,- AU046502 široký štít
  1Florin 1881KB Nov 45 KM # 465 -1/2 750,- AU046505 široký štít
  1Florin 1883KB Nov 46 KM # 469 0/0 1.000,- AU046921
  1Florin 1883KB Nov 46 KM # 469 -0/0- 490,- AU046902
  1Florin 1884KB Nov 46 KM # 469 0/0 1.300,- AU046909
  1Florin 1884KB Nov 46 KM # 469 0/0- 1.100,- AU046911
  1Florin 1885KB Nov 46 KM # 469 0/0 1.300,- AU046919
  1Florin 1885KB Nov 46 KM # 469 0/0- 1.050,- AU046906
  1Florin 1885KB Nov 46 KM # 469 2/1- 340,- AU046903
  1Florin 1886KB Nov 46 KM # 469 0/0 1.600,- AU046917
  1Florin 1886KB Nov 46 KM # 469 -0/0- 1.400,- AU046907
  1Florin 1886KB Nov 46 KM # 469 1/1- 650,- AU046912
  1Florin 1887KB Nov 46 KM # 469 0/0 850,- AU046918
  1Florin 1887KB Nov 46 KM # 469 0/0- 720,- AU046910
  1Florin 1887KB Nov 46 KM # 469 -0/1 480,- AU046901
  1Florin 1888KB Nov 46 KM # 469 0/0 1.150,- AU046925 patina
  1Florin 1888KB Nov 46 KM # 469 0/0- 950,- AU046913
  1Florin 1889KB Nov 46 KM # 469 0/0- 1.200,- AU046922
  1Florin 1890KB Nov 46 KM # 469 0/0 1.500,- AU046915 hrana
  1Florin 1890KB Nov 46 KM # 469 0/0- 1.800,- AU046908
  1Florin 1890KB Nov 46 KM # 469 1/1- 800,- AU046916
  2Florin 1859B KM # 2230 -0/0- 4.700,- AU223001
  2Florin 1868A KM # 2232 0/0 8.900,- AU223204
  2Florin 1868A KM # 2232 0/0- 8.600,- AU223201
  2Florin 1869A KM # 2232 0/0- 8.400,- AU223202
  2Florin 1870A KM # 2232 0/0 7.200,- AU223210 hrana
  2Florin 1871A KM # 2232 0/0 9.700,- AU223216 patina
  2Florin 1873 KM # 2233 0/0 6.500,- AU223316 hrana
  2Florin 1876 KM # 2233 -0/0 4.800,- AU223317
  2Florin 1877 KM # 2233 0/0 5.700,- AU223323 patina
  2Florin 1881 KM # 2233 -0/0- 4.600,- AU223315
  2Florin 1883 KM # 2233 0/0 5.300,- AU223324
  2Florin 1886 KM # 2233 0/0 5.400,- AU223322
  2Florin 1887 KM # 2233 0/0 5.400,- AU223327
  2Florin 1889 KM # 2233 0/0 5.600,- AU223318
  2Florin 1890 KM # 2233 0/0 5.500,- AU223314
  2Florin 1891 KM # 2233 0/0 5.400,- AU223326 patina
  2Florin 1892 KM # 2233 -0/1 4.300,- AU223328
  1Tolar 1856A KM # 2243.1 -0/0- 12.300,- AU224302
  1Tolar 1857A KM # 2244 0/0- 3.700,- AU224420
  1Tolar 1858B KM # 2244 0/0- 6.500,- AU224404 lak
  1Tolar 1858V KM # 2244 0/0 16.000,- AU224417
  1Tolar 1859A KM # 2244 -RL/RL- 5.500,- AU224418
  1Tolar 1861V KM # 2244 -RL/0 19.500,- AU224419
  1Tolar 1861V KM # 2244 -0/1 13.500,- AU224413
  1Tolar 1863V KM # 2244 1/1 7.300,- AU224414
  1Tolar 1865B KM # 2244 0/0 4.700,- AU224410 hrana
  1Tolar 1865B KM # 2244 1/1 3.500,- AU224402
  1Tolar 1865E KM # 2244 0/0 6.800,- AU224411
  2Tolar 1857A KM # -0/1 53.000,- AU000002 Jižní Dráha
  1Centesimo 1849ZV KM # 807 1/1- 480,- AUI80701 hrana
  1Centesimo 1849ZV KM # 807 2/1- 210,- AUI80702 hrana
  1Centesimo 1850B C # 25 -0/1 2.950,- AUI02501
  1Centesimo 1850M C # 25 1/1- 1.400,- AUI02502
  1Centesimo 1852M C # 29.1 1/1 520,- AUI02903
  1Centesimo 1852V C # 29.2 1/1 790,- AUI02902
  3Centesimi 1849ZV KM # 808 1/1- 480,- AUI80801
  3Centesimi 1849ZV KM # 808 -1/2 350,- AUI80802
  3Centesimi 1852M C # 26 1/1- 2.400,- AUI02601
  3Centesimi 1852M C # 26 -1/1- 1.300,- AUI02602
  3Centesimi 1852M C # 30.1 1/1- 380,- AUI03004
  3Centesimi 1852V C # 30.2 1/1 450,- AUI03001
  3Centesimi 1852V C # 30.2 1/1 210,- AUI03003 hrana
  5Centesimi 1849M C # 27 -0/0 3.700,- AUI02702
  5Centesimi 1849M C # 27 1/1 3.500,- AUI02703 hrana
  5Centesimi 1850M C # 27 1/1 3.700,- AUI02704
  5Centesimi 1849ZV KM # 809 -1/1- 480,- AUI80901
  5Centesimi 1852M C # 31.1 -1/1- 750,- AUI03101
  5Centesimi 1852V C # 31.2 1/1- 950,- AUI03102
  10Centesimi 1852V C # 32.1 1/1- 1.400,- AUI03202
  1Soldo 1862A C # 35.1 -0/0- 950,- AUI03502
  1Soldo 1862V C # 35.3 1/1 700,- AUI03501


RAKOUSKO-UHERSKO-1892-1918 / AUSTRIA-HUNGARY 1892-1918
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Heller 1893 KM # 2800 -0/0- 140,- AU280002
  1Heller 1893 KM # 2800 -0/1 90,- AU280078
  1Heller 1893 KM # 2800 1/1 60,- AU280003
  1Heller 1893 KM # 2800 2/2 20,- AU280004
  1Heller 1894 KM # 2800 0/0- 120,- AU280006
  1Heller 1894 KM # 2800 -0/0- 110,- AU280007
  1Heller 1894 KM # 2800 -0/1 60,- AU280079
  1Heller 1894 KM # 2800 1/1 40,- AU280008
  1Heller 1894 KM # 2800 2/2 20,- AU280009
  1Heller 1895 KM # 2800 0/0- 160,- AU280011
  1Heller 1895 KM # 2800 -0/0- 130,- AU280012
  1Heller 1895 KM # 2800 -0/1 60,- AU280013
  1Heller 1895 KM # 2800 1/1 30,- AU280014
  1Heller 1895 KM # 2800 2/2 20,- AU280015
  1Heller 1896 KM # 2800 1/1 80,- AU280018
  1Heller 1896 KM # 2800 -1/1- 50,- AU280019
  1Heller 1896 KM # 2800 2/2 40,- AU280020
  1Heller 1897 KM # 2800 RL 900,- AU280016
  1Heller 1897 KM # 2800 0/0 500,- AU280033
  1Heller 1897 KM # 2800 0/0- 390,- AU280044
  1Heller 1897 KM # 2800 1/1 160,- AU280022
  1Heller 1897 KM # 2800 2/2 80,- AU280023
  1Heller 1898 KM # 2800 0/0- 850,- AU280005 patina
  1Heller 1898 KM # 2800 -0/1 750,- AU280077
  1Heller 1898 KM # 2800 1/1 520,- AU280037
  1Heller 1898 KM # 2800 -1/2 350,- AU280076
  1Heller 1899 KM # 2800 1/1- 1.100,- AU280049
  1Heller 1899 KM # 2800 -1/2 680,- AU280048
  1Heller 1900 KM # 2800 1/1 30,- AU280029
  1Heller 1900 KM # 2800 2/2 20,- AU280030
  1Heller 1901 KM # 2800 0/0 170,- AU280027
  1Heller 1901 KM # 2800 -0/0- 150,- AU280034
  1Heller 1901 KM # 2800 -0/1 130,- AU280017
  1Heller 1901 KM # 2800 1/1 30,- AU280035
  1Heller 1901 KM # 2800 2/2 15,- AU280036
  1Heller 1902 KM # 2800 RL 240,- AU280031
  1Heller 1902 KM # 2800 0/0 160,- AU280032
  1Heller 1902 KM # 2800 -0/1 70,- AU280082
  1Heller 1902 KM # 2800 1/1 40,- AU280039
  1Heller 1903 KM # 2800 1/1 80,- AU280042
  1Heller 1903 KM # 2800 2/2 50,- AU280083
  1Heller 1909 KM # 2800 0/0- 130,- AU280041
  1Heller 1909 KM # 2800 1/1 40,- AU280046
  1Heller 1909 KM # 2800 -1/1- 30,- AU280047
  1Heller 1910 KM # 2800 0/0 100,- AU280043
  1Heller 1910 KM # 2800 -0/1 60,- AU280084
  1Heller 1910 KM # 2800 1/1 40,- AU280050
  1Heller 1910 KM # 2800 2/2 10,- AU280051
  1Heller 1911 KM # 2800 0/0- 130,- AU280052
  1Heller 1911 KM # 2800 -0/0- 90,- AU280053
  1Heller 1911 KM # 2800 1/1 20,- AU280054
  1Heller 1911 KM # 2800 2/2 10,- AU280055
  1Heller 1912 KM # 2800 RL 180,- AU280056
  1Heller 1912 KM # 2800 0/0 120,- AU280057
  1Heller 1912 KM # 2800 -0/0- 70,- AU280058
  1Heller 1912 KM # 2800 1/1 20,- AU280059
  1Heller 1913 KM # 2800 1/1 40,- AU280062
  1Heller 1914 KM # 2800 RL 180,- AU280063
  1Heller 1914 KM # 2800 -0/0 110,- AU280064
  1Heller 1914 KM # 2800 -0/0- 90,- AU280065
  1Heller 1914 KM # 2800 1/1 30,- AU280066
  1Heller 1916 KM # 2800 1/1 50,- AU280074
  1Heller 1916 KM # 2823 -0/0- 350,- AU282301
  1Heller 1916 KM # 2823 1/1 290,- AU282305
  2Heller 1893 KM # 2801 -0/0- 270,- AU280120
  2Heller 1893 KM # 2801 1/1 110,- AU280175
  2Heller 1894 KM # 2801 0/RL- 290,- AU280101
  2Heller 1894 KM # 2801 0/0 240,- AU280105
  2Heller 1894 KM # 2801 -0/0- 160,- AU280163
  2Heller 1894 KM # 2801 1/1 50,- AU280103
  2Heller 1894 KM # 2801 2/2 20,- AU280104
  2Heller 1895 KM # 2801 0/0- 250,- AU280118
  2Heller 1895 KM # 2801 1/1- 40,- AU280168
  2Heller 1896 KM # 2801 0/RL- 290,- AU280165
  2Heller 1896 KM # 2801 0/0 260,- AU280161
  2Heller 1896 KM # 2801 -0/0- 220,- AU280106
  2Heller 1896 KM # 2801 2/2 30,- AU280107
  2Heller 1897 KM # 2801 -RL/RL- 250,- AU280180
  2Heller 1897 KM # 2801 0/0- 210,- AU280127
  2Heller 1897 KM # 2801 -0/0- 130,- AU280162
  2Heller 1897 KM # 2801 -0/1 100,- AU280108
  2Heller 1897 KM # 2801 1/1 60,- AU280109
  2Heller 1897 KM # 2801 2/2 10,- AU280110
  2Heller 1898 KM # 2801 0/0 500,- AU280167
  2Heller 1898 KM # 2801 0/0 420,- AU280169 patina
  2Heller 1898 KM # 2801 -0/0- 360,- AU280135
  2Heller 1898 KM # 2801 1/1 110,- AU280111
  2Heller 1898 KM # 2801 -1/2 70,- AU280112
  2Heller 1898 KM # 2801 2/2 40,- AU280113
  2Heller 1899 KM # 2801 0/0- 220,- AU280147
  2Heller 1899 KM # 2801 -0/1 110,- AU280114
  2Heller 1899 KM # 2801 1/1 40,- AU280115
  2Heller 1899 KM # 2801 2/2 10,- AU280116
  2Heller 1900 KM # 2801 -1/1 100,- AU280117
  2Heller 1900 KM # 2801 2/2 50,- AU280119
  2Heller 1901 KM # 2801 -0/0- 550,- AU280174 patina
  2Heller 1901 KM # 2801 1/1 340,- AU280102
  2Heller 1901 KM # 2801 2/2 140,- AU280121
  2Heller 1902 KM # 2801 2/2 40,- AU280122
  2Heller 1903 KM # 2801 0/0 260,- AU280171 patina
  2Heller 1903 KM # 2801 -0/0- 210,- AU280176
  2Heller 1903 KM # 2801 1/1 60,- AU280123
  2Heller 1903 KM # 2801 2/2 30,- AU280124
  2Heller 1904 KM # 2801 0/0 550,- AU280172
  2Heller 1904 KM # 2801 -0/1 260,- AU280177
  2Heller 1904 KM # 2801 1/1 130,- AU280164
  2Heller 1904 KM # 2801 1/1- 80,- AU280125 hrana/edge
  2Heller 1904 KM # 2801 2/2 60,- AU280126
  2Heller 1905 KM # 2801 1/1 150,- AU280173
  2Heller 1905 KM # 2801 -1/1- 80,- AU280128
  2Heller 1905 KM # 2801 2/2 60,- AU280129
  2Heller 1906 KM # 2801 1/1 60,- AU280130
  2Heller 1906 KM # 2801 2/2 30,- AU280131
  2Heller 1907 KM # 2801 RL 280,- AU280138
  2Heller 1907 KM # 2801 0/0 200,- AU280166
  2Heller 1907 KM # 2801 -0/0 150,- AU280132
  2Heller 1907 KM # 2801 -0/0- 70,- AU280133
  2Heller 1907 KM # 2801 2/2 15,- AU280134
  2Heller 1908 KM # 2801 1/1 40,- AU280136
  2Heller 1908 KM # 2801 2/2 15,- AU280137
  2Heller 1909 KM # 2801 -0/0- 160,- AU280182
  2Heller 1909 KM # 2801 2/2 20,- AU280139
  2Heller 1910 KM # 2801 0/0 230,- AU280140
  2Heller 1910 KM # 2801 2/2 25,- AU280141
  2Heller 1911 KM # 2801 RL 210,- AU280142
  2Heller 1911 KM # 2801 -0/0- 120,- AU280144
  2Heller 1911 KM # 2801 1/0- 40,- AU280145
  2Heller 1911 KM # 2801 1/1 25,- AU280146
  2Heller 1912 KM # 2801 RL 160,- AU280143
  2Heller 1912 KM # 2801 -0/0 60,- AU280148
  2Heller 1912 KM # 2801 1/1 30,- AU280149
  2Heller 1913 KM # 2801 RL 250,- AU280157
  2Heller 1913 KM # 2801 0/0 180,- AU280150
  2Heller 1913 KM # 2801 -0/0- 70,- AU280151
  2Heller 1913 KM # 2801 1/1 20,- AU280152
  2Heller 1914 KM # 2801 RL 150,- AU280153
  2Heller 1914 KM # 2801 0/0 110,- AU280154
  2Heller 1914 KM # 2801 -0/0- 50,- AU280155
  2Heller 1914 KM # 2801 1/1 20,- AU280156
  2Heller 1915 KM # 2801 RL 210,- AU280160
  2Heller 1915 KM # 2801 -0/0- 50,- AU280158
  2Heller 1915 KM # 2801 1/1 30,- AU280159
  2Heller 1916 KM # 2824 1/1 80,- AU282401
  2Heller 1917 KM # 2824 1/1 60,- AU282402
  2Heller 1918 KM # 2824 1/1 40,- AU282404
  10Heller 1893 KM # 2802 0/0 320,- AU280218
  10Heller 1893 KM # 2802 -0/0- 150,- AU280220
  10Heller 1893 KM # 2802 1/1 70,- AU280201
  10Heller 1894 KM # 2802 0/0 210,- AU280217
  10Heller 1894 KM # 2802 0/0 140,- AU280212 dr.kor.
  10Heller 1894 KM # 2802 -0/1 90,- AU280219
  10Heller 1894 KM # 2802 -1/1- 20,- AU280202
  10Heller 1895 KM # 2802 0/0 210,- AU280221
  10Heller 1895 KM # 2802 0/0- 140,- AU280203
  10Heller 1895 KM # 2802 1/1 60,- AU280204
  10Heller 1895 KM # 2802 2/2 10,- AU280205
  10Heller 1907 KM # 2802 0/0 210,- AU280222
  10Heller 1907 KM # 2802 1/1 60,- AU280246
  10Heller 1908 KM # 2802 0/0 290,- AU280255
  10Heller 1908 KM # 2802 -0/0- 250,- AU280208
  10Heller 1909 KM # 2802 -RL/RL- 220,- AU280257
  10Heller 1909 KM # 2802 0/0 160,- AU280209
  10Heller 1909 KM # 2802 -0/0- 90,- AU280210
  10Heller 1909 KM # 2802 1/1 20,- AU280211
  10Heller 1910 KM # 2802 0/0 210,- AU280256
  10Heller 1910 KM # 2802 -0/0- 140,- AU280213
  10Heller 1910 KM # 2802 -0/1 80,- AU280214
  10Heller 1910 KM # 2802 1/1 40,- AU280215
  10Heller 1911 KM # 2802 -0/1 140,- AU280240
  10Heller 1911 KM # 2802 1/1 130,- AU280216
  10Heller 1915 KM # 2822 RL 190,- AU282220
  10Heller 1915 KM # 2822 0/0 100,- AU282202
  10Heller 1915 KM # 2822 -0/0- 60,- AU282203
  10Heller 1915 KM # 2822 1/1 30,- AU282204
  10Heller 1916 KM # 2822 0/0 130,- AU282221
  10Heller 1916 KM # 2825 0/0 150,- AU282503
  10Heller 1916 KM # 2825 -0/0- 70,- AU282502
  20Heller 1892 KM # 2803 -0/0 2.900,- AU280345
  20Heller 1892 KM # 2803 1/1 1.100,- AU280318
  20Heller 1892 KM # 2803 2/2 420,- AU280302
  20Heller 1893 KM # 2803 -RL/0 340,- AU280319
  20Heller 1893 KM # 2803 0/0 280,- AU280327
  20Heller 1893 KM # 2803 -0/0- 140,- AU280346
  20Heller 1893 KM # 2803 1/1 60,- AU280320
  20Heller 1894 KM # 2803 0/0 380,- AU280343
  20Heller 1894 KM # 2803 -0/1 170,- AU280344
  20Heller 1894 KM # 2803 2/2 10,- AU280301
  20Heller 1895 KM # 2803 -0/1 80,- AU280326
  20Heller 1895 KM # 2803 2/2 10,- AU280303
  20Heller 1907 KM # 2803 0/0 480,- AU280316
  20Heller 1907 KM # 2803 0/0- 210,- AU280347
  20Heller 1907 KM # 2803 -0/1 110,- AU280324
  20Heller 1907 KM # 2803 1/1 80,- AU280304
  20Heller 1907 KM # 2803 2/2 15,- AU280305
  20Heller 1908 KM # 2803 -0/1 80,- AU280325
  20Heller 1909 KM # 2803 -0/0- 220,- AU280333
  20Heller 1909 KM # 2803 -0/1 150,- AU280348
  20Heller 1911 KM # 2803 0/0 90,- AU280307
  20Heller 1911 KM # 2803 1/1- 30,- AU280308
  20Heller 1914 KM # 2803 0/0 450,- AU280322
  20Heller 1914 KM # 2803 -0/1 280,- AU280323
  20Heller 1916 KM # 2826 RL 290,- AU282610
  20Heller 1916 KM # 2826 0/0 160,- AU282601
  20Heller 1916 KM # 2826 -0/0- 110,- AU282602 kor.
  20Heller 1916 KM # 2826 1/1 30,- AU282603
  20Heller 1918 KM # 2826 0/0 130,- AU282608
  20Heller 1918 KM # 2826 -0/0- 110,- AU282604
  20Heller 1918 KM # 2826 1/1 50,- AU282605
  20Heller 1918 KM # 2826 -1/1- 40,- AU282606
  1Corona 1892 KM # 2804 2/2- 3.600,- AU280400
  1Corona 1893 KM # 2804 RL 1.050,- AU280455
  1Corona 1893 KM # 2804 0/0 950,- AU280440
  1Corona 1893 KM # 2804 0/0- 790,- AU280448
  1Corona 1893 KM # 2804 1/1 220,- AU280417
  1Corona 1894 KM # 2804 P/P-0/0 1.250,- AU280418 prvoražba
  1Corona 1894 KM # 2804 0/0 950,- AU280449 patina
  1Corona 1894 KM # 2804 -0/0- 450,- AU280401
  1Corona 1894 KM # 2804 -0/1 210,- AU280446
  1Corona 1895 KM # 2804 P/P--RL/RL- 1.800,- AU280419 prvoražba
  1Corona 1895 KM # 2804 -RL/RL- 1.650,- AU280421
  1Corona 1895 KM # 2804 0/0 1.500,- AU280422
  1Corona 1895 KM # 2804 -0/1 270,- AU280402
  1Corona 1896 KM # 2804 -1/1- 210,- AU280429
  1Corona 1897 KM # 2804 -1/1- 1.250,- AU280410
  1Corona 1897 KM # 2804 -1/2 750,- AU280414
  1Corona 1897 KM # 2804 2/2 490,- AU280477
  1Corona 1898 KM # 2804 0/0 1.000,- AU280416
  1Corona 1898 KM # 2804 0/0- 750,- AU280426
  1Corona 1898 KM # 2804 -0/0- 550,- AU280425
  1Corona 1898 KM # 2804 1/1 290,- AU280403
  1Corona 1899 KM # 2804 0/0 950,- AU280463
  1Corona 1899 KM # 2804 0/0- 850,- AU280441
  1Corona 1899 KM # 2804 -0/1 310,- AU280413
  1Corona 1899 KM # 2804 1/1 280,- AU280405
  1Corona 1900 KM # 2804 0/0 1.100,- AU280409
  1Corona 1900 KM # 2804 0/0- 750,- AU280406
  1Corona 1900 KM # 2804 1/1 220,- AU280430
  1Corona 1900 KM # 2804 -1/1- 160,- AU280431
  1Corona 1901 KM # 2804 P/P-0/0 1.200,- AU280408 prvoražba
  1Corona 1901 KM # 2804 0/0 1.100,- AU280453
  1Corona 1901 KM # 2804 0/0- 850,- AU280407
  1Corona 1901 KM # 2804 -0/0- 490,- AU280445
  1Corona 1901 KM # 2804 -0/1 320,- AU280447
  1Corona 1901 KM # 2804 -1/1- 100,- AU280420
  1Corona 1902 KM # 2804 -0/0- 850,- AU280427
  1Corona 1902 KM # 2804 1/1 320,- AU280411
  1Corona 1902 KM # 2804 -1/1- 240,- AU280432
  1Corona 1903 KM # 2804 1/1- 290,- AU280434
  1Corona 1903 KM # 2804 -1/2 260,- AU280465
  1Corona 1904 KM # 2804 0/0 5.500,- AU280433
  1Corona 1905 KM # 2804 1/0- 1.050,- AU280466 hrana
  1Corona 1905 KM # 2804 1/1- 800,- AU280435
  1Corona 1905 KM # 2804 -1/1- 650,- AU280436
  1Corona 1905 KM # 2804 2/2 480,- AU280412
  1Corona 1907 KM # 2804 1/1- 7.500,- AU280404
  1Corona 1908 KM # 2808 0/0 190,- AU280801
  1Corona 1908 KM # 2808 -0/1 140,- AU280802
  1Corona 1912 KM # 2820 P/P-0/0 210,- AU282002 prvoražba
  1Corona 1912 KM # 2820 0/0 190,- AU282004
  1Corona 1912 KM # 2820 0/0- 170,- AU282008
  1Corona 1912 KM # 2820 -0/0- 140,- AU282001
  1Corona 1913 KM # 2820 P/P-0/0 240,- AU282006 prvoražba
  1Corona 1913 KM # 2820 0/0 180,- AU282005
  1Corona 1914 KM # 2820 P/P-0/0 240,- AU282007 prvoražba
  1Corona 1914 KM # 2820 0/0 140,- AU282015
  1Corona 1915 KM # 2820 P/P-0/0 240,- AU282020
  1Corona 1915 KM # 2820 0/0 170,- AU282021 patina
  1Corona 1916 KM # 2820 0/0 190,- AU282003
  2Corona 1912 KM # 2821 P/P-0/0 420,- AU282107 prvoražba
  2Corona 1912 KM # 2821 0/0 260,- AU282104
  2Corona 1913 KM # 2821 P/P-0/0 420,- AU282105 prvoražba
  2Corona 1913 KM # 2821 -RL/RL_ 360,- AU282109
  2Corona 1913 KM # 2821 -RL/0 280,- AU282106
  2Corona 1913 KM # 2821 0/0 260,- AU282101
  5Corona 1900 KM # 2807 0/0- 1.800,- AU280702
  5Corona 1900 KM # 2807 -1/2 580,- AU280707
  5Corona 1907 KM # 2807 -0/0- 1.500,- AU280708
  5Corona 1907 KM # 2807 1/1 950,- AU280701
  5Corona 1907 KM # 2807 -1/1 900,- AU280713
  5Corona 1908 KM # 2809 P/P-0/0 1.800,- AU280901 prvoražba
  5Corona 1908 KM # 2809 0/0- 1.600,- AU280903
  5Corona 1908 KM # 2809 -0/0- 1.050,- AU280904
  5Corona 1909 KM # 2813 1/1 1.050,- AU281302 typ Schwarz
  5Corona 1909 KM # 2813 -1/1- 820,- AU281303 typ Schwarz
  5Corona 1909 KM # 2814 1/1 950,- AU281401 typ Marschall
  5Corona 1909 KM # 2814 -1/1- 750,- AU281402 typ Marschall
  1Filler 1892KB KM # 480 -0/1 2.800,- AU048018
  1Filler 1892KB KM # 480 1/1 2.500,- AU048023
  1Filler 1892KB KM # 480 -1/2 1.350,- AU048036 hrana
  1Filler 1893KB KM # 480 1/1 380,- AU048020
  1Filler 1893KB KM # 480 -1/2 210,- AU048002
  1Filler 1894KB KM # 480 2/2 30,- AU048005
  1Filler 1895KB KM # 480 1/1 120,- AU048006
  1Filler 1895KB KM # 480 2/2 30,- AU048008
  1Filler 1896KB KM # 480 RL 1.500,- AU048049
  1Filler 1896KB KM # 480 -0/1 310,- AU048014
  1Filler 1896KB KM # 480 1/1 260,- AU048037
  1Filler 1896KB KM # 480 -1/1- 180,- AU048009
  1Filler 1896KB KM # 480 2/2 130,- AU048010
  1Filler 1897KB KM # 480 1/1 720,- AU048039
  1Filler 1897KB KM # 480 1/1- 620,- AU048045
  1Filler 1898KB KM # 480 1/1 2.600,- AU048070
  1Filler 1899KB KM # 480 1/1 380,- AU048048
  1Filler 1899KB KM # 480 -1/1- 190,- AU048034
  1Filler 1900KB KM # 480 1/1 220,- AU048032
  1Filler 1900KB KM # 480 -1/1 180,- AU048024
  1Filler 1900KB KM # 480 -1/2 110,- AU048011
  1Filler 1901KB KM # 480 -0/1 650,- AU048046
  1Filler 1902KB KM # 480 1/1 40,- AU048013
  1Filler 1903KB KM # 480 1/1 2,700,- AU048041
  1Filler 1903KB KM # 480 -1/1- 1.950,- AU048019
  1Filler 1903KB KM # 480 -1/2 1.200,- AU048029 dr.kor.
  1Filler 1906KB KM # 480 1/1 12.000,- AU048030
  1Filler 1914KB KM # 480 -0/1 14.000,- AU048027
2Filler 1893KB KM # 481 1/1 750,- AU048130
  2Filler 1893KB KM # 481 2/2 210,- AU048180
  2Filler 1894KB KM # 481 0/0 320,- AU048139
  2Filler 1894KB KM # 481 1/1- 80,- AU048142
  2Filler 1895KB KM # 481 -RL/0 500,- AU048105
  2Filler 1895KB KM # 481 0/0 180,- AU048132 patina
  2Filler 1895KB KM # 481 1/1 80,- AU048133
  2Filler 1895KB KM # 481 -1/1- 30,- AU048103
  2Filler 1895KB KM # 481 2/2 15,- AU048104
  2Filler 1896KB KM # 481 RL 420,- AU048144 patina
  2Filler 1896KB KM # 481 0/0- 150,- AU048134
  2Filler 1896KB KM # 481 1/1 100,- AU048106
  2Filler 1896KB KM # 481 -1/1- 40,- AU048107
  2Filler 1896KB KM # 481 2/2 15,- AU048108
  2Filler 1897KB KM # 481 RL 460,- AU048145
  2Filler 1897KB KM # 481 RL 420,- AU048147 patina
  2Filler 1897KB KM # 481 0/0 250,- AU048135
  2Filler 1897KB KM # 481 1/1 80,- AU048111
  2Filler 1897KB KM # 481 -1/1- 50,- AU048109
  2Filler 1897KB KM # 481 2/2 15,- AU048110
  2Filler 1899KB KM # 481 -0/0 750,- AU048137
  2Filler 1899KB KM # 481 -2/3 90,- AU048112
  2Filler 1901KB KM # 481 -RL/0 550,- AU048127
  2Filler 1901KB KM # 481 0/20- 170,- AU048136
  2Filler 1901KB KM # 481 1/1 100,- AU048113
  2Filler 1901KB KM # 481 1/1- 80,- AU048114
  2Filler 1901KB KM # 481 2/2 20,- AU048115
  2Filler 1903KB KM # 481 1/1 850,- AU048149
  2Filler 1903KB KM # 481 -1/2 290,- AU048146
  2Filler 1904KB KM # 481 -1/1 280,- AU048126
  2Filler 1905KB KM # 481 0/0 390,- AU048120
  2Filler 1906KB KM # 481 -1/1- 50,- AU048138
  2Filler 1906KB KM # 481 2/2 15,- AU048116
  2Filler 1907KB KM # 481 0/0 850,- AU048152
  2Filler 1907KB KM # 481 1/1 240,- AU048117
  2Filler 1907KB KM # 481 -1/1- 150,- AU048118
  2Filler 1907KB KM # 481 2/2 50,- AU048119
  2Filler 1908KB KM # 481 0/0- 180,- AU048128
  2Filler 1908KB KM # 481 -1/1 60,- AU048121
  2Filler 1908KB KM # 481 2/2 15,- AU048122
  2Filler 1909KB KM # 481 -1/1- 30,- AU048123
  2Filler 1910KB KM # 481 1/1 160,- AU048163
  2Filler 1910KB KM # 481 -1/1 120,- AU048158
  2Filler 1914KB KM # 481 -0/0- 130,- AU048140
  2Filler 1914KB KM # 481 1/1 60,- AU048124
  2Filler 1915KB KM # 481 1/1 60,- AU048125
  2Filler 1917KB KM # 497 1/1 120,- AU049703
  2Filler 1917KB KM # 497 -1/1- 80,- AU049704
  10Filler 1892KB KM # 482 -1/1 1.800,- AU048238
  10Filler 1892KB KM # 482 -1/2 450,- AU048210
  10Filler 1892KB KM # 482 2/2 230,- AU048202
  10Filler 1892KB KM # 482 -2/2- 180,- AU048203
  10Filler 1893KB KM # 482 -0/1 100,- AU048274
  10Filler 1893KB KM # 482 -1/1- 70,- AU048213
  10Filler 1894KB KM # 482 RL 420,- AU048212
  10Filler 1894KB KM # 482 0/0 340,- AU048211
  10Filler 1894KB KM # 482 -0/0 290,- AU048230
  10Filler 1895KB KM # 482 -0/0- 70,- AU048229 dr.kor.
  10Filler 1895KB KM # 482 -1/1- 20,- AU048205
  10Filler 1908KB KM # 482 0/0- 140,- AU048233
  10Filler 1908KB KM # 482 -0/0- 90,- AU048206
  10Filler 1908KB KM # 482 1/1 60,- AU048214
  10Filler 1909KB KM # 482 1/1 30,- AU048208
  10Filler 1915KB KM # 496 -0/1 800,- AU049601 lak
  10Filler 1918KB KM # 496 0/0 1.800,- AU049602
  10Filler 1918KB KM # 496 -0/1 900,- AU049604
  10Filler 1918KB KM # 496 1/1 700,- AU049605
  10Filler 1918KB KM # 496 1/1- 550,- AU049606 dr.kor.
  10Filler 1920KB KM # 496 0/0 2.200,- AU049607
  10Filler 1920KB KM # 496 1/1- 600,- AU049633
  10Filler 1918KB KM # 496 -0/1 1.100,- AU049608
  20Filler 1892KB KM # 483 -1/2 550,- AU048302
  20Filler 1892KB KM # 483 2/2 420,- AU048303
  20Filler 1893KB KM # 483 1/1 50,- AU048330
  20Filler 1894KB KM # 483 1/1 80,- AU048331
  20Filler 1894KB KM # 483 1/1- 40,- AU048312
  20Filler 1907KB KM # 483 1/1 120,- AU048337
20Filler 1908KB KM # 483 0/0 170,- AU048332
  20Filler 1914KB KM # 483 RL 850,- AU048351 ofic.restrike
  20Filler 1914KB KM # 483 0/0 260,- AU048338
  20Filler 1914KB KM # 483 -0/0- 180,- AU048306
  20Filler 1914KB KM # 483 1/1 90,- AU048322
  20Filler 1916KB KM # 498 2/2 30,- AU049801
  20Filler 1920KB KM # 498 0/0 850,- AU049811 dr.kor.
  20Filler 1920KB KM # 498 -0/0- 450,- AU049804
  20Filler 1921KB KM # 498 0/0 1.850,- AU049805
  20Filler 1921KB KM # 498 0/0 1.500,- AU049812 dr.kor.
  20Filler 1921KB KM # 498 -0/1 1.100,- AU049810 dr.kor.
  1Korona 1892KB KM # 484 1/1 1.400,- AU048421
  1Korona 1892KB KM # 484 1/1- 1.100,- AU048422
  1Korona 1892KB KM # 484 -1/2 850,- AU048423
  1Korona 1893KB KM # 484 0/0 750,- AU048408
  1Korona 1893KB KM # 484 0/0- 620,- AU048403
  1Korona 1893KB KM # 484 1/1 190,- AU048424
  1Korona 1894KB KM # 484 P/P-0/0 1.700,- AU048427 prvoražba
  1Korona 1894KB KM # 484 0/0 1.100,- AU048404
  1Korona 1894KB KM # 484 -0/0- 550,- AU048425
  1Korona 1894KB KM # 484 -0/1 260,- AU048412
  1Korona 1895KB KM # 484 0/0 950,- AU048401
  1Korona 1895KB KM # 484 0/0- 800,- AU048410
  1Korona 1895KB KM # 484 -0/1 350,- AU048411
  1Korona 1895KB KM # 484 1/1- 180,- AU048426
  1Korona 1896KB KM # 484 -RL/RL- 2.100,- AU048420
  1Korona 1896KB KM # 484 0/0 1.600,- AU048415
  1Korona 1896KB KM # 484 -0/1 550,- AU048402
  1Korona 1896KB KM # 484 1/1 210,- AU048433
  1Korona 1896KB KM # 484 -1/2 140,- AU048407
  1Korona 1896KB KM # 487 0/0- 490,- AU048702
  1Korona 1896KB KM # 487 -0/0- 290,- AU048701
  1Korona 1896KB KM # 487 1/1 250,- AU048703
  1Korona 1896KB KM # 487 -1/2 220,- AU048711
  1Korona 1912KB KM # 492 0/0 340,- AU049210
  1Korona 1912KB KM # 492 -0/0- 210,- AU049219
  1Korona 1912KB KM # 492 -0/1 180,- AU049216
  1Korona 1912KB KM # 492 1/1 150,- AU049201
  1Korona 1914KB KM # 492 P/P-0/0 450,- AU049211
  1Korona 1914KB KM # 492 0/0 340,- AU049202
  1Korona 1914KB KM # 492 1/1 220,- AU049203
  1Korona 1915KB KM # 492 P/P-0/0 410,- AU049233 prvoražba
  1Korona 1915KB KM # 492 0/0 220,- AU049212 patina
  1Korona 1916KB KM # 492 -RL/0 490,- AU049204
  1Korona 1916KB KM # 492 0/0 450,- AU049215
  1Korona 1916KB KM # 492 0/0- 350,- AU049217
  1Korona 1916KB KM # 492 1/1 240,- AU049218
  2Korona 1912KB KM # 493 P/P-0/0 460,- AU049304 prvoražba
  2Korona 1913KB KM # 493 P/P-0/0 420,- AU049305 prvoražba
  2Korona 1913KB KM # 493 0/0 280,- AU049301
  2Korona 1913KB KM # 493 0/0- 240,- AU049302
  2Korona 1914KB KM # 493 -0/1 2.700,- AU049303
  5Korona 1900KB KM # 488 -0/1 1.400,- AU048816
  5Korona 1900KB KM # 488 1/1 800,- AU048806
  5Korona 1907KB KM # 488 -0/1 1.050,- AU048817
  5Korona 1907KB KM # 488 1/1 950,- AU048832
  5Korona 1907KB KM # 488 -1/1- 850,- AU048801
  5Korona 1907KB KM # 488 2/2 580,- AU048804
  5Korona 1908KB KM # 488 1/1 1.050,- AU048818
  5Korona 1908KB KM # 488 -1/1- 850,- AU048802