Aktualizováno 22.7.2017  
BARBADOS / BARBADOS
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Cent 1973FM/P/ Km # 10 P/P 60,- BB001001
  1Cent 1973 Km # 10 RL 40,- BB001032
  1Cent 1973 Km # 10 -0/0- 30,- BB001002
  1Cent 1974FM/P/ Km # 10 P/P 60,- BB001003
  1Cent 1974FM/P/ Km # 10 P/P-0/0 50,- BB001029 patina
  1Cent 1975FM/P/ Km # 10 P/P 60,- BB001004
  1Cent 1976 KM # 10 1/1 40,- BB001005
  1Cent 1977FM/P/ KM # 10 P/P 60,- BB001031
  1Cent 1978FM/P/ KM # 10 P/P 80,- BB001023
  1Cent 1978FN/u/ KM # 10 BU 90,- BB001054
  1Cent 1979 KM # 10 0/0 50,- BB001007
  1Cent 1979 KM # 10 1/1 40,- BB001008
  1Cent 1980 KM # 10 -0/0- 30,- BB001040
  1Cent 1980 KM # 10 1/1- 20,- BB001009
  1Cent 1981 KM # 10 1/1 30,- BB001010
  1Cent 1984 KM # 10 -0/0- 30,- BB001011
  1Cent 1985 KM # 10 1/1 30,- BB001012
  1Cent 1986 KM # 10 RL 40,- BB001013
  1Cent 1991 KM # 10 0/0 50,- BB001018
  1Cent 1992 KM # 10a -0/0- 40,- BB001019
1Cent 1993 KM # 10a -0/0- 30,- BB001025
  1Cent 1995 KM # 10a RL 50,- BB001014
  1Cent 1996 KM # 10a 0/0 40,- BB001045
  1Cent 1997 KM # 10a RL 50,- BB001020
  1Cent 1998 KM # 10a 0/0 40,- BB001030
  1Cent 1999 KM # 10a 0/0 40,- BB001015
  1Cent 2001 KM # 10a 0/0 40,- BB001038
  1Cent 2001 KM # 10a -0/0- 30,- BB001016
  1Cent 2003 KM # 10a 0/0- 30,- BB001017
  1Cent 2004 KM # 10a 0/0 40,- BB001026
  1Cent 2005 KM # 10a RL 40,- BB001028
  1Cent 2005 KM # 10a 0/0- 30,- BB001024
  1Cent 2007 KM # 10a 0/0- 30,- BB001034
  1Cent 2011 KM # 10b RL 40,- BB001021
  1Cent 2012 KM # 10b 0/0 30,- BB001035
  1Cent ND/1976/ KM # 19 1/1 50,- BB001901
  1Cent 2014 KM # 0/0 30,- BB000001 magnet.
  5Cents 1973FM/P/ KM # 11 P/P 70,- BB001101
  5Cents 1973 KM # 11 0/0 50,- BB001112
  5Cents 1973 KM # 11 1/1 30,- BB001102
  5Cents 1974FM/P/ KM # 11 P/P 70,- BB001103
  5Cents 1975FM/P/ KM # 11 P/P 80,- BB001104
  5Cents 1977FM/P/ KM # 11 P/P 80,- BB001105
  5Cents 1978FM/P/ KM # 11 P/P 130,- BB001123
  5Cents 1978FM/u/ KM # 11 BU 110,- BB001134
  5Cents 1979 KM # 11 0/0 40,- BB001106
  5Cents 1982 KM # 11 -0/0- 30,- BB001107
  5Cents 1988 KM # 11 -0/0- 50,- BB001128
  5Cents 1989 KM # 11 2/2 30,- BB001108
5Cents 1994 KM # 11 1/1- 30,- BB001125
  5Cents 1996 KM # 11 0/0- 50,- BB001110
  5Cents 1996 KM # 11 1/1 40,- BB001118
  5Cents 1997 KM # 11 0/0 50,- BB001111
  5Cents 2000 KM # 11 0/0 60,- BB001130
  5Cents 2005 KM # 11 0/0- 40,- BB001133
  5Cents 2008 KM # 11a 1/1 40,- BB001160
  5Cents 2011 KM # 11a 0/0 40,- BB001131
  5Cents 2012 KM # 11a 1/1 40,- BB001112
  10Cents 1973FM/P/ KM # 12 P/P 70,- BB001201
  10Cents 1973 KM # 12 1/1 30,- BB001202
  10Cents 1974FM/P/ KM # 12 P/P 70,- BB001203
  10Cents 1975FM/P/ KM # 12 P/P 120,- BB001204
  10Cents 1975FM/P/ KM # 12 RL 110,- BB001215
  10Cents 1975 KM # 12 0/0 60,- BB001205
  10Cents 1977FM/P/ KM # 12 P/P 80,- BB001206
  10Cents 1978FM/P/ KM # 12 P/P 100,- BB001223
  10Cents 1978FM/u/ KM # 12 BU 80,- BB001237
  10Cents 1978 KM # 12 -0/0 40,- BB001207
  10Cents 1979 KM # 12 0/0 50,- BB001208
  10Cents 1980 KM # 12 BU 40,- BB001209
  10Cents 1980 KM # 12 -0/0- 30,- BB001210
  10Cents 1984 KM # 12 RL 50,- BB001211
  10Cents 1984 KM # 12 0/0 40,- BB001212
  10Cents 1984 KM # 12 1/1 30,- BB001213
  10Cents 1987 KM # 12 1/1 40,- BB001233
  10Cents 1987 KM # 12 1/1- 30,- BB001231
  10Cents 1989 KM # 12 -0/1 40,- BB001232
  10Cents 1990 KM # 12 1/1 40,- BB001230
  10Cents 1992 KM # 12 0/0 60,- BB001214
  10Cents 1992 KM # 12 1/1 40,- BB001218
  10Cents 1995 KM # 12 RL 60,- BB001219
  10Cents 1995 KM # 12 -0/1 40,- BB001234
  10Cents 1998 KM # 12 1/1 30,- BB001236
  10Cents 2000 KM # 12 1/1 30,- BB001238
  10Cents 2003 KM # 12 0/0 30,- BB001245
  10Cents 2004 KM # 12 1/1 40,- BB001247
  10Cents 2005 KM # 12 -0/0- 30,- BB001235
  10Cents 2007 KM # 12 0/0 40,- BB001239
  10Cents 2008 KM # 12a 0/0 50,- BB001268
  10Cents 2008 KM # 12a -0/0- 30,- BB001240
  10Cents 2009 KM # 12a 0/0 40,- BB001241
  10Cents 2012 KM # 12a 0/0 30,- BB001220
  25Cents 1973FM/P/ KM # 13 P/P 110,- BB001301
  25Cents 1973 KM # 13 0/0- 70,- BB001319
  25Cents 1973 KM # 13 1/1 40,- BB001302
  25Cents 1974FM/P/ KM # 13 P/P 110,- BB001303
  25Cents 1975FM/P/ KM # 13 P/P 120,- BB001304
  25Cents 1977FM/P/ KM # 13 P/P 130,- BB001305
  25Cents 1978FM/P/ KM # 13 P/P 120,- BB001323
  25Cents 1978FM/u/ KM # 13 BU 100,- BB001337
  25Cents 1978 KM # 13 1/1 50,- BB001306
  25Cents 1980 KM # 13 -0/1 40,- BB001307
  25Cents 1981 KM # 13 RL 70,- BB001308
  25Cents 1981 KM # 13 0/0 60,- BB001309
  25Cents 1981 KM # 13 1/1 50,- BB001320
  25Cents 1981 KM # 13 -1/1- 40,- BB001310
  25Cents 1987 KM # 13 0/0 60,- BB001321
  25Cents 1987 KM # 13 1/1 40,- BB001326
  25Cents 1994 KM # 13 0/0 60,- BB001329
  25Cents 1994 KM # 13 1/1 40,- BB001324
  25Cents 1996 KM # 13 0/0 60,- BB001322
  25Cents 1996 KM # 13 1/1 40,- BB001330
  25Cents 1998 KM # 13 1/1 40,- BB001331
  25Cents 2001 KM # 13 0/0 50,- BB001332
  25Cents 2003 KM # 13 0/0 50,- BB001333
  25Cents 2011 KM # 13a 0/0 50,- BB001318
  1Dollar 1973FM/P/ KM # 14.1 P/P 150,- BB001401
  1Dollar 1973FM/P/ KM # 14.1 P/P-0/0 110,- BB001438
  1Dollar 1973 KM # 14.1 0/0 100,- BB001402
  1Dollar 1973 KM # 14.1 1/1 60,- BB001403
  1Dollar 1974FM/P/ KM # 14.1 P/P 150,- BB001404
  1Dollar 1975FM/P/ KM # 14.1 P/P 160,- BB001405
  1Dollar 1977FM/P/ KM # 14.1 P/P 170,- BB001406
  1Dollar 1977FM/V/ KM # 14.1 RL 550,- BB001418 lak
  1Dollar 1978FM/P/ KM # 14.1 P/P 210,- BB001422
  1Dollar 1978FM/u/ KM # 14.1 BU 150,- BB001437
  1Dollar 1979 KM # 14.1 1/1 60,- BB001423
  1Dollar 1979 KM # 14.1 -1/1- 40,- BB001439 hrana
  1Dollar 1985 KM # 14.1 RL 90,- BB001408
  1Dollar 1985 KM # 14.1 1/1 60,- BB001419
  1Dollar 1988 KM # 14.1 1/1 60,- BB001410
  1Dollar 1989 KM # 14.2 0/0 70,- BB001411
  1Dollar 1989 KM # 14.2 1/1- 60,- BB001412
  1Dollar 1994 KM # 14.2 0/0- 80,- BB001413
  1Dollar 1998 KM # 14.2 1/1 60,- BB001420
  1Dollar 2000 KM # 14.2 -0/0- 80,- BB001421
  1Dollar 2000 KM # 14.2 -0/1 60,- BB001415
  1Dollar 2005 KM # 14.2 0/0- 70,- BB001424
  1Dollar 2005 KM # 14.2 1/1 60,- BB001416
  1Dollar 2007 KM # 14.2a 0/0 80,- BB001417
  1Dollar 2012 KM # 14.2a 0/0- 70,- BB001460
  1Dollar 1998 KM # 23 1/0- 50,- BB002302
  2Dollars 1973FM/P/ KM # 15 P/P 290,- BB001501
  2Dollars 1973FM/P/ KM # 15 P/P-0/0 210,- BB001508
  2Dollars 1974FM/P/ KM # 15 P/P 290,- BB001502
  2Dollars 1975FM/P/ KM # 15 P/P 310,- BB001503
  2Dollars 1977FM/P/ KM # 15 P/P 340,- BB001504
  2Dollars 1978FM/P/ KM # 15 P/P 340,- BB001505
  2Dollars 1978FM/u/ KM # 15 BU 320,- BB001506
  2Dollars 1976FM/P/ KM # 24 P/P 420,- BB002401
  4Dollars 1970 KM # A9 RL 1.400,- BBA00901
  5Dollars 1974FM/P/ KM # 16a P/P 900,- BB001601
  5Dollars 1974FM/P/ KM # 16a P/P-0/0 800,- BB001602 patina
  5Dollars 1978FM/P/ KM # 16a P/P 700,- BB001603
  5Dollars 1978FM/u/ KM # 16 BU 490,- BB001604
  10Dollars 1974FM/P/ KM # 17a P/P 1.200,- BB001701
  10Dollars 1974FM/P/ KM # 17a P/P-0/0 1.100,- BB001702 patina
  10Dollars 1978FM/u/ KM # 17 RL 850,- BB001703
  10Dollars 1992 KM # 61 P/P-0/0 900,- BB006101
  20Dollars 1988 KM # 49 P/P 900,- BB004901
  50Dollars 1981FM Km # 32 RL 1.800,- BB003201
  50Dollars 1984 KM # 42 RL 2.600,- BB004201