Aktualizováno 22.7.2017  
BOLIVIE / BOLIVIA
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1/2Melgarejo 1865 KM # 145.2 -0/0- 2.400,- BO014503
  1/2Melgarejo 1865 KM # 145.2 -1/1- 1.650,- BO014501
  1/2Melgarejo 1865 KM # 145.2 2/2 1.250,- BO014502
  1Melgarejo 1865FP KM # 146 1/1- 3.100,- BO014601
  1Real 1721PY KM # 28 -2/2 1.200,- BO002801
  1Real 1748 KM # 37 2/2 750,- BO003701 dírka
  2Real 1807PJ KM # 71 -2/2- 550,- BO007101
  8Real 1789PTS KM # 64 -1/2 2.500,- BO006401
  1/2Sol 1859PTS FJ Km # 118.3 -1/1- 1.100,- BO011801
  1Sol 1830PTS JL Km # 94a 2/2 420,- BO009401
  1Sol 1861PTS FJ Km # 134.2 -1/2 490,- BO013401
  2Soles 1861PTS/FJ Km # 135.2 -1/2 420,- BO013501
  4Soles 1830PTS/JL KM # 96a -2/2- 800,- BO009601
  4Soles 1830PTS/JL KM # 96a.1 -1/1- 900,- BO009602
  4Soles 1830PTS/JL KM # 96a.1 -1/2 850,- BO009603
  4Soles 1830PTS/JL KM # 96a.2 -1/1 1.300,- BO009604
  4Soles 1855PTSMJ KM # 123.2 -0/1 950,- BO012304
  4Soles 1856/5PTS/FJ KM # 123.2 -0/0- 1.600,- BO012310 patina
  4Soles 1856/5PTS/FJ KM # 123.2 1/1 900,- BO012303
  4Soles 1857PTS/FJ KM # 123.4 1/1 1.200,- BO012306
  4Soles 1857PTS/FJ KM # 123.2 1/1 920,- BO012301 vada střižku
  4Soles 1859PTS FJ KM # 123.3 1/1- 2.400,- BO012307
  4Soles 1859PTS FJ KM # 123.3 -1/2 1.600,- BO012302
  4Soles 1855PAZ F KM # 130 -0/0- 2.300,- BO013001
  8Soles 1836PTS-LM KM # 97 -0/0- 2.100,- BO009701 patina
  8Soles 1842PTS LR KM # 103 -1/1 1.900,- BO010301
  8Soles 1862PTSFP KM # 138.6 -0/1 1.500,- BO013803 patina
  8Soles 1863PTS FP KM # 138.6 0/0 2.400,- BO013802
  8Soles 1863PTS FP KM # 138.6 1/1- 1.350,- BO013801


1870 - 1951
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  5Centavos 1878FE KM # 156.3 -1/1- 210,- BO015601
  5Centavos 1882EE KM # 157.1 -1/1- 320,- BO015701
  5Centavos 1892H KM # 171 1/1- 290,- BO017101
  5Centavos 1908 KM # 173.3 1/1 240,- BO017304
  5Centavos 1918 KM # 173.1 1/1 350,- BO017305
  10Centavos 1871ER KM # 153.3 -1/1- 420,- BO015301
  10Centavos 1892H KM # 172 2/2 380,- BO017202
  10Centavos 1899 KM # 174.1 -1/2 140,- BO017403
  10Centavos 1902 KM # 174.3 1/1- 160,- BO017401
  10Centavos 1902 KM # 174.3 -1/2 110,- BO017404
  10Centavos 1907 KM # 174.3 1/1- 140,- BO017405
  10Centavos 1909 KM # 174.3 1/1- 110,- BO017406
  10Centavos 1919 KM # 174.1 -0/0- 250,- BO017411
  10Centavos 1919 KM # 174.1 -1/1- 100,- BO017402
  10Centavos 1935 KM # 179.1 1/1 90,- BO017902
  10Centavos 1939 KM # 179.2 0/0- 120,- BO017901
  10Centavos 1942/p/ KM # 179.a 1/1 130,- BO017903
  10Centavos 1931 KM # 180 0/0 300,- BO018001
  10Centavos 1937 KM # 180 -0/0- 140,- BO018004
  10Centavos 1937 KM # 180 1/1 110,- BO018003
  10Centavos 1937 KM # 180 -1/1- 70,- BO018002
  20Centavos 1942/p/ KM # 183 -0/1 160,- BO018301
  50Centavos 1893BTS CB KM # 161.5 0/0 900,- BO016101
  50Centavos 1895PTS ES KM # 161.5 0/0 700,- BO016103
  50Centavos 1895PTS ES KM # 161.5 1/1- 450,- BO016108
  50Centavos 1898PTS/CB KM # 161.5 -0/1 850,- BO016104
  50Centavos 1899PTS MM KM # 161.5 -0/0- 750,- BO016107
  50Centavos 1900PTS MM KM # 161.5 0/0 1.250,- BO016106 patina
  50Centavos 1900PTS MM KM # 161.5 -0/1 400,- BO016105
  50Centavos 1900PTS MM KM # 175.1 0/0 1.200,- BO017501 patina
  50Centavos 1909H KM # 177 1/1 750,- BO017702
  50Centavos 1909H KM # 177 1/1- 650,- BO017701
  50Centavos 1939 KM # 182 RL 250,- BO018201
  50Centavos 1942/p/ KM # 182a.1 RL 150,- BO018203
  50Centavos 1942/p/ KM # 182a.1 -0/0- 110,- BO018204
  50Centavos 1942/p/ KM # 182a.1 1/1 50,- BO018205
  1Boliviano 1871ER/PTS KM # 155.3 0/0 2.100,- BO015501
  1Boliviano 1871PTS ER KM # 155.3 1/1 1.250,- BO015503
  1Boliviano 1874PTS FE KM # 160.1 1/1 1.300,- BO016001
  1Boliviano 1951H KM # 184 RL 190,- BO018402
  1Boliviano 1951KN KM # 184 0/0- 110,- BO018403
  1Boliviano 1951 KM # 184 0/0 150,- BO018401
  5Bolivianos 1951H KM # 185 RL 220,- BO018501
  10Bolivianos 1951 KM # 186 -0/0- 230,- BO018601
  10Bolivianos 1951 KM # 186 1/1 100,- BO018602


1965 - 1979
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  10Centavos 1965 KM # 188 1/1 50,- BO018802
  10Centavos 1973 KM # 188 -0/0- 40,- BO018805
  10Centavos 1973 KM # 188 -1/1- 30,- BO018803
  20Centavos 1965 KM # 189 -0/1 80,- BO018904
  20Centavos 1965 KM # 189 1/1 50,- BO018901
  50Centavos 1965 KM # 190 1/1 50,- BO019002
  50Centavos 1967 KM # 190 0/0 70,- BO019006
  50Centavos 1967 KM # 190 -0/1 50,- BO019003
  50Centavos 1972 KM # 190 1/1 30,- BO019001
  50Centavos 1974 KM # 190 0/0 70,- BO019009
  50Centavos 1974 KM # 190 1/1 50,- BO019004
  50Centavos 1978 KM # 190 -0/1 40,- BO019005
  1Peso Boliviano 1968 Km # 191 BU 260,- BO019101
  1Peso Boliviano 1968 Km # 191 0/0 220,- BO019102
  1Peso Boliviano 1968 KM # 192 0/0 90,- BO019202
  1Peso Boliviano 1968 KM # 192 -0/1 50,- BO019201
  1Peso Boliviano 1969 KM # 192 -0/0- 50,- BO019208
  1Peso Boliviano 1972 KM # 192 -0/1 60,- BO019203
  1Peso Boliviano 1974 KM # 192 -0/0 70,- BO019205
  5Pesos Bolivianos 1976 KM # 197 RL 140,- BO019701
  5Pesos Bolivianos 1976 KM # 197 -0/0- 70,- BO019708
  5Pesos Bolivianos 1978 KM # 197 1/1 70,- BO019703
  5Pesos Bolivianos 1980 KM # 197 0/0 110,- BO019704
  5Pesos Bolivianos 1980 KM # 197 -0/1 80,- BO019705
  5Pesos Bolivianos 1980 KM # 197 1/1 60,- BO019702
  100Pesos Bolivianos ND/1975/ KM # 194 1/1 490,- BO019401 hrana
  200Pesos Bolivianos 1979 KM # 198 P/P 900,- BO019801
  250Pesos Bolivianos ND/1975/ KM # 195 0/0 600,- BO019501


1987 -
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  2Centavos 1987 KM # 200 0/0 60,- BO020001
  10Centavos 1987 KM # 202 1/1 40,- BO020205
  10Centavos 1991 KM # 202 1/1 40,- BO020201
  10Centavos 1991 KM # 202 -1/1- 30,- BO020202
  10Centavos 1997 KM # 202a -0/0- 60,- BO020207
  10Centavos 1997 KM # 202a 1/1 50,- BO020203
  10Centavos 2008 KM # 202a 0/0 50,- BO020204
  10Centavos 2010 KM # 214 0/0 40,- BO021402
  10Centavos 2010 KM # 214 -0/1 30,- BO021403
  10Centavos 2012 KM # 214 0/0 50,- BO021404
  10Centavos 2012 KM # 214 -0/0- 30,- BO021405
  20Centavos 1987 KM # 203 1/1- 40,- BO020304
  20Centavos 1997 KM # 203 1/1 40,- BO020301
  20Centavos 2006 KM # 203 1/1 40,- BO020303
  20Centavos 2010 KM # 215 0/0 40,- BO021501
  50Centavos 1987 KM # 204 -1/1- 40,- BO020404
  50Centavos 1997 KM # 204 RL 50,- BO020405
  50Centavos 1997 KM # 204 1/1 40,- BO020406
  50Centavos 2001 KM # 204 -0/0- 50,- BO020402
  50Centavos 2001 KM # 204 1/1 40,- BO020403
  50Centavos 2010 KM # 216 0/0- 60,- BO021601
  1Boliviano 1991 KM # 205 1/1 60,- BO020508
  1Boliviano 1997 KM # 205 1/1 60,- BO020501
  1Boliviano 2001 KM # 205 0/0 70,- BO020502
  1Boliviano 2001 KM # 205 -0/0- 60,- BO020504
  1Boliviano 2001 KM # 205 1/1 50,- BO020503
  2Bolivianos 1991 KM # 206.1 -0/1 70,- BO020601
  2Bolivianos 1994 KM # 206.1 1/1 60,- BO020602
  2Bolivianos 1995 KM # 206.2 RL 100,- BO020607
  2Bolivianos 1995 KM # 206.2 1/1 70,- BO020606
  2Bolivianos 1997 KM # 206.2 -0/1 80,- BO020603
  2Bolivianos 1997 KM # 206.2 1/1 70,- BO020604
  2Bolivianos 2008 KM # 206.2 -0/0- 70,- BO020605
  2Bolivianos 2010 KM # 218 0/0 90,- BO021801
  2Bolivianos 2010 KM # 218 1/1 70,- BO021802
  2Bolivianos 2012 KM # 218 0/0 70,- BO021803
  5Bolivianos 2001 KM # 212 -0/1 120,- BO021201
  5Bolivianos 2001 KM # 212 -1/1 70,- BO021202
  5Bolivianos 2004 KM # 212 0/0 90,- BO021203
  5Bolivianos 2004 KM # 212 -0/0- 70,- BO021204
  5Bolivianos 2010 KM # 219 0/0 120,- BO021901
  5Bolivianos 2010 KM # 219 -0/0- 110,- BO021902
  10Bolivianos 1997 KM # 209 P/P 1.400,- BO020901