Aktualizovßno 22.7.2017  
╚ESKOSLOVENSKO- OB╠ÄN╔ MINCE 1918 - 1939 / CZECHOSLOVAKIA
Nominßl Rok Popis ╚Ýslo v katalogu ╚Ýslo v katalogu Kvalita Cena Foto ╚Ýslo objednßvky Poznßmka
  2HalÚ° 1923 Nov1 KM # 5 -0/1 190,- CZO00510
  2HalÚ° 1923 Nov1 KM # 5 1/1 80,- CZO00505 dr.kor.
  2HalÚ° 1923 Nov1 KM # 5 1/1 100,- CZO00512
  2HalÚ° 1924 Nov1 KM # 5 0/0 240,- CZO00511
  2HalÚ° 1924 Nov1 KM # 5 -0/0- 140,- CZO00518
  2HalÚ° 1924 Nov1 KM # 5 1/1 90,- CZO00508
  2HalÚ° 1924 Nov1 KM # 5 1/1 70,- CZO00504 dr.kor.
  2HalÚ° 1924 Nov1 KM # 5 -1/1- 60,- CZO00506 dr.kor.
  2HalÚ° 1925 Nov1 KM # 5 0/0 450,- CZO00513
  2HalÚ° 1925 Nov1 KM # 5 1/1 230,- CZO00501 dr.kor.
  2HalÚ° 1925 Nov1 KM # 5 1/1- 110,- CZO00517 dr.kor.
  5HalÚ°¨ 1923 Nov2 KM # 6 0/0 160,- CZO00601
  5HalÚ°¨ 1923 Nov2 KM # 6 0/0- 130,- CZO00613
  5HalÚ°¨ 1923 Nov2 KM # 6 1/1 50,- CZO00602
  5HalÚ°¨ 1925 Nov2 KM # 6 -0/0- 170,- CZO00637
  5HalÚ°¨ 1925 Nov2 KM # 6 -0/1 90,- CZO00622
  5HalÚ°¨ 1925 Nov2 KM # 6 1/1 70,- CZO00603
  5HalÚ°¨ 1927 Nov2 KM # 6 0/0 210,- CZO00664
  5HalÚ°¨ 1927 Nov2 KM # 6 -0/0- 120,- CZO00641
  5HalÚ°¨ 1927 Nov2 KM # 6 1/1 80,- CZO00610
  5HalÚ°¨ 1928 Nov2 KM # 6 -0/0- 110,- CZO00611
  5HalÚ°¨ 1928 Nov2 KM # 6 1/1 60,- CZO00604
  5HalÚ°¨ 1928 Nov2 KM # 6 2/2 15,- CZO00605
  5HalÚ°¨ 1929 Nov2 KM # 6 RL 240,- CZO00624
  5HalÚ°¨ 1929 Nov2 KM # 6 0/0 190,- CZO00607
  5HalÚ°¨ 1929 Nov2 KM # 6 -0/0- 130,- CZO00608
  5HalÚ°¨ 1929 Nov2 KM # 6 1/1 50,- CZO00609
  5HalÚ°¨ 1929 Nov2 KM # 6 2/2 10,- CZO00606
  5HalÚ°¨ 1931 Nov2 KM # 6 -0/0- 120,- CZO00626
  5HalÚ°¨ 1931 Nov2 KM # 6 1/1 50,- CZO00612
  5HalÚ°¨ 1932 Nov2 KM # 6 -0/1 380,- CZO00621
  5HalÚ°¨ 1932 Nov2 KM # 6 1/1- 320,- CZO00618
  5HalÚ°¨ 1932 Nov2 KM # 6 -1/1- 280,- CZO00633
  5HalÚ°¨ 1938 Nov2 KM # 6 RL 80,- CZO00627
  5HalÚ°¨ 1938 Nov2 KM # 6 0/0 40,- CZO00614
  10HalÚ°¨ 1922 Nov3 KM # 3 0/0 210,- CZO00359
  10HalÚ°¨ 1922 Nov3 KM # 3 -0/0- 130,- CZO00342
  10HalÚ°¨ 1922 Nov3 KM # 3 1/1 80,- CZO00316
  10HalÚ°¨ 1923 Nov3 KM # 3 -RL/RL- 340,- CZO00306
  10HalÚ°¨ 1923 Nov3 KM # 3 0/0 210,- CZO00354
  10HalÚ°¨ 1923 Nov3 KM # 3 -0/1 140,- CZO00326
  10HalÚ°¨ 1923 Nov3 KM # 3 1/1 80,- CZO00302
  10HalÚ°¨ 1923 Nov3 KM # 3 -1/1- 60,- CZO00351
  10HalÚ°¨ 1923 Nov3 KM # 3 2/2 30,- CZO00303
  10HalÚ°¨ 1924 Nov3 KM # 3 -0/0- 140,- CZO00356
  10HalÚ°¨ 1924 Nov3 KM # 3 1/1 80,- CZO00333
  10HalÚ°¨ 1924 Nov3 KM # 3 -1/1- 60,- CZO00304
  10HalÚ°¨ 1924 Nov3 KM # 3 2/2 30,- CZO00305
  10HalÚ°¨ 1925 Nov3 KM # 3 -0/1 100,- CZO00347
  10HalÚ°¨ 1925 Nov3 KM # 3 1/1 80,- CZO00317
  10HalÚ°¨ 1925 Nov3 KM # 3 2/2 20,- CZO00307
  10HalÚ°¨ 1926 Nov3 KM # 3 -0/0- 140,- CZO00344
  10HalÚ°¨ 1926 Nov3 KM # 3 1/1 80,- CZO00311
  10HalÚ°¨ 1926 Nov3 KM # 3 2/2 20,- CZO00312
  10HalÚ°¨ 1927 Nov3 KM # 3 0/0- 140,- CZO00358
  10HalÚ°¨ 1927 Nov3 KM # 3 1/1 80,- CZO00318
  10HalÚ°¨ 1927 Nov3 KM # 3 2/2 20,- CZO00313
  10HalÚ°¨ 1928 Nov3 KM # 3 -0/0- 160,- CZO00339
  10HalÚ°¨ 1928 Nov3 KM # 3 1/1 70,- CZO00314
  10HalÚ°¨ 1928 Nov3 KM # 3 2/2 20,- CZO00315
  10HalÚ°¨ 1929 Nov3 KM # 3 1/1 420,- CZO00349
  10HalÚ°¨ 1929 Nov3 KM # 3 -1/1- 280,- CZO00348
  10HalÚ°¨ 1929 Nov3 KM # 3 -1/2 210,- CZO00362
  10HalÚ°¨ 1929 Nov3 KM # 3 2/2 190,- CZO00321
  10HalÚ°¨ 1930 Nov3 KM # 3 0/0- 190,- CZO00355
  10HalÚ°¨ 1930 Nov3 KM # 3 1/1 70,- CZO00319
  10HalÚ°¨ 1930 Nov3 KM # 3 2/2 30,- CZO00320
  10HalÚ°¨ 1931 Nov3 KM # 3 1/1 80,- CZO00322
  10HalÚ°¨ 1931 Nov3 KM # 3 2/2 15,- CZO00323
  10HalÚ°¨ 1932 Nov3 KM # 3 0/0 160,- CZO00337 dr.kor.
  10HalÚ°¨ 1932 Nov3 KM # 3 -0/0- 140,- CZO00353
  10HalÚ°¨ 1932 Nov3 KM # 3 1/1 60,- CZO00324
  10HalÚ°¨ 1932 Nov3 KM # 3 2/2 15,- CZO00325
  10HalÚ°¨ 1933 Nov3 KM # 3 1/1 150,- CZO00327
  10HalÚ°¨ 1933 Nov3 KM # 3 2/2 60,- CZO00328
  10HalÚ°¨ 1934 Nov3 KM # 3 -0/0- 120,- CZO00338
  10HalÚ°¨ 1934 Nov3 KM # 3 1/1 40,- CZO00329
  10HalÚ°¨ 1934 Nov3 KM # 3 2/2 20,- CZO00330
  10HalÚ°¨ 1935 Nov3 KM # 3 0/0- 450,- CZO00340
  10HalÚ°¨ 1935 Nov3 KM # 3 1/0- 250,- CZO00310
  10HalÚ°¨ 1935 Nov3 KM # 3 1/1 150,- CZO00352
  10HalÚ°¨ 1935 Nov3 KM # 3 -1/1- 80,- CZO00343
  10HalÚ°¨ 1936 Nov3 KM # 3 0/0 210,- CZO00341
  10HalÚ°¨ 1936 Nov3 KM # 3 0/0- 130,- CZO00345
  10HalÚ°¨ 1936 Nov3 KM # 3 1/1 60,- CZO00332
  10HalÚ°¨ 1936 Nov3 KM # 3 2/2 20,- CZO00331
  10HalÚ°¨ 1937 Nov3 KM # 3 0/0 80,- CZO00335
  10HalÚ°¨ 1938 Nov3 KM # 3 RL 100,- CZO00346
  10HalÚ°¨ 1938 Nov3 KM # 3 0/0 70,- CZO00336
  20HalÚ°¨ 1921 Nov4 KM # 1 RL 350,- CZO00124
  20HalÚ°¨ 1921 Nov4 KM # 1 0/0 230,- CZO00135
  20HalÚ°¨ 1921 Nov4 KM # 1 0/0- 140,- CZO00102
  20HalÚ°¨ 1921 Nov4 KM # 1 1/1 60,- CZO00104
  20HalÚ°¨ 1921 Nov4 KM # 1 2/2 10,- CZO00101
  20HalÚ°¨ 1922 Nov4 KM # 1 -0/1 210,- CZO00148
  20HalÚ°¨ 1922 Nov4 KM # 1 1/1 120,- CZO00127
  20HalÚ°¨ 1922 Nov4 KM # 1 -1/1- 60,- CZO00106
  20HalÚ°¨ 1922 Nov4 KM # 1 2/2 40,- CZO00105
  20HalÚ°¨ 1924 Nov4 KM # 1 0/0 270,- CZO00146
  20HalÚ°¨ 1924 Nov4 KM # 1 -0/0- 150,- CZO00125
  20HalÚ°¨ 1924 Nov4 KM # 1 1/1 70,- CZO00119
  20HalÚ°¨ 1924 Nov4 KM # 1 2/2 10,- CZO00107
20HalÚ°¨ 1925 Nov4 KM # 1 -0/1 1.800,- CZO00132
  20HalÚ°¨ 1925 Nov4 KM # 1 -1/1- 340,- CZO00130
  20HalÚ°¨ 1925 Nov4 KM # 1 -1/2 280,- CZO00147
  20HalÚ°¨ 1925 Nov4 KM # 1 2/2 250,- CZO00126
  20HalÚ°¨ 1926 Nov4 KM # 1 1/1 70,- CZO00123
  20HalÚ°¨ 1926 Nov4 KM # 1 2/2 20,- CZO00110
  20HalÚ°¨ 1927 Nov4 KM # 1 1/1 50,- CZO00112
  20HalÚ°¨ 1927 Nov4 KM # 1 2/2 20,- CZO00111
  20HalÚ°¨ 1928 Nov4 KM # 1 -RL/RL- 450,- CZO00133
  20HalÚ°¨ 1928 Nov4 KM # 1 0/0 320,- CZO00138
  20HalÚ°¨ 1928 Nov4 KM # 1 0/0 240,- CZO00174 dr.kor.
  20HalÚ°¨ 1928 Nov4 KM # 1 0/0 180,- CZO00137 lakovanß
  20HalÚ°¨ 1928 Nov4 KM # 1 -0/0- 120,- CZO00139
  20HalÚ°¨ 1928 Nov4 KM # 1 1/1 80,- CZO00145
  20HalÚ°¨ 1928 Nov4 KM # 1 2/2 20,- CZO00113
  20HalÚ°¨ 1929 Nov4 KM # 1 1/1 170,- CZO00142
  20HalÚ°¨ 1929 Nov4 KM # 1 -1/1- 60,- CZO00115
  20HalÚ°¨ 1929 Nov4 KM # 1 2/2 30,- CZO00114
  20HalÚ°¨ 1930 Nov4 KM # 1 -1/1 100,- CZO00131
  20HalÚ°¨ 1930 Nov4 KM # 1 -1/1- 60,- CZO00116
  20HalÚ°¨ 1930 Nov4 KM # 1 2/2 40,- CZO00117
  20HalÚ°¨ 1931 Nov4 KM # 1 1/1 140,- CZO00140
  20HalÚ°¨ 1931 Nov4 KM # 1 -1/1- 60,- CZO00118
  20HalÚ°¨ 1931 Nov4 KM # 1 2/2 30,- CZO00120
  20HalÚ°¨ 1933 Nov4 KM # 1 -0/1 4.300,- CZO00128
  20HalÚ°¨ 1933 Nov4 KM # 1 1/1 3.600,- CZO00141
  20HalÚ°¨ 1933 Nov4 KM # 1 1/1- 2.900,- CZO00129
  20HalÚ°¨ 1937 Nov4 KM # 1 0/0 70,- CZO00134
  20HalÚ°¨ 1937 Nov4 KM # 1 2/2 10,- CZO00121
  20HalÚ°¨ 1938 Nov4 KM # 1 -RL/RL- 80,- CZO00144
  20HalÚ°¨ 1938 Nov4 KM # 1 0/0 60,- CZO00122
  25HalÚ°¨ 1933 Nov5 KM # 16 0/0 60,- CZO01602
  25HalÚ°¨ 1933 Nov5 KM # 16 -0/0- 40,- CZO01605
  25HalÚ°¨ 1933 Nov5 KM # 16 1/1 30,- CZO01603
  50HalÚ°¨ 1921 Nov6 KM # 2 0/0 290,- CZO00214
  50HalÚ°¨ 1921 Nov6 KM # 2 0/0- 240,- CZO00215
  50HalÚ°¨ 1921 Nov6 KM # 2 -0/0- 130,- CZO00239
  50HalÚ°¨ 1921 Nov6 KM # 2 1/1 90,- CZO00201
  50HalÚ°¨ 1921 Nov6 KM # 2 2/2 20,- CZO00202
  50HalÚ°¨ 1922 Nov6 KM # 2 0/0 220,- CZO00216
  50HalÚ°¨ 1922 Nov6 KM # 2 0/0- 140,- CZO00220
  50HalÚ°¨ 1922 Nov6 KM # 2 -0/1 90,- CZO00205
  50HalÚ°¨ 1922 Nov6 KM # 2 1/1 60,- CZO00206
  50HalÚ°¨ 1922 Nov6 KM # 2 2/2 10,- CZO00204
  50HalÚ°¨ 1924 Nov6 KM # 2 0/0 270,- CZO00247
  50HalÚ°¨ 1924 Nov6 KM # 2 0/0- 190,- CZO00257
  50HalÚ°¨ 1924 Nov6 KM # 2 -0/1 120,- CZO00217
  50HalÚ°¨ 1924 Nov6 KM # 2 1/1- 60,- CZO00240
  50HalÚ°¨ 1924 Nov6 KM # 2 2/2 10,- CZO00207
  50HalÚ°¨ 1925 Nov6 KM # 2 -1/1- 280,- CZO00225 lakovanß
  50HalÚ°¨ 1925 Nov6 KM # 2 -1/2 250,- CZO00208
  50HalÚ°¨ 1925 Nov6 KM # 2 2/2- 180,- CZO00231
  50HalÚ°¨ 1926 Nov6 KM # 2 -1/1- 780,- CZO00211
  50HalÚ°¨ 1926 Nov6 KM # 2 -1/1- 720,- CZO00230 lakovanß
  50HalÚ°¨ 1926 Nov6 KM # 2 -1/2 650,- CZO00229
  50HalÚ°¨ 1927 Nov6 KM # 2 1/1 390,- CZO00223
  50HalÚ°¨ 1927 Nov6 KM # 2 -1/1- 240,- CZO00226
  50HalÚ°¨ 1927 Nov6 KM # 2 -1/2 180,- CZO00234
  50HalÚ°¨ 1927 Nov6 KM # 2 2/2 140,- CZO00238
  50HalÚ°¨ 1931 Nov6 KM # 2 0/0 60,- CZO00210
  1Koruna 1922 Nov7 KM # 4 0/0 220,- CZO00406
  1Koruna 1922 Nov7 KM # 4 -0/0- 120,- CZO00402
  1Koruna 1922 Nov7 KM # 4 2/2 10,- CZO00401
  1Koruna 1923 Nov7 KM # 4 0/0 390,- CZO00411
  1Koruna 1923 Nov7 KM # 4 0/0- 280,- CZO00432
  1Koruna 1923 Nov7 KM # 4 -0/1 190,- CZO00437
  1Koruna 1923 Nov7 KM # 4 -1/1 70,- CZO00434
  1Koruna 1923 Nov7 KM # 4 2/2 10,- CZO00403
  1Koruna 1924 Nov7 KM # 4 0/0 320,- CZO00419
  1Koruna 1924 Nov7 KM # 4 -0/0 280,- CZO00413
  1Koruna 1924 Nov7 KM # 4 -0/0- 160,- CZO00466
  1Koruna 1924 Nov7 KM # 4 1/1 90,- CZO00420
  1Koruna 1924 Nov7 KM # 4 -1/1 70,- CZO00435
  1Koruna 1924 Nov7 KM # 4 2/2 10,- CZO00404
  1Koruna 1925 Nov7 KM # 4 1/1 150,- CZO00415
  1Koruna 1925 Nov7 KM # 4 -1/1- 80,- CZO00410
  1Koruna 1925 Nov7 KM # 4 2/2 30,- CZO00405
  1Koruna 1929 Nov7 KM # 4 0/0 950,- CZO00431
  1Koruna 1929 Nov7 KM # 4 1/1 140,- CZO00414
  1Koruna 1929 Nov7 KM # 4 -1/1 80,- CZO00429
  1Koruna 1930 Nov7 KM # 4 -0/1 340,- CZO00451
  1Koruna 1930 Nov7 KM # 4 1/1 240,- CZO00416
  1Koruna 1930 Nov7 KM # 4 -1/2 60,- CZO00440
  1Koruna 1937 Nov7 KM # 4 0/0 110,- CZO00422
  1Koruna 1937 Nov7 KM # 4 0/0- 80,- CZO00423
  1Koruna 1938 Nov7 KM # 4 0/0 70,- CZO00409
  1Koruna 1938 Nov7 KM # 4 -0/0- 50,- CZO00449
  5Korun 1925 Nov8 KM # 10 1/1 170,- CZO01002
  5Korun 1925 Nov8 KM # 10 1/1 100,- CZO01010 dr.kor.
  5Korun 1925 Nov8 KM # 10 -1/1- 90,- CZO01001
  5Korun 1926 Nov8 KM # 10 1/1- 150,- CZO01003
  5Korun 1926 Nov8 KM # 10 -1/1- 140,- CZO01005
  5Korun 1927 Nov8 KM # 10 1/1- 3.100,- CZO01011
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 0/0 190,- CZO01107 var. a) poloha A
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 0/0- 150,- CZO01115 var. a) poloha A
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 -0/0- 130,- CZO01124 var. a) poloha A
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 0/0 190,- CZO01125 var. a) poloha B
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 -0/0- 140,- CZO01126 var. a) poloha B
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 0/0 190,- CZO01101 var. b) poloha A
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 0/0- 170,- CZO01117 var. b) poloha A
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 0/0 190,- CZO01104 var. b) poloha B
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 -0/0- 140,- CZO01127 var. b) poloha B
  5Korun 1929 Nov9 KM # 11 0/0 190,- CZO01110
  5Korun 1929 Nov9 KM # 11 -0/0- 110,- CZO01102
  5Korun 1929 Nov9 KM # 11 1/1 90,- CZO01103
  5Korun 1930 Nov9 KM # 11 0/0 210,- CZO01111 pol. A
  5Korun 1930 Nov9 KM # 11 0/0 240,- CZO01144 pol. B
  5Korun 1930 Nov9 KM # 11 0/0- 190,- CZO01112 pol. B
  5Korun 1930 Nov9 KM # 11 0/0 220,- CZO01116
  5Korun 1930 Nov9 KM # 11 -0/1 140,- CZO01108
  5Korun 1931 Nov9 KM # 11 -0/0- 950,- CZO01106
  5Korun 1931 Nov9 KM # 11 -1/2 170,- CZO01113
  5Korun 1932 Nov9 KM # 11 0/0 1.700,- CZO01109
  5Korun 1932 Nov9 KM # 11 -0/0 1.250,- CZO01123 lakovanß
  5Korun 1932 Nov9 KM # 11 -0/0- 950,- CZO01136
  5Korun 1932 Nov9 KM # 11 -0/1 600,- CZO01134
  5Korun 1932 Nov9 KM # 11 1/1 560,- CZO01130
  5Korun 1932 Nov9 KM # 11 1/1- 520,- CZO01118
  5Korun 1932 Nov9 KM # 11 2/2- 180,- CZO01119
  5Korun 1938 Nov10 KM # 11a -RL/RL- 70,- CZO01120
  5Korun 1938 Nov10 KM # 11a 0/0 50,- CZO01114
  10Korun 1928 Nov13 KM # 12 0/0 220,- CZO01201
  10Korun 1930 Nov11 KM # 15 0/0 210,- CZO01502
  10Korun 1931 Nov11 KM # 15 0/0 210,- CZO01503
  10Korun 1932 Nov11 KM # 15 0/0 210,- CZO01501
  20Korun 1933 Nov12 KM # 17 0/0 250,- CZO01701
  20Korun 1934 Nov12 KM # 17 0/0 250,- CZO01702
  20Korun 1937 Nov14 KM # 18 0/0 250,- CZO01801


╚ESKOSLOVENSKO- OB╠ÄN╔ MINCE 1939 - 1945 / CZECHOSLOVAKIA
Nominßl Rok Popis ╚Ýslo v katalogu ╚Ýslo v katalogu Kvalita Cena Foto ╚Ýslo objednßvky Poznßmka
  10HalÚ°¨ 1940 Nov20 KM # 1 1/1 70,- CZP00115 dr.kor.
  10HalÚ°¨ 1941 Nov20 KM # 1 RL 350,- CZP00101
  10HalÚ°¨ 1941 Nov20 KM # 1 0/0 160,- CZP00119
  10HalÚ°¨ 1941 Nov20 KM # 1 1/1 70,- CZP00107
  10HalÚ°¨ 1941 Nov20 KM # 1 2/2 40,- CZP00103
  10HalÚ°¨ 1942 Nov20 KM # 1 1/1 60,- CZP00130
  10HalÚ°¨ 1942 Nov20 KM # 1 1/1- 40,- CZP00104 dr.kor.
  10HalÚ°¨ 1943 Nov20 KM # 1 -0/1 110,- CZP00125
  10HalÚ°¨ 1943 Nov20 KM # 1 1/1- 60,- CZP00106
  10HalÚ°¨ 1943 Nov20 KM # 1 -1/1- 40,- CZP00108 lak
  10HalÚ°¨ 1944 Nov20 KM # 1 -1/1- 70,- CZP00109 dr.kor.
  20HalÚ°¨ 1940 Nov21 KM # 2 RL 420,- CZP00219
  20HalÚ°¨ 1940 Nov21 KM # 2 -RL/RL- 310,- CZP00213
  20HalÚ°¨ 1940 Nov21 KM # 2 0/0- 180,- CZP00260 dr.kor.
  20HalÚ°¨ 1940 Nov21 KM # 2 -0/0- 90,- CZP00220 dr.kor.
  20HalÚ°¨ 1940 Nov21 KM # 2 -1/1- 50,- CZP00212 dr.kor.
  20HalÚ°¨ 1941 Nov21 KM # 2 -RL/0 190,- CZP00217 dr.kor.
  20HalÚ°¨ 1941 Nov21 KM # 2 0/0 160,- CZP00214 dr.kor.
  20HalÚ°¨ 1941 Nov21 KM # 2 -0/0- 120,- CZP00208 dr.kor.
  20HalÚ°¨ 1941 Nov21 KM # 2 1/1 70,- CZP00201
  20HalÚ°¨ 1941 Nov21 KM # 2 1/1- 50,- CZP00221 dr.kor.
  20HalÚ°¨ 1942 Nov21 KM # 2 -0/1 90,- CZP00222
  20HalÚ°¨ 1942 Nov21 KM # 2 1/1 70,- CZP00209
  20HalÚ°¨ 1942 Nov21 KM # 2 -1/1- 50,- CZP00202
  20HalÚ°¨ 1943 Nov21 KM # 2 1/1 80,- CZP00215
  20HalÚ°¨ 1943 Nov21 KM # 2 1/1 60,- CZP00216 dr.kor.
  20HalÚ°¨ 1943 Nov21 KM # 2 -1/1- 50,- CZP00204 dr.kor.
  20HalÚ°¨ 1944 Nov21 KM # 2 -0/0- 170,- CZP00218
  20HalÚ°¨ 1944 Nov21 KM # 2 1/1 80,- CZP00211
  20HalÚ°¨ 1944 Nov21 KM # 2 -1/1- 50,- CZP00205 dr.kor.
  50HalÚ°¨ 1940 Nov22 KM # 3 RL 420,- CZP00312 lak
  50HalÚ°¨ 1940 Nov22 KM # 3 0/0 240,- CZP00313 lak
  50HalÚ°¨ 1940 Nov22 KM # 3 0/0 220,- CZP00303 dr.kor.
  50HalÚ°¨ 1940 Nov22 KM # 3 -0/0- 110,- CZP00320 dr.kor.
  50HalÚ°¨ 1940 Nov22 KM # 3 1/1 70,- CZP00321
  50HalÚ°¨ 1941 Nov22 KM # 3 RL 420,- CZP00323
  50HalÚ°¨ 1941 Nov22 KM # 3 0/0 240,- CZP00314 lak
  50HalÚ°¨ 1941 Nov22 KM # 3 -0/0- 120,- CZP00322
  50HalÚ°¨ 1941 Nov22 KM # 3 1/1 60,- CZP00304
  50HalÚ°¨ 1941 Nov22 KM # 3 -1/1- 50,- CZP00306 dr.kor.
  50HalÚ°¨ 1942 Nov22 KM # 3 1/1 70,- CZP00318
  50HalÚ°¨ 1942 Nov22 KM # 3 -1/1- 50,- CZP00319
  50HalÚ°¨ 1943 Nov22 KM # 3 1/1 80,- CZP00308
  50HalÚ°¨ 1943 Nov22 KM # 3 1/1- 60,- CZP00325 dr.kor.
  50HalÚ°¨ 1944 Nov22 KM # 3 1/1 120,- CZP00301
  50HalÚ°¨ 1944 Nov22 KM # 3 -1/1- 60,- CZP00311
  1Koruna 1941 Nov23 KM # 4 1/1 80,- CZP00401
  1Koruna 1942 Nov23 KM # 4 -0/0- 110,- CZP00410
  1Koruna 1942 Nov23 KM # 4 1/1 70,- CZP00404
  1Koruna 1942 Nov23 KM # 4 -1/1- 50,- CZP00407
  1Koruna 1943 Nov23 KM # 4 -0/0- 120,- CZP00402
  1Koruna 1943 Nov23 KM # 4 1/1 70,- CZP00405
  1Koruna 1943 Nov23 KM # 4 1/1- 60,- CZP00411 dr.kor.
  1Koruna 1944 Nov23 KM # 4 -0/0- 120,- CZP00422
  1Koruna 1944 Nov23 KM # 4 1/1 80,- CZP00406
  1Koruna 1944 Nov23 KM # 4 -1/1- 60,- CZP00423


SLOVENSKO - OB╠ÄN╔ MINCE 1939 - 1945 / SLOVAKIA
Nominßl Rok Popis ╚Ýslo v katalogu ╚Ýslo v katalogu Kvalita Cena Foto ╚Ýslo objednßvky Poznßmka
  10HalÚ°¨ 1939 Nov25 KM # 1 -0/0- 110,- CZV00104
  10HalÚ°¨ 1939 Nov25 KM # 1 1/1 30,- CZV00101
  10HalÚ°¨ 1942 Nov25 KM # 1 0/0- 90,- CZV00111
  10HalÚ°¨ 1942 Nov25 KM # 1 -0/1 60,- CZV00103
  10HalÚ°¨ 1942 Nov25 KM # 1 1/1 40,- CZV00102
  20HalÚ°¨ 1940 Nov26 KM # 4 -RL/RL- 230,- CZV00404
  20HalÚ°¨ 1940 Nov26 KM # 4 0/0 170,- CZV00419
  20HalÚ°¨ 1940 Nov26 KM # 4 1/1 40,- CZV00401
  20HalÚ°¨ 1941 Nov26 KM # 4 1/1 500,- CZV00411
  20HalÚ°¨ 1942 Nov27 KM # 4a 0/0 40,- CZV00403
  20HalÚ°¨ 1942 Nov27 KM # 4a 1/1 20,- CZV00405
  20HalÚ°¨ 1943 Nov27 KM # 4a 0/0 50,- CZV00406
  20HalÚ°¨ 1943 Nov27 KM # 4a 1/1 20,- CZV00408
  50HalÚ°¨ 1940 Nov28 KM # 5 -0/0- 1.100,- CZV00511
  50HalÚ°¨ 1940 Nov28 KM # 5 -0/1 1.050,- CZV00531
  50HalÚ°¨ 1940 Nov28 KM # 5 1/1 950,- CZV00520
  50HalÚ°¨ 1941 Nov28 KM # 5 0/0 210,- CZV00519
  50HalÚ°¨ 1941 Nov28 KM # 5 0/0- 150,- CZV00510
  50HalÚ°¨ 1941 Nov28 KM # 5 -0/0- 120,- CZV00502
  50HalÚ°¨ 1941 Nov28 KM # 5 1/1 50,- CZV00501
  50HalÚ°¨ 1943 Nov29 KM # 5a -0/0- 90,- CZV00503
  50HalÚ°¨ 1943 Nov29 KM # 5a 1/1 40,- CZV00508
  50HalÚ°¨ 1944 Nov29 KM # 5a -1/1- 190,- CZV00504
  50HalÚ°¨ 1944 Nov29 KM # 5a 2/2 140,- CZV00517 kor.
  1Koruna 1940 Nov30 KM # 6 0/0 160,- CZV00630
  1Koruna 1940 Nov30 KM # 6 -0/0- 110,- CZV00619
  1Koruna 1940 Nov30 KM # 6 -0/1 60,- CZV00620
  1Koruna 1940 Nov30 KM # 6 1/1 40,- CZV00601
  1Koruna 1941 Nov30 KM # 6 -0/0- 90,- CZV00621
  1Koruna 1941 Nov30 KM # 6 1/1 40,- CZV00602
  1Koruna 1942 Nov30 KM # 6 -0/0- 90,- CZV00613
  1Koruna 1942 Nov30 KM # 6 0/0 190,- CZV00624 Üirokß 4
  1Koruna 1942 Nov30 KM # 6 1/1 40,- CZV00622 Üirokß 4
  1Koruna 1942 Nov30 KM # 6 1/0- 60,- CZV00618 uzav°enß 4
  1Koruna 1942 Nov30 KM # 6 1/1 40,- CZV00629 uzav°enß 4
  1Koruna 1944 Nov30 KM # 6 0/0 1.200,- CZV00611
  1Koruna 1944 Nov30 KM # 6 0/0- 1.000,- CZV00616
  1Koruna 1945 Nov30 KM # 6 0/0 170,- CZV00609
  1Koruna 1945 Nov30 KM # 6 -0/0- 130,- CZV00605
  1Koruna 1945 Nov30 KM # 6 1/1 50,- CZV00640
  5Korun 1939 Nov31 KM # 2 0/0 130,- CZV00221 ˙zkß Ŕßrka
  5Korun 1939 Nov31 KM # 2 -0/0- 80,- CZV00202 ˙zkß Ŕßrka
  5Korun 1939 Nov31 KM # 2 -0/0- 80,- CZV00204 Üirokß Ŕßrka
  5Korun 1939 Nov31 KM # 2 1/1 60,- CZV00203 ˙zkß Ŕßrka
  5Korun 1939 Nov31 KM # 2 1/1 60,- CZV00209 Üirokß Ŕßrka
  10Korun 1944 Nov32 KM # 9.1 0/0 130,- CZV00901 s k°Ý×em/with cross
  10Korun 1944 Nov32 KM # 9.1 -0/0- 110,- CZV00903 s k°Ý×em/with cross
  10Korun 1944 Nov32 KM # 9.2 0/0 140,- CZV00904 bez k°Ý×e/without cross
  20Korun 1939 Nov34 KM # 3 0/0 520,- CZV00301
  20Korun 1939 Nov34 KM # 3 -0/0 470,- CZV00303
  20Korun 1939 Nov34 KM # 3 1/1 390,- CZV00302
  20Korun 1941 Nov33 KM # 7.1 0/0 240,- CZV00701
  50Korun 1944 Nov KM # 10 0/0 290,- CZV01001
  10HalÚ° 1993 KM # 17 0/0 30,- CZV01719
  10HalÚ° 1994 KM # 17 RL 20,- CZV01702
  10HalÚ° 1996 KM # 17 RL 30,- CZV01704
  10HalÚ° 1997 KM # 17 RL 40,- CZV01705
  10HalÚ° 1998 KM # 17 RL 30,- CZV01706
  10HalÚ° 1999 KM # 17 RL 30,- CZV01707
  10HalÚ° 2000 KM # 17 RL 30,- CZV01708
  10HalÚ° 2001 KM # 17 RL 30,- CZV01709
  10HalÚ° 2002 KM # 17 RL 40,- CZV01710
  10HalÚ° 2003 KM # 17 RL 170,- CZV01723
  20HalÚ° 1993 KM # 18 RL 30,- CZV01805
  20HalÚ° 1994 KM # 18 0/0 30,- CZV01806
  20HalÚ° 1996 KM # 18 RL 30,- CZV01808
  20HalÚ° 1997 KM # 18 RL 40,- CZV01809
  20HalÚ° 1998 KM # 18 RL 30,- CZV01810
  20HalÚ° 1999 KM # 18 RL 30,- CZV01811
  20HalÚ° 2000 KM # 18 RL 30,- CZV01812
  20HalÚ° 2001 KM # 18 RL 30,- CZV01813
  20HalÚ° 2002 KM # 18 BU 30,- CZV01801
  20HalÚ° 2003 KM # 18 BU 170,- CZV01818
  50HalÚ° 1993 KM # 15 RL 30,- CZV01501
  50HalÚ° 1995 KM # 15 RL 550,- CZV01503
  50HalÚ° 1996 KM # 35 RL 30,- CZV03503
  50HalÚ° 1997 KM # 35 RL 100,- CZV03504
  50HalÚ° 1998 KM # 35 BU 30,- CZV03511
  50HalÚ° 2000 KM # 35 RL 40,- CZV03507
  50HalÚ° 2001 KM # 35 RL 30,- CZV03508
  50HalÚ° 2002 KM # 35 RL 30,- CZV03509
  50HalÚ° 2003 KM # 35 BU 40,- CZV03501
  50HalÚ° 2005 KM # 35 BU 40,- CZV03519
  50HalÚ° 2007 KM # 35 BU 40,- CZV03515
  50HalÚ° 2008 KM # 35 BU 150,- CZV03516
  50HalÚ° 2008 KM # 35 BU 80,- CZV03517 ddr.kor.
  1Koruna 1993 KM # 12 RL 30,- CZV01218
  1Koruna 1995 KM # 12 RL 30,- CZV01205
  1Koruna 1996 KM # 12 RL 130,- CZV01208
  1Koruna 1998 KM # 12 RL 200,- CZV01214
  1Koruna 2000 KM # 12 BU 380,- CZV01215
  1Koruna 2001 KM # 12 RL 190,- CZV01211
  1Koruna 2002 KM # 12 RL 40,- CZV01201
  1Koruna 2003 KM # 12 BU 200,- CZV01202
  1Koruna 2005 KM # 12 BU 30,- CZV01219
  1Koruna 2006 KM # 12 0/0 30,- CZV01220
  1Koruna 2007 KM # 12 BU 40,- CZV01216
  1Koruna 2008 KM # 12 BU 190,- CZV01217
  2Koruna 1993 KM # 13 RL 30,- CZV01304
  2Koruna 1994 KM # 13 RL 30,- CZV01305
  2Koruna 1995 KM # 13 RL 30,- CZV01306
  2Koruna 1996 KM # 13 RL 130,- CZV01307
  2Koruna 1997 KM # 13 RL 110,- CZV01308
  2Koruna 1998 KM # 13 RL 150,- CZV01309
  2Koruna 2000 KM # 13 BU 300,- CZV01311
  2Koruna 2001 KM # 13 BU 40,- CZV01312
  2Koruna 2002 KM # 13 RL 40,- CZV01301
  2Koruna 2003 KM # 13 BU 40,- CZV01313
  2Koruna 2004 KM # 13 BU 150,- CZV01323
  2Koruna 2005 KM # 13 BU 140,- CZV01319
  2Koruna 2007 KM # 13 BU 40,- CZV01320
  2Koruna 2008 KM # 13 BU 180,- CZV01323
  5Koruna 1995 KM # 14 BU 40,- CZV01415
  5Koruna 1996 KM # 14 RL 140,- CZV01406
  5Koruna 1997 KM # 14 RL 140,- CZV01407
  5Koruna 1998 KM # 14 RL 150,- CZV01408
  5Koruna 1999 KM # 14 RL 180,- CZV01409
  5Koruna 2000 KM # 14 RL 360,- CZV01410
  5Koruna 2001 KM # 14 RL 180,- CZV01411
  5Koruna 2002 KM # 14 BU 180,- CZV01401
  5Koruna 2003 KM # 14 BU 220,- CZV01402
  5Koruna 2004 KM # 14 BU 170,- CZV01423
  5Koruna 2005 KM # 14 BU 140,- CZV01419
  5Koruna 2007 KM # 14 BU 40,- CZV01413
  5Koruna 2008 KM # 14 BU 190,- CZV01414
  10Korun 1993 KM # 11.1 RL 40,- CZV01118
  10Korun 1995 KM # 11.1 BU 50,- CZV01115
  10Korun 1996 KM # 11.1 RL 210,- CZV01104
  10Korun 1997 KM # 11.1 RL 160,- CZV01105
  10Korun 1998 KM # 11.1 RL 220,- CZV01106
  10Korun 1999 KM # 11.1 RL 200,- CZV01107
  10Korun 2000 KM # 11.1 RL 420,- CZV01108
  10Korun 2001 KM # 11.1 RL 200,- CZV01109
  10Korun 2002 KM # 11.1 RL 250,- CZV01110
  10Korun 2003 KM # 11.1 RL 50,- CZV01123
  10Korun 2004 KM # 11.1 RL 190,- CZV01124
  10Korun 2005 KM # 11.1 BU 210,- CZV01119
  10Korun 2007 KM # 11.1 BU 250,- CZV01101
  10Korun 2008 KM # 11.1 BU 210,- CZV01102


╚ESKOSLOVENSKO- OB╠ÄN╔ MINCE 1945 - 1953 / CZECHOSLOVAKIA
Nominßl Rok Popis ╚Ýslo v katalogu ╚Ýslo v katalogu Kvalita Cena Foto ╚Ýslo objednßvky Poznßmka
  20HalÚ°¨ 1947 Nov36 KM # 20 1/1 4.900,- CZD02010
  20HalÚ°¨ 1947 Nov36 KM # 20 1/1- 4.600,- CZD02011
  20HalÚ°¨ 1948 Nov36 KM # 20 0/0 30,- CZD02001
  20HalÚ°¨ 1949 Nov36 KM # 20 -0/0- 50,- CZD02008
  20HalÚ°¨ 1949 Nov36 KM # 20 1/0- 40,- CZD02009
  20HalÚ°¨ 1949 Nov36 KM # 20 1/1 15,- CZD02002
  20HalÚ°¨ 1950 Nov36 KM # 20 0/0 30,- CZD02005
  20HalÚ°¨ 1950 Nov36 KM # 20 1/1 10,- CZD02003
  20HalÚ°¨ 1951 Nov37 KM # 31 0/0 20,- CZD03101
  20HalÚ°¨ 1952 Nov37 KM # 31 0/0 30,- CZD03103
  20HalÚ°¨ 1952 Nov37 KM # 31 1/1 25,- CZD03102
  50HalÚ°¨ 1947 Nov38 KM # 21 RL 40,- CZD02110
  50HalÚ°¨ 1947 Nov38 KM # 21 0/0 30,- CZD02101
  50HalÚ°¨ 1947 Nov38 KM # 21 1/1 10,- CZD02102
  50HalÚ°¨ 1948 Nov38 KM # 21 0/0 30,- CZD02103
  50HalÚ°¨ 1948 Nov38 KM # 21 1/1 10,- CZD02104
  50HalÚ°¨ 1949 Nov38 KM # 21 0/0 150,- CZD02109
  50HalÚ°¨ 1949 Nov38 KM # 21 -0/0- 100,- CZD02105
  50HalÚ°¨ 1949 Nov38 KM # 21 1/1 50,- CZD02106
  50HalÚ°¨ 1950 Nov38 KM # 21 0/0 40,- CZD02108
  50HalÚ°¨ 1950 Nov38 KM # 21 1/1 15,- CZD02107
  50HalÚ°¨ 1951 Nov39 KM # 32 0/0 30,- CZD03201
  50HalÚ°¨ 1952 Nov39 KM # 32 0/0 30,- CZD03202
  1Koruna 1946 Nov40 KM # 19 0/0 20,- CZD01903
  1Koruna 1947 Nov40 KM # 19 0/0 160,- CZD01904
  1Koruna 1947 Nov40 KM # 19 -0/0- 150,- CZD01905
  1Koruna 1947 Nov40 KM # 19 1/1 100,- CZD01901
  1Koruna 1950 Nov41 KM # 22 0/0 20,- CZD02201
  1Koruna 1951 Nov41 KM # 22 0/0 20,- CZD02202
  1Koruna 1952 Nov41 KM # 22 0/0 20,- CZD02203
  1Koruna 1953 Nov41 KM # 22 RL 80,- CZD02207
  1Koruna 1953 Nov41 KM # 22 0/0 60,- CZD02204
  1Koruna 1953 Nov41 KM # 22 0/0- 40,- CZD02205
  2Koruna 1947 Nov42 KM # 23 0/0 20,- CZD02301
  2Koruna 1948 Nov42 KM # 23 0/0 20,- CZD02302


╚ESKOSLOVENSKO- OB╠ÄN╔ MINCE 1953 - 1992 / CZECHOSLOVAKIA
Nominßl Rok Popis ╚Ýslo v katalogu ╚Ýslo v katalogu Kvalita Cena Foto ╚Ýslo objednßvky Poznßmka
  1HalÚ° 1953 Nov55 KM # 35 0/0 20,- CZD03501
  1HalÚ° 1953 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03502
  1HalÚ° 1954 Nov55 KM # 35 0/0 20,- CZD03503
  1HalÚ° 1954 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03504
  1HalÚ° 1955 Nov55 KM # 35 0/0 20,- CZD03505
  1HalÚ° 1955 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03506
  1HalÚ° 1956 Nov55 KM # 35 0/0 20,- CZD03507
  1HalÚ° 1956 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03508
  1HalÚ° 1957 Nov55 KM # 35 0/0 15,- CZD03509
  1HalÚ° 1957 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03510
  1HalÚ° 1958 Nov55 KM # 35 0/0 15,- CZD03511
  1HalÚ° 1958 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03512
  1HalÚ° 1959 Nov55 KM # 35 0/0 15,- CZD03513
  1HalÚ° 1959 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03514
  1HalÚ° 1960 Nov55 KM # 35 0/0 15,- CZD03515
  1HalÚ° 1960 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03516
  1HalÚ° 1962 Nov56 KM # 51 0/0 15,- CZD05101
  1HalÚ° 1962 Nov56 KM # 51 1/1 10,- CZD05102
  1HalÚ° 1963 Nov56 KM # 51 0/0 30,- CZD05103
  1HalÚ° 1963 Nov56 KM # 51 1/1 20,- CZD05104
  1HalÚ° 1986 Nov56 KM # 51 0/0 15,- CZD05105
  1HalÚ° 1986 Nov56 KM # 51 1/1 10,- CZD05106
  1HalÚ° 1991 Nov75 KM # 149 BU 510,- CZD14901
  1HalÚ° 1992 Nov75 KM # 149 BU 510,- CZD14902
  3HalÚ° 1953 Nov57 KM # 36 0/0 30,- CZD03601
  3HalÚ° 1954 Nov57 KM # 36 0/0 15,- CZD03602
  3HalÚ° 1963 Nov58 KM # 52 0/0 30,- CZD05201
  5HalÚ° 1953 Nov59 KM # 37 -RL/0 110,- CZD03706
  5HalÚ° 1953 Nov59 KM # 37 0/0 100,- CZD03702
  5HalÚ° 1953 Nov59 KM # 37 1/1 15,- CZD03701
  5HalÚ° 1954 Nov59 KM # 37 RL 140,- CZD03744
  5HalÚ° 1954 Nov59 KM # 37 0/0 130,- CZD03705
  5HalÚ° 1954 Nov59 KM # 37 1/1 30,- CZD03704
  5HalÚ° 1954 Nov59 KM # 37 2/2 10,- CZD03703
  5HalÚ° 1955 Nov59 KM # 37 -0/1 780,- CZD03748
  5HalÚ° 1955 Nov59 KM # 37 -0/1 490,- CZD03709 dr.kor.
  5HalÚ° 1955 Nov59 KM # 37 1/1 700,- CZD03715
  5HalÚ° 1955 Nov59 KM # 37 -1/1- 420,- CZD03708
  5HalÚ° 1962 Nov60 KM # 53 RL 110,- CZD05344
  5HalÚ° 1962 Nov60 KM # 53 0/0 80,- CZD05320
  5HalÚ° 1962 Nov60 KM # 53 1/1 10,- CZD05301
  5HalÚ° 1963 Nov60 KM # 53 0/0 80,- CZD05323
  5HalÚ° 1963 Nov60 KM # 53 1/1 10,- CZD05302
  5HalÚ° 1966 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05305
  5HalÚ° 1966 Nov60 KM # 53 1/1 10,- CZD05304
  5HalÚ° 1967 Nov60 KM # 53 0/0 60,- CZD05307
  5HalÚ° 1967 Nov60 KM # 53 1/1 20,- CZD05306
  5HalÚ° 1970 Nov60 KM # 53 RL 130,- CZD05341
  5HalÚ° 1970 Nov60 KM # 53 0/0 120,- CZD05322
  5HalÚ° 1970 Nov60 KM # 53 1/1 50,- CZD05308
  5HalÚ° 1972 Nov60 KM # 53 RL 50,.- CZD05345
  5HalÚ° 1972 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05310
  5HalÚ° 1973 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05311
  5HalÚ° 1974 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05312
  5HalÚ° 1975 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05313
  5HalÚ° 1976 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05314
  5HalÚ° 1977 Nov70 KM # 86 RL 40,- CZD08644
  5HalÚ° 1977 Nov70 KM # 86 0/0 30,- CZD08601
  5HalÚ° 1978 Nov70 KM # 86 0/0 20,- CZD08602
  5HalÚ° 1979 Nov70 KM # 86 0/0 30,- CZD08603
  5HalÚ° 1980 Nov70 KM # 86 BU 180,- CZD08645
  5HalÚ° 1981 Nov70 KM # 86 RL/UNC 180,- CZD08605
  5HalÚ° 1982 Nov70 KM # 86 RL/UNC 180,- CZD08606
  5HalÚ° 1983 Nov70 KM # 86 RL/UNC 180,- CZD08607
  5HalÚ° 1984 Nov70 KM # 86 RL/UNC 180,- CZD08608
  5HalÚ° 1985 Nov70 KM # 86 RL/UNC 180,- CZD08609
  5HalÚ° 1986 Nov70 KM # 86 RL 50,- CZD08611
  5HalÚ° 1986 Nov70 KM # 86 0/0 20,- CZD08610
  5HalÚ° 1987 Nov70 KM # 86 RL 170,- CZD08612
  5HalÚ° 1988 Nov70 KM # 86 RL/UNC 30,- CZD08613
  5HalÚ° 1989 Nov70 KM # 86 RL 160,- CZD08615
  5HalÚ° 1989 Nov70 KM # 86 0/0 110,- CZD08623
  5HalÚ° 1989 Nov70 KM # 86 1/1 80,- CZD08614
  5HalÚ° 1990 Nov70 KM # 86 0/0 20,- CZD08617
  5HalÚ° 1991 Nov76 KM # 150 RL/UNC 30,- CZD15001
  5HalÚ° 1992 Nov76 KM # 150 RL/UNC 180,- CZD15002
  10HalÚ° 1953 Nov61 KM # 38 RL 180,- CZD03807
  10HalÚ° 1953 Nov61 KM # 38 0/0 100,- CZD03803
  10HalÚ° 1954 Nov61 KM # 38 RL 180,- CZD03802
  10HalÚ° 1954 Nov61 KM # 38 0/0 130,- CZD03810
  10HalÚ° 1954 Nov61 KM # 38 -0/0- 50,- CZD03823
  10HalÚ° 1955 Nov61 KM # 38 0/0 1.100,- CZD03811
  10HalÚ° 1955 Nov61 KM # 38 -0/0- 480,- CZD03817
  10HalÚ° 1955 Nov61 KM # 38 1/1 350,- CZD03814
  10HalÚ° 1955 Nov61 KM # 38 -1/1 210,- CZD03815 dr.kor.
  10HalÚ° 1955 Nov61 KM # 38 -1/2 180,- CZD03826
  10HalÚ° 1955 Nov61 KM # 38 2/2 100,- CZD03825
  10HalÚ° 1956 Nov61 KM # 38 0/0 450,- CZD03812
  10HalÚ° 1956 Nov61 KM # 38 -0/1 190,- CZD03801
  10HalÚ° 1956 Nov61 KM # 38 1/1 110,- CZD03816
  10HalÚ° 1956 Nov61 KM # 38 2/2 50,- CZD03804
  10HalÚ° 1958 Nov61 KM # 38 0/0 1.200,- CZD03850
  10HalÚ° 1958 Nov61 KM # 38 -0/0- 700,- CZD03863
  10HalÚ° 1958 Nov61 KM # 38 -0/1 550,- CZD03824
  10HalÚ° 1958 Nov61 KM # 38 1/1 450,- CZD03844
  10HalÚ° 1958 Nov61 KM # 38 -1/2 180,- CZD03827
  10HalÚ° 1958 Nov61 KM # 38 2/2 180,- CZD03835
  10HalÚ° 1961 Nov62 KM # 49.1 0/0 120,- CZD04932
  10HalÚ° 1962 Nov62 KM # 49.1 RL 180,- CZD04921
  10HalÚ° 1962 Nov62 KM # 49.1 0/0 120,- CZD04902
  10HalÚ° 1963 Nov62 KM # 49.1 RL 140,- CZD04923
  10HalÚ° 1963 Nov62 KM # 49.1 0/0 130,- CZD04933
  10HalÚ° 1963 Nov62 KM # 49.1 1/1 20,- CZD04903
  10HalÚ° 1963 Nov62 KM # 49.2 1/1- 3.500,- CZD04914 var. S teŔkami
  10HalÚ° 1963 Nov62 KM # 49.2 -1/2 2.800,- CZD04915 var. S teŔkami
  10HalÚ° 1964 Nov62 KM # 49.1 RL 420,- CZD04924
  10HalÚ° 1964 Nov62 KM # 49.1 0/0 260,- CZD04934
  10HalÚ° 1964 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 140,- CZD04904
  10HalÚ° 1964 Nov62 KM # 49.1 1/1 70,- CZD04905
  10HalÚ° 1965 Nov62 KM # 49.1 0/0 130,- CZD04920
  10HalÚ° 1966 Nov62 KM # 49.1 0/0 120,- CZD04906
  10HalÚ° 1967 Nov62 KM # 49.1 RL 160,- CZD04919
  10HalÚ° 1967 Nov62 KM # 49.1 0/0 90,- CZD04908
  10HalÚ° 1967 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 30,- CZD04907
  10HalÚ° 1968 Nov62 KM # 49.1 RL 100,- CZD04947
  10HalÚ° 1968 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 40,- CZD04909
  10HalÚ° 1969 Nov62 KM # 49.1 RL 90,- CZD04948
  10HalÚ° 1969 Nov62 KM # 49.1 0/0 60,- CZD04911
  10HalÚ° 1969 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 40,- CZD04910
  10HalÚ° 1970 Nov62 KM # 49.1 0/0 60,- CZD04929
  10HalÚ° 1970 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 30,- CZD04912
  10HalÚ° 1971 Nov62 KM # 49.1 0/0 130,- CZD04930
  10HalÚ° 1971 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 60,- CZD04913
  10HalÚ° 1974 Nov71 KM # 80 0/0 40,- CZD08033
  10HalÚ° 1975 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08010
  10HalÚ° 1976 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08012
  10HalÚ° 1977 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08013
  10HalÚ° 1978 Nov71 KM # 80 0/0 30,- CZD08037
  10HalÚ° 1979 Nov71 KM # 80 0/0 60,- CZD08011
  10HalÚ° 1979 Nov71 KM # 80 1/1 20,- CZD08002
  10HalÚ° 1980 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08004
  10HalÚ° 1980 Nov71 KM # 80 1/1 10,- CZD08003
  10HalÚ° 1981 Nov71 KM # 80 RL 20,- CZD08034
  10HalÚ° 1982 Nov71 KM # 80 RL 30,- CZD08035
  10HalÚ° 1983 Nov71 KM # 80 RL 30,- CZD08023
  10HalÚ° 1983 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08005
  10HalÚ° 1983 Nov71 KM # 80 1/1 10,- CZD08006
  10HalÚ° 1984 Nov71 KM # 80 RL 30,- CZD08027
  10HalÚ° 1984 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08008
  10HalÚ° 1984 Nov71 KM # 80 1/1 10,- CZD08007
  10HalÚ° 1985 Nov71 KM # 80 RL 30,- CZD08040
  10HalÚ° 1985 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08041
  10HalÚ° 1986 Nov71 KM # 80 BU 30,- CZD08019
  10HalÚ° 1987 Nov71 KM # 80 BU 30,- CZD08049
  10HalÚ° 1988 Nov71 KM # 80 RL 30,- CZD08042
  10HalÚ° 1988 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08043
  10HalÚ° 1989 Nov71 KM # 80 RL 30,- CZD08044
  10HalÚ° 1989 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08045
  10HalÚ° 1990 Nov71 KM # 80 RL 30,- CZD08046
  10HalÚ° 1990 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08047
  10HalÚ° 1991 Nov77 KM # 146 RL/UNC 30,- CZD14601
  10HalÚ° 1992 Nov77 KM # 146 RL/UNC 30,- CZD14602
  20HalÚ° 1972 Nov72 KM # 74 0/0 40,- CZD07402
  20HalÚ° 1972 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07401
  20HalÚ° 1973 Nov72 KM # 74 0/0 40,- CZD07459
  20HalÚ° 1973 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07403
  20HalÚ° 1974 Nov72 KM # 74 0/0 40,- CZD07405
  20HalÚ° 1974 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07404
  20HalÚ° 1975 Nov72 KM # 74 0/0 40,- CZD07407
  20HalÚ° 1975 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07406
  20HalÚ° 1976 Nov72 KM # 74 0/0 40,- CZD07409
  20HalÚ° 1976 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07408
  20HalÚ° 1977 Nov72 KM # 74 0/0 40,- CZD07411
  20HalÚ° 1977 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07410
  20HalÚ° 1978 Nov72 KM # 74 0/0 40,- CZD07413
  20HalÚ° 1978 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07412
  20HalÚ° 1979 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07415
  20HalÚ° 1979 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07414
  20HalÚ° 1980 Nov72 KM # 74 RL/UNC 30,- CZD07418
  20HalÚ° 1980 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07417
  20HalÚ° 1980 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07416
  20HalÚ° 1981 Nov72 KM # 74 RL/UNC 30,- CZD07421
  20HalÚ° 1981 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07420
  20HalÚ° 1981 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07419
  20HalÚ° 1982 Nov72 KM # 74 RL/UNC 30,- CZD07424
  20HalÚ° 1982 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07423
  20HalÚ° 1982 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07422
  20HalÚ° 1983 Nov72 KM # 74 RL/UNC 30,- CZD07427
  20HalÚ° 1983 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07426
  20HalÚ° 1983 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07425
  20HalÚ° 1984 Nov72 KM # 74 RL/UNC 30,- CZD07430
  20HalÚ° 1984 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07429
  20HalÚ° 1984 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07428
  20HalÚ° 1985 Nov72 KM # 74 RL/UNC 30,- CZD07433
  20HalÚ° 1985 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07432
  20HalÚ° 1985 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07431
  20HalÚ° 1986 Nov72 KM # 74 BU 30,- CZD07436
  20HalÚ° 1986 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07435
  20HalÚ° 1986 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07434
  20HalÚ° 1987 Nov72 KM # 74 RL 40,- CZD07453
  20HalÚ° 1987 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07438
  20HalÚ° 1987 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07437
  20HalÚ° 1988 Nov72 KM # 74 RL 40,- CZD07452
  20HalÚ° 1988 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07440
  20HalÚ° 1988 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07439
  20HalÚ° 1989 Nov72 KM # 74 RL 30,- CZD07443
  20HalÚ° 1989 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07442
  20HalÚ° 1989 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07441
  20HalÚ° 1990 Nov72 KM # 74 RL/UNC 30,- CZD07446
  20HalÚ° 1990 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07445
  20HalÚ° 1990 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07444
  20HalÚ° 1991 Nov78 KM # 143 BU 30,- CZD14302
  20HalÚ° 1992 Nov78 KM # 143 RL 30,- CZD14301
  25HalÚ° 1953 Nov63 KM # 39 0/0- 340,- CZD03903 Leningrad a)
  25HalÚ° 1953 Nov63 KM # 39 0/0 180,- CZD03903 Kremnice (b
  25HalÚ° 1953 Nov63 KM # 39 -0/0- 120,- CZD03921 Kremnice (b
  25HalÚ° 1953 Nov63 KM # 39 -0/1 90,- CZD03922 Kremnice (b
  25HalÚ° 1953 Nov63 KM # 39 1/1 70,- CZD03923 Kremnice (b
25HalÚ° 1954 Nov63 KM # 39 0/0 1.700,- CZD03915 lak
  25HalÚ° 1954 Nov63 KM # 39 -0/0- 1.100,- CZD03910
  25HalÚ° 1954 Nov63 KM # 39 1/1 600,- CZD03941
  25HalÚ° 1954 Nov63 KM # 39 1/1- 450,- CZD03912 dr.kor.
  25HalÚ° 1954 Nov63 KM # 39 -1/2 350,- CZD03924
  25HalÚ° 1962 Nov64 KM # 54 RL 180,- CZD05427
  25HalÚ° 1962 Nov64 KM # 54 0/0 120,- CZD05405
  25HalÚ° 1962 Nov64 KM # 54 -0/0- 40,- CZD05401
  25HalÚ° 1963 Nov64 KM # 54 RL 220,- CZD05407
  25HalÚ° 1963 Nov64 KM # 54 0/0 160,- CZD05406
  25HalÚ° 1963 Nov64 KM # 54 -0/0- 90,- CZD05403
  25HalÚ° 1963 Nov64 KM # 54 2/2 5,- CZD05404
  25HalÚ° 1964 Nov64 KM # 54 0/0- 780,- CZD05419
  25HalÚ° 1964 Nov64 KM # 54 -0/0- 270,- CZD05428 koroze
  25HalÚ° 1964 Nov64 KM # 54 -0/1 340,- CZD05444
  25HalÚ° 1964 Nov64 KM # 54 1/1 390,- CZD05402
  25HalÚ° 1964 Nov64 KM # 54 -1/1- 210,- CZD05409
  50HalÚ° 1963 Nov65 KM # 55.1 RL 210,- CZD05535
  50HalÚ° 1963 Nov65 KM # 55.1 0/0 140,- CZD05513
  50HalÚ° 1963 Nov65 KM # 55.1 1/1 10,- CZD05501
  50HalÚ° 1964 Nov65 KM # 55.1 RL 210,- CZD05514
  50HalÚ° 1964 Nov65 KM # 55.1 0/0 150,- CZD05515
  50HalÚ° 1964 Nov65 KM # 55.1 -0/0- 70,- CZD05534
  50HalÚ° 1964 Nov65 KM # 55.1 1/1 10,- CZD05502
  50HalÚ° 1965 Nov65 KM # 55.1 RL 280,- CZD05517
  50HalÚ° 1965 Nov65 KM # 55.1 0/0 190,- CZD05516
  50HalÚ° 1965 Nov65 KM # 55.1 -0/0- 80,- CZD05505
  50HalÚ° 1965 Nov65 KM # 55.1 -1/1- 10,- CZD05506
  50HalÚ° 1969 Nov65 KM # 55.1 RL 170,- CZD05522
  50HalÚ° 1969 Nov65 KM # 55.1 0/0 110,- CZD05527
  50HalÚ° 1969 Nov65 KM # 55.1 -0/0- 50,- CZD05508
  50HalÚ° 1969 Nov65 KM # 55.1 1/1 10,- CZD05507
  50HalÚ° 1970 Nov65 KM # 55.1 RL 130,- CZD05530
  50HalÚ° 1970 Nov65 KM # 55.1 0/0 80,- CZD05510
  50HalÚ° 1970 Nov65 KM # 55.1 1/1 10,- CZD05509
  50HalÚ° 1971 Nov65 KM # 55.1 RL 130,- CZD05525
  50HalÚ° 1971 Nov65 KM # 55.1 0/0 70,- CZD05512
  50HalÚ° 1971 Nov65 KM # 55.1 1/1 20,- CZD05511
  50HalÚ° 1978 Nov73 KM # 89 RL 40,- CZD08929
  50HalÚ° 1978 Nov73 KM # 89 0/0 20,- CZD08902
  50HalÚ° 1978 Nov73 KM # 89 1/1 10,- CZD08901
  50HalÚ° 1978 Nov73 KM # 89 RL 50,- CZD08934 Üirokß 8
  50HalÚ° 1979 Nov73 KM # 89 0/0 30,- CZD08904
  50HalÚ° 1979 Nov73 KM # 89 1/1 10,- CZD08903
  50HalÚ° 1980 Nov73 KM # 89 BU 180,- CZD08927
  50HalÚ° 1981 Nov73 KM # 89 RL/UNC 180,- CZD08905
  50HalÚ° 1982 Nov73 KM # 89 RL 40,- CZD08955
  50HalÚ° 1982 Nov73 KM # 89 0/0 20,- CZD08907
  50HalÚ° 1982 Nov73 KM # 89 1/1 10,- CZD08906
  50HalÚ° 1983 Nov73 KM # 89 RL/UNC 30,- CZD08910
  50HalÚ° 1983 Nov73 KM # 89 0/0 20,- CZD08909
  50HalÚ° 1983 Nov73 KM # 89 1/1 10,- CZD08908
  50HalÚ° 1984 Nov73 KM # 89 RL/UNC 40,- CZD08913
  50HalÚ° 1984 Nov73 KM # 89 0/0 20,- CZD08912
  50HalÚ° 1984 Nov73 KM # 89 1/1 10,- CZD08911
  50HalÚ° 1985 Nov73 KM # 89 RL/UNC 30,- CZD08916
  50HalÚ° 1985 Nov73 KM # 89 0/0 20,- CZD08915
  50HalÚ° 1985 Nov73 KM # 89 1/1 10,- CZD08914
  50HalÚ° 1986 Nov73 KM # 89 0/0 20,- CZD08918
  50HalÚ° 1986 Nov73 KM # 89 1/1 10,- CZD08917
  50HalÚ° 1987 Nov73 KM # 89 RL/UNC 40,- CZD08921
  50HalÚ° 1987 Nov73 KM # 89 1/1 15,- CZD08920
  50HalÚ° 1988 Nov73 KM # 89 RL/UNC 40,- CZD08922
  50HalÚ° 1989 Nov73 KM # 89 0/0 20,- CZD08924
  50HalÚ° 1989 Nov73 KM # 89 1/1 10,- CZD08923
  50HalÚ° 1990 Nov73 KM # 89 0/0 40,- CZD08926
  50HalÚ° 1990 Nov73 KM # 89 1/1 10,- CZD08925
  50HalÚ° 1991 Nov79 KM # 144 RL/UNC 30,- CZD14401
  50HalÚ° 1992 Nov79 KM # 144 RL/UNC 30,- CZD14402
  50HalÚ° 1992 Nov79 KM # 144 0/0 20,- CZD14403
  1Koruna 1957 Nov66 KM # 46 RL 520,- CZD04639
  1Koruna 1957 Nov66 KM # 46 -RL/RL- 430,- CZD04614
  1Koruna 1957 Nov66 KM # 46 0/0 380,- CZD04617
  1Koruna 1957 Nov66 KM # 46 -0/0- 180,- CZD04612
  1Koruna 1957 Nov66 KM # 46 -1/1- 30,- CZD04602
  1Koruna 1957 Nov66 KM # 46 2/2 15,- CZD04601
  1Koruna 1958 Nov66 KM # 46 -1/1- 40,- CZD04605
  1Koruna 1958 Nov66 KM # 46 2/2 20,- CZD04604
  1Koruna 1959 Nov66 KM # 46 0/0 390,- CZD04616
  1Koruna 1959 Nov66 KM # 46 -0/0- 270,- CZD04611
  1Koruna 1959 Nov66 KM # 46 1/1 60,- CZD04608
  1Koruna 1959 Nov66 KM # 46 -1/1- 30,- CZD04607
  1Koruna 1959 Nov66 KM # 46 2/2 15,- CZD04606
  1Koruna 1960 Nov66 KM # 46 0/0 380,- CZD04613
  1Koruna 1960 Nov66 KM # 46 -0/0- 300,- CZD04620
  1Koruna 1960 Nov66 KM # 46 -0/1 130,- CZD04603
  1Koruna 1960 Nov66 KM # 46 1/1 90,- CZD04610
  1Koruna 1960 Nov66 KM # 46 2/2 15,- CZD04609
  1Koruna 1961 Nov67 KM # 50 -RL/0 1.200,- CZD05063
  1Koruna 1961 Nov67 KM # 50 0/0 650,- CZD05081
  1Koruna 1961 Nov67 KM # 50 0/0- 550,- CZD05076
  1Koruna 1961 Nov67 KM # 50 -0/0- 450,- CZD05077 lak
  1Koruna 1961 Nov67 KM # 50 1/1 230,- CZD05068
  1Koruna 1961 Nov67 KM # 50 -1/1- 160,- CZD05059
  1Koruna 1961 Nov67 KM # 50 2/2 80,- CZD05060
  1Koruna 1962 Nov67 KM # 50 RL 320,- CZD05061
  1Koruna 1962 Nov67 KM # 50 0/0 190,- CZD05004
  1Koruna 1962 Nov67 KM # 50 1/1 30,- CZD05003
  1Koruna 1962 Nov67 KM # 50 2/2 15,- CZD05002
  1Koruna 1963 Nov67 KM # 50 RL 450,- CZD05064
  1Koruna 1963 Nov67 KM # 50 -RL/0 380,- CZD05065
  1Koruna 1963 Nov67 KM # 50 0/0 210,- CZD05073
  1Koruna 1963 Nov67 KM # 50 0/0- 190,- CZD05078
  1Koruna 1963 Nov67 KM # 50 2/2 10,- CZD05005
  1Koruna 1964 Nov67 KM # 50 RL 390,- CZD05075
  1Koruna 1964 Nov67 KM # 50 0/0 180,- CZD05020
  1Koruna 1964 Nov67 KM # 50 -0/1 90,- CZD05071
  1Koruna 1964 Nov67 KM # 50 1/1 20,- CZD05007
  1Koruna 1964 Nov67 KM # 50 2/2 10,- CZD05006
  1Koruna 1965 Nov67 KM # 50 0/0- 140,- CZD05031
  1Koruna 1965 Nov67 KM # 50 -1/1- 60,- CZD05009
  1Koruna 1965 Nov67 KM # 50 2/2 40,- CZD05008
  1Koruna 1966 Nov67 KM # 50 -RL/RL- 310,- CZD05084
  1Koruna 1966 Nov67 KM # 50 0/0 190,- CZD05054
  1Koruna 1966 Nov67 KM # 50 1/1 50,- CZD05072
  1Koruna 1966 Nov67 KM # 50 2/2 30,- CZD05010
  1Koruna 1967 Nov67 KM # 50 0/0 190,- CZD05053
  1Koruna 1967 Nov67 KM # 50 -0/0- 80,- CZD05057
  1Koruna 1967 Nov67 KM # 50 1/1 20,- CZD05012
  1Koruna 1967 Nov67 KM # 50 2/2 10,- CZD05011
  1Koruna 1968 Nov67 KM # 50 1/1 50,- CZD05014
  1Koruna 1968 Nov67 KM # 50 2/2 30,- CZD05013
  1Koruna 1969 Nov67 KM # 50 -RL/RL- 240,- CZD05051
  1Koruna 1969 Nov67 KM # 50 0/0 180,- CZD05030
  1Koruna 1969 Nov67 KM # 50 0/0- 110,- CZD05017
  1Koruna 1969 Nov67 KM # 50 1/1 20,- CZD05016
  1Koruna 1969 Nov67 KM # 50 2/2 10,- CZD05015
  1Koruna 1970 Nov67 KM # 50 RL 170,- CZD05070
  1Koruna 1970 Nov67 KM # 50 0/0 150,- CZD05019
  1Koruna 1970 Nov67 KM # 50 1/1 30,- CZD05018
  1Koruna 1971 Nov67 KM # 50 0/0 120,- CZD05025
  1Koruna 1971 Nov67 KM # 50 -0/0- 80,- CZD05001
  1Koruna 1971 Nov67 KM # 50 1/1 15,- CZD05021
  1Koruna 1975 Nov67 KM # 50 0/0 130,- CZD05067
  1Koruna 1975 Nov67 KM # 50 -0/0 70,- CZD05024
  1Koruna 1975 Nov67 KM # 50 1/1 15,- CZD05023
  1Koruna 1975 Nov67 KM # 50 RL 250,- CZD05052 rovnß 5
  1Koruna 1975 Nov67 KM # 50 0/0 150,- CZD05046 rovnß 5
  1Koruna 1975 Nov67 KM # 50 0/0 160,- CZD05047 kulatß 5
  1Koruna 1975 Nov67 KM # 50 0/0- 120,- CZD05048 kulatß 5
  1Koruna 1976 Nov67 KM # 50 0/0 130,- CZD05027
  1Koruna 1976 Nov67 KM # 50 1/1 15,- CZD05026
  1Koruna 1977 Nov67 KM # 50 RL/UNC 180,- CZD05056
  1Koruna 1977 Nov67 KM # 50 0/0 150,- CZD05055
  1Koruna 1977 Nov67 KM # 50 1/1 15,- CZD05029
  1Koruna 1979 Nov67 KM # 50 RL 350,- CZD05089
  1Koruna 1979 Nov67 KM # 50 0/0 210,- CZD05079
  1Koruna 1979 Nov67 KM # 50 -0/1 180,- CZD05090
  1Koruna 1980 Nov67 KM # 50 RL/UNC 60,- CZD05034
  1Koruna 1980 Nov67 KM # 50 0/0 40,- CZD05033
  1Koruna 1980 Nov67 KM # 50 1/1 15,- CZD05032
  1Koruna 1981 Nov67 KM # 50 RL/UNC 60,- CZD05037
  1Koruna 1981 Nov67 KM # 50 0/0 40,- CZD05036
  1Koruna 1981 Nov67 KM # 50 1/1 15,- CZD05035
  1Koruna 1982 Nov67 KM # 50 RL/UNC 60,- CZD05066
  1Koruna 1982 Nov67 KM # 50 0/0 40,- CZD05039
  1Koruna 1982 Nov67 KM # 50 1/1 15,- CZD05038
  1Koruna 1983 Nov67 KM # 50 RL 70,- CZD05058
  1Koruna 1983 Nov67 KM # 50 0/0 50,- CZD05041
  1Koruna 1983 Nov67 KM # 50 1/1 15,- CZD05040
  1Koruna 1984 Nov67 KM # 50 RL/UNC 60,- CZD05044
  1Koruna 1984 Nov67 KM # 50 0/0 40,- CZD05043
  1Koruna 1984 Nov67 KM # 50 1/1 15,- CZD05042
  1Koruna 1985 Nov67 KM # 50 0/0 50,- CZD05045
  1Koruna 1986 Nov67 KM # 50 RL 110,- CZD05062
  1Koruna 1987 Nov67 KM # 50 RL 350,- CZD05074
  1Koruna 1988 Nov67 KM # 50 RL 360,- CZD05022
  1Koruna 1989 Nov67 KM # 50 0/0 150,- CZD05049
  1Koruna 1990 Nov67 KM # 50 0/0 50,- CZD05050
  1Koruna 1991 Nov80 KM # 151 RL/UNC 40,- CZD15101
  1Koruna 1992 Nov80 KM # 151 RL/UNC 30,- CZD15102
  2Koruna 1972 Nov74 KM # 75 0/0 70,- CZD07502
  2Koruna 1972 Nov74 KM # 75 1/1 10,- CZD07501
  2Koruna 1973 Nov74 KM # 75 0/0 70,- CZD07504
  2Koruna 1973 Nov74 KM # 75 1/1 10,- CZD07503
  2Koruna 1973 Nov74 KM # 75 -1/1- 280,- CZD07505 varianta vlnovka
  2Koruna 1973 Nov74 KM # 75 1/1 290,- CZD07541 var. malß 3 , var.vlnovka
  2Koruna 1973 Nov74 KM # 75 0/0 60,- CZD07543 var. malß 3
  2Koruna 1973 Nov74 KM # 75 0/0 80,- CZD07545 var. velkß 3
  2Koruna 1974 Nov74 KM # 75 0/0 60,- CZD07507
  2Koruna 1974 Nov74 KM # 75 1/1 10,- CZD07506
  2Koruna 1975 Nov74 KM # 75 0/0 60,- CZD07510
  2Koruna 1975 Nov74 KM # 75 1/1 20,- CZD07509
  2Koruna 1976 Nov74 KM # 75 -RL/RL 190,- CZD07546
  2Koruna 1976 Nov74 KM # 75 0/0 160,- CZD07544
  2Koruna 1976 Nov74 KM # 75 1/1 90,- CZD07511
  2Koruna 1977 Nov74 KM # 75 0/0 70,- CZD07513
  2Koruna 1980 Nov74 KM # 75 RL/UNC 30,- CZD07515
  2Koruna 1980 Nov74 KM # 75 0/0 20,- CZD07514
  2Koruna 1981 Nov74 KM # 75 RL/UNC 50,- CZD07518
  2Koruna 1981 Nov74 KM # 75 0/0 20,- CZD07517
  2Koruna 1981 Nov74 KM # 75 1/1 10,- CZD07516
  2Koruna 1982 Nov74 KM # 75 RL/UNC 50,- CZD07521
  2Koruna 1982 Nov74 KM # 75 0/0 30,- CZD07520
  2Koruna 1982 Nov74 KM # 75 1/1 10,- CZD07519
  2Koruna 1983 Nov74 KM # 75 RL/UNC 40,- CZD07524
  2Koruna 1983 Nov74 KM # 75 0/0 20,- CZD07523
  2Koruna 1983 Nov74 KM # 75 1/1 10,- CZD07522
  2Koruna 1984 Nov74 KM # 75 RL/UNC 50,- CZD07527
  2Koruna 1984 Nov74 KM # 75 0/0 30,- CZD07526
  2Koruna 1984 Nov74 KM # 75 1/1 10,- CZD07525
  2Koruna 1985 Nov74 KM # 75 RL/UNC 60,- CZD07530
  2Koruna 1985 Nov74 KM # 75 0/0 30,- CZD07529
  2Koruna 1985 Nov74 KM # 75 1/1 10,- CZD07528
  2Koruna 1986 Nov74 KM # 75 RL 60,- CZD07548
  2Koruna 1986 Nov74 KM # 75 0/0 40,- CZD07532
  2Koruna 1986 Nov74 KM # 75 1/1 10,- CZD07531
  2Koruna 1987 Nov74 KM # 75 RL/UNC 310,- CZD07534
  2Koruna 1988 Nov74 KM # 75 RL/UNC 310,- CZD07535
  2Koruna 1989 Nov74 KM # 75 RL/UNC 50,- CZD07537
  2Koruna 1989 Nov74 KM # 75 0/0 20,- CZD07536
  2Koruna 1990 Nov74 KM # 75 RL 50,- CZD07512
  2Koruna 1990 Nov74 KM # 75 0/0 30,- CZD07538
  2Koruna 1991 Nov81 KM # 148 RL/UNC 40,- CZD14801
  2Koruna 1991 Nov81 KM # 148 0/0 60,- CZD14803 Llantrisent
  2Koruna 1992 Nov81 KM # 148 BU 140,- CZD14802
  3Koruna 1965 Nov68 KM # 57 0/0 90,- CZD05702
  3Koruna 1965 Nov68 KM # 57 -0/0- 60,- CZD05714
  3Koruna 1965 Nov68 KM # 57 1/1 40,- CZD05701
  3Koruna 1966 Nov68 KM # 57 0/0 100,- CZD05709
  3Koruna 1966 Nov68 KM # 57 -0/0- 60,- CZD05715
  3Koruna 1966 Nov68 KM # 57 1/1 40,- CZD05703
  3Koruna 1968 Nov68 KM # 57 0/0 80,- CZD05705
  3Koruna 1968 Nov68 KM # 57 -0/0- 60,- CZD05716
  3Koruna 1968 Nov68 KM # 57 1/1 30,- CZD05704
  3Koruna 1969 Nov68 KM # 57 0/0 90,- CZD05707
  3Koruna 1969 Nov68 KM # 57 1/1 30,- CZD05706
  5Koruna 1966 Nov69 KM # 60 0/0 120,- CZD06075
  5Koruna 1966 Nov69 KM # 60 1/1 10,- CZD06001
  5Koruna 1966 Nov69 KM # 60 1/1 420,- CZD06063 vel.datum
  5Koruna 1966 Nov69 KM # 60 1/1- 380,- CZD06002 vel.datum
  5Koruna 1967 Nov69 KM # 60 RL 220,- CZD06048
  5Koruna 1967 Nov69 KM # 60 0/0 180,- CZD06038
  5Koruna 1967 Nov69 KM # 60 0/0- 180,- CZD06031
  5Koruna 1968 Nov69 KM # 60 0/0 120,- CZD06004
  5Koruna 1968 Nov69 KM # 60 1/1 10,- CZD06003
  5Koruna 1968vr Nov69 KM # 60 1/1 1.300,- CZD06033 var.rotace 270stup˛¨
  5Koruna 1969 Nov69 KM # 60 0/0 120,- CZD06006
  5Koruna 1969 Nov69 KM # 60 1/1 20,- CZD06005
  5Koruna 1970 Nov69 KM # 60 0/0 100,- CZD06042
  5Koruna 1970 Nov69 KM # 60 1/1 50,- CZD06037
  5Koruna 1973 Nov69 KM # 60 1/1 10,- CZD06007
  5Koruna 1973 Nov69 KM # 60 0/0 90,- CZD06045 typ krßtkß 7
  5Koruna 1973 Nov69 KM # 60 0/0 90,- CZD06041 typ dlouhß 7
  5Koruna 1974 Nov69 KM # 60 0/0 90,- CZD06046 var. nÝzkß 4
  5Koruna 1974 Nov69 KM # 60 0/0 90,- CZD06060 var. vysokß, ˙zkß 4
  5Koruna 1974 Nov69 KM # 60 1/1 10,- CZD06009
  5Koruna 1975 Nov69 KM # 60 0/0 90,- CZD06012 ovßlnß 5
  5Koruna 1975 Nov69 KM # 60 1/1 20,- CZD06011 ovßlnß 5
  5Koruna 1975 Nov69 KM # 60 0/0 190,- CZD06032 kulatß 5
  5Koruna 1975 Nov69 KM # 60 1/1 110,- CZD06034 kulatß 5
  5Koruna 1978 Nov69 KM # 60 0/0 120,- CZD06013
  5Koruna 1978 Nov69 KM # 60 1/1 30,- CZD06014
  5Koruna 1979 Nov69 KM # 60 0/0 100,- CZD06016
  5Koruna 1979 Nov69 KM # 60 1/1 10,- CZD06015
  5Koruna 1980 Nov69 KM # 60 RL/UNC 60,- CZD06017
  5Koruna 1980 Nov69 KM # 60 0/0 40,- CZD06036
  5Koruna 1981 Nov69 KM # 60 RL/UNC 60,- CZD06019
  5Koruna 1981 Nov69 KM # 60 0/0 30,- CZD06018
  5Koruna 1982 Nov69 KM # 60 RL/UNC 60,- CZD06021
  5Koruna 1982 Nov69 KM # 60 0/0 40,- CZD06020
  5Koruna 1983 Nov69 KM # 60 RL/UNC 60,- CZD06023
  5Koruna 1983 Nov69 KM # 60 0/0 30,- CZD06022
  5Koruna 1984 Nov69 KM # 60 RL/UNC 60,- CZD06025
  5Koruna 1984 Nov69 KM # 60 0/0 40,- CZD06024
  5Koruna 1985 Nov69 KM # 60 RL/UNC 110,- CZD06026
  5Koruna 1986 Nov69 KM # 60 RL/UNC 2.100,- CZD06040
  5Koruna 1987 Nov69 KM # 60 RL/UNC 310,- CZD06027
  5Koruna 1988 Nov69 KM # 60 RL/UNC 310,- CZD06035
  5Koruna 1989 Nov69 KM # 60 0/0 80,- CZD06029
  5Koruna 1990 Nov69 KM # 60 BU 140,- CZD06030
  5Koruna 1991 Nov82 KM # 152 RL/UNC 60,- CZD15201
  5Koruna 1991 Nov82 KM # 152 0/0 70,- CZD15203 Llantrisent
  5Koruna 1992 Nov82 KM # 152 RL/UNC 310,- CZD15202
  10Koruna 1990 Nov83a KM # 139.1 RL 3.600,- CZD13906 var. a)
  10Koruna 1990 Nov83a KM # 139.1 0/0 3.200,- CZD13904 var. a)
  10Koruna 1990 Nov83d KM # 139.1 0/0 30,- CZD13901 TGM
  10Koruna 1990 Nov83e KM # 139.2 0/0 300,- CZD13903 TGM - RONAI
  10Koruna 1991 Nov84 KM # 153 0/0 40,- CZD15301 Őtefanik
  10Koruna 1992 Nov85 KM # 159 0/0 40,- CZD15902 RaÜÝn
  10Koruna 1993 Nov84 KM # 153 0/0 40,- CZD15303 Őtefanik


╚ESK┴ REPUBLIKA- OB╠ÄN╔ MINCE 1993 - / CZECH REPUBLIC
Nominßl Rok Popis ╚Ýslo v katalogu ╚Ýslo v katalogu Kvalita Cena Foto ╚Ýslo objednßvky Poznßmka
  10HalÚ°¨ 1994 NovCZ1 KM # 6 BU 120,- CZX00601 var.pro sadyBJ
  10HalÚ°¨ 1995 NovCZ1 KM # 6 BU 40,- CZX00602
  10HalÚ°¨ 1997 NovCZ1 KM # 6 BU 40,- CZX00603
  10HalÚ°¨ 1998 NovCZ1 KM # 6 BU 30,- CZX00606
  10HalÚ°¨ 1999 NovCZ1 KM # 6 P/P 500,- CZX00613
  10HalÚ°¨ 1999 NovCZ1 KM # 6 BU 40,- CZX00607
  10HalÚ°¨ 2000 NovCZ1 KM # 6 BU 40,- CZX00608
  10HalÚ°¨ 2001 NovCZ1 KM # 6 BU 40,- CZX00604
  10HalÚ°¨ 2002 NovCZ1 KM # 6 BU 50,- CZX00611
  10HalÚ°¨ 2003 NovCZ1 KM # 6 BU 130,- CZX00605
  20HalÚ°¨ 1993 NovCZ2 KM # 2.1 BU 30,- CZX00210 HM
  20HalÚ°¨ 1994 NovCZ2 KM # 2.1 BU 120,- CZX00222 var.pro sady BJ
  20HalÚ°¨ 1995 NovCZ2 KM # 2.1 BU 30,- CZX00233
  20HalÚ°¨ 1995HM NovCZ2 KM # 2.1 -0/0 750,- CZX00219 HM
  20HalÚ°¨ 1995HM NovCZ2 KM # 2.1 -0/0- 550,- CZX00218 HM
  20HalÚ°¨ 1996 NovCZ2 KM # 2.3 BU 40,- CZX00211
  20HalÚ°¨ 1997 NovCZ2 KM # 2.3 BU 40,- CZX00206
  20HalÚ°¨ 1998 NovCZ2 KM # 2.3 BU 50,- CZX00207
  20HalÚ°¨ 1999 NovCZ2 KM # 2.3 P/P 500,- CZX00240
  20HalÚ°¨ 1999 NovCZ2 KM # 2.3 BU 40,- CZX00212
  20HalÚ°¨ 2000 NovCZ2 KM # 2.3 BU 40,- CZX00209
  20HalÚ°¨ 2001 NovCZ2 KM # 2.3 BU 40,- CZX00204
20HalÚ°¨ 2002 NovCZ2 KM # 2.3 BU 550,- CZX00213
  50HalÚ°¨ 1994 NovCZ3 KM # 3.1 BU 120,- CZX00322 var.pro sady BJ
  50HalÚ°¨ 1995 NovCZ3 KM # 3.1 BU 60,- CZX00310
  50HalÚ°¨ 1997 NovCZ3 KM # 3.1 BU 40,- CZX00316
  50HalÚ°¨ 1999 NovCZ3 KM # 3.1 P/P 500,- CZX00341
  50HalÚ°¨ 1999 NovCZ3 KM # 3.1 BU 40,- CZX00342
  50HalÚ°¨ 2000 NovCZ3 KM # 3.1 BU 40,- CZX00311
  50HalÚ°¨ 2001 NovCZ3 KM # 3.1 BU 40,- CZX00303
  50HalÚ°¨ 2002 NovCZ3 KM # 3.1 BU 40,- CZX00302
  50HalÚ°¨ 2003 NovCZ3 KM # 3.1 BU 30,- CZX00304
  50HalÚ°¨ 2004 NovCZ3 KM # 3 P/P 300,- CZX00320
  50HalÚ°¨ 2005 NovCZ3 KM # 3.1 P/P 250,- CZX00306
  50HalÚ°¨ 2005 NovCZ3 KM # 3.1 BU 40,- CZX00321
  50HalÚ°¨ 2006 NovCZ3 KM # 3.1 BU 50,- CZX00329
  50HalÚ°¨ 2007 NovCZ3 KM # 3.1 BU 50,- CZX00330
  1Koruna 1993 NovCZ4 KM # 7 BU 40,- CZX00755 RCM
  1Koruna 1994 NovCZ4 KM # 7 BU 40,- CZX00701 BJ
  1Koruna 1997 NovCZ4 KM # 7 BU 40,- CZX00717
1Koruna 1999 NovCZ4 KM # 7 BU 400,- CZX00718
  1Koruna 2000 NovCZ4 KM # 7 BU 80,- CZX00714 var.pro sady,silnýjÜÝ J
  1Koruna 2001 NovCZ4 KM # 7 BU 110,- CZX00703 var.pro sady,silnýjÜÝ J
  1Koruna 2002 NovCZ4 KM # 7 BU 120,- CZX00702 var.pro sady JTS silnýjÜÝ
  1Koruna 2003 NovCZ4 KM # 7 BU 50,- CZX00704
  1Koruna 2003 NovCZ4 KM # 7 BU 70,- CZX00715 var.pro sady JTS silnýjÜÝ
  1Koruna 2006 NovCZ4 KM # 7 BU 30,- CZX00729
  1Koruna 2006 NovCZ4 KM # 7 BU 70,- CZX00721 silnýjÜÝ pÝs. J /v JTS/ jen pro sady
  1Koruna 2007 NovCZ4 KM # 7 BU 80,- CZX00738 ra×ba pro sady
  1Koruna 2008 NovCZ4 KM # 7 BU 80,- CZX00731 silnýjÜÝ pÝs. J /v JTS/ jen pro sady
  1Koruna 2009 NovCZ4 KM # 7 BU 70,- CZX00722 var.pro sady
  1Koruna 2010 NovCZ4 KM # 7 BU 90,- CZX00723 var.pro sady
  2Koruna 1993 NovCZ5 KM # 9 BU 30,- CZX00912 RCM
  2Koruna 1994 NovCZ5 KM # 9 BU 40,- CZX00901 BJ
  2Koruna 1995 NovCZ5 KM # 9 BU 80,- CZX00913 var.pro sady
  2Koruna 1996 NovCZ5 KM # 9 BU 50,- CZX00911
  2Koruna 1997 NovCZ5 KM # 9 BU 40,- CZX00908
  2Koruna 1998 NovCZ5 KM # 9 BU 40,- CZX00914
2Koruna 1999 NovCZ5 KM # 9 BU 450,- CZX00919
  2Koruna 2000 NovCZ5 KM # 9 BU 350,- CZX00938
  2Koruna 2001 NovCZ5 KM # 9 BU 110,- CZX00903 var.pro sady, delÜÝ J
  2Koruna 2002 NovCZ5 KM # 9 BU 120,- CZX00907 var.pro sady
  2Koruna 2003 NovCZ5 KM # 9 BU 50,- CZX00904
  2Koruna 2004 NovCZ5 KM # 9 P/P 240,- CZX00905
  2Koruna 2004 NovCZ5 KM # 9 BU 50,- CZX00920
  2Koruna 2005 NovCZ5 KM # 9 BU 550,- CZX00915
  2Koruna 2006 NovCZ5 KM # 9 BU 230,- CZX00929
  2Koruna 2007 NovCZ5 KM # 9 BU 50,- CZX00945 ra×ba pro sady
  2Koruna 2007 NovCZ5 KM # 9 BU 40,- CZX00950
  2Koruna 2008 NovCZ5 KM # 9 BU 80,- CZX00932 silnýjÜÝ pÝs. J /v JTS/ jen pro sady
  2Koruna 2009 NovCZ5 KM # 9 BU 70,- CZX00921 var.pro sady
  2Koruna 2010 NovCZ5 KM # 9 BU 90,- CZX00922 var.pro sady
  5Koruna 1993 NovCZ6 KM # 8 BU 30,- CZX00810 RCM
  5Koruna 1994 NovCZ6 KM # 8 BU 50,- CZX00801 BJ
  5Koruna 1995 NovCZ6 KM # 8 BU 90,- CZX00820 var.pro sady
  5Koruna 1997 NovCZ6 KM # 8 BU 390,- CZX00838
  5Koruna 1998 NovCZ6 KM # 8 BU 340,- CZX00812
5Koruna 1999 NovCZ6 KM # 8 BU 480,- CZX00819
  5Koruna 2000 NovCZ6 KM # 8 P/P 800,- CZX00841
  5Koruna 2000 NovCZ6 KM # 8 BU 400,- CZX00821
  5Koruna 2001 NovCZ6 KM # 8 BU 320,- CZX00818
  5Koruna 2002 NovCZ6 KM # 8 BU 40,- CZX00802
  5Koruna 2003 NovCZ6 KM # 8 BU 220,- CZX00804
  5Koruna 2004 NovCZ6 KM # 8 P/P 260,- CZX00822
  5Koruna 2004 NovCZ6 KM # 8 BU 220,- CZX00805
  5Koruna 2005 NovCZ6 KM # 8 P/P 340,- CZX00813
  5Koruna 2006 NovCZ6 KM # 8 BU 40,- CZX00829
  5Koruna 2007 NovCZ6 KM # 8 BU 250,- CZX00833
  5Koruna 2008 NovCZ6 KM # 8 BU 40,- CZX00834
  5Koruna 2009 NovCZ6 KM # 8 BU 40,- CZX00832
  5Koruna 2010 NovCZ6 KM # 8 BU 50,- CZX00823
  10Koruna 1993 NovCZ7 KM # 4 BU 50,- CZX00414 HM
10Koruna 1994 NovCZ7 KM # 4 BU 120,- CZX00419 pro sady
  10Koruna 1995 NovCZ7 KM # 4 RL/UNC 570,- CZX00433 BJ1
  10Koruna 1997 NovCZ7 KM # 4 BU 390,- CZX00420
  10Koruna 1998 NovCZ7 KM # 4 BU 500,- CZX00412
  10Koruna 1999 NovCZ7 KM # 4 BU 500,- CZX00413
  10Koruna 2001 NovCZ7 KM # 4 BU 500,- CZX00415
  10Koruna 2002 NovCZ7 KM # 4 BU 550,- CZX00402
  10Koruna 2003 NovCZ7 KM # 4 BU 50,- CZX00404
  10Koruna 2004 NovCZ7 KM # 4 P/P 320,- CZX00405
  10Koruna 2004 NovCZ7 KM # 4 BU 50,- CZX00409
  10Koruna 2006 NovCZ7 KM # 4 BU 290,- CZX00429
  10Koruna 2007 NovCZ7 KM # 4 BU 300,- CZX00445
  10Koruna 2008 NovCZ7 KM # 4 BU 50,- CZX00435
  10Koruna 2009 NovCZ7 KM # 4 BU 50,- CZX00432
  10Koruna 2010 NovCZ7 KM # 4 BU 60,- CZX00436
  10Koruna 2000 NovCZ10 KM # 42 BU 70,- CZX04201
20Koruna 1994HM NovCZ8 KM # 5 BU 340,- CZX00519
  20Koruna 1995 NovCZ8 KM # 5 BU 340,- CZX00511
20Koruna 1999 NovCZ8 KM # 5 BU 70,- CZX00518
20Koruna 2001 NovCZ8 KM # 5 BU 500,- CZX00523
  20Koruna 2002 NovCZ8 KM # 5 BU 80,- CZX00501
  20Koruna 2003 NovCZ8 KM # 5 BU 220,- CZX00506
  20Koruna 2004 NovCZ8 KM # 5 P/P 400,- CZX00507
  20Koruna 2004 NovCZ8 KM # 5 BU 50,- CZX00503
  20Koruna 2007 NovCZ8 KM # 5 BU 350,- CZX00517
  20Koruna 2008 NovCZ8 KM # 5 BU 420,- CZX00536
  20Koruna 2009 NovCZ8 KM # 5 BU 650,- CZX00521
  20Koruna 2010 NovCZ8 KM # 5 BU 750,- CZX00537
  20Koruna 2016 NovCZ8 KM # 5 RL/UNC 40,- CZX00538
  50Korun 1993 NovCZ9 KM # 1 RL/UNC 80,- CZX00101 HM
  50Korun 1994 NovCZ9 KM # 1 BU 420,- CZX00102 HM, jen pro sady
  50Korun 1995 NovCZ9 KM # 1 BU 420,- CZX00103 HM, jen pro sady
  50Korun 1996 NovCZ9 KM # 1 BU 420,- CZX00118 jen pro sady
  50Korun 1996 NovCZ9 KM # 1 1/1 240,- CZX00104 jen pro sady
  50Korun 1998 NovCZ9 KM # 1 BU 620,- CZX00111 jen pro sady
  50Korun 1999 NovCZ9 KM # 1 BU 620,- CZX00119 jen pro sady
50Korun 2001 NovCZ9 KM # 1 BU 750,- CZX00133 jen pro sady
  50Korun 2002 NovCZ9 KM # 1 BU 750,- CZX00121 jen pro sady
  50Korun 2003 NovCZ9 KM # 1 BU 480,- CZX00105 jen pro sady
  50Korun 2004 NovCZ9 KM # 1 P/P 700,- CZX00124 jen pro sady
  50Korun 2004 NovCZ9 KM # 1 BU 520,- CZX00112 jen pro sady
  50Korun 2006 NovCZ9 KM # 1 BU 520,- CZX00113 jen pro sady
  50Korun 2008 NovCZ9 KM # 1 BU 80,- CZX00117
  50Korun 2009 NovCZ9 KM # 1 BU 80,- CZX00122
  50Korun 2010 NovCZ9 KM # 1 BU 80,- CZX00138


╚ESK┴ REPUBLIKA- N┴VRHY EURO / CZECH REPUBLIC
Nominßl Rok Popis ╚Ýslo v katalogu ╚Ýslo v katalogu Kvalita Cena Foto ╚Ýslo objednßvky Poznßmka
  1Cent 2006 BU 80,- CZE00001
  2Cents 2006 BU 60,- CZE00002
  5cents 2006 BU 60,- CZE00003
  10cents 2006 BU 60,- CZE00004
  20cents 2006 BU 80,- CZE00005
  50Cents 2006 BU 100,- CZE00006
  1Euro 2006 BU 100,- CZE00007
  2Euro 2006 BU 160,- CZE00008