Aktualizováno 22.7.2017  
GIBRALTAR / GIBRALTAR
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1/2Quart 1842 Km # 1 -1/2 340,- GI000101 úhoz
  1Quart 1802 Km # Tn1 -2/2- 550,- GIT00101
  1Quart 1810 Km # Tn3.1 -2/3 350,- GIT00302
  1Quart 1810 Km # Tn3.2 -2/3 450,- GIT00301
  1Quart 1820 Km # Tn8 1/1 1.950,- GIT00801
  2Quart 1818 Km # Tn7 -1/2 550,- GIT00702
  2Quart 1820 Km # Tn7 -1/2 750,- GIT00701 lak
  1Penny 1988AA KM # 20 RL 50,- GI002014
  1Penny 1988AA KM # 20 1/1 40,- GI002013
  1Penny 1988AC KM # 20 -0/1 60,- GI002005
  1Penny 1988AE KM # 20 1/1 50,- GI002011
  1Penny 1989AE KM # 20 1/1 30,- GI002006
  1Penny 1990AA KM # 20 -0/0- 50,- GI002010
  1Penny 1990AA KM # 20 1/1 40,- GI002012
  1Penny 1991AA KM # 20 0/0 40,- GI002002
  1Penny 1992AA KM # 20 0/0 50,- GI002003
  1Penny 1994AA KM # 20 0/0 50,- GI002015
  1Penny 1995AA KM # 20 0/0 50,- GI002004
  1Penny 1995AA KM # 20 1/1 40,- GI002008
  1Penny 1999AA KM # 773 0/0- 40,- GI077302
  1Penny 1999AA KM # 773 -0/1 30,- GI077307
  1Penny 2000AA KM # 773 RL 50,- GI077304
  1Penny 2000AA KM # 773 0/0 40,- GI077305
  1Penny 2001AA KM # 773 RL 50,- GI077303
  1Penny 2001AA KM # 773 0/0- 30,- GI077306
  1Penny 2003AA KM # 773 RL 50,- GI077320
  1Penny 2003AA KM # 773 -0/0- 40,- GI077301
  1Penny 2004 KM # 1046 RL 70,- GI104601
  1Penny 2004 KM # 1046 -0/0- 40,- GI104602
  1Penny 2006 KM # 1079 BU 40,- GI107902 korunov.žezlo
  1Penny 2006 KM # 1079 -0/0- 30,- GI107903 korunov.žezlo
  1Penny 2007 KM # 1079 -0/0- 40,- GI107901
1Penny 2008 KM # 1079 RL 50,- GI107920
  1Penny 2009 KM # 1079 0/0 40,- GI107905
  1Penny 2009 KM # 1079 -0/0- 30,- GI107906
  1Penny 2011 KM # 1098 -0/0 30,- GI109801
  1Penny 2012 KM # 1099 -0/0- 40,- GI109901 koroptev
  2Pence 1988AA KM # 21 0/0 60,- GI002108
  2Pence 1988AA KM # 21 -0/1 50,- GI002104
  2Pence 1988AC KM # 21 0/0- 50,- GI002101
  2Pence 1989AB KM # 21 0/0 60,- GI002105
  2Pence 1989AB KM # 21 1/1- 40,- GI002102
  2Pence 1991AB KM # 21 1/1 40,- GI002107
  2Pence 1994AA KM # 21 BU 70,- GI002109
  2Pence 1994AA KM # 21 1/1 40,- GI002106
  2Pence 1995AA KM # 21 RL 60,- GI002103
  2Pence 2001AA KM # 774 RL 60,- GI077401
2Pence 2003AA KM # 774 RL 60,- GI077402
  2Pence 2004 KM # 1044 RL 70,- GI104402
  2Pence 2004 KM # 1044 0/0 50,- GI104401
  2Pence 2006 KM # 1065 BU 50,- GI106501 operace Torch
  2Pence 2006 KM # 1065 0/0 40,- GI106502 operace Torch
  2Pence 2008 KM # 1065 RL 70,- GI106506 operace Torch
  2Pence 2011 KM # 1065 -0/1 40,- GI106504 operace Torch
  2Pence 2012 KM # 1065 RL 50,- GI106503 operace Torch
  2Pence 2007 KM # 1080 RL 70,- GI108001
  5Pence 1988AA KM # 22.1 RL 100,- GI002211
  5Pence 1990AA KM # 22a 0/0 50,- GI002216
  5Pence 1990AA KM # 22a 1/1 40,- GI002208
  5Pence 1990AB KM # 22a 1/1 30,- GI002203
  5Pence 1991AA KM # 22a 0/0- 40,- GI002204
  5Pence 1992AB KM # 22a 0/0 50,- GI002205
  5Pence 1992AB KM # 22a 1/1- 40,- GI002209
  5Pence 1993AA KM # 22a 0/0 40,- GI002206
  5Pence 1994AA KM # 22a 0/0 50,- GI002207
  5Pence 1996AA KM # 22a RL 60,- GI002210
  5Pence 1996AA KM # 22a 1/1 50,- GI002201
  5Pence 1998AA KM # 775 1/1 40,- GI077502
  5Pence 2000AA KM # 775 RL 60,- GI077501
  5Pence 2001AA KM # 775 -0/1 50,- GI077504
  5Pence 2001AB KM # 775 RL 60,- GI077505
  5Pence 2002AB KM # 775 0/0 60,- GI077503
5Pence 2003AA KM # 775 0/0 60,- GI077506
  5Pence 2004 KM # 1049 BU 80,- GI104901
  5Pence 2004 KM # 1049 1/1 40,- GI104902
  5Pence 2005 KM # 1081 RL 50,- GI108102
  5Pence 2005 KM # 1081 -0/1 40,- GI108101
5Pence 2008 KM # 1081 RL 60,- GI108106
  5Pence 2009 KM # 1081 -0/1 40,- GI108104
  5Pence 2012 KM # 1101 -0/0 40,- GI110101
  5Pence 2006 KM # 0/0 40,- GI000013 opice
  5Pence 2014 KM # 1/1- 30,- GI000014 květ
  10Pence 1988AB KM # 23.1 0/0 80,- GI002311
  10Pence 1988AB KM # 23.1 -0/0- 60,- GI002301
  10Pence 1989PM/AA KM # 23.1 -0/0- 40,- GI002315
  10Pence 1990AA KM # 23.1 0/0- 50,- GI002319
  10Pence 1992AA KM # 23.1 RL 80,- GI002312
  10Pence 1992AA KM # 23.1 -0/0- 50,- GI002306
  10Pence 1993AA KM # 23.1 -0/0- 60,- GI002307
  10Pence 1994AA KM # 23.1 0/0 100,- GI002308
  10Pence 1994AA KM # 23.1 1/1 50,- GI002309
  10Pence 1994AA KM # 23.2 BU 110,- GI002331
  10Pence 1994AA KM # 23.2 -0/1 70,- GI002330
  10Pence 1998AA KM # 776 -1/1- 40,- GI077605
  10Pence 1999AA KM # 776 -1/1- 40,- GI077606
  10Pence 2000 KM # 776 1/1 40,- GI077607
  10Pence 2001 KM # 776 1/1 50,- GI077602
  10Pence 2001 KM # 776 -1/1- 40,- GI077601
  10Pence 2002AC KM # 776 0/0 70,- GI077604
  10Pence 2004 KM # 1047 RL 80,- GI104701
  10Pence 2005 KM # 1082 1/1 40,- GI108206 dělo
  10Pence 2006 KM # 1082 BU 60,- GI108207 dělo
  10Pence 2006 KM # 1082 -0/0- 50,- GI108208 dělo
  10Pence 2007 KM # 1082 0/0 60,- GI108209 dělo
  10Pence 2008 KM # 1082 RL 80,- GI108211 dělo
  10Pence 2008 KM # 1082 -0/0- 50,- GI108210 dělo
  10Pence 2009 KM # 1082 0/0- 50,- GI108201
  20Pence 1988AA KM # 16 0/0 80,- GI001601
  20Pence 1988AD KM # 16 -0/1 80,- GI001602
  20Pence 1994AA KM # 16 BU 90,- GI001606
  20Pence 2001AA KM # 777 RL 70,- GI077701
20Pence 2002AA KM # 777 RL 80,- GI077702
20Pence 2004 KM # 1048 RL 90,- GI104801
  20Pence 2006 KM # 1083 RL 80,- GI108301
20Pence 2008 KM # 1083 RL 80,- GI108302
  25Pence 1971 KM # 5 0/0 280,- GI000501
  25Pence 1972 KM # 6 BU 210,- GI000602
  25Pence 1972 KM # 6 -0/0- 190,- GI000601
  25Pence 1972 KM # 6a P/P 480,- GI000603 etue
  25Pence 1977 KM # 10 0/0 240,- GI001001
  25Pence 1977 KM # 10a P/P-0/0 800,- GI001002
  25Pence 1980 KM # 12 0/0 190,- GI001201
  50Pence 1988AB KM # 17 -0/1 90,- GI001702
  50Pence 1988AB KM # 17 1/1 80,- GI001701
  50Pence 1989AA KM # 31 0/0 180,- GI003101
  50Pence 1992AA KM # 109 RL 210,- GI010901
  50Pence 2000PMAA KM # 778 RL 120,- GI077802
  50Pence 2001AB KM # 778 0/0 140,- GI077801
50Pence 2003PMBB KM # 1036 RL 220,- GI103601 Christmas
  50Pence 2004 KM # 1050 1/1 60,- GI105001
  50Pence 2006 KM # 1089 0/0 110,- GI108901 2 lodě
50Pence 2008 KM # 1089 RL 110,- GI108902 2 lodě
50Pence 2009 KM # 1071 RL 220,- GI107101 Christmas
  1Crown 1967 KM # 4 RL 180,- GI000402
  1Crown 1967 KM # 4 0/0 160,- GI000405
  1Crown 1968 KM # 4 RL 240,- GI000403
  1Crown 1969 KM # 4 BU 240,- GI000404
  1Crown 1969 KM # 4 0/0 220,- GI000401
  1Crown 1970 KM # 4 RL 230,- GI000406
  1Crown 1971 KM # 5 0/0 210,- GI000502
  1Crown 1972 KM # 6a P/P 480,- GI000602 etue
  1Crown 1972 KM # 6 0/0 190,- GI000603
  1Crown 1977 KM # 10 RL 220,- GI001001
  1Crown 1980 KM # 11 0/0 180,- GI001102
  1Crown 1980 KM # 11 -0/0- 160,- GI001101
  1Crown 1980 KM # 11a P/P 900,- GI001104
  1Crown 1980 KM # 12 RL 240,- GI001202
  1Crown 1980 KM # 12 0/0 220,- GI001203
  1Crown 1981 KM # 14 0/0 190,- GI001401
  1Crown 1990 KM # 38 RL 210,- GI003801
  1Crown 1990 KM # 40 RL 240,- GI004001
  1Crown 1991 KM # 66 RL 250,- GI006601
  1Crown 1991 KM # 67 RL 210,- GI006701
  1Crown 1991 KM # 68 RL 210,- GI006801
  1Crown 1991 KM # 69 RL 210,- GI006901
  1Crown 1991 KM # 69 0/0 190,- GI006902
  1Crown 1991 KM # 70 0/0 190,- GI007001
  1Crown 1991 KM # 71 RL 210,- GI007101
  1Crown 1991 KM # 71 0/0 190,- GI007102
  1Crown 1991 KM # 73 RL 210,- GI007301
  1Crown 1991 KM # 73 0/0 190,- GI007302
  1Crown 1991 KM # 84 BU 190,- GI008401
  1Crown 1991 KM # 85 RL 190,- GI008501
  1Crown 1991 KM # 86 RL 220,- GI008601
  1Crown 1991 KM # 95 RL 420,- GI009501
  1Crown 1992 KM # 103 RL 450,- GI010301
  1Crown 1993 KM # 113 RL 180,- GI011301
  1Crown 1993 KM # 114 RL 180,- GI011401
  1Crown 1993 KM # 115 RL 180,- GI011501
  1Crown 1993 KM # 116 RL 180,- GI011601
  1Crown 1993 KM # 117 RL 180,- GI011701
  1Crown 1993 KM # 118 RL 180,- GI011801
  1Crown 1993 KM # 119 RL 180,- GI011901
  1Crown 1993 KM # 120 RL 180,- GI012001
  1Crown 1993 KM # 121 RL 180,- GI012101
  1Crown 1993 KM # 122 RL 180,- GI012201
  1Crown 1993 KM # 123 RL 180,- GI012301
  1Crown 1993 KM # 124 RL 180,- GI012401
  1Crown 1993 KM # 148 P/P 210,- GI014801
  1Crown 1993 KM # 149 RL 450,- GI014901
  1Crown 1993 KM # 151 RL 450,- GI015101
  1Crown 1993 KM # 180 RL 450,- GI018001
  1Crown 1993 KM # 188 RL 240,- GI018801
  1Crown 1993/c/ KM # 192.2 RL 450,- GI019201
  1Crown 1994 KM # 239 RL 270,- GI023901
  1Crown 1994 KM # 241 RL 360,- GI024101
  1Crown 1994 KM # 243 RL 350,- GI024301
  1Crown 1994 KM # 245 RL 360,- GI024501
  1Crown 1994 KM # 246 RL 350,- GI024601
  1Crown 1994 KM # 259 RL 240,- GI025901
  1Crown 1994 KM # 260 RL 240,- GI026001
  1Crown 1994 KM # 261 RL 240,- GI026101
  1Crown 1994 KM # 262 RL 240,- GI026201
  1Crown 1994 KM # 263 RL 240,- GI026301
  1Crown 1994 KM # 264 RL 260,- GI026401
  1Crown 1994 KM # 271 RL 240,- GI027101
  1Crown 1994 KM # 272 RL 240,- GI027201
  1Crown 1994 KM # 273 RL 240,- GI027301
  1Crown 1994 KM # 274 RL 240,- GI027401
  1Crown 1994 KM # 274a P/P 650,- GI027402
  1Crown 1994 KM # 275 RL 240,- GI027501
  1Crown 1995 KM # 304 RL 230,- GI030401
  1Crown 1995 KM # 306 RL 350,- GI030601
  1Crown 1995 KM # 308 RL 350,- GI030801
  1Crown 1995 KM # 327 RL 270,- GI032701
  1Crown 1995 KM # 329 RL 210,- GI032901
  1Crown 1995 KM # 331 RL 210,- GI033101
  1Crown 1996 KM # 351 RL 280,- GI035101
  1Crown 1996 KM # 359 RL 240,- GI035901
  1Crown 1996 KM # 428a P/P 1.100,- GI042801
  1Crown 1996 KM # 430 P/P 1.100,- GI043001
  1Crown 1997 KM # 532 RL 220,- GI053201
  1Crown 1999 KM # 835 BU 240,- GI083501
  1Crown 1999 KM # 837 BU 240,- GI083701
  1Crown 1999 KM # 841 BU 240,- GI084101
  1Crown 2001 KM # 910 BU 280,- GI091001
  1Crown 2001 KM # 912 BU 260,- GI091201
  1Crown 2001 KM # 916 BU 260,- GI091601
  1Crown 2001 KM # 920 BU 270,- GI092001
  1Crown 2001 KM # 922 BU 290,- GI092201
  1Crown 2001 KM # 963 BU 290,- GI096301
  1Pound 2002AC KM # 869 0/0 180,- GI086902
  1Pound 2008 KM # 1091 RL 170,- GI109103
  1Pound 2010 KM # 1091 1/1 120,- GI109101
  2Pounds 2006 KM # 1092 0/0 310,- GI109201 Trafalgar
  2Pounds 2006 KM # 1092 1/1 190,- GI109202 Trafalgar
  2Pounds 2008 KM # 1073 0/0 280,- GI107301
  2Pounds 2008 KM # 1092 0/0 240,- GI109201
  5Pounds 1990AA KM # 259 BU 480,- GI025901
  5Pounds 1994AA KM # 309 BU 600,- GI032901
  5Pounds 1999 KM # 867 0/0 500,- GI086701
  5Pounds 2000 KM # 797a BU 1.400,- GI079701 Titanová mince
  5Pounds 2010 KM # 1475 RL 450,- GI147501
  5Pounds 2010 So # 1436 0/0 380,- GI143601
  2,8Ecus 1992 KM # 293 P/P 340,- GI029301
  2,8Ecus 1992 KM # 293 RL 210,- GI029302
  2,8Ecus 1993 KM # 478 BU 320,- GI047801
  2,8Ecus 1993 KM # 630 BU 310,- GI063001
  2,8Ecus 1994 KM # 484 BU 210,- GI048401
  2,8Ecus 1994 KM # 489 BU 350,- GI048901
  2,8Ecus 1994 KM # 1022 0/0 250,- GI102201
  2,8Ecus 1993PM KM # 1062 BU 320,- GI106201
  2,8Ecus 1996 KM # 508 RL 210,- GI050801
  4,2Ecus 1994PM KM # 1033 BU 320,- GI103301
  14Ecus 1992 KM # 87 0/0 800,- GI008701
  14Ecus 1994 KM # 483 P/P 580,- GI048301
  14Ecus 1994 KM # 485 P/P 600,- GI048501
  14Ecus 1994 KM # 490 P/P 480,- GI049001
  14Ecus 1995 KM # 495 P/P 550,- GI049501
  14Ecus 1995 KM # 495 P/P-0/0 350,- GI049502
  14Ecus 1996 KM # 509 P/P 550,- GI050901
  14Ecus 1996 KM # 510 P/P 550,- GI051001
  21Ecus 1993 KM # 480 P/P 1.050,- GI048001
  21Ecus 1993 KM # 632 P/P 750,- GI063201
  21Ecus 1994 KM # 486 P/P 950,- GI048601
  1Royal 1994 KM # 246 BU 260,- GI024601
  set/sada 1991 KM # 66a-73a P/P 5.200,- GIS00001 celkem 8 kusů