Aktualizováno 22.7.2017  
ROVNÍKOVÁ GUINEA / GUINEA EQATORIAL
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Peseta 1969/69/ KM # 1 0/0 210,- GXE00101
  5Pesetas 1969/69/ KM # 2 -0/1 110,- GXE00201
  1Ekuele 1975 KM # 32 1/0- 150,- GXE03201 lak
  5Ekuele 1975 KM # 33 0/0 210,- GXE03301
  10Ekuele 1975 KM # 34 0/0 370,- GXE03401
  25Bipkwele 1980/80/ KM # 52 RL 1.100,- GXE05201
  50Bipkwele 1980/80/ KM # 53 RL 1.300,- GXE05301
  25Francos 1985/a/ KM # 60 1/1 160,- GXE06001 lak
  50Francos 1986/a/ KM # 64 0/0 320,- GXE06401
  1000Francos 1993 KM # 83 RL 500,- GXE08301
  1000Francos 1995 KM # P/P 400,- GXE00001 50let Spoj.národy
  7000Francos 1992 KM # 80 P/P 580,- GXE08001