Aktualizováno 22.7.2017  
NIGERIE / NIGERIA
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1/2Penny 1959 KM # 1 0/0 90,- NR000102
  1/2Penny 1959 KM # 1 -0/0- 80,- NR000101 lak
  1/2Penny 1959 KM # 1 -0/1 50,- NR000103
  1Penny 1959 KM # 2 0/0 90,- NR000203
  1Penny 1959 KM # 2 -0/0- 80,- NR000204
  1Penny 1959 KM # 2 1/1- 60,- NR000201
  3Pence 1959 KM # 3 RL 150,- NR000308
  3Pence 1959 KM # 3 0/0 90,- NR000301
  3Pence 1959 KM # 3 -0/0- 80,- NR000309
  3Pence 1959 KM # 3 2/2 50,- NR000303
  3Pence 1959 KM # 3 2/2- 40,- NR000304
  6Pence 1959 KM # 4 -RL/RL- 110,- NR000401
  6Pence 1959 KM # 4 1/1 70,- NR000402
  6Pence 1959 KM # 4 -1/1- 50,- NR000403
  6Pence 1959 KM # 4 2/2 40,- NR000404
  1Shilling 1959 KM # 5 0/0 110,- NR000515
  1Shilling 1959 KM # 5 1/1 70,- NR000502
  1Shilling 1959 KM # 5 -1/1- 60,- NR000510
  1Shilling 1961 KM # 5 0/0 110,- NR000509
  1Shilling 1961 KM # 5 1/1 80,- NR000503
  1Shilling 1961 KM # 5 -1/1- 60,- NR000504
  1Shilling 1962 KM # 5 0/0 110,- NR000511
  1Shilling 1962 KM # 5 -1/1 60,- NR000512
  1/2Kobo 1973 KM # 7 -0/0 80,- NR000704
  1/2Kobo 1973 KM # 7 1/1 70,- NR000702
  1/2Kobo 1973 KM # 7 -1/1- 30,- NR000703 koroze/rust
  1/2Kobo 1973 KM # 7 2/2 40,- NR000701
  1Kobo 1973 KM # 8.1 RL 70,- NR000808
  1Kobo 1973 KM # 8.1 -0/0- 60,- NR000803
  1Kobo 1973 KM # 8.1 1/1 50,- NR000802
  1Kobo 1974 KM # 8.1 0/0- 80,- NR000807
  1Kobo 1974 KM # 8.1 -0/1 50,- NR000805
  1Kobo 1974 KM # 8.1 1/1 40,- NR000806
  1Kobo 1991 KM # 8.2a 0/0 50,- NR000801
  5Kobo 1973 KM # 9.1 -0/0- 50,- NR000910
  5Kobo 1974 KM # 9.1 0/0 70,- NR000906
  5Kobo 1974 KM # 9.1 -0/0- 50,- NR000903
  5Kobo 1974 KM # 9.1 1/1 40,- NR000911
  5Kobo 1976 KM # 9.1 RL 90,- NR000912
  5Kobo 1976 KM # 9.1 0/0 60,- NR000904
  5Kobo 1976 KM # 9.1 1/1 50,- NR000905
  10Kobo 1973 KM # 10.1 RL 90,- NR001009
  10Kobo 1973 KM # 10.1 0/0 70,- NR001001
  10Kobo 1973 KM # 10.1 -0/1 50,- NR001003
  10Kobo 1976 KM # 10.1 0/0 80,- NR001008
  10Kobo 1976 KM # 10.1 -0/0- 60,- NR001005
  10Kobo 1976 KM # 10.1 1/1 50,- NR001002
  10Kobo 1991 KM # 12 -0/0- 60,- NR001201
  25Kobo 1973 KM # 11 0/0 110,- NR001104
  25Kobo 1991 KM # 11a RL 90,- NR001101
  25Kobo 1991 KM # 11a 0/0 70,- NR001102
  25Kobo 1991 KM # 11a 1/1 60,- NR001103
  50Kobo 1991 KM # 13.1 RL 110,- NR001301
  50Kobo 1991 KM # 13.1 -0/1 90,- NR001302
  50Kobo 1991 KM # 13.1 1/1 70,- NR001308
  50Kobo 1991 KM # 13.1 -1/1- 50,- NR001309 hrana
  50Kobo 2006 KM # 13.3 0/0 50,- NR001310
  50Kobo 2006 KM # 13.3 -0/0 40,- NR001304
  1Naira 1991 KM # 14 0/0 110,- NR001404
  1Naira 1991 KM # 14 -1/2 80,- NR001401
  1Naira 1991 KM # 14 2/2 50,- NR001402
  1Naira 2006 KM # 18 RL 110,- NR001801
  1Naira 2006 KM # 18 0/0 80,- NR001802
  2Naira 2006 KM # 19 RL 140,- NR001901
  2Naira 2006 KM # 19 0/0 120,- NR001902
  2Naira 2006 KM # 19 1/1 70,- NR001903