Aktualizováno 22.7.2017  
QATAR / QATAR
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Dirham 1973 KM # 2 0/0 90,- QA000202
  1Dirham 1973 KM # 2 -0/0- 60,- QA000201
  5Dirnams 1978 KM # 3 RL 80,- QA000302
  5Dirnams 1978 KM # 3 0/0- 70,- QA000303
  5Dirnams 1978 KM # 3 -0/0- 60,- QA000304
  5Dirnams 2006 KM # 12 RL 50,- QA001201
  5Dirnams 2016 KM # RL 50,- QA000002
  10Dirhams AH1393-1973 KM # 1 0/0- 80,- QA000102
  10Dirhams 2006 KM # 13 RL 60,- QA001301
  10Dirhams 2016 KM # RL 60,- QA000003
  25Dirhams 1976 KM # 4 1/1 60,- QA000407
  25Dirhams 1993 KM # 4 0/0 60,- QA000408
  25Dirhams 1993 KM # 8 1/1 50,- QA000801
  25Dirhams 2006 KM # 14 RL 70,- QA001401
  25Dirhams 2016 KM # RL 70,- QA000004
  50Dirhams 1978 KM # 5 1/1 80,- QA000502
  50Dirhams 1981 KM # 5 1/1- 70,- QA000560
  50Dirhams 1987 KM # 5 RL 100,- QA000504
  50Dirhams 1987 KM # 5 0/0 70,- QA000562
  50Dirhams 1987 KM # 5 1/1 60,- QA000508
  50Dirhams AH1410-1990 KM # 5 RL 120,- QA000505
  50Dirhams AH1410-1990 KM # 5 1/1 70,- QA000503
  50Dirhams 1998 KM # 5 1/1 60,- QA000561
  50Dirhams 2000 KM # 9 -0/0- 70,- QA000902
  50Dirhams 2000 KM # 9 -0/1 60,- QA000903
  50Dirhams 2003 KM # 9 0/0 60,- QA000901
  50Dirhams 2003 KM # 9 -0/0- 50,- QA000970
  50Dirhams 2006 KM # 15 RL 80,- QA001501
  50Dirhams 2006 KM # 15 0/0 60,- QA001506
  50Dirhams 2006 KM # 15 -0/0- 50,- QA001507
  50Dirhams 2016 KM # RL 90,- QA000005


QATAR & DUBAI / QATAR & DUBAI
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Dirham 1966 KM # 1 -RL/0 170,- QAD00103
  1Dirham 1966 KM # 1 0/0 160,- QAD00102
  1Dirham 1966 KM # 1 -0/0- 130,- QAD00101
  1Dirham 1966 KM # 1 -1/1 120,- QAD00104
  5Dirham 1966 KM # 2 1/1 110,- QAD00202
  5Dirham 1966 KM # 2 -1/2 70,- QAD00201
  10Dirham 1966 KM # 3 1/1- 140,- QAD00301
  25Dirham 1966 KM # 4 1/1 160,- QAD00401
  50Dirham 1966 KM # 5 0/0 380,- QAD00501