Aktualizováno 22.7.2017  
RUSKO / RUSSIA
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1/2Kopejka 1928 Y # 75 -0/1 1.700,- RS007502
  1Kopejka 1924 Y # 76 -0/1 290,- RS007601
  1Kopejka 1936 Y # 98 -0/0- 50,- RS009801
  1Kopejka 1937 Y # 105 1/1 70,- RS010501
  1Kopejka 1938 Y # 105 -0/0- 50,- RS010502
  1Kopejka 1938 Y # 105 1/1 40,- RS010503
  1Kopejka 1939 Y # 105 0/0- 70,- RS010504
  1Kopejka 1939 Y # 105 1/1 60,- RS010505
  1Kopejka 1940 Y # 105 1/1 50,- RS010506
  1Kopejka 1946 Y # 105 1/1 40,- RS010508
  1Kopejka 1949 Y # 112 1/1 40,- RS011201
  1Kopejka 1952 Y # 112 1/1 30,- RS011207
  1Kopejka 1953 Y # 112 -0/1 40,- RS011203
  1Kopejka 1954 Y # 112 1/1 40,- RS011230
  1Kopejka 1955 Y # 112 1/1 40,- RS011204
  1Kopejka 1961 Y # 126 -0/0- 50,- RS012601
  1Kopejka 1962 Y # 126a 1/1 30,- RS012608
  1Kopejka 1963 Y # 126a 1/1 30,- RS012603
  1Kopejka 1966 Y # 126a 1/1 40,- RS012604
  1Kopejka 1968 Y # 126a RL 40,- RS012602
  1Kopejka 1988 Y # 126a 1/1 30,- RS012605
  1Kopejka 1998 Y # 600 0/0 30,- RS060001
  1Kopejka 2000 Y # 600 -0/0 20,- RS060003
  1Kopejka 2001 Y # 600 -0/0 20,- RS060004
  1Kopejka 2003 Y # 600 -0/0 20,- RS060005
  1Kopejka 2007SP Y # 600 -0/0 20,- RS060006
  1Kopejka 2008M Y # 600 0/0 20,- RS060002
  1Kopejka 2008SP Y # 600 0/0 20,- RS060007
  2Kopejki 1926 Y # 92 -1/1- 50,- RS009201
  2Kopejki 1928 Y # 92 -1/1- 60,- RS009202
  2Kopejki 1930 Y # 92 1/1 80,- RS009204
  2Kopejki 1931 Y # 92 -1/1- 50,- RS009203
  2Kopejki 1936 Y # 99 1/1- 50,- RS009901
  2Kopejki 1937 Y # 106 1/1 40,- RS010601
  2Kopejki 1938 Y # 106 1/1 50,- RS010602
  2Kopejki 1939 Y # 106 1/1 100,- RS010603
  2Kopejki 1940 Y # 106 1/1 40,- RS010604
  2Kopejki 1946 Y # 106 1/1 40,- RS010605
  2Kopejki 1950 Y # 113 1/1- 40,- RS011301
  2Kopejki 1963 Y # 127a 1/1 20,- RS012703
  2Kopejki 1973 Y # 127a 1/1 20,- RS012704
  3Kopejki 1931 Y # 93 1/1 50,- RS009302
  3Kopejki 1935 Y # 93 2/2 40,- RS009303
  3Kopejki 1936 Y # 100 1/1 50,- RS010001
  3Kopejki 1937 Y # 107 1/1- 50,- RS010705
  3Kopejki 1938 Y # 107 1/1 40,- RS010701
  3Kopejki 1939 Y # 107 1/1 50,- RS010702
  3Kopejki 1940 Y # 107 1/1 50,- RS010703
  3Kopejki 1948 Y # 116 1/1- 40,- RS011604
  3Kopejki 1952 Y # 116 -1/1- 40,- RS011601
  3Kopejki 1961 Y # 128a 1/1 20,- RS012803
  5Kopejek 1930 Y # 94 1/1 80,- RS009401
  5Kopejek 1931 Y # 94 1/1 140,- RS009402
  5Kopejek 1932 Y # 94 1/1 130,- RS009403
  5Kopejek 1938 Y # 108 1/1- 260,- RS010804
  5Kopejek 1939 Y # 108 -1/2 110,- RS010805
  5Kopejek 1940 Y # 108 1/1 90,- RS010802
  5Kopejek 1946 Y # 108 1/1 50,- RS010803
  5Kopejek 1946 Y # 115 1/1 50,- RS011501
  5Kopejek 1952 Y # 115 1/1- 60,- RS011503
  5Kopejek 1954 Y # 115 1/1 50,- RS011502
  5Kopejek 1955 Y # 115 1/1 40,- RS011504
  5Kopejek 1956 Y # 115 1/1 50,- RS011505
  5Kopejek 1957 Y # 115 1/1 40,- RS011506
  5Kopejek 1962 Y # 129a 1/1 30,- RS012901
  5Kopejek 1968 Y # 129a RL 1.100,- RS012913
  5Kopejek 1970 Y # 129a 1/1 4.900,- RS012909
  5Kopejek 1976 Y # 129a 1/1 30,- RS012903
  5Kopejek 1977 Y # 129a 1/1 40,- RS012904
  5Kopejek 1978 Y # 129a 1/1 40,- RS012905
  5Kopejek 1998SP Y # 601 0/0- 20,- RS060102
  5Kopejek 2006P Y # 601 0/0 20,- RS060101
  5Kopejek 2007SP Y # 601 0/0 30,- RS060106
  10Kopejek 1922 Y # 80 1/1 120,- RS008002
  10Kopejek 1923 Y # 80 1/1 120,- RS008001
  10Kopejek 1925 Y # 86 1/1 80,- RS008601
  10Kopejek 1927 Y # 86 -0/0- 110,- RS008602
  10Kopejek 1929 Y # 86 -0/0- 110,- RS008603
  10Kopejek 1931 Y # 95 -1/1- 100,- RS009501
  10Kopejek 1931 Y # 95 2/2 70,- RS009502
  10Kopejek 1932 Y # 95 1/1 40,- RS009504
  10Kopejek 1933 Y # 95 1/1 100,- RS009503
  10Kopejek 1935 Y # 102 1/1 120,- RS010201
  10Kopejek 1936 Y # 102 -0/0- 110,- RS010202
  10Kopejek 1937 Y # 109 1/1- 300,- RS010906
  10Kopejek 1938 Y # 109 1/1 220,- RS010907
  10Kopejek 1939 Y # 109 -1/1- 90,- RS010902
  10Kopejek 1940 Y # 109 1/1- 110,- RS010903
  10Kopejek 1948 Y # 116 1/1 40,- RS011601
  10Kopejek 1949 Y # 116 1/1- 60,- RS011605
  10Kopejek 1952 Y # 116 1/1 40,- RS011607
  10Kopejek 1954 Y # 116 1/1 30,- RS011602
  10Kopejek 1976 Y # 130 0/0 20,- RS013001
  10Kopejek 1977 Y # 130 RL 40,- RS013003
  10Kopejek 1981 Y # 130 0/0 20,- RS013004
  10Kopejek 1991M Y # 296 0/0 40,- RS029601
  10Kopejek 2007M Y # 602 RL 30,- RS060209
  10Kopejek 2007SP Y # 602a 0/0 20,- RS060205
  10Kopejek 2008M Y # 602a 0/0 20,- RS060206
  10Kopejek 2008SP Y # 602a 0/0 20,- RS060202
  10Kopejek 2009SP Y # 602a 0/0 20,- RS060204
  10Kopejek 2010M Y # 602a 0/0 20,- RS060201
  10Kopejek 2010SP Y # 602a RL 20,- RS060203
  10Kopejek 2012M Y # 602a 0/0 20,- RS060208
  15Kopejek 1923 Y # 81 -1/1- 90,- RS008101
  15Kopejek 1925 Y # 87 1/1- 70,- RS008701
  15Kopejek 1927 Y # 87 -0/0- 70,- RS008708
  15Kopejek 1927 Y # 87 1/1 50,- RS008702
  15Kopejek 1928 Y # 87 1/1 70,- RS008703
  15Kopejek 1930 Y # 87 1/1 80,- RS008704
  15Kopejek 1931 Y # 96 1/1- 80,- RS009601
  15Kopejek 1932 Y # 96 1/1 50,- RS009602
  15Kopejek 1933 Y # 96 1/1- 80,- RS009603
  15Kopejek 1935 Y # 103 -1/2 60,- RS010302
  15Kopejek 1936 Y # 103 1/1 40,- RS010303
  15Kopejek 1937 Y # 110 1/1- 280,- RS011001
  15Kopejek 1938 Y # 110 1/1- 80,- RS011006
  15Kopejek 1939 Y # 110 1/1 180,- RS011002
  15Kopejek 1940 Y # 110 0/0- 110,- RS011007
  15Kopejek 1945 Y # 110 1/1 140,- RS011003
  15Kopejek 1948 Y # 117 1/1 50,- RS011704
  15Kopejek 1949 Y # 117 -0/1 360,- RS011705
  15Kopejek 1950 Y # 117 1/1 50,- RS011701
  15Kopejek 1952 Y # 117 1/1 40,- RS011708
  15Kopejek 1954 Y # 117 -0/0- 40,- RS011702
  15Kopejek 1955 Y # 117 0/0 60,- RS011709
  15Kopejek 1956 Y # 117 0/0- 40,- RS011703
  15Kopejek 1968 Y # 131 RL 1.000,- RS013113
  15Kopejek 1982 Y # 131 0/0 20,- RS013104
  15Kopejek 1991M Y # 131 RL 40,- RS013101
  20Kopejek 1923 Y # 82 1/1 90,- RS008201
  20Kopejek 1923 Y # 82 1/1- 60,- RS008202
  20Kopejek 1924 Y # 88 -0/0- 120,- RS008801
  20Kopejek 1924 Y # 88 1/1 80,- RS008811
  20Kopejek 1925 Y # 88 -0/1 90,- RS008802
  20Kopejek 1925 Y # 88 1/1 80,- RS008803
  20Kopejek 1928 Y # 88 1/1 80,- RS008807
  20Kopejek 1929 Y # 88 1/1 70,- RS008808
  20Kopejek 1930 Y # 88 -0/0- 90,- RS008809
  20Kopejek 1931 Y # 97 1/1- 80,- RS009701
  20Kopejek 1932 Y # 97 1/1- 40,- RS009702
  20Kopejek 1933 Y # 97 1/1- 70,- RS009703
  20Kopejek 1935 Y # 104 1/1 100,- RS010401
  20Kopejek 1936 Y # 104 1/1 60,- RS010402
  20Kopejek 1937 Y # 111 1/1 100,- RS011101
  20Kopejek 1938 Y # 111 1/1- 110,- RS011106
  20Kopejek 1939 Y # 111 1/1 140,- RS011102
  20Kopejek 1940 Y # 111 1/1 100,- RS011103
  20Kopejek 1941 Y # 111 1/1 60,- RS011107
  20Kopejek 1942 Y # 111 1/1- 260,- RS011109
  20Kopejek 1943 Y # 111 1/1 120,- RS011108
  20Kopejek 1945 Y # 111 1/1 120,- RS011104
  20Kopejek 1946 Y # 111 1/1 30,- RS011105
  20Kopejek 1948 Y # 118 1/1 50,- RS011806
  20Kopejek 1952 Y # 118 1/1 30,- RS011807
  20Kopejek 1953 Y # 118 1/1 30,- RS011808
  20Kopejek 1954 Y # 118 1/1 40,- RS011801
  20Kopejek 1955 Y # 118 1/1 30,- RS011802
  20Kopejek 1957 Y # 118 -0/1 40,- RS011803
  20Kopejek 1961 Y # 132 0/0 40,- RS013201
  20Kopejek 1979 Y # 132 0/0 40,- RS013202
  50Kopejek 1922 Y # 83 -0/0- 390,- RS008301
  50Kopejek 1965 Y # 133a.2 1/1 110,- RS013306
  50Kopejek 1968 Y # 133a.2 RL 300,- RS013313
  50Kopejek 1977 Y # 133a.2 1/1 40,- RS013301
  50Kopejek 1978 Y # 133a.2 1/1 50,- RS013302
  50Kopejek 1979 Y # 133a.2 1/1 50,- RS013303
  50Kopejek 1981 Y # 133a.2 1/1 50,- RS013304
  50Kopejek 1982 Y # 133a.2 1/1 50,- RS013314
  50Kopejek 1984 Y # 133a.2 1/1 30,- RS013315
  50Kopejek 1991L Y # 292 RL 50,- RS029202
  50Kopejek 1991L Y # 292 0/0 40,- RS029201
  50Kopejek 1997P Y # 603 0/0 30,- RS060301
  1Rubl 1965 Y # 135.1 0/0 130,- RS013501
  1Rubl 1975 Y # 142.1 0/0 80,- RS014201
  1Rubl 1980 Y # 177 P/L 110,- RS017701
  1Rubl 1981 Y # 188.1 P/P 1.100,- RS018801
  1Rubl 1982 Y # 190.1 P/P 400,- RS019001
  1Rubl 1982 Y # 190.1 0/0 210,- RS019002
  1Rubl 1983 Y # 191.1 P/P 400,- RS019101
  1Rubl 1983 Y # 191.1 0/0 170,- RS019102
  1Rubl 1983 Y # 191.1 -0/0- 130,- RS019103
  1Rubl 1982 Y # 192.1 P/P 520,- RS019201
  1Rubl 1982 Y # 192.1 0/0 140,- RS019202
  1Rubl 1983 Y # 193.1 0/0 120,- RS019301
  1Rubl 1984 Y # 194.1 0/0 160,- RS019401
  1Rubl 1984 Y # 195.1 0/0 130,- RS019501
  1Rubl 1984 Y # 196.1 0/0 180,- RS019601
  1Rubl 1985 Y # 197.1 P/P 1.200,- RS019701
  1Rubl 1985 Y # 197.1 0/0 190,- RS019702
  1Rubl 1985 Y # 198.1 P/P 800,- RS019801
  1Rubl 1985 Y # 199.1 P/P 700,- RS019901
  1Rubl 1985 Y # 200.1 0/0 120,- RS020001
  1Rubl 1986 Y # 201.3 P/P 700,- RS020101
  1Rubl 1986 Y # 202.1 P/P-0/0 400,- RS020202
  1Rubl 1986 Y # 202.1 0/0 140,- RS020201
  1Rubl 1987 Y # 205 0/0 60,- RS020501
  1Rubl 1988 Y # 216 0/0- 60,- RS021601
  1Rubl 1989 Y # 220 0/0 60,- RS022001
  1Rubl 1989 Y # 228 0/0 70,- RS022801
  1Rubl 1989 Y # 232 0/0 80,- RS023201
  1Rubl 1989 Y # 233 0/0 140,- RS023301
  1Rubl 1989 Y # 235 0/0 60,- RS023501
  1Rubl 1990 Y # 236 0/0 80,- RS023601
  1Rubl 1990 Y # 237 P/P 210,- RS023701
  1Rubl 1990 Y # 237 0/0 150,- RS023702
  1Rubl 1990 Y # 240 P/P 110,- RS024001
  1Rubl 1990 Y # 257 0/0 70,- RS025701
  1Rubl 1991 Y # 260 0/0 100,- RS026001
  1Rubl 1991 Y # 261 0/0 80,- RS026101
  1Rubl 1991 Y # 261 0/0 60,- RS026102 hrana
  1Rubl 1991 Y # 282 P/P-0/0 100,- RS028201
  1Rubl 1991 Y # 283 0/0 210,- RS028301
  1Rubl 1990 Y # 288 0/0 60,- RS028801
  1Rubl 1992 Y # 306 P/P 320,- RS030601
  1Rubl 1992 Y # 320 P/P 230,- RS032001
  1Rubl 1993 Y # 335-337 P/P 3.500,- RSK33567 sada 3kusy
  1Rubl 1995 Y # 446 P/P 1.400,- RS044601
  1Rubl 1998 Y # 614-619 P/P 6.200,- RS661401 sada 6 kusů
  1Rubl 2002 Y # 758-60 P/P 3.800,- RS758601 sada 3kusy
  1Rubl 2003 Y # 814-16 P/P 3.900,- RS814601 sada 3kusy
  1Rubl 2004 Y # 828,881 P/P 3.900,- RS828101 sada 3kusy, Pa 667-9
  1Rubl 2005 Y # 882-884 P/P 3.900,- RS882401 sada 3kusy
  1Rubl 2013P Y # 833 0/0 20,- RS083306
  1Rubl 2014M Y # 0/0 30,- RS000012 znak Rublu
1Rubl 2016M Y # 0/0 20,- RS000013
  2Rubl 1994 Bažov Y # 342 P/P 450,- RS034201
  2Rubl 1995/l/ Y # 391 P/P 1.050,- RS039101
  2Rubl 1995/m/ Y # 392 P/P 950,- RS039201
  2Rubl 1995/l/ Y # 393 P/P 1.050,- RS039301
  2Rubl 1995/l/ Y # 414 P/P 900,- RS041401
  2Rubl 1995/m/ Y # 449 P/P 500,- RS044901
  2Rubl 1997/m/ Y # 558 P/P 8.400,- RS055801
  2Rubl 2009M Y # 605 0/0 20,- RS060501
  2Rubl 2010M Y # 605 0/0 20,- RS060502
  2Rubl 1998 Y # 607 P/P 1.300,- RS060701
  2Rubl 1998 Y # 608 P/P 1.800,- RS060801
  2Rubl 1998 Y # 609 P/P 1.250,- RS060901
  2Rubl 1998 Y # 610 P/P 1.400,- RS061001
  2Rubl 2000 Tula Y # 664 RL 60,- RS066402
  2Rubl 2000 Tula Y # 664 1/1 50,- RS066401 dr.kor.
  2Rubl 2007M Y # 798 RL 40,- RS079801
  2Rubl 2012/m/ 1812-2012 Y # RL 40,- RS000032
  2Rubl 2016M Y # RL 30,- RS000002
  3Rubl 1987 Y # 208 0/0 800,- RS020801
  3Rubl 1988(m) Y # 210 P/P 3.900,- RS021001 etue+certif.
  3Rubl 1988(l) Y # 211 P/P 2.900,- RS021101
  3Rubl 1988(l) Y # 211 P/P 3.200,- RS021102 etue+certif.
  3Rubl 1988 Y # 217 P/P 160,- RS021701
  3Rubl 1988 Y # 218 P/P 150,- RS021801
  3Rubl 1988 Y # 219 P/P 150,- RS021901
  3Rubl 1989 Y # 221 0/0 90,- RS022101
  3Rubl 1989(l) Y # 222 P/P 1.600,- RS022201
  3Rubl 1989(l) Y # 223 P/P 1.700,- RS022302
  3Rubl 1989 Y # 229 0/0 100,- RS022901
  3Rubl 1989 Y # 230 P/P 150,- RS023001
  3Rubl 1988 Armenia Y # 234 0/0 120,- RS023401
  3Rubl 1989(l) Y # 223 P/P 1.700,- RS022305
  3Rubl 1989 Y # 234 RL 100,- RS023402
  3Rubl 1990 Y # 241 P/P 140,- RS024101
  3Rubl 1990(l) Y # 242 P/P 1.950,- RS024201
  3Rubl 1989 Y # 243 P/P 150,- RS024301
  3Rubl 1990(l) Y # 247 P/P 1.800,- RS024701
  3Rubl 1990(m) Y # 248 P/P 1.400,- RS024801
  3Rubl 1990(l) Y # 249 P/P 1.250,- RS024901
  3Rubl 1990 Y # 259 0/0 90,- RS025901
  3Rubl 1991 Y # 271 0/0 90,- RS027101
  3Rubl 1991 Y # 272 0/0 90,- RS027201
  3Rubl 1991 Y # 273 0/0 90,- RS027301
  3Rubl 1991(l) Y # 274 P/P 1.200,- RS027401
  3Rubl 1991(m) Y # 275 P/P 1.200,- RS027501
  3Rubl 1992 Y # 297 P/P 210,- RS029701
  3Rubl 1991 Y # 301 0/0 100,- RS030101
  3Rubl 1992 Y # 304 P/P 420,- RS030401
  3Rubl 1994 Y # 345 P/P 1.100,- RS034501
  3Rubl 1992 Y # 349 P/P 1.400,- RS034901
  3Rubl 1992 Y # 350 P/P 1.200,- RS035001
  3Rubl 1993 Olympiáda Y # 351 P/P 1.250,- RS035101
  3Rubl 1994 Y # 356 P/P 400,- RS035601
  3Rubl 1994 Y # 362 P/P 1.600,- RS036201
  3Rubl 1995 Y # 379 P/P 1.200,- RS037901
  3Rubl 1995 Y # 385 P/P 1.100,- RS038501
  3Rubl 1995 Y # 386 P/P 1.200,- RS038601
  3Rubl 1994 Y # 389 P/P 1.700,- RS038901
  3Rubl 1993 Y # 450 P/P 1.500,- RS045001
  3Rubl 1993 Y # 451 P/P 1.400,- RS045101
  3Rubl 1993 Y # 456 P/P 1.050,- RS045601
  3Rubl 1993 Y # 457 P/P 1.050,- RS045701
  3Rubl 1994 Y # 458 P/P 1.200,- RS045801
  3Rubl 1995 Y # 461 P/P 1.450,- RS046101
  3Rubl 1993 Y # 464 P/P 1.350,- RS046401
  3Rubl 1993 Y # 465 P/P 1.400,- RS046501
  3Rubl 1994 Y # 466 P/P 1.950,- RS046601
  3Rubl 1995/l/ Y # 473 BU 900,- RS047301
  3Rubl 1994 Smolnyj Y # 513 P/P 1.200,- RS051301
  3Rubl 1994 Kreml Y # 520 P/P 1.200,- RS052001
  3Rubl 1994 Y # 528 P/P 1.500,- ES052801
  3Rubl 2002 Y # 738 P/P 1.100,- RS073801
  3Rubl 2004 Y # P/P 1.600,- RS000015
  3Rubl 2010M Y # 1180 BU 900,- RS118001
  5Rubl 1978L Y # 154 0/0 450,- RS015401
  5Rubl 1978(l) Plavání Y # 155 P/P 490,- RS015501
  5Rubl 1978(l) Plavání Y # 155 0/0 450,- RS015502
  5Rubl 1978L Y # 156 0/0 450,- RS015601
  5Rubl 1979 Vzpěrač Y # 166 P/P 490,- RS016601
  5Rubl 1980L Y # 182 0/0 500,- RS018201
  5Rubl 1987 Leningrad Y # 208 P/P 900,- RS020801
  5Rubl 1988 Leningrad Y # 217 P/P 210,- RS021702
  5Rubl 1988 Novgorod Y # 218 P/P 210,- RS021802
  5Rubl 1988 Kiev Y # 219 P/P 210,- RS021902
  5Rubl 1989 Moskva-Pokrov Y # 221 P/P 280,- RS022102
  5Rubl 1989 Samarkand Y # 229 P/P 210,- RS022902
  5Rubl 1989 Samarkand Y # 229 0/0 110,- RS022901
  5Rubl 1989 Moskva-Blagověščenskij Y # 230 P/P 200,- RS023002
  5Rubl 1989 Moskva-Blagověščenskij Y # 230 0/0 100,- RS023001
  5Rubl 1990 Petrodvorec Y # 241 P/P 210,- RS024102
  5Rubl 1990 Petrodvorec Y # 241 0/0 100,- RS024101
  5Rubl 1990 Moskva-Uspanskij Y # 246 P/P 200,- RS024602
  5Rubl 1990 Moskva-Uspanskij Y # 246 0/0 100,- RS024601
  5Rubl 1989 Y # 250 P/P 160,- RS025001
  5Rubl 1990 Jerevan Y # 259 P/P 200,- RS025902
  5Rubl 1990 Jerevan Y # 259 0/0 100,- RS025901
  5Rubl 1991 Moskva-Archangelskij Y # 271 P/P 180,- RS027102
  5Rubl 1991 Moskva-Archangelskij Y # 271 0/0 110,- RS027101
  5Rubl 1991 Moskva-Gosud.bank Y # 272 P/P 170,- RS027202
  5Rubl 1991 Moskva-Gosud.bank Y # 272 0/0 110,- RS027201
  5Rubl 1991 Jerevan-P.Sasunskij Y # 273 P/P 200,- RS027302
  5Rubl 1991 Jerevan-P.Sasunskij Y # 273 0/0 110,- RS027301
  5Rubl 1991 Y # 280 0/0 350,- RS028001
  5Rubl 1991L Y # 294 0/0 40,- RS029401
  5Rubl 1991L Y # 294 -0/0- 30,- RS029402
  5Rubl 1992 Y # 309 0/0 500,- RS030901
  5Rubl 1992M Y # 312 0/0 40,- RS031202
  5Rubl 1992M Y # 312 1/0- 20,- RS031201
  5Rubl 1992MMD Y # 312 0/0 210,- RS031204
  5Rubl 1992/l/ Y # 322 P/P 250,- RS032201
  5Rubl 1993/l/ Y # 324 P/P 240,- RS032401
  5Rubl 1993 Y # 339 0/0 900,- RS032901
  5Rubl 1997P Y # 606 0/0 50,- RS060601
  5Rubl 1998M Y # 606 0/0 30,- RS060602
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000020 Visla Odra
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000038 Jasko Kišiněv
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000023 Balt
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000024 Leningrad.
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000025 Karelie
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000039 Východní Prusko
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000040 Dněpr
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000041 Pražská operace
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000029 Sandomir
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000030 Berlin
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000042 Kavkaz
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000033 Budapeš´t
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000034 Stalingrad
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000043 Dněpro-karpat.
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000046 Kursk
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000045 Bělorus.
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000048 Přibaltská oper.
  5Rubl 2014 Y # 0/0 40,- RS000049 Vídeňská oper.
  5Rubl 2015 Y # 0/0 40,- RS000050 Geografie
  5Rubl 2016M Y # RL 40,- RS000004
  5Rubl 2016 Y # RL 40,- RS000007 150let Hist.
  10Rubl 1977/l/ Y # 149 0/0 900,- RS014901
  10Rubl 1977/l/ Y # 150 RL 950,- RS015001
  10Rubl 1977/l/ Y # 150 0/0 900,- RS015002
  10Rubl 1978L Y # 158.1 0/0 900,- RS015801
  10Rubl 1978M Y # 159 0/0 900,- RS015901
  10Rubl 1978M Y # 160 0/0 950,- RS016001
  10Rubl 1978L Y # 161 0/0 900,- RS016101
  10Rubl 1979/l/ Y # 168 P/P 950,- RS016801
  10Rubl 1979/l/ Y # 168 0/0 900,- RS016802
  10Rubl 1979L Y # 169 0/0 900,- RS016901
  10Rubl 1979/l/ Y # 170 RL 950,- RS017001
  10Rubl 1979/l/ Y # 170 0/0 900,- RS017002
  10Rubl 1979/l/ Y # 171 RL 950,- RS017101
  10Rubl 1979M Y # 171 0/0 900,- RS017102
  10Rubl 1979L Y # 172 0/0 900,- RS017201
  10Rubl 1980M Y # 183 0/0 900,- RS018301
  10Rubl 1980/L/ Y # 184 0/0 1.000,- RS018401
  10Rubl 1980/L/ Y # 185 0/0 1.000,- RS018501
  10Rubl 1991L Y # 295 RL 60,- RS029502
  10Rubl 1991L Y # 295 -0/0- 50,- RS029501
  10Rubl 1992 Y # 307 0/0- 420,- RS030701
  10Rubl 1992 Y # 309 -0/0- 400,- RS030901
  10Rubl 1992L Y # 313 RL 40,- RS031301
  10Rubl 1993M Y # 313a 0/0 30,- RS031302
  10Rubl 2000/m/ 55 let vítězství Y # 670 1/1 40,- RS067001
  10Rubl 2000/sp/ 55 let vítězství Y # 670 1/1 40,- RS067002
  10Rubl 2001/m/ J.Gagarin Y # 676 1/1 40,- RS067601
  10Rubl 2001/sp/ J.Gagarin Y # 676 -0/1 40,- RS067602
  10Rubl 2002 Derbent Y # 739 0/0 100,- RS073901
  10Rubl 2002 Derbent Y # 739 1/1 90,- RS073902
  10Rubl 2002 Kostroma Y # 740 0/0 110,- RS074003
  10Rubl 2002 Kostroma Y # 740 -0/0- 100,- RS074002
  10Rubl 2002 Kostroma Y # 740 -0/1 90,- RS074004
  10Rubl 2002 Kostroma Y # 740 1/1 80,- RS074001
  10Rubl 2002 Staraja Rusa Y # 741 -0/0 100,- RS074102
  10Rubl 2002 Staraja Rusa Y # 741 1/1 90,- RS074103
  10Rubl 2002 Min.kultury Y # 748 -0/0- 50,- RS074801 dr.kor.
  10Rubl 2002 Min.kultury Y # 748 1/1 50,- RS074802
  10Rubl 2002 Min.financí Y # 749 -0/0- 60,- RS074901 dr.kor.
  10Rubl 2002 Min.financí Y # 749 1/1 50,- RS074902
  10Rubl 2002 Y # 751 1/1 60,- RS075101
  10Rubl 2002 Min.vnitra Y # 752 1/1 40,- RS075201 dr.kor.
  10Rubl 2003 Pskov Y # 800 1/1 60,- RS080003
  10Rubl 2003(sp) Pskov Y # 800 1/1 40,- RS080001
  10Rubl 2003 Murom Y # 817 0/0 80,- RS081702
  10Rubl 2003 Murom Y # 817 1/1 60,- RS081701
  10Rubl 2003 Kasimov Y # 818 0/0 80,- RS081802
  10Rubl 2003 Kasimov Y # 818 1/1 60,- RS081801
  10Rubl 2003 Dobrobuž Y # 819 0/0 70,- RS081902
  10Rubl 2003 Dobrobuž Y # 819 1/1 60,- RS081901
  10Rubl 2004 Rjažsk Y # 824 0/0 70,- RS082402
  10Rubl 2004 Rjažsk Y # 824 1/1 60,- RS082401
  10Rubl 2004 Dimitrov Y # 825 0/0 70,- RS082502
  10Rubl 2004 Dimitrov Y # 825 1/1 60,- RS082501
  10Rubl 2004 Y # 826 1/1 60,- RS082601
  10Rubl 2005/m/ 1941-1945 Y # 827 0/0 50,- RS082703
  10Rubl 2005/m/ 1941-1945 Y # 827 1/1 40,- RS082701
  10Rubl 2005/sp/ 1941-1945 Y # 827 0/0 50,- RS082702
  10Rubl 2005/sp/ 1941-1945 Y # 827 1/1 40,- RS082704
  10Rubl 2005 Moskva Y # 886 0/0 50,- RS088601
  10Rubl 2005 Moskva Y # 886 1/1 40,- RS088602
  10Rubl 2005 Leningr. Oblast Y # 887 0/0 60,- RS088701
  10Rubl 2005 Leningr. Oblast Y # 887 1/1 50,- RS088702
  10Rubl 2005 Tverskaja obl. Y # 888 0/0 60,- RS088801
  10Rubl 2005 Tverskaja obl. Y # 888 1/1 50,- RS088802
  10Rubl 2005 Krasnodarskaja Y # 889 0/0 60,- RS088901
  10Rubl 2005 Krasnodarskaja Y # 889 1/1 50,- RS088902
  10Rubl 2005 Orlovska obl. Y # 890 0/0 50,- RS089001
  10Rubl 2005 Orlovska obl. Y # 890 1/1 40,- RS089002
  10Rubl 2005 Tatarstan Y # 891 0/0 60,- RS089101
  10Rubl 2005 Tatarstan Y # 891 1/1 50,- RS089102
  10Rubl 2003 Dorogobuž Y # 918 0/0 80,- RS091801
  10Rubl 2006 Altaj Y # 938 0/0 60,- RS093801
  10Rubl 2006 Altaj Y # 938 -0/0- 50,- RS093802
  10Rubl 2006 Čitinská obl. Y # 939 0/0 60,- RS093901
  10Rubl 2006 Primorsko Y # 940 0/0 60,- RS094001
  10Rubl 2006 Primorsko Y # 940 1/1 50,- RS094002
  10Rubl 2006 Sacha Y # 941 0/0 60,- RS094101
  10Rubl 2006 Sacha Y # 941 1/1 50,- RS094102
  10Rubl 2006 Sachalin Y # 942 0/0 60,- RS094201
  10Rubl 2006 Sachalin Y # 942 1/1 50,- RS094202
  10Rubl 2005 Kazaň Y # 943 0/0 90,- RS094301
  10Rubl 2005 Borovsk Y # 944 -0/0- 60,- RS094401
  10Rubl 2005 Y # 945 0/0 60,- RS094501
  10Rubl 2006 Velgorod Y # 947 1/1 50,- RS094701
  10Rubl 2007M Velikij Ustjug Y # 964 0/0 100,- RS096401
  10Rubl 2007M Gdov Y # 965 0/0 100,- RS096501
  10Rubl 2007P Gdov Y # 965 1/1 90,- RS096502
  10Rubl 2007 Rostovska obl. Y # 970 0/0 50,- RS097001
  10Rubl 2007 Rostovska obl. Y # 970 1/1 40,- RS097002
  10Rubl 2007 Rep. Charasia Y # 971 0/0 50,- RS097101
  10Rubl 2007 Rep. Baškortostan Y # 972 0/0 90,- RS097201
  10Rubl 2007 Rep. Baškortostan Y # 972 1/1 50,- RS097202
  10Rubl 2007 Archandel Y # 973 0/0 50,- RS097301
  10Rubl 2007 Archandel Y # 973 1/1 40,- RS097302
  10Rubl 2007 Novosibirskaja obl. Y # 974 0/0 50,- RS097401
  10Rubl 2007 Novosibirskaja obl. Y # 974 1/1 40,- RS097402
  10Rubl 2008/m/ Udmurtskaja obl. Y # 975 0/0 50,- RS097501
  10Rubl 2008P Udmurtskaja obl. Y # 975 0/0 50,- RS097502
  10Rubl 2008M Astrachňskaja obl. Y # 977 0/0 50,- RS097701
  10Rubl 2008/sp/ Astrachňskaja obl. Y # 977 0/0 50,- RS097702
  10Rubl 2008P Astrachňskaja obl. Y # 977 0/0 50,- RS097703
  10Rubl 2008P Astrachňskaja obl. Y # 977 1/1 40,- RS097704
  10Rubl 2008M Sverdlovská Y # 978 1/1 40,- RS097802
  10Rubl 2009M Vyborg Y # 983 0/0 90,- RS098301
  10Rubl 2009P Vyborg Y # 983 1/1 80,- RS098303
  10Rubl 2009M Respublika Kalmykija Y # 985 0/0 60,- RS098501
  10Rubl 2009P Respublika Kalmykija Y # 985 0/0 60,- RS098502
  10Rubl 2008P Azov Y # 986 0/0 90,- RS098602
  10Rubl 2009P Respublika Adygeja Y # 987 0/0 60,- RS098701
  10Rubl 2009P Respublika Adygeja Y # 987 1/1 50,- RS098702
  10Rubl 2009P Velikij Novgorod Y # 988 1/1 80,- RS098803
  10Rubl 2009/sp/ Evrejskaja obl. Y # 989 0/0 50,- RS098901
  10Rubl 2008M Kabardino-Balkarskaja res. Y # 991 0/0- 50,- RS099102
  10Rubl 2008P Kabardino-Balkarskaja res. Y # 991 0/0 40,- RS099101
  10Rubl 2007 Upecká obl. Y # 993 0/0 50,- RS099301
  10Rubl 2007 Upecká obl. Y # 993 1/1 40,- RS099302
  10Rubl 2008P Priozersk Y # 994 1/1 80,- RS099401
  10Rubl 2008SP Priozersk Y # 994 1/1 90,- RS099402
  10Rubl 2009 Rep. Komi Y # 996 0/0 50,- RS099601
  10Rubl 2009 Kirovskaja obl. Y # 997 0/0 40,- RS099701
  10Rubl 2010P 65 výr. vítězství Y # 0/0 40,- RS000019
  10Rubl 2010 Brjansk Y #1275 0/0 40,- RS127501
  10Rubl 2010 Jurevec Y #1276 0/0 100,- RS127601
  10Rubl 2010 Jurevec Y #1276 -0/0- 60,- RS127602
  10Rubl 2011 Kursk Y # RL 40,- RS000017
  10Rubl 2011 Orel Y # RL 40,- RS000018
  10Rubl 2011P 50.výr. kosmos Y # 0/0 40,- RS000021
  10Rubl 2011 Solikamsk Y # 1283 0/0 50,- RS128301
  10Rubl 2011P Elec Y # 1284 0/0 70,- RS128401
  10Rubl 2011P Respublika Burjatija Y # 1292 0/0 90,- RS129201
  10Rubl 2011 Respublika Burjatija Y # 1292 0/0 90,- RS129202
  10Rubl 2011 Voroněžskaja obl. Y # 1313 0/0 40,- RS131301
  10Rubl 2011 Vladikavkaz Y # 1314 RL 50,- RS131401
  10Rubl 2011 Vladikavkaz Y # 1314 0/0 40,- RS131402
  10Rubl 2011 Ržev Y # 1323 RL 40,- RS132301
  10Rubl 2011 50 let od 1. letu člověka do kosmu Y # 0/0 40,- RS000026
  10Rubl 2012 862-2012 Y # 0/0 40,- RS000027
  10Rubl 2012 Voroněž Y # 0/0 40,- RS000028
  10Rubl 2012 Rostov Y # 0/0 40,- RS000035
  10Rubl 2012 Naro-Fominsk Y # 0/0 40,- RS000036
10Rubl 2012 Belozersk Y # 1380 0/0 50,- RS138001
10Rubl 2013 Dagestan Y # 1471 0/0 80,- RS147101
  10Rubl 2013 Stalingradská bitva Y # 0/0 40,- RS000037
  10Rubl 2013 Severní Osetija Y # 0/0 50,- RS000011
  10Rubl 2014 Pemzenskaja Y # 1566 0/0 50,- RS156601
10Rubl 2014 Saratovskaja obl. Y # 1567 0/0 50,- RS156701
  10Rubl 2014 Čeljabinskaja Y # 1570 0/0 50,- RS157001
  10Rubl 2015P 70let vítězství Y # 0/0 50,- RS000016
  10Rubl 2016 Amurskaja Y # 0/0 50,- RS000005
10Rubl 2016 Belgorodskaja obl. Y # 0/0 50,- RS000001
  10Rubl 2016M Y # RL 50,- RS000006
  20Rubl 1992L Y # 314 RL 50,- RS031402
  20Rubl 1992L Y # 314 0/0- 30,- RS031401
  25Rubl 1995 Y # 471 P/P 8.200,- RS047101
  25Rubl 1996 Y # 536 P/P-0/0 8.200,- RS053601
  25Rubl 2012 Y # RL 50,- RS000056 Soči - 3 zvířátka
  25Rubl 2013 Y # RL 50,- RS000044 Soči - 2 kresl.postavičky
25Rubl 2015 Y # 1501 0/0 60,- RS150101 Soči - mapa
  50Rubl 1992 Y # 308 -0/0- 700,- RS030801
  50Rubl 1993L Y # 329.1 RL 50,- RS032902
  50Rubl 1993L Y # 329.1 -0/0- 30,- RS032901
  50Rubl 1993 Y # 330 0/0 450,- RS033001
  50Rubl 1993 Y # 331 0/0 450,- RS033101
  50Rubl 1993 Y # 332 0/0 450,- RS033201
  50Rubl 1993 Y # 333 0/0 450,- RS033301
  50Rubl 1993 Y # 334 0/0 450,- RS033401
  50Rubl 1994 Y # 367 0/0 600,- RS036701
  50Rubl 1994 Y # 368 0/0 600,- RS036801
  50Rubl 1994 Y # 369 0/0 1.800,- RS036901
  50Rubl 1994 Y # 370 0/0 600,- RS037001
  50Rubl 1994 Y # 371 0/0 600,- RS037101
  100Rubl 1993L Y # 338 RL 100,- RS033801
  100Rubl 1993L Y # 338 0/0 80,- RS033802
  100Rubl 1993M Y # 338 0/0 110,- RS033803
  100Rubl 1993M Y # 338 -0/0- 80,- RS033804
  sada/set 1991L PS-4 BU 1.200,- RSS00401