Aktualizováno 22.7.2017  
SAN MARINO / SAN MARINO
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  5Centesimi 1869M KM # 1 -1/2 360,- SM000101
  5Centesimi 1894H KM # 1 1/1- 140,- SM000106 hrana/edge
  5Centesimi 1894R KM # 1 -2/3 60,- SM000103
  5Centesimi 1935R KM # 12 -0/0- 140,- SM001202
  5Centesimi 1936R KM # 12 -0/0- 110,- SM001203
  10Centesimi 1875 KM # 2 1/1 320,- SM000201
  10Centesimi 1893R KM # 2 1/1 310,- SM000204
  10Centesimi 1893R KM # 2 1/1- 190,- SM000205
  10Centesimi 1893R KM # 2 -1/2 130,- SM000209 hrana
  10Centesimi 1894R KM # 2 1/1- 240,- SM000206
  10Centesimi 1894R KM # 2 -1/1- 190,- SM000202 úhoz
  10Centesimi 1935R KM # 13 0/0- 270,- SM001301
  10Centesimi 1935R KM # 13 -0/0- 210,- SM001308
  10Centesimi 1935R KM # 13 1/1 170,- SM001341
  10Centesimi 1937R KM # 13 -0/0- 150,- SM001305
  10Centesimi 1938R KM # 13 1/1 140,- SM001302
  1Lira 1972 KM # 14 RL/UNC 60,- SM001401
  1Lira 1973 KM # 22 RL/UNC 50,- SM002201
  1Lira 1975 KM # 40 0/0 50,- SM004001
  1Lira 1976R KM # 51 RL 70,- SM005101
  1Lira 1977 KM # 63 RL 70,- SM006302
  1Lira 1977 KM # 63 0/0 60,- SM006301
  1Lira 1978 KM # 76 RL 60,- SM007602
  1Lira 1978 KM # 76 0/0 50,- SM007601
  1Lira 1979R KM # 89 RL 70,- SM008901
  1Lira 1980R KM # 102 RL 60,- SM010201
  1Lira 1981R KM # 116 RL 70,- SM011601
  1Lira 1981R KM # 116 0/0 50,- SM011602
  1Lira 1982R KM # 131 RL 80,- SM013101
  1Lira 1983R KM # 145 RL 90,- SM014501
  1Lira 1985R KM # 173 RL 100,- SM017301
  1Lira 1987R KM # 201 BU 80,- SM020101
  1Lira 1988R KM # 218 BU 130,- SM021801
  1Lira 1989R KM # 231 BU 200,- SM023101
  1Lira 1990R KM # 248 RL 130,- SM024801
  1Lira 1990R KM # 248 0/0 90,- SM024802
  1Lira 1991R KM # 261 RL 120,- SM026101
  1Lira 1992R KM # 278 RL 110,- SM027801
  1Lira 1997R KM # 359 RL 220,- SM035901
  2Lire 1906R KM # 5 0/0 4.500,- SM000501 patina
  2Lire 1972 KM # 15 RL/UNC 50,- SM001501
  2Lire 1973 KM # 23 RL/UNC 70,- SM002301
  2Lire 1974 KM # 31 RL/UNC 70,- SM003101
  2Lire 1974 KM # 31 0/0 50,- SM003102
  2Lire 1975 KM # 41 RL/UNC 70,- SM004101
  2Lire 1976 KM # 52 RL/UNC 70,- SM005201
  2Lire 1977 KM # 64 RL/UNC 70,- SM006401
  2Lire 1977 KM # 64 0/0 50,- SM006402
  2Lire 1978 KM # 77 RL/UNC 70,- SM007701
  2Lire 1978 KM # 77 0/0 60,- SM007702
  2Lire 1981R KM # 117 RL 70,- SM011701
  2Lire 1981R KM # 117 0/0 60,- SM011702
  2Lire 1982R KM # 132 RL/UNC 80,- SM013201
  2Lire 1983R KM # 146 RL 100,- SM014601
  2Lire 1984R KM # 160 RL 100,- SM016001
  2Lire 1985R KM # 174 RL 100,- SM017401
  2Lire 1986R KM # 188 RL 120,- SM018801
  2Lire 1987R KM # 202 BU 90,- SM020201
  2Lire 1988R KM # 219 BU 130,- SM021901
  2Lire 1989R KM # 232 BU 200,- SM023201
  2Lire 1990R KM # 249 BU 120,- SM024901
  2Lire 1991R KM # 262 RL 120,- SM026201
  2Lire 1992R KM # 279 RL 120,- SM027904
  2Lire 1993R KM # 294 RL 120,- SM029401
  2Lire 1994R KM # 307 RL 110,- SM030701
  2Lire 1997R KM # 360 RL 220,- SM036001
  5Lire 1898R KM # 6 0/0 11.900,- SM000601
  5Lire 1931R KM # 9 1/1 500,- SM000920
  5Lire 1931R KM # 9 1/1- 450,- SM000921
  5Lire 1932R KM # 9 1/1 500,- SM000922
  5Lire 1932R KM # 9 -1/1- 420,- SM000923
  5Lire 1933R KM # 9 1/1 520,- SM000902
  5Lire 1933R KM # 9 -1/1 450,- SM000903
  5Lire 1935R KM # 9 0/0- 550,- SM000924
  5Lire 1935R KM # 9 -0/0- 500,- SM000907
  5Lire 1935R KM # 9 -0/1 450,- SM000925
  5Lire 1935R KM # 9 1/1 400,- SM000908
  5Lire 1936R KM # 9 0/0 580,- SM000926
  5Lire 1936R KM # 9 -0/0 530,- SM000904
  5Lire 1936R KM # 9 -0/1 450,- SM000905
  5Lire 1936R KM # 9 1/1 390,- SM000909
  5Lire 1937R KM # 9 0/0 550,- SM000919
  5Lire 1937R KM # 9 -0/1 380,- SM000910
  5Lire 1938R KM # 9 0/0 550,- SM000912
  5Lire 1938R KM # 9 0/0- 520,- SM000901
  5Lire 1938R KM # 9 -0/0- 480,- SM000927
  5Lire 1938R KM # 9 -0/1 450,- SM000928
  5Lire 1938R KM # 9 1/1 390,- SM000911
  5Lire 1972 KM # 16 RL/UNC 70,- SM001601
  5Lire 1972 KM # 16 0/0 50,- SM001602
  5Lire 1973 KM # 24 RL/UNC 80,- SM002401
  5Lire 1973 KM # 24 0/0 70,- SM002402
  5Lire 1974 KM # 32 0/0 60,- SM003201
  5Lire 1975 KM # 42 RL/UNC 60,- SM004201
  5Lire 1976 KM # 53 RL/UNC 70,- SM005301
  5Lire 1976 KM # 53 0/0 60,- SM005302
  5Lire 1977 KM # 65 RL/UNC 70,- SM006501
  5Lire 1980R KM # 104 RL/UNC 60,- SM010401
  5Lire 1981R KM # 118 RL/UNC 70,- SM011801
  5Lire 1982R KM # 133 RL/UNC 80,- SM013301
  5Lire 1983R KM # 147 RL 80,- SM014701
  5Lire 1984R KM # 161 RL 110,- SM016101
  5Lire 1985R KM # 175 RL 110,- SM017501
  5Lire 1986R KM # 189 RL 130,- SM018901
  5Lire 1987R KM # 203 BU 100,- SM020301
  5Lire 1988R KM # 220 BU 140,- SM022001
  5Lire 1989R KM # 233 BU 200,- SM023301
  5Lire 1990R KM # 250 BU 130,- SM025001
  5Lire 1991R KM # 263 BU 140,- SM026301
  5Lire 1992R KM # 280 BU 130,- SM028001
  5Lire 1993R KM # 295 RL 130,- SM029501
  5Lire 1994R KM # 308 RL 100,- SM030801
  5Lire 1995R KM # 324 RL 140,- SM032401
  5Lire 1996R KM # 351 RL 140,- SM035101
  5Lire 1997R KM # 361 BU 220,- SM036101
  10Lire 1931R KM # 10 -0/1 1.000,- SM001007
  10Lire 1931R KM # 10 1/1 950,- SM001008
  10Lire 1932 KM # 10 -0/0- 1.600,- SM001001
  10Lire 1932 KM # 10 -0/1 950,- SM001009 hrana
  10Lire 1933 KM # 10 -RL/0 2.100,- SM001002
  10Lire 1933 KM # 10 -1/1 780,- SM001004
  10Lire 1935R KM # 10 0/0- 1.350,- SM001040
  10Lire 1935R KM # 10 -0/0- 1.200,- SM001010
  10Lire 1935R KM # 10 1/1 900,- SM001005
  10Lire 1937R KM # 10 -0/0- 1.200,- SM001011
  10Lire 1937R KM # 10 1/1 1.050,- SM001012
  10Lire 1937R KM # 10 1/1 950,- SM001006 hrana
  10Lire 1938R KM # 10 -RL/RL- 2.800,- SM001003 patina
  10Lire 1972 KM # 17 RL/UNC 70,- SM001701
  10Lire 1973 KM # 25 RL/UNC 60,- SM002501
  10Lire 1974 KM # 33 BU 90,- SM003301
  10Lire 1974 KM # 33 0/0 80,- SM003302
  10Lire 1975 KM # 43 BU 80,- SM004301
  10Lire 1976 KM # 54 RL/UNC 80,- SM005401
  10Lire 1977 KM # 66 RL/UNC 80,- SM006601
  10Lire 1978 KM # 79 RL/UNC 80,- SM007901
  10Lire 1979R KM # 92 RL/UNC 80,- SM009201
  10Lire 1980R KM # 105 RL/UNC 80,- SM010501
  10Lire 1980R KM # 105 0/0 60,- SM010502
  10Lire 1981R KM # 119 RL/UNC 80,- SM011901
  10Lire 1982R KM # 134 RL/UNC 90,- SM013401
  10Lire 1983R KM # 148 RL 90,- SM014801
  10Lire 1984R KM # 162 RL 110,- SM016201
  10Lire 1985R KM # 176 RL 110,- SM017601
  10Lire 1986R KM # 190 RL 150,- SM019001
  10Lire 1987R KM # 204 BU 100,- SM020401
  10Lire 1988R KM # 221 BU 150,- SM022101
  10Lire 1989R KM # 234 BU 220,- SM023401
  10Lire 1990R KM # 251 BU 140,- SM025101
  10Lire 1991R KM # 264 RL 140,- SM026401
  10Lire 1992R KM # 281 BU 130,- SM028101
  10Lire 1993R KM # 296 RL 140,- SM029601
  10Lire 1994R KM # 309 RL 110,- SM030901
  10Lire 1995R KM # 325 RL 150,- SM032501
  10Lire 1996R KM # 352 RL 150,- SM035201
  10Lire 1997R KM # 362 BU 240,- SM036201
  10Lire 1998R KM # 378 BU 250,- SM037801
  10Lire 1999R KM # 389 RL 250,- SM038901
  10Lire 2000R KM # 399 RL 250,- SM039901
  10Lire 2001R KM # 424 RL 250,- SM042401
  20Lire 1933R KM # 11 0/0 4.200,- SM001101
  20Lire 1935 KM # 11 0/0- 3.600,- SM001105
  20Lire 1972 KM # 18 RL/UNC 90,- SM001801
  20Lire 1973 KM # 26 RL/UNC 90,- SM002601
  20Lire 1974 KM # 34 BU 90,- SM003401
  20Lire 1974 KM # 34 0/0 80,- SM003402
  20Lire 1975 KM # 44 RL/UNC 90,- SM004401
  20Lire 1975 KM # 44 0/0 70,- SM004402
  20Lire 1976 KM # 55 RL/UNC 90,- SM005501
  20Lire 1976 KM # 55 0/0 80,- SM005502
  20Lire 1977 KM # 67 RL/UNC 90,- SM006701
  20Lire 1978 KM # 80 RL/UNC 90,- SM008001
  20Lire 1979R KM # 93 RL/UNC 90,- SM009301
  20Lire 1980 KM # 106 RL/UNC 90,- SM010601
  20Lire 1981R KM # 120 RL/UNC 90,- SM012001
  20Lire 1982R KM # 135 RL/UNC 90,- SM013501
  20Lire 1983R KM # 149 RL 110,- SM014901
  20Lire 1984R KM # 163 RL 110,- SM016301
  20Lire 1985R KM # 177 RL 110,- SM017701
  20Lire 1986R KM # 191 RL/UNC 160,- SM019101
  20Lire 1987R KM # 205 BU 140,- SM020501
  20Lire 1988R KM # 222 BU 160,- SM022201
  20Lire 1989R KM # 235 BU 240,- SM023501
  20Lire 1990R KM # 252 BU 140,- SM025201
  20Lire 1991R KM # 265 BU 140,- SM026501
  20Lire 1992R KM # 282 BU 130,- SM028201
  20Lire 1993R KM # 297 RL 140,- SM029701
  20Lire 1994R KM # 310 RL 130,- SM031001
  20Lire 1995R KM # 326 BU 150,- SM032601
  20Lire 1996R KM # 353 RL 150,- SM035301
  20Lire 1997R KM # 363 BU 280,- SM036301
  20Lire 1998R KM # 379 BU 280,- SM037901
  20Lire 1999R KM # 390 RL 270,- SM039001
  20Lire 2000R KM # 400 RL 280,- SM040001
  20Lire 2001R KM # 425 RL 280,- SM042501
  50 Lire 1972 KM # 19 RL/UNC 80,- SM001901
  50Lire 1973 KM # 27 RL/UNC 80,- SM002701
  50Lire 1973 KM # 28 BU 90,- SM002801
  50Lire 1974 KM # 35 RL 80,- SM003501
  50Lire 1975 KM # 45 RL/UNC 80,- SM004501
  50Lire 1975 KM # 45 0/0 60,- SM004502
  50Lire 1976 KM # 56 RL/UNC 80,- SM005601
  50Lire 1977 KM # 68 RL/UNC 100,- SM006801
  50Lire 1978 KM # 81 RL/UNC 80,- SM008101
  50Lire 1979R KM # 94 RL/UNC 90,- SM009401
  50Lire 1980R KM # 107 RL/UNC 90,- SM010701
  50Lire 1981R KM # 121 RL/UNC 100,- SM012101
  50Lire 1982R KM # 136 RL/UNC 110,- SM013601
  50Lire 1983R KM # 150 RL 110,- SM015001
  50Lire 1984R KM # 164 RL 120,- SM016401
  50Lire 1985R KM # 178 RL 90,- SM017801
  50Lire 1986R KM # 192 RL 160,- SM019201
  50Lire 1987R KM # 206 BU 150,- SM020601
  50Lire 1988R KM # 223 BU 160,- SM022301
  50Lire 1989R KM # 236 BU 240,- SM023601
  50Lire 1990R KM # 253 BU 140,- SM025301
  50Lire 1991R KM # 266 RL 140,- SM026601
  50Lire 1992R KM # 283 RL 140,- SM028301
  50Lire 1993R KM # 298 RL 150,- SM029801
  50Lire 1994R KM # 311 RL 120,- SM031101
  50Lire 1996R KM # 354 RL 160,- SM035401
  50Lire 1997R KM # 364 RL 280,- SM036401
  50Lire 1998R KM # 380 BU 280,- SM038001
  50Lire 1999R KM # 391 BU 270,- SM039101
  50Lire 2000R KM # 401 BU 280,- SM040101
  50Lire 2001R KM # 426 RL 280,- SM042601
  100Lire 1972 KM # 20 RL/UNC 90,- SM002001
  100Lire 1973 KM # 28 RL/UNC 90,- SM002801
  100Lire 1974 KM # 36 RL/UNC 90,- SM003601
  100Lire 1975 KM # 46 RL/UNC 90,- SM004601
  100Lire 1976 KM # 57 RL/UNC 90,- SM005701
  100Lire 1976 KM # 57 0/0 70,- SM005702
  100Lire 1977 KM # 69 RL/UNC 100,- SM006901
  100Lire 1977 KM # 70 RL/UNC 100,- SM007001
  100Lire 1978 KM # 82 RL/UNC 100,- SM008201
  100Lire 1979R KM # 95 RL/UNC 100,- SM009501
  100Lire 1979R KM # 95 0/0 90,- SM009502
  100Lire 1980 KM # 108 RL/UNC 100,- SM010801
  100Lire 1980 KM # 108 0/0 80,- SM010802
  100Lire 1981R KM # 122 RL 100,- SM012201
  100Lire 1982R KM # 137 RL/UNC 110,- SM013701
  100Lire 1983R KM # 151 RL 110,- SM015101
  100Lire 1984R KM # 165 RL 120,- SM016501
  100Lire 1984R KM # 165 0/0 90,- SM016502
  100Lire 1985R KM # 179 RL 90,- SM017901
  100Lire 1986R KM # 193 RL 120,- SM019301
  100Lire 1987R KM # 207 BU 100,- SM020701
  100Lire 1988R KM # 224 BU 180,- SM022401
  100Lire 1989R KM # 237 BU 250,- SM023701
  100Lire 1990R KM # 254 BU 110,- SM025401
  100Lire 1990R KM # 254 0/0- 80,- SM025402
  100Lire 1991R KM # 267 RL 170,- SM026701
  100Lire 1992R KM # 284 BU 170,- SM028401
  100Lire 1993R KM # 299 RL 170,- SM029901
  100Lire 1994R KM # 312 RL 150,- SM031201
  100Lire 1995R KM # 328 RL 180,- SM032801
  100Lire 1996R KM # 355 RL 180,- SM035501
  100Lire 1997R KM # 365 BU 310,- SM036501
  100Lire 1998R KM # 381 BU 310,- SM038101
  100Lire 1999R KM # 392 RL 280,- SM039201
  100Lire 2000R KM # 402 RL 280,- SM040201
  100Lire 2001R KM # 427 RL 280,- SM042701
  200Lire 1978 KM # 83 RL/UNC 120,- SM008301
  200Lire 1979 KM # 96 RL/UNC 120,- SM009601
  200Lire 1979 KM # 96 0/0- 100,- SM009602
  200Lire 1980 KM # 109 RL 120,- SM010901
  200Lire 1980 KM # 109 0/0 90,- SM010902
  200Lire 1981 KM # 123 RL/UNC 120,- SM012301
  200Lire 1981 KM # 123 0/0 70,- SM012302
  200Lire 1982R KM # 138 RL/UNC 120,- SM013801
  200Lire 1983R KM # 152 RL/UNC 120,- SM015201
  200Lire 1984R KM # 166 RL/UNC 120,- SM016601
  200Lire 1985R KM # 180 RL/UNC 100,- SM018001
  200Lire 1986R KM # 194 RL/UNC 120,- SM019401
  200Lire 1987R KM # 208 BU 120,- SM020801
  200Lire 1988R KM # 225 BU 160,- SM022501
  200Lire 1989R KM # 238 RL 110,- SM023801
  200Lire 1990R KM # 255 BU 160,- SM025501
  200Lire 1991R KM # 268 BU 150,- SM026801
  200Lire 1991R KM # 268 0/0 80,- SM026802
  200Lire /1992/R KM # 285 RL 140,- SM028502
  200Lire /1992/R KM # 285 0/0 120,- SM028501
  200Lire 1993R KM # 300 RL 140,- SM030002
  200Lire 1993R KM # 300 1/1 110,- SM030001
  200Lire 1994R KM # 313 RL 150,- SM031301
  200Lire 1994R KM # 313 0/0 110,- SM031302
  200Lire 1995R KM # 329 RL 140,- SM032901
  200Lire 1995R KM # 329 0/0 100,- SM032902
  200Lire 1996R KM # 356 BU 150,- SM035601
  200Lire 1997R KM # 366 RL 270,- SM036601
  200Lire 1997R KM # 366 0/0 170,- SM036602
  200Lire 1998R KM # 382 BU 350,- SM038201
  200Lire 1999R KM # 393 BU 310,- SM039301
  200Lire 2000R KM # 403 BU 350,- SM040301
  200Lire 2001R KM # 428 RL 310,- SM042801
  500Lire 1972 KM # 21 RL/UNC 490,- SM002101
  500Lire 1973 KM # 29 RL/UNC 520,- SM002901
  500Lire 1974 KM # 37 RL/UNC 480,- SM003701
  500Lire 1975 KM # 47 RL/UNC 490,- SM004701 patina
  500Lire 1975 KM # 48 RL/UNC 420,- SM004801 patina
  500Lire 1976 KM # 58 RL/UNC 450,- SM005801
  500Lire 1976 KM # 59 RL/UNC 450,- SM005901
  500Lire 1977 KM # 71 RL/UNC 420,- SM007101
  500Lire 1978 KM # 84 BU 420,- SM008401
  500Lire 1979 KM # 97 RL/UNC 550,- SM009701
  500Lire 1980 KM # 110 RL/UNC 480,- SM011001 patina
  500Lire 1981 KM # 124 0/0 450,- SM012401
  500Lire 1981 KM # 125 RL 520,- SM012502
  500Lire 1981 KM # 125 0/0 480,- SM012501
  500Lire 1981 KM # 126 RL 490,- SM012601
  500Lire 1982R KM # 139 RL/UNC 520,- SM013901
  500Lire 1982R KM # 140 RL/UNC 180,- SM014001
  500Lire 1982R KM # 140 0/0 150,- SM014002
  500Lire 1983R KM # 153 RL 180,- SM015302
  500Lire 1983R KM # 153 0/0 170,- SM015301
  500Lire 1983R KM # 154 BU 420,- SM015401
  500Lire 1983R KM # 154 P/P 650,- SM015402
  500Lire 1984R KM # 167 RL/UNC 180,- SM016701
  500Lire 1984R KM # 167 0/0 150,- SM016702
  500Lire 1984R KM # 168 P/P 430,- SM016802
  500Lire 1984R KM # 168 P/P-0/0 390,- SM016803 hrana
  500Lire 1984R KM # 168 BU 420,- SM016801
  500Lire 1985R KM # 181 0/0- 120,- SM018101
  500Lire 1985R KM # 182 P/P 560,- SM018202
  500Lire 1986R KM # 195 0/0 150,- SM019501
  500Lire 1986R KM # 195 0/0- 110,- SM019502
  500Lire 1986 KM # 196 P/P 550,- SM019602
  500Lire 1986 KM # 196 BU 480,- SM019603
  500Lire 1987R KM # 209 0/0 160,- SM020902
  500Lire 1987R KM # 209 -0/0- 120,- SM020901
  500Lire 1987R KM # 213 P/P 550,- SM021302
  500Lire 1988R KM # 216 P/P 600,- SM021602
  500Lire 1988R KM # 216 P/P-0/0 540,- SM021603
  500Lire 1988R KM # 216 BU 520,- SM021601
  500Lire 1988R KM # 226 RL 150,- SM022602
  500Lire 1988R KM # 226 0/0 120,- SM022601
  500Lire 1989R KM # 239 RL 170,- SM023902
  500Lire 1989R KM # 239 0/0 130,- SM023901
  500Lire 1989R KM # 239 0/0- 90,- SM023904
  500Lire 1989 KM # 243 RL/UNC 450,- SM024301
  500Lire 1990R KM # 256 BU 200,- SM025602
  500Lire 1990R KM # 256 1/1 120,- SM025601
  500Lire 1991R KM # 269 RL 130,- SM026902
  500Lire 1991R KM # 269 -0/0- 120,- SM026901
  500Lire 1991R KM # 271 P/P 650,- SM027101
  500Lire 1992R KM # 276 P/P 620,- SM027601
  500Lire 1992R KM # 276 P/P-0/0 540,- SM027602
  500Lire 1992R KM # 286 BU 150,- SM028602
  500Lire 1992R KM # 286 1/1 120,- SM028601
  500Lire 1993R KM # 291 BU 580,- SM029101
  500Lire 1993R KM # 291 P/P 700,- SM029102
  500Lire 1993R KM # 301 RL 160,- SM030102
  500Lire 1993R KM # 301 -0/0- 120,- SM030101
  500Lire 1994R KM # 314 BU 260,- SM031402
  500Lire 1994R KM # 314 0/0 200,- SM031401
  500Lire 1994R KM # 314 -0/0- 180,- SM031403
  500Lire 1995R KM # 330 RL/UNC 140,- SM033001
  500Lire 1995R KM # 330 0/0 120,- SM033002
  500Lire 1996R KM # 357 BU 160,- SM035701
  500Lire 1998R KM # 383 RL 210,- SM038302
  500Lire 1998R KM # 383 0/0 120,- SM038301
  500Lire 1999R KM # 394 RL 160,- SM039402
  500Lire 1999R KM # 394 0/0 120,- SM039401
  1000Lire 1977 KM # 72 RL/UNC 580,- SM007201
  1000Lire 1977 KM # 72 0/0 520,- SM007202 patina
  1000Lire 1978 KM # 85 0/0 520,- SM008501
  1000Lire 1979 KM # 98 RL/UNC 540,- SM009801
  1000Lire 1979 KM # 98 0/0 520,- SM009802
  1000Lire 1980 KM # 112 RL/UNC 560,- SM011201
  1000Lire 1980 KM # 112 0/0 520,- SM011202
  1000Lire 1981 KM # 127 0/0 540,- SM012701
  1000Lire 1982R KM # 141 RL 750,- SM014102
  1000Lire 1982R KM # 141 0/0 560,- SM014101
  1000Lire 1983R KM # 155 P/P 700,- SM015502
  1000Lire 1983R KM # 155 P/P-0/0 580,- SM015503
  1000Lire 1983R KM # 155 0/0 520,- SM015501
  1000Lire 1984R KM # 169 P/P 700,- SM016901
  1000Lire 1984R KM # 169 0/0 540,- SM016902
  1000Lire 1985R KM # 183 P/P 780,- SM018302
  1000Lire 1985R KM # 183 P/P-0/0 580,- SM018303
  1000Lire 1986R KM # 197 P/P 850,- SM019702
  1000Lire 1986R KM # 197 BU 600,- SM019701
  1000Lire 1987R KM # 210 RL 750,- SM021001
  1000Lire 1987R KM # 214 P/P 900,- SM021401
  1000Lire 1987R KM # 214 RL 600,- SM021402
  1000Lire 1988R KM # 217 P/P 1.100,- SM021702
  1000Lire 1988R KM # 217 BU 530,- SM021703
  1000Lire 1988R KM # 227 RL/UNC 850,- SM022701
  1000Lire 1989R KM # 240 RL/UNC 1.400,- SM024001
  1000Lire 1989R KM # 244 P/P 1.050,- SM024402
  1000Lire 1989R KM # 244 RL/UNC 650,- SM024401
  1000Lire 1990R KM # 247 P/P 900,- SM024701
  1000Lire 1990R KM # 256 RL 850,- SM025601
  1000Lire 1990R KM # 257 RL 850,- SM025701
  1000Lire 1991R KM # 270 RL 850,- SM027001
  1000Lire 1991R KM # 272 P/P 950,- SM027202
  1000Lire 1991R KM # 272 RL/UNC 700,- SM027201
  1000Lire 1992R KM # 277 P/P 850,- SM027702
  1000Lire 1992R KM # 277 RL/UNC 720,- SM027701
  1000Lire 1992R KM # 287 RL 850,- SM028701
  1000Lire 1993R KM # 292 P/P 1.000,- SM029202
  1000Lire 1993R KM # 292 BU 680,- SM029203
  1000Lire 1993R KM # 302 RL 850,- SM030201
  1000Lire 1994R KM # 315 RL 900,- SM031501
  1000Lire 1994R KM # 316 P/P 650,- SM031601
  1000Lire 1994R KM # 318 P/P-0/0 650,- SM031801
  1000Lire 1995R KM # 331 RL 950,- SM033101
  1000Lire 1995R KM # 332 P/P 850,- SM033201
  1000Lire 1996R KM # 358 RL 950,- SM035801
  1000Lire 1997R KM # 368 0/0 240,- SM036808
  1000Lire 1997R KM # 368 -0/0- 110,- SM036801
  1000Lire 1997R KM # 369 RL 950,- SM036901
  1000Lire 1997R KM # 369 0/0 900,- SM036902
  1000Lire 1998R KM # 384 RL 350,- SM038402
  1000Lire 1998R KM # 384 1/1 230,- SM038401
  1000Lire 1998R KM # 385 RL 1.500,- SM038501
  1000Lire 1999R KM # 395 RL 320,- SM039501
  1000Lire 2000R KM # 405 RL 260,- SM040502
  1000Lire 2000R KM # 405 -0/0- 230,- SM040501
  1000Lire 2001R KM # 430 RL 340,- SM043001
  5000Lire 1996 KM # 340 P/P 1.400,- SM034001
  5000Lire 1998 KM # 385 RL 1.400,- SM038501
  5000Lire 1998 KM # 386 P/P 700,- SM038601
  5000Lire 1999R KM # 396 RL 1.100,- SM039601
  5000Lire 2000R KM # 406 RL 1.400,- SM040601
  5000Lire 2001R KM # 431 RL 1.100,- SM043101
  10000Lire 1995R KM # 334 P/P 700,- SM033401
  10000Lire 1996 KM # 341 P/P 1.600,- SM034103
  10000Lire 1996 KM # 342 P/P 1.050,- SM034201
  10000Lire 1997R KM # 371 P/P 900,- SM037101
  10000Lire 1997 KM # 372 P/P 1.100,- SM037201
  10000Lire 1997 KM # 372 P/P 1.100,- SM037202 etue
  10000Lire 1998 KM # 376 P/P 1.050,- SM037601 etue
  10000Lire 1998 KM # 387 P/P 1.050,- SM038701
  10000Lire 1999R KM # 397 P/P 1.100,- SM039701 etue
  10000Lire 2000 KM # 398 P/P 1.100,- SM039801 etue
  10000Lire 2000R KM # 423 P/P 1.100,- SM042301 etue
  10000Lire 2001 KM # 432 P/P 1.200,- SM043201 etue
  10000Lire 2001 KM # 437 P/P 1.200,- SM043701
  10000Lire 2001 KM # 438 P/P 950,- SM043801 etue
  1Scudi+2Scudi 1979 KM # 99,100 BU 8.900,- SM991001 etue MS-15
  sada/set 1982 KM # 140,141 P/P 1.250,- SMS00001 etue
  sada/set 1990 KM # 246.247 P/P 1.500,- SMS00002 etue,PS2
  sada/set 1996 KM # 340-341 P/P 2.400,- SMS00004 etue PS9
  sada/set 1999 KM # 410,411 P/P 1.850,- SMS00003 etue PS11
  1Cent 2004R KM # 440 RL 60,- SM044001
  2Cents 2004R KM # 441 RL 70,- SM044101
  2Cents 2005R KM # 441 0/0 210,- SM044102 dr.kor.
  20Cents 2008R KM # 483 0/0 140,- SM048301
  50Cents 2006R KM # 445 0/0 170,- SM044501
  1Euro 2009 KM # 485 0/0 210,- SM048501
  1Euro 2014 KM # 485 0/0 210,- SM048502
2Euro 2007 KM # 481 BU 1.450,- SM048101 G.Garibaldi,obal
  2Euro 2012R KM # 486 0/0 290,- SM048601
  2Euro 2014 KM # BU 950,- SM000018 Giacomo Puccini, obal
  2Euro 2014 KM # BU 950,- SM000012 Giacomo Puccini, obal
2Euro 2015 KM # BU 850,- SM000020 Dante, obal
2Euro 2015 KM # BU 900,- SM000016 Sjednocení Německa, obal
2Euro 2016 KM # BU 1.050,- SM000017 Shakespeare, obal
2Euro 2016 KM # BU 980,- SM000019 Donatello, obal
2Euro 2017 KM # BU 1.050,- SM000015 Giotto, obal
  5Euro 2003R KM # 453 P/P 450,- SM045301
  5Euro 2007R KM # 473 RL 900,- SM047301
  5Euro 2008R P/P 800,- SM000008 etue, Olymp.hry Peking
  10Euro 2003R KM # 454 P/P 700,- SM045401
  5+10Euro 2002 PS15 P/P 1.700,- SMS01501 KM # 448,449
  sada/set 2009 KM # PS21 P/P 2.400,- SMS02101
sada/set 2010 KM # MS71 BU 2.400,- SMS07101