Aktualizováno 14.7.2017  
SURINAME / SURINAME
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Cent 1943 KM # 39b 1/1 1.700,- SU003901
  1Cent 1962/u/ KM # 11 -0/0- 60,- SU001109
  1Cent 1962/u/ KM # 11 1/1 50,- SU001101
  1Cent 1966/u/ KM # 11 0/0- 60,- SU001108
  1Cent 1966/u/ KM # 11 1/1 50,- SU001102
  1Cent 1970/u/ KM # 11 RL 70,- SU001121
  1Cent 1970/u/ KM # 11 1/1 50,- SU001110
  1Cent 1970/u/ KM # 11 -1/1- 30,- SU001104
  1Cent 1974/a/ KM # 11a -0/0- 50,- SU001120
  1Cent 1977/u/ KM # 11a 0/0 40,- SU001103
  1Cent 1982/u/ KM # 11a 0/0 40,- SU001105
  1Cent 1986/u/ KM # 11a -0/1 50,- SU001113
  1Cent 1988/B/ KM # 11b RL 80,- SU001122
  5Cents 1962/u/ KM # 12.1 1/1 60,- SU001208
  5Cents 1966/u/ KM # 12.1 -1/1- 50,- SU001201
  5Cents 1976/u/ KM # 12.1a 1/1 40,- SU001210
  5Cents 1987/B/ KM # 12.1b BU 100,- SU001203
  5Cents 1988/B/ KM # 12.1b RL 80,- SU001220
  5Cents 1988/B/ KM # 12.1b 1/1 40,- SU001204
  5Cents 2004/u/ KM # 12.1b BU 130,- SU001205
  10Cents 1966/u/ KM # 13 0/0 60,- SU001304
  10Cents 1966/u/ KM # 13 -0/0- 50,- SU001310
  10Cents 1971/u/ KM # 13 -0/1 100,- SU001319
  10Cents 1972/u/ KM # 13 0/0 80,- SU001322
  10Cents 1972/u/ KM # 13 -0/1 60,- SU001305
  10Cents 1972/u/ KM # 13 1/1 50,- SU001312
  10Cents 1974/u/ KM # 13 0/0 80,- SU001362
  10Cents 1974/u/ KM # 13 -0/1 50,- SU001323
  10Cents 1976/u/ KM # 13 -0/0- 50,- SU001306
  10Cents 1982/u/ KM # 13 1/1 50,- SU001313
  10Cents 1985/u/ KM # 13 0/0 60,- SU001307
  10Cents 1987/B/ KM # 13a 0/0 60,- SU001324
  10Cents 1988/B/ KM # 13a -0/1 50,- SU001314
  10Cents 1988/B/ KM # 13a 1/1- 40,- SU001315
  10Cents 1989 KM # 13a 0/0 60,- SU001316
  10Cents 2004/u/ KM # 13a BU 80,- SU001320
  10Cents 2009 KM # 13a -0/1 40,- SU001321
  10Cents 2012 KM # 13a 0/0 60,- SU001325
  10Cents 2012 KM # 13a -0/0- 40,- SU001326
25Cents 1962/u/ KM # 14 0/0- 80,- SU001421
  25Cents 1966/u/ KM # 14 0/0- 70,- SU001401
  25Cents 1966/u/ KM # 14 1/1 60,- SU001405
  25Cents 1972/u/ KM # 14 -0/1 70,- SU001406
  25Cents 1972/u/ KM # 14 1/1 50,- SU001408
  25Cents 1979/u/ KM # 14 0/0 70,- SU001407
  25Cents 1988/B/ KM # 14a 1/1 50,- SU001409
  25Cents 1989/B/ KM # 14a BU 80,- SU001403
  25Cents 1989/B/ KM # 14a 0/0 70,- SU001426
  25Cents 2004/u/ KM # 14a BU 110,- SU001404
  100Cents 1988/B/ KM # 23 1/1 60,- SU002301
  100Cents 1989/B/ KM # 23 0/0- 120,- SU002302
  100Cents 1989/B/ KM # 23 -1/1 50,- SU002307
  100Cents 2004/u/ KM # 23 BU 180,- SU002303
  250Cents 1987/B/ KM # 24 0/0 150,- SU002403
  250Cents 1987/B/ KM # 24 -0/0- 120,- SU002401
  250Cents 1989/B/ KM # 24 RL 210,- SU002402
  250Cents 1989/B/ KM # 24 0/0 140,- SU002409
  250Cents 2004 KM # 24 BU 340,- SU002404
  1Gulden 1962/u/ KM # 15 0/0- 350,- SU001501 škráb
10Guldens 1976/u/ KM # 16 0/0 580,- SU001601
25Guldens 1976/u/ KM # 17 RL 950,- SU001701
  25Guldens 1990/B/ KM # 32 P/P 1.400,- SU003201
  50Guldens 1988/B/ KM # 28.2 P/P 1.250,- SU002801