Aktualizováno 22.7.2017  
TRISTAN DA CUNHA / TRISTAN DA CUNHA
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  25Pence 1977 KM # 1 BU 350,- TC000101
  25Pence 1980 KM # 3 RL 320,- TC000302
  25Pence 1980 KM # 3a P/P 950,- TC000301
  25Pence ND/1981/ KM # 4a P/P 900,- TC000401
  25Pence 2000 KM # 10 BU 310,- TC001001
  25Pence 2008 KM # 33 RL 150,- TC003301
  1Crown 1969 KM # 1 1/0- 550,- TC000101
  1Crown 1978 KM # 2 0/0 310,- TC000201
  1Crown 2006 KM # 21 RL 310,- TC002101
  1Crown 2008 KM # 34 BU 250,- TC003401
  1Crown 2009 KM # BU 310,- TC000001 pták


TRISTAN DA CUNHA - NIGHTINGALE ISLAND
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  25Pence 2011 KM # BU 210,- TC000004 ryby
  1Crown 2011 KM # BU 310,- TC000002 lachtan


TRISTAN DA CUNHA - GOUGH ISLAND
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1/2Penny 2009 KM # 1 RL 80,- TCG00101
  1Penny 2009 KM # 2 RL 80,- TCG00201
  2Pence 2009 KM # 3 RL 90,- TCG00301
  5Pence 2009 KM # 4 RL 90,- TCG00401
  10Pence 2009 KM # 5 RL 110,- TCG00501
  20Pence 2009 KM # 6 RL 150,- TCG00601
  25Pence 2009 KM # 7 RL 210,- TCG00701


TRISTAN DA CUNHA - STOLTENHOFF ISLAND
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  25Pence 2008 KM # 7 RL 210,- TCS00701