Aktualizováno 22.7.2017  
TIMOR - PORT. KOLONIE / TIMOR - PORT. COLONY
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  50Avos 1948 KM # 7 0/0 410,- TI000701
  50Avos 1951 KM # 7 0/0 450,- TI000702
  10Centavos 1958 KM # 10 0/0- 370,- TI001001
  30Centavos 1958 KM # 11 0/0 260,- TI001101
  60Centavos 1958 KM # 12 0/0- 320,- TI001201
  1Escudo 1958 KM # 13 1/1- 170,- TI001301
  6Escudos 1958 KM # 15 -0/0- 650,- TI001501
  6Escudos 1958 KM # 15 1/1- 420,- TI001502


TIMOR - REF. MĚN.SOUSTAVY 1958 / TIMOR - REF. COINAGE 1958
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  20Centavos 1970 KM # 17 0/0 110,- TI001701
  50Centavos 1970 KM # 18 RL 180,- TI001801
  50Centavos 1970 KM # 18 0/0 140,- TI001802
  1Escudo 1970 KM # 19 0/0 240,- TI001901
  21/2Escudos 1970 KM # 20 0/0 180,- TI002001
  5Escudos 1970 KM # 21 0/0 270,- TI002101
  10Escudos 1964 KM # 16 0/0 700,- TI001601
  10Escudos 1970 KM # 22 RL 490,- TI002201
  10Escudos 1970 KM # 22 0/0 320,- TI002204
  10Escudos 1970 KM # 22 -0/0- 280,- TI002202


VÝCHODNÍ TIMOR / DEM.REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Centavo 2003 KM # 1 RL 50,- TIV00101
  1Centavo 2004 KM # 1 RL 70,- TIV00102
  5Centavos 2003 KM # 2 RL 50,- TIV00201
  5Centavos 2004 KM # 2 RL 70,- TIV00202
  5Centavos 2004 KM # 2 0/0 50,- TIV00203
  5Centavos 2004 KM # 2 1/0- 40,- TIV00204
  5Centavos 2006 KM # 2 RL 60,- TIV00205
  10Centavos 2003 KM # 3 RL 70,- TIV00301
  10Centavos 2003 KM # 3 -0/0- 60,- TIV00302
  10Centavos 2003 KM # 3 1/1- 50,- TIV00303
  10Centavos 2004 KM # 3 RL 80,- TIV00304
  10Centavos 2004 KM # 3 0/0 60,- TIV00305
  25Centavos 2004 KM # 4 RL 90,- TIV00401
  25Centavos 2004 KM # 4 0/0 60,- TIV00402
  25Centavos 2006 KM # 4 RL 40,- TIV00410
  25Centavos 2006 KM # 4 -1/2 40,- TIV00403
  25Centavos 2006 KM # 8 RL 80,- TIV00801
  50Centavos 2003 KM # 5 RL 120,- TIV00501
  50Centavos 2003 KM # 5 0/0 90,- TIV00502
  50Centavos 2004 KM # 5 RL 140,- TIV00503
  50Centavos 2004 KM # 5 -1/2 40,- TIV00504
  50Centavos 2006 KM # 5 RL 120,- TIV00505