Aktualizováno 22.7.2017  
TUNIS / TUNISIA
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Burbe AH1171-87 KM # 52.2 2/2 190,- TN005202
  1Burbe AH1177(1763) KM # 52.2 -2/2- 120,- TN005204
  1Burbe AH1178(1764) KM # 52.2 -2/3 120,- TN005205
  1Burbe AH1186(1774) KM # 52.2 -2/2 160,- TN005209
  Nasri AH(1)115/1704/ KM # 34 1/1- 500,- TN003401
  Nasri AH(11)18/1706/ KM # 34 1/1 550,- TN003402
  Nasri AH(1)119/1707/ KM # 34 -1/1 480,- TN003403
  Nasri AH(11)20/1708/ KM # 34 1/1- 480,- TN003404
  Nasri AH(1)125/1713/ KM # 34 1/1- 470,- TN003406
  Nasri AH(11)26/1714/ KM # 34 1/1- 460,- TN003407
  Nasri AH(11)27/1715/ KM # 34 1/1 500,- TN003408
  6Nasri AH1265 KM # 104.2 -2/3 70,- TN010402
  6Nasri AH1269 KM # 104.2 2/1- 210,- TN010401
  1/2Kharub AH1281 KM # 154 0/0- 380,- TN015401
  1Kharub AH1153 KM # 46 1/1- 480,- TN004601 patina
  1Kharub AH1249 KM # 91 1/0- 850,- TN009101
  2Kharub AH1273 KM # 116.1 2/2- 520,- TN011601
2Kharub AH1275 KM # 134.1 -1/1- 650,- TN013401
  2Kharub AH1289 KM # 174 1/1- 150,- TN017403
  2Kharub AH1289 KM # 174 -1/2 120,- TN017404
  2Kharub AH1289(1873) KM # 174 2/2 90,- TN017402
  4Kharub AH1223 KM # 78 3/3 1.200,- TN007801 stopa
  4Kharub AH1281 KM # 158 1/1 420,- TN015803
  4Kharub AH1281 KM # 158 1/1 290,- TN015801 škráb
  4Kharub AH1281 KM # 158 -1/1- 280,- TN015802
  1/2Rhiyal AH1223 KM # 76 3/2- 2.400,- TN007601
  8Kharub AH1281 KM # 159 1/1 450,- TN015901 hrana
  8Kharub AH1281 KM # 159 -1/2 340,- TN015902
  1Piastre AH1189/1776/ KM # 65 1/1 3.000,- TN006501
  1Piastre AH1251 KM # 90 0/0 3.200,- TN009005
  1Piastre AH1254 KM # 90 1/1 1.400,- TN009002
  2Centimes 1891A KM # 220 RL 650,- TN022001
  5Centimes 1891A KM # 221 0/0 210,- TN022108
  5Centimes 1891A KM # 221 -0/0- 160,- TN022109 patina
  5Centimes 1891A KM # 221 1/1 100,- TN022107
  5Centimes 1891A KM # 221 2/2 70,- TN022101
  5Centimes 1891A KM # 221 -2/2 40,- TN022102
  5Centimes 1892A KM # 221 1/1 70,- TN022106
  5Centimes 1892A KM # 221 2/2 50,- TN022103
  5Centimes 1893A KM # 221 -0/1 110,- TN022104
  5Centimes 1893A KM # 221 2/2 60,- TN022105
  5Centimes 1903A KM # 228 0/0 420,- TN022804
  5Centimes 1903A KM # 228 -0/0- 280,- TN022801
  5Centimes 1903A KM # 228 2/2 80,- TN022805
  5Centimes 1904A KM # 228 1/1 230,- TN022802
  5Centimes 1904A KM # 228 -1/1 130,- TN022803
  5Centimes 1907A KM # 235 -1/2 50,- TN023514
  5Centimes 1908A KM # 235 1/1 120,- TN023504
  5Centimes 1908A KM # 235 -1/1- 70,- TN023502
  5Centimes 1912A KM # 235 1/1- 80,- TN023515
  5Centimes 1912A KM # 235 2/2- 40,- TN023511
  5Centimes 1914A KM # 235 1/1 110,- TN023509
  5Centimes 1916A KM # 235 -0/1 120,- TN023501
  5Centimes 1916A KM # 235 1/1 70,- TN023505
  5Centimes 1916A KM # 235 -1/2 60,- TN023506
  5Centimes 1917A KM # 235 -0/1 90,- TN023510
  5Centimes 1917A KM # 235 1/1 80,- TN023503
  5Centimes 1918/a/ KM # 242 1/1 110,- TN024202
  5Centimes 1918/a/ KM # 242 -1/1- 90,- TN024201
  5Centimes 1919/a/ KM # 242 -0/0- 100,- TN024204
  5Centimes 1919/a/ KM # 242 1/1 70,- TN024205
  5Centimes 1919/a/ KM # 242 1/1- 60,- TN024203
  5Centimes 1920/a/ KM # 242 -0/0- 110,- TN024207
  5Centimes 1920/a/ KM # 242 1/1 80,- TN024206
  5Centimes 1931/a/ Km # 258 0/0 370,- TN025807
  5Centimes 1931/a/ Km # 258 1/0- 260,- TN025802
  5Centimes 1931/a/ Km # 258 -1/1- 110,- TN025801
  5Centimes 1938/a/ Km # 258 -0/1 320,- TN025804
  5Centimes 1938/a/ Km # 258 1/1 90,- TN025805
  5Centimes 1993 KM # 282 0/0 30,- TN028201
  10Centimes 1891A KM # 222 -0/0 180,- TN022206
  10Centimes 1891A KM # 222 -1/2 60,- TN022214
  10Centimes 1892A KM # 222 -2/2- 70,- TN022202
  10Centimes 1892A KM # 222 -2/2- 60,- TN022203 hrana
  10Centimes AH1309/1892A KM # 222 1/1- 90,- TN022204 dr.kor.
  10Centimes 1904A KM # 229 1/1 200,- TN022901
  10Centimes 1904A KM # 229 -1/2 150,- TN022902
  10Centimes 1907A KM # 236 0/0- 230,- TN023642
  10Centimes 1907A KM # 236 1/1 90,- TN023608
  10Centimes 1907A KM # 236 -1/1- 70,- TN023614
  10Centimes 1911A KM # 236 1/1 90,- TN023619
  10Centimes 1911A KM # 236 -1/1- 70,- TN023641
  10Centimes 1912A KM # 236 1/1 100,- TN023604
  10Centimes 1912A KM # 236 1/1 80,- TN023605 hrana
  10Centimes 1914A KM # 236 -0/1 120,- TN023615
  10Centimes 1914A KM # 236 1/1 80,- TN023606
  10Centimes 1916A KM # 236 1/1 110,- TN023611
  10Centimes 1916A KM # 236 1/1- 60,- TN023616 hrana
  10Centimes 1917A KM # 236 1/1 80,- TN023609
  10Centimes 1917A KM # 236 1/1- 70,- TN023610 hrana
  10Centimes 1918/a/ KM # 243 1/1 100,- TN024306
  10Centimes 1918/a/ KM # 243 -1/2 80,- TN024301
  10Centimes 1919 KM # 243 1/1 90,- TN024302
  10Centimes 1919 KM # 243 -1/1- 60,- TN024303
  10Centimes 1920 KM # 243 -1/1- 50,- TN024304
  10Centimes 1920(a) KM # 243 1/1 70,- TN024305
  10Centimes 1926(a) KM # 254 0/0 1.250,- TN025401
  10Centimes 1931/a/ KM # 259 1/1 140,- TN025901
  10Centimes 1931/a/ KM # 259 -1/2 90,- TN025902
  10Centimes 1933/a/ KM # 259 1/1 140,- TN025904
  10Centimes 1938 KM # 259 1/1 140,- TN025903
  10Centimes AH1360/1941/a KM # 267 -0/0 240,- TN026701
  10Centimes 1942/a/ KM # 267 0/0 380,- TN026707
  10Centimes 1942/a/ KM # 267 -1/1- 140,- TN026706
  10Centimes 1942/a/ KM # 267 -1/1- 70,- TN026702 dr.kor.
  10Centimes 1942/a/ KM # 267 2/2 50,- TN026708
  20Centimes 1942A KM # 268 1/1 400,- TN026802 dr.kor.
  20Centimes AH1364/1945/ KM # 272 -0/0- 1.950,- TN027201
  20Centimes AH1364/1945/ KM # 272 1/1- 900,- TN027202 dr.kor.
  25Centimes 1919 KM # 244 1/1 110,- TN024401
  25Centimes 1919/a/ KM # 244 -1/1- 90,- TN024405
  25Centimes 1920 KM # 244 0/0- 210,- TN024404
  25Centimes 1920/a/ KM # 244 1/1 90,- TN024407
  25Centimes 1933/a/ KM # 260 1/1- 250,- TN026002
  50Centimes 1891A KM # 223 -1/1 450,- TN022305
  50Centimes 1891A KM # 223 -2/2- 150,- TN022306
  50Centimes 1891A KM # 223 -2/3 110,- TN022307
  50Centimes 1907A KM # 237 -1/1- 320,- TN023703
  50Centimes 1912A KM # 237 0/0 800,- TN023704
  50Centimes 1914A KM # 237 RL 1.100,- TN023705
  50Centimes 1915A KM # 237 RL 900,- TN023706
  50Centimes 1915A KM # 237 -0/0- 390,- TN023702
  50Centimes 1916A KM # 237 RL 750,- TN023707
  50Centimes 1916A KM # 237 0/0 450,- TN023701
  50Centimes 1916A KM # 237 1/1 320,- TN023710
  50Centimes 1916A KM # 237 -1/1- 180,- TN023709
  50Centimes 1917A KM # 237 0/0 700,- TN023708
  50Centimes 1921(a) KM # 246 1/1 60,- TN024601
  50Centimes 1921(a) KM # 246 -1/1- 40,- TN024602
  50Centimes 1926/a/ KM # 246 1/1 100,- TN024607
  50Centimes 1941/a/ KM # 246 -0/0- 110,_ TN024608
  50Centimes 1941/a/ KM # 246 1/1 40,- TN024603
  50Centimes 1945(a) KM # 246 1/1 60,- TN024605
  50Centimes 1945(a) KM # 246 -1/1- 50,- TN024606
  1Franc 1891A KM # 224 1/1 420,- TN022401
  1Franc 1891A KM # 224 -1/1- 350,- TN022402
  1Franc 1891A KM # 224 -1/2 340,- TN022406
  1Franc 1892A KM # 224 1/1 700,- TN022403
  1Franc 1892A KM # 224 -1/2 290,- TN022404
  1Franc 1904A KM # 231 -0/0 3.400,- TN023101
  1Franc 1907A KM # 238 0/0 800,- TN023808
  1Franc 1908A KM # 238 -1/2 500,- TN023809
  1Franc 1911A KM # 238 0/0- 550,- TN023816
  1Franc 1911A KM # 238 -0/1 390,- TN023820
  1Franc 1914A KM # 238 -0/1 320,- TN023819
  1Franc 1915A KM # 238 0/0 700,- TN023825
  1Franc 1915A KM # 238 -0/1 420,- TN023822
  1Franc AH1335/1916A KM # 238 RL 700,- TN023814
  1Franc AH1335/1916A KM # 238 1/0- 320,- TN023804
  1Franc AH1335/1916A KM # 238 1/1 280,- TN023805
  1Franc 1917A KM # 238 RL 700,- TN023815
  1Franc 1917A KM # 238 -0/0- 420,- TN023821
  1Franc 1917A KM # 238 -0/1 290,- TN023803
  1Franc 1921(a) KM # 247 RL 360,- TN024701
  1Franc 1921(a) KM # 247 1/1 50,- TN024706
  1Franc 1926(a) KM # 247 1/1 100,- TN024703
  1Franc 1941 KM # 247 1/1 50,- TN024704
  1Franc 1945/1926a KM # 247 1/1 120,- TN024705
  2Francs 1904A KM # 232 0/0 4.500,- TN023201
  2Francs 1911A KM # 239 0/0- 950,- TN023905
  2Francs 1915A KM # 239 0/0 1.200,- TN023908
  2Francs AH1335/1916A KM # 239 RL 1.800,- TN023903 patina
  2Francs AH1334/1916/A Km # 239 -RL/0 1.500,- TN023909
  2Francs AH1335/1916A KM # 239 0/0 1.100,- TN023902
  2Francs 1921 KM # 248 0/0 260,- TN024802
  2Francs 1921/a/ KM # 248 1/1 80,- TN024801
  2Francs 1921/a/ KM # 248 -1/1- 60,- TN024815
  2Francs 1924/a/ KM # 248 1/1 190,- TN024812
  2Francs 1926(a) KM # 248 1/1 190,- TN024806
  2Francs 1926(a) KM # 248 -1/1- 180,- TN024803
  2Francs 1941/a/ KM # 248 -0/1 110,- TN024805
  2Francs 1941/a/ KM # 248 1/1 110,- TN024809
  2Francs 1941(a) KM # 248 -1/1- 60,- TN024804
  2Francs 1945/a/ KM # 248 0/0 150,- TN024811
  2Francs 1945/a/ KM # 248 1/1 100,- TN024810
  2Francs 1945/a/ KM # 248 2/2 60,- TN024808
  5Francs 1934(a) KM # 261 1/1 400,- TN026102
  5Francs 1936(a) KM # 261 1/1 400,- TN026103
  5Francs 1939(a) KM # 264 -0/0- 650,- TN026401 hrana
  5Francs 1939(a) KM # 264 1/1 550,- TN026402
  5Francs 1939(a) KM # 264 1/1- 420,- TN026406
  5Francs 1946/a/ KM # 273 -0/1 140,- TN027301
  5Francs 1946/a/ KM # 273 1/1 90,- TN027302
  5Francs 1946/a/ KM # 273 -1/1- 70,- TN027303
  5Francs 1954(a) KM # 277 0/0 100,- TN027705
  5Francs 1954(a) KM # 277 1/1 60,- TN027701
  5Francs 1957(a) KM # 277 RL 210,- TN027704
  5Francs 1957(a) KM # 277 0/0 160,- TN027703
  5Francs 1957(a) KM # 277 1/1 140,- TN027702
  10Francs AH1353/1934/ KM # 262 -0/1 490,- TN026201
  10Francs AH1355/1936/ KM # 262 -0/1 6.500,- TN026202 hrana
  20Francs 1934(a) KM # 263 -0/0- 900,- TN026302
  20Francs 1934(a) KM # 263 1/1 850,- TN026305
  20Francs 1934(a) KM # 263 1/1- 750,- TN026306
  20Francs 1950(a) KM # 274 0/0 100,- TN027402
  20Francs 1950(a) KM # 274 1/1 70,- TN027404
  20Francs 1957(a) KM # 274 -0/0- 130,- TN027403
  50Francs 1950/a/ KM # 275 -0/0- 90,- TN027502
  50Francs 1950/a/ KM # 275 1/1 60,- TN027501 hrana
  100Francs 1950(a) KM # 276 1/1 150,- TN027601
  100Francs 1950(a) KM # 276 1/1- 100,- TN027602
  100Francs 1957/a/ KM # 276 -0/0- 180,- TN027603
  100Francs 1957/a/ KM # 276 -0/1 140,- TN027604
  1Millim 1960 Km # 280 RL 60,- TN028001
  1Millim 1960 Km # 280 0/0 50,- TN028002
  1Millim 1960 Km # 280 -0/1 40,- TN028003
  1Millim 1960 Km # 280 1/1 20,- TN028004
  2Millim 1960 Km # 281 RL 50,- TN028102
  2Millim 1960 Km # 281 -0/0- 40,- TN028101
  5Millim 1960 Km # 282 RL 60,- TN028201
  5Millim 1960 Km # 282 0/0 40,- TN028202
  5Millim 1960 Km # 282 0/0- 30,- TN028203
  5Millim 1960 Km # 282 1/1 10,- TN028204
  5Millim 1983 Km # 282 0/0 50,- TN028205
  5Millim 1983 Km # 282 0/0- 30,- TN028206
  5Millim 1983 Km # 282 1/1 10,- TN028207
  5Millim 1993 Km # 282 -0/0 30,- TN028208
  5Millim 1996 Km # 282 RL 50,- TN028209
  5Millim 1996 Km # 282 0/0 40,- TN028210
  5Millim 1997 KM # 348 0/0- 40,- TN034801
  10Millim 1960 KM # 306 0/0 20,- TN030602
  10Millim 1960 KM # 306 1/1 10,- TN030601
  10Millim 1993 KM # 306 0/0 30,- TN030610
  10Millim 1996 KM # 306 0/0 30,- TN030604
  10Millim 1997 KM # 306 RL 40,- TN030605
  10Millim 1997 KM # 306 0/0 20,- TN030611
  10Millim 2005 KM # 306 0/0 30,- TN030607
10Millim 2009 KM # 306.1 0/0 40,- TN030630
  10Millim 2011 KM # 306.1 0/0 30,- TN030608
  10Millim 2013 KM # 306.1 0/0 30,- TN030609
  20Millim 1960 KM # 307 RL 40,- TN030701
  20Millim 1960 KM # 307 0/0 30,- TN030702
  20Millim 1983 KM # 307 1/1 15,- TN030703
  20Millim 1983 KM # 307 0/0 30,- TN030704
  20Millim 1993 KM # 307 RL 40,- TN030705
  20Millim 1996 KM # 307 RL 40,- TN030710
  20Millim 1997 KM # 307 RL 40,- TN030707
  20Millim 1997 KM # 307 0/0 30,- TN030706
  20Millim 2007 KM # 307 0/0 40,- TN030708
  20Millim 2013 KM # 307a 0/0 40,- TN030711
  50Millim 1960 KM # 308 0/0 40,- TN030801
  50Millim 1960 KM # 308 1/1 15,- TN030802
  50Millim 1983 KM # 308 RL 50,- TN030803 small dote
  50Millim 1983 KM # 308 RL 40,- TN030804 large dote
  50Millim 1983 KM # 308 1/1 15,- TN030805
  50Millim 1993 KM # 308 0/0 40,- TN030810
  50Millim 1993 KM # 308 1/1 30,- TN030806
  50Millim 1996 KM # 308 1/1 30,- TN030807
  50Millim 1997 KM # 308 RL 60,- TN030811
  50Millim 1997 KM # 308 0/0 50,- TN030808
  50Millim 2007 KM # 308 RL 30,- TN030809
  50Millim 2009 KM # 308 0/0 30,- TN030840
  100Millim 1960 KM # 309 0/0 50,- TN030901
  100Millim 1960 KM # 309 1/1 20,- TN030902
  100Millim 1983 KM # 309 RL 60,- TN030903
  100Millim 1983 KM # 309 0/0 40,- TN030904
  100Millim 1993 KM # 309 -0/0 40,- TN030905
  100Millim 1996 KM # 309 0/0 50,- TN030906
  100Millim 1996 KM # 309 1/1 30,- TN030907
  100Millim 1997 KM # 309 RL 70,- TN030908
  100Millim 1997 KM # 309 0/0 40,- TN030909
  100Millim 1997 KM # 309 -0/0- 30,- TN030910
  100Millim 2003 KM # 309 0/0- 40,- TN030925
  100Millim 2005 KM # 309 RL 70,- TN030912
  100Millim 2005 KM # 309 0/0 50,- TN030911
  100Millim 2005 KM # 309 -0/0- 30,- TN030941
  100Millim 2008 KM # 309 RL 50,- TN030913
  100Millim 2008 KM # 309 0/0 40,- TN030914
  100Millim 2013 KM # 309 0/0 40,- TN030915
  1/2Dinar 1968 KM # 291 RL 110,- TN029105
  1/2Dinar 1968 KM # 291 0/0 90,- TN029101
  1/2Dinar 1968 KM # 291 -0/0- 80,- TN029102
  1/2Dinar 1968 KM # 291 -0/1 60,- TN029103
  1/2Dinar 1976 KM # 303 0/0 90,- TN030302
  1/2Dinar 1976 KM # 303 -0/0 70,- TN030303
  1/2Dinar 1983 KM # 303 0/0 110,- TN030305
  1/2Dinar 1983 KM # 303 -0/0- 60,- TN030304
  1/2Dinar 1983 KM # 307 0/0 60,- TN030701
  1/2Dinar 1988 KM # 318 2/2 30,- TN031801
  1/2Dinar 1990 KM # 318 -0/0- 70,- TN031803
  1/2Dinar 1996 KM # 346 -0/0- 60,- TN034601
  1/2Dinar 1996 KM # 346 -0/1 50,- TN034602
  1/2Dinar 1997 KM # 346 0/0 70,- TN034603
  1/2Dinar 1997 KM # 346 -0/1 60,- TN034604
  1/2Dinar 2007 KM # 346 0/0 60,- TN034605
  1/2Dinar 2011 KM # 346 0/0 40,- TN034606
  1Dinar 1967FNNI KM # 297 P/P 650,- TN029701
  1Dinar 1967NI KM # 297 P/P 1.100,- TN029702
  1Dinar 1969FNNI KM # 292 P/P 1.100,- TN029202 patina
  1Dinar 1969NI KM # 292 P/P 1.250,- TN029201 patina
  1Dinar 1969NI KM # 293 P/P 1.250,- TN029301 patina
  1Dinar 1969FNNI KM # 294 P/P 800,- TN029402
  1Dinar 1969NI KM # 294 P/P 1.250,- TN029401 patina
  1Dinar 1969FNNI KM # 295 P/P 800,- TN029502
  1Dinar 1969NI KM # 295 P/P 1.250,- TN029501 patina
  1Dinar 1969FNNI KM # 296 P/P 800,- TN029602
  1Dinar 1969NI KM # 296 P/P 1.250,- TN029601 patina
  1Dinar 1969FNNI KM # 297 P/P 850,- TN029702 patina
  1Dinar 1969NI KM # 297 P/P 1.700,- TN029701 patina
  1Dinar 1969FNNI KM # 298 P/P 800,- TN029802
  1Dinar 1969NI KM # 298 P/P 1.250,- TN029801 patina
  1Dinar 1969FNNI KM # 299 P/P 1.600,- TN029901 patina
  1Dinar 1969FNNI KM # 300 P/P 1.100,- TN030001 patina
  1Dinar 1969NI KM # 300 P/P 1.100,- TN030002 patina
  1Dinar 1969FNNI KM # 301 P/P 1.250,- TN030101 patina
  1Dinar 1969NI KM # 301 P/P 1.250,- TN030102 patina
  1Dinar 1970(a) KM # 302 RL 420,- TN030201
  1Dinar 1970(a) KM # 302 0/0 390,- TN030202
  1Dinar 1976 KM # 304 RL 160,- TN030401
  1Dinar 1976 KM # 304 0/0 110,- TN030402
  1Dinar 1976 KM # 304 1/1 60,- TN030403
  1Dinar 1983 KM # 304 1/1 50,- TN030404
  1Dinar 1983 KM # 304 0/0 110,- TN030405
  1Dinar 1988 KM # 319 0/0 70,- TN031905
  1Dinar 1988 KM # 319 1/1 40,- TN031901
  1Dinar 1990 KM # 319 0/0 100,- TN031902
  1Dinar 1990 KM # 319 -0/0- 60,- TN031903
  1Dinar 1990 KM # 319 1/1 40,- TN031904
  1Dinar 1995 KM # 351 P/P 1.400,- TN035101
  1Dinar 1996 KM # 347 0/0 80,- TN034701
  1Dinar 1997 KM # 347 RL 130,- TN034702
  1Dinar 1997 KM # 347 0/0 110,- TN034703
  1Dinar 2007 KM # 347 0/0 50,- TN034704
  1Dinar 2009 KM # 347 0/0 70,- TN034705
  2Dinar 2013 KM # -0/1 120,- TN000001 pohled na město
  5Dinar 1976 KM # 305 0/0- 700,- TN030501 hrana
  5Dinar 1982 KM # 313 P/P 2.200,- TN031301
  5Dinar 2002 KM # 350 -0/0- 190,- TN035001
  5Dinar 2002 KM # 350 1/1 140,- TN035002
  5Dinar 2002 KM # 350 -1/1- 120,- TN035003