Aktualizováno 2.7.2017
Titulní stránka
Bankovky
Mince
Literatura
Objednávkový formulář
Registrace
Podmínky prodeje
Kontakt
 

Literatura


Mince zemí Koruny české, Vládní početní groše a peníze 1551-1662
 

Papírová platidla Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské republiky 1993-2010

Vlastislav Novotný, Martin Klim

VI. doplněné vydání, Hodonín 2014

Šesté vydání katalogu navazuje na předchozí vydání, je doplněno o nejnovější poznatky o bankovkách České a Slovenské republiky. Za uplynulé roky došlo k podstatnému nárůstu cen některých bankovek. Tento cenový vývoj je v katalogu také zachycen. Nově jsou doplněny „Papírová platidla eurozony Slovenské republiky od 1. 1. 2009.“ V části „Nevydané bankovky“ jsou doplněné některé nerealizované návrhy bankovek, které se objevily v uplynulém období v prodeji a na aukcích.

Cena 270,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT001
 
Odběrné poukázky TUZEXU
 

Katalog der oesterreichischen Banknoten ab 1759

Kodnar/Kuenstner

2.vydání r. 2010

Katalog rakouských bankovek od roku 1759 včetně EURObankovek

Cena 720,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT002
 
České početní groše, žetony, kovové známky
 

Řády a vyznamenání 1948 – 2011 ČSR, ČSSR,ČSFR,ČR,SR

Vlastislav Novotný

Vydání Hodonín 2011

Katalog vychází z původního vydání publikace „Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000“. V prvním vydání katalogu jsou se souhlasem Kanceláře prezidenta České republiky uvedeny i vyznamenání České republiky po r. 1993. V současném vydání katalogu se podařilo tento doplnit se souhlasem kanceláře prezidenta Slovenské republiky o řády a vyznamenání Slovenské republiky po r. 1993.

Cena 250,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT003
 
Pražské groše Ferdinanda I.
 

Řády a vyznamenání Československa 1918-1948, Slovenské republiky 1939-1945

V. Novotný

Vydání Hodonín 2011

Nové vydání vychází z původního katalogu, je přepracována část popisující Diplomový odznak Karla IV. Dále je provedeno katalogové seřazení řádů a vyznamenání Slovenské republiky 1939 – 1945 a v katalogu jsou uvedeny aktuální ceny řádů a vyznamenání.

Cena 250,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT004
 
Mincovní památky šlechtických rodů v českých zemích
 

České mince 1993-2012 a medaile České mincovny 1993-2010

Jaroslav Moravec

8.doplněné a rozšířené vydání, Brno – Jablonec nad Nisou 2011

Katalog českých mincí rozšířený o přehled ražeb České mincovny

Cena 590,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT005
 
Mince Karla VI 1711 - 1740
 

Mince Karla VI.
1711 - 1740


Vlastislav Novotný

I.vydání , Hodonín 2002

Celkový přehled mincí ražených za vlády Karla VI., 1711 – 1740.

Cena 150,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT009
 
Mince Marie Terzie 1740 - 1780
 

Mince Marie Terzie.
1740 - 1780


Vlastislav Novotný

III. doplněné vydání , Hodonín 2008

Druhé přepracované a doplněné vydání katalogu mincí Marie Terezie ražených v zemích monarchie v letech 1740 až 1780.

Cena 250,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT010
 
Mince Františka Lotrinského 1745 - 1765
 

Mince Františka Lotrinského.
1745 - 1765


Vlastislav Novotný

II. doplněné vydání, Hodonín 2003

Po osmi letech aktualizované a přepracované vydání mincí Františka Lotrinského je doplněné o některé dosud nepublikované ražby mincí.

Cena 130,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT011
 
Mince Františka I. 1792 – 1835
 

Mince Františka I.
1792 – 1835


Vlastislav Novotný

III. vydání, Hodonín 2008

Přehled ražeb mincí za vlády císaře Františka I. s aktualizovanými cenami mincí.

Cena 250,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT013
 
Encyklopedie Římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí
 

Encyklopedie Římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí

Zdeněk Petráň, Jiří Fridrichovský

Praha 2008

Hlavní částí tohoto díla jsou chronologicky seřazené životopisy římských císařů a císařoven se základními praktickými poznámkami pro sběratele mincí této historicky neobyčejně zajímavé doby.

Cena 395,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT015
 
Řády a vyznamenání Habsburské monarchie
 

Řády a vyznamenání Habsburské monarchie

Ivan Koláčný

Tato monografie poprvé v Českých zemích umožňuje v tak mimořádném rozsahu poznat vývoj řádů a vyznamenání na území Habsburské monarchie. Rovnoměrně postihuje vývoj řádových společenstev v zemích Koruny české od středověku až do roku 1918. Autorovy údaje o dochovaných faleristických objektech jsou dosud nejúplnějším publikovaným přehledem. Důležitý je například popis dosud opomíjených řádových miniatur. Významným přínosem jsou pasáže o středověkém vývoji dvorských řádů v lucemburském období. Poprvé jsou v nebývalé úplnosti publikovány dosud rozptýlené údaje o členech některých řádů či nositelích vzácných vyznamenání. Text je doplněn téměř 500 převážně původními fotografiemi, dobovými portréty a ilustracemi, které jsou zde publikovány zpravidla poprvé. Kniha se snaží nebýt suchopárným vědeckým pojednáním, svým jazykem i obsahem je určena širší veřejnosti k popularizaci této zajímavé části naší historie. Dárkový charakter publikace podtrhují čtyřjazyčné souhrny každé kapitoly.

Cena 950,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT016
 
Naši prezidenti na mincích, medailích a plaketách
 

Naši prezidenti na mincích, medailích a plaketách

Emil Novák

Vydal: Merkur Revue, I. vydání r. 2005

Jedná se o první práci shrnující oblast portrétních medailí a plaket československých a českých prezidentů do jednoho celku.

Cena 950,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT017
 
Mince Františka Josefa I. 1848 – 1916
 

Mince Františka Josefa I.
1848 - 1916


Vlastislav Novotný

VI. rozšířené vydání, Hodonín 2012

 

Cena 300,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT019
 
Mince Ferdinanda V.
 

Mince Ferdinanda V.

Vlastislav Novotný

IV. doplněné vydání, 2010

 

Cena 160,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT020
 
Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919 – 2010
 

Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919 – 2010

Bajer – Holna – Kohout

6. doplněné vydání, 2010

Sběratelské veřejnosti se dostává 6. doplněné vydání sběratelského katalogu papírových platidel Československa, doplněného přehledem bankovek České národní banky a Národní banky Slovenska. Katalog vychází z předchozího vydání, které bylo aktualizováno a podle připomínek našich předních notafilistů upraveno. V úvodní části byl nově přidán popis bankovek Rakousko-Uherské banky, obíhající na území republiky od 28. 10. 1918 do „Rašínovy“ peněžní reformy v roce 1919 nařizující kolkování bankovek. Do katalogu byl zařazen dodatek zahrnující cizí platidla, obíhající na československém území, nebo jeho odtržených částech v letech 1938-1945. Jde v podstatě o rozšíření původního vydání z roku 1980, které je i nadále sběrateli vyhledáváno.

Cena 500,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT021
 
České chmelové známky II.
 

Pivovary a sladovny
Katalog cenných papírů


Rudolf Píša

2008

Cena 650,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT022
 
Papiergeld  Spezialkatalog Oesterreich 1759 -2010
 

Papiergeld Spezialkatalog Oesterreich 1759 -2010

Rudolf Richter

Vydáno 2010

Cena 1.440,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT023
 
Mince Ferdinanda II.
 

Mince Ferdinanda II.

Vlastislav Novotný

I. vydání, Hodonín 2013

Soupis mincí vydávaných za vlády Ferdinanda II. v letech 1617 – 1637 ve všech mincovnách habsburské monarchie

Cena 250,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT024
 
Černostiky, pamětní listy a příležitostné tisky
 

Černostiky, pamětní listy a příležitostné tisky

Jiří Čížek a kolektiv

Únor 2014

Popisuje veškeré černotisky, pamětní listy a většinu příležitostných tisků České numismatické společnosti – pobočky papírová platidla, které byly vydány v období let 1966 – 2013. Většinou se jednalo o tisky vybraných, krásně výtvarně řešených detailů bankovek, které autoři rytin zpravidla také signovali.

Cena 100,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT025
 
Katalog der Oesterreichischen Banknoten ab 1900
 

Katalog der Oesterreichischen Banknoten ab 1900

Kodnar/Künstner

Katalog rakouských bankovek od roku 1900

Cena 600,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT026
 
Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919 – 1993
 

Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919 – 1993

Vít Karasiewicz

Praha 2010

Přes komplexnost již vydaných katalogů papírových platidel dosud chyběl „speciál“, který by prohluboval znalost oboru notafilie a byl vodítkem pro sběratele, kteří se chtějí věnovat sbírání čs. papírových platidel. V tomto ohledu si pozornost bezesporu zaslouží Bankovní vzory a perforace papírových platidel, kterými byla označována platidla pro potřeby tehdejší bankovní praxe.

Cena 495,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT028
 
Die Münzen des Kaisertums Oesterreich 1806 – 1918
 

Die Münzen des Kaisertums Oesterreich 1806 – 1918

Mag. Dr. Winfried Früwald

Salzburg 2010

Přehledný katalog rakouských mincí vydaných za vlády čtyř panovníků od r. 1806 do r. 1918. Ceny mincí jsou uvedeny pro různé zachovalosti mincí v EUR .

Cena 350,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT029
 
Mince Leopolda I.
 

Mince Leopolda I.

Vlastislav Novotný

Hodonín 2014

Přepracované a doplněné vydání katalogu Mince Leopolda I.. Nové vydání vychází z vydání prvního a je doplněno o mince, které byly v uplynulých letech objeveny.. Nově je zpracován i přehled o cenách. Na str. 20 je seznam aukčních katalogů a materiálů, ze kterých byly informace o cenách čerpány. U jednotlivých ročníků mincí jsou uvedeny ve zkrácené podobě informace o ceně mince dosažené na příslušné aukci.

Cena 270,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT030
 
Mince Josefa I. a Františka II. Rákociho
 

Mince Josefa I. a Františka II. Rákociho

Vlastislav Novotný

Hodonín 2015

Po dvanácti letech vychází nové vydání katalogu, které vychází z původního vydání a rozdíl je ve stanovení cen.

Cena 200,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT031
 
Mince Josefa II. a Leopolda II
 

Mince Josefa II. a Leopolda II

Vlastislav Novotný

Hodonín 2015

Doplněné a upravené vydání vychází z předchozích vydání a zachycuje vývoj cen na numismatickém trhu

Cena 200,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT032
 
České početní groše, žetony, kovové známky
 

České početní groše, žetony, kovové známky

Eduard Polívka

Praha 2003

Sběratel a zájemce o české početní groše, žetony a kovové známky najde v této práci na 200 kusů grošů a žetonů z 15. až 17. století, 47 vzácnějších kovových známek ze století 17. až 19. a několik málo z 20. století. Všechny exempláře uvedené v této práci jsou doloženy fotografickou dokumentací v původní velikosti.

Cena 220,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT033
 
Die Münzen des Kaisertums Oesterreich 1806 – 1918
 

Die Münzen des Kaisertums Oesterreich 1806 – 1918

Mag. Dr. Winfried Früwald

Salzburg 2010

Přehledný katalog rakouských mincí vydaných za vlády čtyř panovníků od r. 1806 do r. 1918. Ceny mincí jsou uvedeny pro různé zachovalosti mincí v EUR .

Cena 250,- Kč + poštovné
Objednávkové číslo této publikace je KAT035
 Webhosting na www.gringo.cz NUMIS - NUMISMATICKÝ SALON, s.r.o.
Praha 2, Korunní 50
tel: 603 446 447
Jste našímnávštevníkem
od 29.9.2005

Profesionální webhosting včetně PHP a MySQL
mince bankovka bankovky numismatika numizmatika sběratelství notafilie sběratel numismatický numizmatický sběratelské potřeby pro sběratele numismatics numismatic banknote notaphilie banknotes coin coins collector