Haiti

Počet produktů: 101
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
1Centime 1846/AN43 KM # 24 2/2 180 Kč HTX0024000 Přidat do košíku
1Centime 1846/AN43 KM # 25.1 -1/2 220 Kč HTX0025002 Přidat do košíku
2Centimes 1830/AN27 KM # A22 2/2 320 Kč HTX0022001 Přidat do košíku
2Centimes 1846/AN43 KM # 26.1 -1/2 240 Kč HTX0026001 Přidat do košíku
2Centimes 1846/AN43 KM # 26 2/2 210 Kč HTX0026002 Přidat do košíku
5Centimes 1904/w/ KM # 53 0/RL- 1 600 Kč HTX0053008 Přidat do košíku
5Centimes 1904/w/ KM # 53 0/0 950 Kč HTX0053004 Přidat do košíku
5Centimes 1904/w/ KM # 53 1/1- 150 Kč HTX0053005 Přidat do košíku
5Centimes 1904/w/ KM # 53 2/2- 80 Kč HTX0053003 Přidat do košíku
5Centimes 1905/w/ KM # 53 1/1 120 Kč HTX0053009 lak Přidat do košíku
5Centimes 1905/w/ KM # 53 2/2 50 Kč HTX0053011 lak Přidat do košíku
5Centimes 1949/p/ KM # 57 2/2 80 Kč HTX0057002 Přidat do košíku
5Centimes 1958/p/ KM # 62 RL 170 Kč HTX0063001 Přidat do košíku
5Centimes 1958/p/ KM # 62 0/0- 130 Kč HTX0063005 Přidat do košíku
5Centimes 1958/p/ KM # 62 -0/0- 100 Kč HTX0063002 lak Přidat do košíku
5Centimes 1958/p/ KM # 62 1/1 110 Kč HTX0063095 Přidat do košíku
5Centimes 1958/p/ KM # 62 -1/1 70 Kč HTX0063094 Přidat do košíku
5Centimes 1958/p/ KM # 62 -1/2 60 Kč HTX0063006 Přidat do košíku
5Centimes 1975 KM # 119 0/0 50 Kč HTX0119000 Přidat do košíku
5Centimes 1995 KM # 154a RL 60 Kč HTX0154002 Přidat do košíku
5Centimes 1997 KM # 154a RL 60 Kč HTX0154001 Přidat do košíku
61/4Centimes 1850 KM # 38 0/0 3 400 Kč HTX0038003 patina Přidat do košíku
61/4Centimes 1850 KM # 38 -1/2 1 200 Kč HTX0038002 Přidat do košíku
10Centimes 1886 KM # 44 -0/0- 550 Kč HTX0044006 Přidat do košíku
10Centimes 1894/a/ KM # 44 -0/1 240 Kč HTX0044001 Přidat do košíku
10Centimes 1894/a/ KM # 44 -1/1- 210 Kč HTX0044004 Přidat do košíku
10Centimes 1906/m/ KM # 51 1/1 190 Kč HTX0051000 Přidat do košíku
10Centimes 1958/p/ KM # 63 -0/0 120 Kč HTX0063091 Přidat do košíku
10Centimes 1958/p/ KM # 63 1/1- 90 Kč HTX0063092 Přidat do košíku
10Centimes 1970 KM # 63 -1/1- 50 Kč HTX0063004 Přidat do košíku
10Centimes 1975 KM # 120 RL 100 Kč HTX0120002 Přidat do košíku
10Centimes 1981R KM # 146 RL 170 Kč HTX0146001 Přidat do košíku
12Centimes AN14(1817) KM # 13 0/0 2 100 Kč HTX0013001 Přidat do košíku
20Centimes 1863HEATON KM # 41 -0/1 340 Kč HTX0041002 Přidat do košíku
20Centimes 1863HEATON KM # 41 1/1 250 Kč HTX0041001 Přidat do košíku
20Centimes 1863HEATON KM # 41 1/1- 210 Kč HTX0041005 Přidat do košíku
20Centimes 1907 KM # 55 0/0 750 Kč HTX0055007 Přidat do košíku
20Centimes 1907 KM # 55 0/0- 520 Kč HTX0055004 Přidat do košíku
20Centimes 1907 KM # 55 1/1 220 Kč HTX0055001 Přidat do košíku
20Centimes 1907 KM # 55 1/1- 170 Kč HTX0055003 Přidat do košíku
20Centimes 1956/p/ KM # 61 1/1 120 Kč HTX0061004 Přidat do košíku
20Centimes 1970 KM # 77 0/0 110 Kč HTX0077005 Přidat do košíku
20Centimes 1972 KM # 100 RL 100 Kč HTX0100003 Přidat do košíku
20Centimes 1972 KM # 100 -1/1- 60 Kč HTX0100009 Přidat do košíku
20Centimes 1975 KM # 100 -0/1 80 Kč HTX0100002 Přidat do košíku
20Centimes 1975 KM # 100 1/1 60 Kč HTX0100008 Přidat do košíku
20Centimes 1981R KM # 147 0/0 190 Kč HTX0147001 Přidat do košíku
20Centimes 1995 KM # 152a RL 80 Kč HTX0152002 Přidat do košíku
20Centimes 1995 KM # 152a 0/0 70 Kč HTX0152003 Přidat do košíku
25Centimes AN10(1813) KM # 12.1 -2/2 1 700 Kč HTX0012001 Přidat do košíku
25Centimes AN24(1827) KM # 18.1 -1/1- 550 Kč HTX0018001 Přidat do košíku
50Centimes AN25(1928) KM # 20a 2/2 1 200 Kč HTX0020001 copper Přidat do košíku
50Centimes AN25(1928) KM # 20a 2/2 900 Kč HTX0020002 brass Přidat do košíku
50Centimes 1907/w/ KM # 56 2/2 90 Kč HTX0056001 Přidat do košíku
50Centimes 1908/w/ KM # 56 -1/2 280 Kč HTX0056005 Přidat do košíku
50Centimes 1908/w/ KM # 56 2/2 110 Kč HTX0056006 Přidat do košíku
50Centimes 1908/w/ KM # 56 2/2 110 Kč HTX0056003 Přidat do košíku
50Centimes 1972 KM # 101 RL 160 Kč HTX0101002 Přidat do košíku
50Centimes 1972 KM # 101 0/0 150 Kč HTX0101001 Přidat do košíku
50Centimes 1975 KM # 101a 0/0- 130 Kč HTX0101005 lak Přidat do košíku
50Centimes 1975 KM # 101a 1/1 90 Kč HTX0101003 Přidat do košíku
50Centimes 1981R KM # 148 RL 240 Kč HTX0148000 Přidat do košíku
50Centimes 1981R KM # 148 0/0 210 Kč HTX0148001 Přidat do košíku
50Centimes 1991 KM # 153 RL 120 Kč HTX0153001 Přidat do košíku
50Centimes 1991 KM # 153 0/0 100 Kč HTX0153006 Přidat do košíku
50Centimes 1991 KM # 153 -0/0- 90 Kč HTX0153002 Přidat do košíku
50Centimes 1995 KM # 153a RL 110 Kč HTX0153003 Přidat do košíku
50Centimes 1995 KM # 153a 0/0 80 Kč HTX0153008 Přidat do košíku
50Centimes 1999 KM # 153a RL 90 Kč HTX0153005 Přidat do košíku
50Centimes 1999 KM # 153a 0/0 80 Kč HTX0153004 Přidat do košíku
50Centimes 1999 KM # 153a -0/0- 70 Kč HTX0153011 Přidat do košíku
50Centimes 2011 KM # 153a RL 70 Kč HTX0153010 Přidat do košíku
100Centimes AN26/1829/ KM # A23 0/0- 2 500 Kč HTA0230001 škráb Přidat do košíku
0,5Gourde 1981 KM # 148 RL 240 Kč HTX0148002 Přidat do košíku
1Gourde 1995 KM # 155 RL 140 Kč HTX0155001 Přidat do košíku
1Gourde 2003 KM # 155 -0/1 60 Kč HTX0155007 Přidat do košíku
1Gourde 2009 KM # 155 -0/0- 70 Kč HTX0155004 Přidat do košíku
1Gourde 2011 KM # 155 RL 80 Kč HTX0155006 Přidat do košíku
5Gourdes 1967IC KM # 64.1 P/P-0/0 750 Kč HTX0064002 Přidat do košíku
5Gourdes 1970IC KM # 64.1 P/P-0/0 1 400 Kč HTX0064001 Přidat do košíku
5Gourdes 1995 KM # 156 0/0 170 Kč HTX0156001 Přidat do košíku
5Gourdes 1998 KM # 156 RL 150 Kč HTX0156003 Přidat do košíku
5Gourdes 1998 KM # 156 0/0 140 Kč HTX0156002 Přidat do košíku
5Gourdes 2007 KM # 156 0/0 90 Kč HTX0156007 Přidat do košíku
5Gourdes 2011 KM # 156 RL 110 Kč HTX0156008 Přidat do košíku
10Gourdes 1971IC KM # 88 P/P-0/0 4 200 Kč HTX0088000 letiště Přidat do košíku
25Gourdes 1973 KM # 102 P/P 500 Kč HTX0102001 Přidat do košíku
25Gourdes 1973 KM # 103 P/P 600 Kč HTX0103001 Přidat do košíku
25Gourdes 1973 KM # 103 P/P-0/0 550 Kč HTX0103004 Přidat do košíku
25Gourdes 1973 KM # 103 RL 320 Kč HTX0103002 Přidat do košíku
25Gourdes 1974 KM # 112.1 P/P 850 Kč HTX0112002 Přidat do košíku
25Gourdes 1974 KM # 112.2 RL 1 200 Kč HTX0112001 Přidat do košíku
50Gourdes 1973 KM # 104.1 P/P 950 Kč HTX0104001 Přidat do košíku
50Gourdes 1974 KM # 1113 RL 650 Kč HTX0113000 Přidat do košíku
50Gourdes 1974 KM # 123 RL 700 Kč HTX0123000 Přidat do košíku
50Gourdes 1977 KM # 127 P/P 900 Kč HTX0127001 Přidat do košíku
50Gourdes 1977 KM # 127 P/P-0/0 850 Kč HTX0127003 Přidat do košíku
50Gourdes 1977 KM # 127 0/0 700 Kč HTX0127002 Přidat do košíku
50Gourdes 1977 KM # 129 P/P-0/0 1 100 Kč HTX0129001 Přidat do košíku
50Gourdes 1981R KM # 149 RL 900 Kč HTX0149001 Přidat do košíku
50Gourdes 1981R KM # 149 0/0 700 Kč HTX0149002 Přidat do košíku

Načítám...