Honduras

Počet produktů: 100
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
1/8Real 1869A KM # 30 1/1 450 Kč HDX0030001 Přidat do košíku
1Real 1870A KM # 33 1/1 480 Kč HDX0033000 Přidat do košíku
1centavo 1956 KM # 77.2 -0/0- 100 Kč HDX0077007 Přidat do košíku
1centavo 1957 KM # 77.2 0/0 60 Kč HDX0077001 Přidat do košíku
1centavo 1957 KM # 77.2 1/1 50 Kč HDX0077002 Přidat do košíku
1centavo 1957 KM # 77.2 -1/1- 30 Kč HDX0077009 Přidat do košíku
1centavo 1974 KM # 77.a RL 70 Kč HDX0077003 Přidat do košíku
1centavo 1974 KM # 77.a 0/0 60 Kč HDX0077004 Přidat do košíku
1centavo 1974 KM # 77.a 1/1 50 Kč HDX0077013 Přidat do košíku
1centavo 1988 KM # 77.b RL 60 Kč HDX0077014 lak Přidat do košíku
1centavo 1992 KM # 77.a RL 60 Kč HDX0077011 Přidat do košíku
1centavo 1992 KM # 77.a 1/1 40 Kč HDX0077012 Přidat do košíku
2centavos 1949/P/ KM # 78 -1/1- 50 Kč HDX0078005 Přidat do košíku
2centavos 1954 KM # 78 -1/1- 60 Kč HDX0078010 Přidat do košíku
2centavos 1954 KM # 78 -1/2 50 Kč HDX0078006 Přidat do košíku
2centavos 1956 KM # 78 RL 80 Kč HDX0078001 Přidat do košíku
2centavos 1956 KM # 78 -0/0- 70 Kč HDX0078007 Přidat do košíku
2centavos 1956 KM # 78 1/1 60 Kč HDX0078008 Přidat do košíku
5centavos 1956/P/ KM # 72.1 0/0 120 Kč HDX0072018 Přidat do košíku
5centavos 1956/P/ KM # 72.1 0/0- 80 Kč HDX0072001 Přidat do košíku
5centavos 1956/P/ KM # 72.1 1/1 50 Kč HDX0072008 Přidat do košíku
5centavos 1972 KM # 72.2 RL 90 Kč HDX0072042 Přidat do košíku
5centavos 1972 KM # 72.2 -0/0- 70 Kč HDX0072016 Přidat do košíku
5centavos 1972 KM # 72.2 -1/2 50 Kč HDX0072017 Přidat do košíku
5centavos 1975 KM # 72.2a 0/0 50 Kč HDX0072002 Přidat do košíku
5centavos 1980 KM # 72.2 RL 90 Kč HDX0072043 Přidat do košíku
5centavos 1980 KM # 72.2 0/0- 50 Kč HDX0072039 Přidat do košíku
5centavos 1989 KM # 72.2a RL 70 Kč HDX0072012 Přidat do košíku
5centavos 1995 KM # 72.4 RL 50 Kč HDX0072004 Přidat do košíku
5centavos 1998 KM # 72.3 RL 40 Kč HDX0072005 Přidat do košíku
5centavos 1998 KM # 72.4 0/0 70 Kč HDX0072006 Přidat do košíku
5centavos 1999 KM # 72.4 0/0 50 Kč HDX0072007 Přidat do košíku
5centavos 2003 KM # 72.4 RL 50 Kč HDX0072037 Přidat do košíku
5centavos 2003 KM # 72.4 -0/0 40 Kč HDX0072038 Přidat do košíku
5centavos 2005 KM # 72.4 0/0 40 Kč HDX0072040 Přidat do košíku
5centavos 2006 KM # 72.4 0/0 40 Kč HDX0072034 Přidat do košíku
10centavos 1951/P/ KM # 76.1 2/2 50 Kč HDX0076019 Přidat do košíku
10centavos 1954 KM # 76.2 -1/2 60 Kč HDX0076042 Přidat do košíku
10centavos 1956/P/ KM # 76.1 0/0 100 Kč HDX0076040 Přidat do košíku
10centavos 1956/P/ KM # 76.1 -0/0- 70 Kč HDX0076001 Přidat do košíku
10centavos 1956/P/ KM # 76.1 -1/2 50 Kč HDX0076002 Přidat do košíku
10centavos 1976 KM # 76.1a RL 70 Kč HDX0076003 Přidat do košíku
10centavos 1976 KM # 76.1a -1/1- 40 Kč HDX0076004 Přidat do košíku
10centavos 1980 KM # 76.2 RL 90 Kč HDX0076025 Přidat do košíku
10centavos 1989 KM # 76.1a RL 60 Kč HDX0076005 Přidat do košíku
10centavos 1989 KM # 76.1a -1/2 40 Kč HDX0076043 Přidat do košíku
10centavos 1995 KM # 76.2 RL 60 Kč HDX0076007 Přidat do košíku
10centavos 1998 KM # 76.3 RL 80 Kč HDX0076044 Přidat do košíku
10centavos 1998 KM # 76.3 0/0 70 Kč HDX0076008 Přidat do košíku
10centavos 1999 KM # 76.3 RL 70 Kč HDX0076009 Přidat do košíku
10centavos 1999 KM # 76.3 -0/0 60 Kč HDX0076022 Přidat do košíku
10centavos 2005 KM # 76.3 RL 60 Kč HDX0076046 Přidat do košíku
10centavos 2006 KM # 76.3 RL 60 Kč HDX0076041 Přidat do košíku
10centavos 2006 KM # 76.3 0/0 50 Kč HDX0076045 Přidat do košíku
10centavos 2006 KM # 76.4 RL 70 Kč HDX0076047 Přidat do košíku
20centavos 1952 KM # 73 -0/1 170 Kč HDX0073005 Přidat do košíku
20centavos 1952 KM # 73 -1/1 140 Kč HDX0073001 Přidat do košíku
20centavos 1952 KM # 73 2/2 110 Kč HDX0073004 Přidat do košíku
20centavos 1958 KM # 73 RL 250 Kč HDX0073010 Přidat do košíku
20centavos 1958 KM # 73 0/0 210 Kč HDX0073009 Přidat do košíku
20centavos 1958 KM # 73 -0/1 180 Kč HDX0073006 Přidat do košíku
20centavos 1967 KM # 79 0/0 80 Kč HDX0079002 Přidat do košíku
20centavos 1967 KM # 79 -0/1 60 Kč HDX0079003 Přidat do košíku
20centavos 1967 KM # 79 1/1 50 Kč HDX0079001 Přidat do košíku
20centavos 1973 KM # 81 RL 70 Kč HDX0081001 Přidat do košíku
20centavos 1973 KM # 81 1/1 50 Kč HDX0081002 Přidat do košíku
20centavos 1978 KM # 83.1 RL 70 Kč HDX0083001 Přidat do košíku
20centavos 1978 KM # 83.1 1/1 40 Kč HDX0083006 Přidat do košíku
20centavos 1991 KM # 83.1a 0/0 60 Kč HDX0083002 Přidat do košíku
20centavos 1991 KM # 83.1a 1/1 50 Kč HDX0083003 Přidat do košíku
20centavos 1994 KM # 83.1a RL 60 Kč HDX0083004 Přidat do košíku
20centavos 1995 KM # 83.2 0/0 60 Kč HDX0083009 Přidat do košíku
20centavos 1996 KM # 83.2a 1/1 50 Kč HDX0083008 Přidat do košíku
20centavos 1999 KM # 83.2a RL 60 Kč HDX0083010 Přidat do košíku
20centavos 1999 KM # 83.2a 0/0 50 Kč HDX0083005 Přidat do košíku
50centavos 1871 KM # 37 -1/1- 3 100 Kč HDX0037000 Přidat do košíku
50centavos 1937/P/ KM # 74 -1/2 230 Kč HDX0074002 Přidat do košíku
50centavos 1967 KM # 80 -0/1 70 Kč HDX0080001 Přidat do košíku
50centavos 1967 KM # 80 1/1- 60 Kč HDX0080002 Přidat do košíku
50centavos 1967 KM # 80 -1/1- 40 Kč HDX0080003 Přidat do košíku
50centavos 1973 KM # 82 RL 100 Kč HDX0082002 Přidat do košíku
50centavos 1973 KM # 82 0/0 90 Kč HDX0082001 Přidat do košíku
50centavos 1973 KM # 82 1/1 70 Kč HDX0082005 Přidat do košíku
50centavos 1973 KM # 82 1/1- 60 Kč HDX0082006 Přidat do košíku
50centavos 1991 KM # 84.a1 RL 90 Kč HDX0084014 Přidat do košíku
50centavos 1991 KM # 84.a1 0/0 70 Kč HDX0084002 Přidat do košíku
50centavos 1991 KM # 84.a1 1/1 50 Kč HDX0084005 Přidat do košíku
50centavos 1994 KM # 84.a1 RL 80 Kč HDX0084003 Přidat do košíku
50centavos 1994 KM # 84.a1 -0/0- 70 Kč HDX0084004 Přidat do košíku
50centavos 1994 KM # 84.a1 1/1 40 Kč HDX0084009 Přidat do košíku
50centavos 2005 KM # 84.a2 RL 70 Kč HDX0084015 Přidat do košíku
50centavos 2005 KM # 84.a2 0/0 60 Kč HDX0084018 magnet. Přidat do košíku
50centavos 1994 KM # 88 RL 120 Kč HDX0088003 Přidat do košíku
1Lempira 1932 KM # 75 1/1 800 Kč HDX0075013 Přidat do košíku
1Lempira 1932 KM # 75 1/1- 700 Kč HDX0075008 Přidat do košíku
1Lempira 1932 KM # 75 -1/1- 550 Kč HDX0075012 Přidat do košíku
1Lempira 1934 KM # 75 1/1 850 Kč HDX0075007 Přidat do košíku
1Lempira 1934 KM # 75 1/1- 800 Kč HDX0075015 Přidat do košíku
1Lempira 1935 KM # 75 -1/1- 440 Kč HDX0075001 Přidat do košíku
1Lempira 1937 KM # 75 1/1 580 Kč HDX0075005 Přidat do košíku

Načítám...