Polsko

Počet produktů: 1190
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
1Pfenig 1918F Y # 4 -0/0- 280 Kč POX0004002 Přidat do košíku
1Pfenig 1918F Y # 4 1/0- 250 Kč POX0004003 Přidat do košíku
1Pfenig 1918F Y # 4 1/1 220 Kč POX0004001 Přidat do košíku
1Pfenig 1918F Y # 4 -1/1 170 Kč POX0004004 Přidat do košíku
5Pfenig 1917F Y # 5 1/0- 140 Kč POX0005004 Přidat do košíku
5Pfenig 1917F Y # 5 1/1 110 Kč POX0005005 Přidat do košíku
5Pfenig 1917F Y # 5 -1/1- 60 Kč POX0005010 Přidat do košíku
5Pfenig 1918F Y # 5 -0/1 90 Kč POX0005011 Přidat do košíku
5Pfenig 1918F Y # 5 -0/0- 130 Kč POX0005003 Přidat do košíku
5Pfenig 1918F Y # 5 1/1 90 Kč POX0005009 dr.kor. Přidat do košíku
10Pfenig 1917F Y # 6 1/1 110 Kč POX0006005 lak Přidat do košíku
10Pfenig 1917F Y # 6 -1/1 70 Kč POX0006008 Přidat do košíku
10Pfenig 1917F Y # 6 1/1 1 100 Kč POX0006001 nápis poblíž okraje Přidat do košíku
10Pfenig 1917F Y # 6 -1/1- 420 Kč POX0006091 nápis poblíž okraje Přidat do košíku
10Pfenig 1917F Y # 6 2/2 220 Kč POX0006093 nápis poblíž okraje Přidat do košíku
10Pfenig 1918F Y # 6 1/1 140 Kč POX0006092 Přidat do košíku
10Pfenig 1918F Y # 6 -1/1- 120 Kč POX0006009 Přidat do košíku
20Pfenig 1917F Y # 7 1/1 150 Kč POX0007004 dr.kor. Přidat do košíku
20Pfenig 1917F Y # 7 -1/2 60 Kč POX0007005 Přidat do košíku
20Pfenig 1918F Y # 7 -0/0- 260 Kč POX0007007 Přidat do košíku
20Pfenig 1918F Y # 7 1/1 140 Kč POX0007003 hrana Přidat do košíku
20Pfenig 1918F Y # 7 1/1- 170 Kč POX0007001 Přidat do košíku
1Grosz 1923 Y # 8a -0/0- 290 Kč POX0008001 patina Přidat do košíku
1Grosz 1923 Y # 8a 1/1 280 Kč POX0008054 Přidat do košíku
1Grosz 1923 Y # 8a 1/1- 140 Kč POX0008047 Přidat do košíku
1Grosz 1925 Y # 8a 1/1 210 Kč POX0008007 Přidat do košíku
1Grosz 1925 Y # 8a 1/1- 150 Kč POX0008048 Přidat do košíku
1Grosz 1927 Y # 8a 1/1 320 Kč POX0008008 Přidat do košíku
1Grosz 1928 Y # 8a 1/1 210 Kč POX0008046 Přidat do košíku
1Grosz 1933 Y # 8a 1/1 480 Kč POX0008056 Přidat do košíku
1Grosz 1935 Y # 8a -0/1 250 Kč POX0008037 Přidat do košíku
1Grosz 1935 Y # 8a 1/1 210 Kč POX0008020 Přidat do košíku
1Grosz 1936 Y # 8a 1/0- 90 Kč POX0008050 Přidat do košíku
1Grosz 1936 Y # 8a 1/1 80 Kč POX0008042 Přidat do košíku
1Grosz 1937 Y # 8a RL 250 Kč POX0008051 Přidat do košíku
1Grosz 1937 Y # 8a -RL/0 190 Kč POX0008052 Přidat do košíku
1Grosz 1937 Y # 8a -0/0 110 Kč POX0008043 Přidat do košíku
1Grosz 1937 Y # 8a -0/0- 80 Kč POX0008011 patina Přidat do košíku
1Grosz 1937 Y # 8a 1/1 50 Kč POX0008055 Přidat do košíku
1Grosz 1938 Y # 8a -0/0- 90 Kč POX0008058 Přidat do košíku
1Grosz 1938 Y # 8a -0/1 60 Kč POX0008036 Přidat do košíku
1Grosz 1938 Y # 8a 1/1 50 Kč POX0008034 Přidat do košíku
1Grosz 1939 Y # 34 0/0 130 Kč POX0034001 Přidat do košíku
1Grosz 1939 Y # 34 1/1 110 Kč POX0034002 Přidat do košíku
1Grosz 1939 Y # 34 -1/1- 40 Kč POX0034004 Přidat do košíku
1Grosz 1948 Y # 39 RL 40 Kč POX0039003 Přidat do košíku
1Grosz 1949 Y # 39 RL 40 Kč POX0039002 Přidat do košíku
1Grosz 1949 Y # 39 0/0 30 Kč POX0039001 Přidat do košíku
1Grosz 1992 Y # 276 0/0 20 Kč POX0276011 Přidat do košíku
1Grosz 1993 Y # 276 RL 40 Kč POX0276022 Přidat do košíku
1Grosz 1999 Y # 276 0/0 30 Kč POX0276006 Přidat do košíku
1Grosz 2000 Y # 276 0/0 30 Kč POX0276019 Přidat do košíku
1Grosz 2002 Y # 276 0/0 20 Kč POX0276001 Přidat do košíku
1Grosz 2003 Y # 276 0/0 30 Kč POX0276013 Přidat do košíku
1Grosz 2004 Y # 276 RL 40 Kč POX0276020 Přidat do košíku
1Grosz 2005 Y # 276 0/0 20 Kč POX0276007 Přidat do košíku
1Grosz 2007 Y # 276 0/0 20 Kč POX0276002 Přidat do košíku
1Grosz 2008 Y # 276 0/0- 20 Kč POX0276003 Přidat do košíku
1Grosz 2009 Y # 276 0/0 20 Kč POX0276004 Přidat do košíku
1Grosz 2010 Y # 276 0/0 20 Kč POX0276008 Přidat do košíku
1Grosz 2011 Y # 276 0/0 20 Kč POX0276005 Přidat do košíku
1Grosz 2012 Y # 276 0/0 20 Kč POX0276014 Přidat do košíku
1Grosz 2013 Y # 276 0/0 20 Kč POX0276015 Přidat do košíku
1Grosz 2014 Y # -0/0- 20 Kč POX0000003 nový typ Přidat do košíku
1Grosz 2015 Y # 923 -0/0- 20 Kč POX0923000 magnet.,nový typ Přidat do košíku
1Grosz 2017 Y # 923 -0/0- 20 Kč POX0923002 Přidat do košíku
1Grosz 2019 Y # 923 RL 30 Kč POX0923001 magnet Přidat do košíku
2Grosze 1923 Y # 9a -0/1 120 Kč POX0009080 Přidat do košíku
2Grosze 1923 Y # 9a 1/1 90 Kč POX0009079 Přidat do košíku
2Grosze 1925 Y # 9a -0/0- 170 Kč POX0009070 Přidat do košíku
2Grosze 1925 Y # 9a 1/1 90 Kč POX0009014 Přidat do košíku
2Grosze 1927 Y # 9a 0/0- 210 Kč POX0009071 Přidat do košíku
2Grosze 1927 Y # 9a 1/1 130 Kč POX0009008 Přidat do košíku
2Grosze 1927 Y # 9a -1/1- 80 Kč POX0009057 Přidat do košíku
2Grosze 1928 Y # 9a -0/0- 170 Kč POX0009064 Přidat do košíku
2Grosze 1928 Y # 9a 1/1 110 Kč POX0009072 Přidat do košíku
2Grosze 1928 Y # 9a 1/1- 60 Kč POX0009009 Přidat do košíku
2Grosze 1931 Y # 9a 1/1 150 Kč POX0009076 Přidat do košíku
2Grosze 1933 Y # 9a -0/1 850 Kč POX0009073 Přidat do košíku
2Grosze 1934 Y # 9a 1/1 100 Kč POX0009081 Přidat do košíku
2Grosze 1934 Y # 9a 1/1- 90 Kč POX0009074 Přidat do košíku
2Grosze 1935 Y # 9a 1/1 150 Kč POX0009004 Přidat do košíku
2Grosze 1935 Y # 9a 1/1- 50 Kč POX0009051 Přidat do košíku
2Grosze 1936 Y # 9a 1/1 80 Kč POX0009061 Přidat do košíku
2Grosze 1937 Y # 9a -0/1 80 Kč POX0009067 Přidat do košíku
2Grosze 1937 Y # 9a 1/1 60 Kč POX0009062 Přidat do košíku
2Grosze 1938 Y # 9a 0/0- 110 Kč POX0009082 Přidat do košíku
2Grosze 1938 Y # 9a -0/0- 80 Kč POX0009063 Přidat do košíku
2Grosze 1939 Y # 9a -0/0- 80 Kč POX0009069 Přidat do košíku
2Grosze 1949 Y # 40 RL 80 Kč POX0040003 Přidat do košíku
2Grosze 1949 Y # 40 0/0 60 Kč POX0040001 Přidat do košíku
2Grosze 1990 Y # 277 BU 50 Kč POX0277020 Přidat do košíku
2Grosze 1991 Y # 277 0/0 40 Kč POX0277009 Přidat do košíku
2Grosze 1992 Y # 277 RL 30 Kč POX0277023 Přidat do košíku
2Grosze 1992 Y # 277 0/0 20 Kč POX0277010 Přidat do košíku
2Grosze 1997 Y # 277 0/0 30 Kč POX0277005 Přidat do košíku
2Grosze 1998 Y # 277 0/0 30 Kč POX0277001 Přidat do košíku
2Grosze 1999 Y # 277 0/0 30 Kč POX0277019 Přidat do košíku
2Grosze 2001 Y # 277 RL 40 Kč POX0277024 Přidat do košíku
2Grosze 2002 Y # 277 0/0 30 Kč POX0277021 Přidat do košíku
2Grosze 2003 Y # 277 RL 40 Kč POX0277011 Přidat do košíku
2Grosze 2003 Y # 277 0/0 30 Kč POX0277007 Přidat do košíku
2Grosze 2004 Y # 277 0/0 20 Kč POX0277008 Přidat do košíku
2Grosze 2005 Y # 277 0/0 20 Kč POX0277002 Přidat do košíku
2Grosze 2006 Y # 277 0/0 30 Kč POX0277018 Přidat do košíku
2Grosze 2007 Y # 277 0/0 30 Kč POX0277017 Přidat do košíku
2Grosze 2008 Y # 277 0/0 20 Kč POX0277006 Přidat do košíku
2Grosze 2009 Y # 277 RL 40 Kč POX0277022 Přidat do košíku
2Grosze 2010 Y # 277 0/0 20 Kč POX0277003 Přidat do košíku
2Grosze 2013 Y # 277 0/0 20 Kč POX0277004 Přidat do košíku
2Grosze 2014 Y # 0/0 20 Kč POX0000072 nový typ Přidat do košíku
2Grosze 2015 Y # 924 0/0 20 Kč POX0924000 nový typ,magnet Přidat do košíku
2Grosze 2017 Y # 924 0/0- 20 Kč POX0924001 Přidat do košíku
2Grosze 2019 Y # 924 RL 30 Kč POX0924002 Přidat do košíku
5Groszy 1923 Y # 10 0/0- 650 Kč POX0010031 Přidat do košíku
5Groszy 1923 Y # 10 1/1 120 Kč POX0010005 Přidat do košíku
5Groszy 1923 Y # 10 1/1- 80 Kč POX0010006 Přidat do košíku
5Groszy 1923 Y # 10 -1/1- 50 Kč POX0010044 Přidat do košíku
5Groszy 1923 Y # 10a 1/1 80 Kč POX0010045 Přidat do košíku
5Groszy 1928 Y # 10a -0/0- 150 Kč POX0010002 Přidat do košíku
5Groszy 1928 Y # 10a 1/1 120 Kč POX0010037 Přidat do košíku
5Groszy 1930 Y # 10a 1/1- 210 Kč POX0010001 Přidat do košíku
5Groszy 1930 Y # 10a -1/1- 110 Kč POX0010047 Přidat do košíku
5Groszy 1931 Y # 10a 1/1 290 Kč POX0010003 Přidat do košíku
5Groszy 1931 Y # 10a -1/1 180 Kč POX0010007 Přidat do košíku
5Groszy 1931 Y # 10a -1/1- 160 Kč POX0010008 Přidat do košíku
5Groszy 1935 Y # 10a 1/1 120 Kč POX0010009 Přidat do košíku
5Groszy 1935 Y # 10a 1/1- 90 Kč POX0010042 Přidat do košíku
5Groszy 1936 Y # 10a 1/1 110 Kč POX0010038 Přidat do košíku
5Groszy 1938 Y # 10a 0/0 120 Kč POX0010046 Přidat do košíku
5Groszy 1938 Y # 10a -0/1 60 Kč POX0010043 Přidat do košíku
5Groszy 1938 Y # 10a 1/1 40 Kč POX0010039 Přidat do košíku
5Groszy 1939 Y # 10a 1/1 50 Kč POX0010034 Přidat do košíku
5Groszy 1939 Y # 35 0/0 210 Kč POX0035005 Přidat do košíku
5Groszy 1939 Y # 35 -0/0- 190 Kč POX0035006 Přidat do košíku
5Groszy 1939 Y # 35 -0/1 180 Kč POX0035011 Přidat do košíku
5Groszy 1939 Y # 35 1/1 160 Kč POX0035010 Přidat do košíku
5Groszy 1949 Y # 41 0/0 120 Kč POX0041008 Přidat do košíku
5Groszy 1949 Y # 41 0/0- 80 Kč POX0041001 Přidat do košíku
5Groszy 1949 Y # 41 -0/0- 70 Kč POX0041002 Přidat do košíku
5Groszy 1949 Y # 41 -0/0- 60 Kč POX0041005 patina Přidat do košíku
5Groszy 1949 Y # 41 1/1 40 Kč POX0041003 Přidat do košíku
5Groszy 1949 Y # 41a 0/0 80 Kč POX0041004 Přidat do košíku
5Groszy 1949 Y # 41a -0/0- 60 Kč POX0041009 Přidat do košíku
5Groszy 1958 Y # A46 0/0 110 Kč POA0460008 Přidat do košíku
5Groszy 1958 Y # A46 -0/0- 60 Kč POA0460005 Přidat do košíku
5Groszy 1959 Y # A46 0/0 90 Kč POA0460009 Přidat do košíku
5Groszy 1960 Y # A46 0/0 240 Kč POA0460006 Přidat do košíku
5Groszy 1960 Y # A46 -0/0- 120 Kč POA0460014 Přidat do košíku
5Groszy 1960 Y # A46 1/1 100 Kč POA0460012 Přidat do košíku
5Groszy 1960 Y # A46 -1/1- 50 Kč POA0460002 Přidat do košíku
5Groszy 1961 Y # A46 RL 110 Kč POA0461003 Přidat do košíku
5Groszy 1961 Y # A46 0/0 70 Kč POA0461002 Přidat do košíku
5Groszy 1961 Y # A46 0/0- 50 Kč POA0461001 Přidat do košíku
5Groszy 1962 Y # A46 0/0 50 Kč POA0460001 Přidat do košíku
5Groszy 1962 Y # A46 RL 90 Kč POA0460018 Přidat do košíku
5Groszy 1968 Y # A46 0/0 30 Kč POA0460013 Přidat do košíku
5Groszy 1970 Y # A46 RL 50 Kč POA0460020 Přidat do košíku
5Groszy 1970 Y # A46 0/0 30 Kč POA0460015 Přidat do košíku
5Groszy 1971 Y # A46 0/0 30 Kč POA0460011 Přidat do košíku
5Groszy 1972 Y # A46 0/0 30 Kč POA0460016 Přidat do košíku
5Groszy 1990 Y # 278 0/0 90 Kč POX0278040 Přidat do košíku
5Groszy 1991 Y # 278 RL 40 Kč POX0278037 Přidat do košíku
5Groszy 1991 Y # 278 -0/0- 30 Kč POX0278007 Přidat do košíku
5Groszy 1992 Y # 278 RL 70 Kč POX0278033 Přidat do košíku
5Groszy 1999 Y # 278 0/0 30 Kč POX0278035 Přidat do košíku
5Groszy 2000 Y # 278 RL 60 Kč POX0278041 Přidat do košíku
5Groszy 2000 Y # 278 0/0 40 Kč POX0278036 Přidat do košíku
5Groszy 2002 Y # 278 0/0 20 Kč POX0278020 Přidat do košíku
5Groszy 2003 Y # 278 0/0 30 Kč POX0278009 Přidat do košíku
5Groszy 2005 Y # 278 RL 40 Kč POX0278038 Přidat do košíku
5Groszy 2005 Y # 278 0/0 30 Kč POX0278002 Přidat do košíku
5Groszy 2007 Y # 278 0/0 30 Kč POX0278003 Přidat do košíku
5Groszy 2008 Y # 278 0/0 30 Kč POX0278001 Přidat do košíku
5Groszy 2009 Y # 278 0/0 30 Kč POX0278005 Přidat do košíku
5Groszy 2010 Y # 278 0/0 20 Kč POX0278010 Přidat do košíku
5Groszy 2013 Y # 278 0/0 30 Kč POX0278006 Přidat do košíku
5Groszy 2014 Y # 0/0 20 Kč POX0000006 Přidat do košíku
5Groszy 2015 Y # 0/0- 20 Kč POX0000010 Přidat do košíku
5Groszy 2016 Y # 0/0- 20 Kč POX0000011 Přidat do košíku
5Groszy 2017 Y # 0/0- 30 Kč POX0000076 Přidat do košíku
5Groszy 2019 Y # 925 RL 30 Kč POX0925000 Přidat do košíku
10Groszy 1923 Y # 36 RL 110 Kč POX0036003 Přidat do košíku
10Groszy 1923 Y # 36 0/0 90 Kč POX0036004 Přidat do košíku
10Groszy 1923 Y # 36 1/1 40 Kč POX0036002 Přidat do košíku
10Groszy 1923 Y # 38 -0/0- 70 Kč POX0038010 Přidat do košíku
10Groszy 1949 Y # 42 1/1 40 Kč POX0042006 Přidat do košíku
10Groszy 1949 Y # 42a -RL/0 210 Kč POX0042002 Přidat do košíku
10Groszy 1949 Y # 42a 0/0 130 Kč POX0042008 Přidat do košíku
10Groszy 1949 Y # 42a -0/0- 80 Kč POX0042001 Přidat do košíku
10Groszy 1961 Y # AA47 0/0 80 Kč POA0047000 Přidat do košíku
10Groszy 1962 Y # AA47 0/0 500 Kč POA0047001 Přidat do košíku
10Groszy 1962 Y # AA47 -0/0- 300 Kč POA0047002 Přidat do košíku
10Groszy 1962 Y # AA47 1/1 130 Kč POA0047003 Přidat do košíku
10Groszy 1963 Y # AA47 0/0- 70 Kč POA0047004 Přidat do košíku
10Groszy 1965 Y # AA47 RL 70 Kč POA0047022 Přidat do košíku
10Groszy 1965 Y # AA47 0/0 60 Kč POA0047005 Přidat do košíku
10Groszy 1966 Y # AA47 0/0 50 Kč POA0047006 Přidat do košíku
10Groszy 1967 Y # AA47 0/0 80 Kč POA0047007 Přidat do košíku
10Groszy 1968 Y # AA47 RL 70 Kč POA0047018 Přidat do košíku
10Groszy 1968 Y # AA47 0/0 60 Kč POA0047008 Přidat do košíku
10Groszy 1969 Y # AA47 0/0 40 Kč POA0047009 Přidat do košíku
10Groszy 1970 Y # AA47 RL 60 Kč POA0047025 Přidat do košíku
10Groszy 1970 Y # AA47 0/0 40 Kč POA0047010 Přidat do košíku
10Groszy 1972 Y # AA47 0/0 30 Kč POA0047011 Přidat do košíku
10Groszy 1973 Y # AA47 0/0 30 Kč POA0047015 Přidat do košíku
10Groszy 1974 Y # AA47 RL 60 Kč POA0047023 Přidat do košíku
10Groszy 1974bz Y # AA47 0/0 30 Kč POA0047016 Přidat do košíku
10Groszy 1975 Y # AA47 RL 40 Kč POA0047012 Přidat do košíku
10Groszy 1976 Y # AA47 RL 30 Kč POA0047020 Přidat do košíku
10Groszy 1977 Y # AA47 0/0 50 Kč POA0047013 Přidat do košíku
10Groszy 1979 Y # AA47 RL 40 Kč POA0047014 Přidat do košíku
10Groszy 1981 Y # AA47 RL 40 Kč POA0047024 Přidat do košíku
10Groszy 1991 Y # 279 0/0 30 Kč POX0279001 Přidat do košíku
10Groszy 1992 Y # 279 RL 80 Kč POX0279015 Přidat do košíku
10Groszy 1992 Y # 279 0/0 50 Kč POX0279011 Přidat do košíku
10Groszy 2002 Y # 279 RL 160 Kč POX0279016 Přidat do košíku
10Groszy 2019 Y # 971 RL 30 Kč POX0971000 Přidat do košíku
20Groszy 1923 Y # 12 0/0 110 Kč POX0012003 Přidat do košíku
20Groszy 1923 Y # 12 0/0- 70 Kč POX0012001 Přidat do košíku
20Groszy 1923 Y # 12 -0/0- 50 Kč POX0012002 Přidat do košíku
20Groszy 1923 Y # 37 -0/0- 80 Kč POX0037003 Přidat do košíku
20Groszy 1923 Y # 37 -0/1 50 Kč POX0037001 Přidat do košíku
20Groszy 1923 Y # 37 1/1 40 Kč POX0037002 Přidat do košíku
20Groszy 1949 Y # 43 -0/0- 110 Kč POX0043007 Přidat do košíku
20Groszy 1949 Y # 43 1/1 50 Kč POX0043002 Přidat do košíku
20Groszy 1949 Y # 43a RL 220 Kč POX0043005 Přidat do košíku
20Groszy 1949 Y # 43a -RL/RL- 180 Kč POX0043006 Přidat do košíku
20Groszy 1949 Y # 43a 0/0 160 Kč POX0043001 Přidat do košíku
20Groszy 1957 Y # A47 0/0 1 200 Kč POA0473008 Přidat do košíku
20Groszy 1957 Y # A47 1/1 800 Kč POA0473001 Přidat do košíku
20Groszy 1961 Y # A47 0/0 110 Kč POA0470005 Přidat do košíku
20Groszy 1961 Y # A47 0/0- 80 Kč POA0470009 Přidat do košíku
20Groszy 1963 Y # A47 0/0 90 Kč POA0473007 Přidat do košíku
20Groszy 1963 Y # A47 0/0- 70 Kč POA0473002 Přidat do košíku
20Groszy 1965 Y # A47 0/0 70 Kč POA0473005 Přidat do košíku
20Groszy 1966 Y # A47 0/0 80 Kč POA0470010 Přidat do košíku
20Groszy 1966 Y # A47 0/0- 60 Kč POA0470003 Přidat do košíku
20Groszy 1967 Y # A47 0/0 60 Kč POA0470004 Přidat do košíku
20Groszy 1969 Y # A47 0/0 40 Kč POA0471004 Přidat do košíku
20Groszy 1969 Y # A47 -0/0- 20 Kč POA0471000 Přidat do košíku
20Groszy 1970 Y # A47 0/0 50 Kč POA0470007 Přidat do košíku
20Groszy 1971 Y # A47 RL 70 Kč POA0477001 Přidat do košíku
20Groszy 1971 Y # A47 0/0 40 Kč POA0477000 Přidat do košíku
20Groszy 1972 Y # A47 0/0 30 Kč POA0470008 Přidat do košíku
20Groszy 1975 Y # A47 RL 40 Kč POA0471001 Přidat do košíku
20Groszy 1976 Y # A47 RL 40 Kč POA0474005 Přidat do košíku
20Groszy 1976 Y # 47 0/0 30 Kč POA0474004 velká 9 Přidat do košíku
20Groszy 1977 Y # A47 P/P-0/0 70 Kč POA0471003 prvoraž. Přidat do košíku
20Groszy 1977 Y # A47 RL 60 Kč POA0471008 Přidat do košíku
20Groszy 1977 Y # A47 0/0 30 Kč POA0471002 Přidat do košíku
20Groszy 1978 Y # A47 RL 40 Kč POA0471006 Přidat do košíku
20Groszy 1981 Y # A47 RL 40 Kč POA0471007 Přidat do košíku
20Groszy 1985 Y # A47 RL 50 Kč POA0471009 Přidat do košíku
20Groszy 1985 Y # A47 0/0 40 Kč POA0471005 Přidat do košíku
20Groszy 1992 Y # 280 RL 60 Kč POX0280790 Přidat do košíku
20Groszy 1992 Y # 280 0/0 30 Kč POX0280786 Přidat do košíku
20Groszy 1997 Y # 280 0/0 40 Kč POX0280002 Přidat do košíku
20Groszy 1998 Y # 280 0/0 30 Kč POX0280001 Přidat do košíku
20Groszy 2001 Y # 280 RL 50 Kč POX0280793 Přidat do košíku
20Groszy 2001 Y # 280 0/0 30 Kč POX0280004 Přidat do košíku
20Groszy 2002 Y # 280 -0/0- 30 Kč POX0280780 Přidat do košíku
20Groszy 2003 Y # 280 RL 40 Kč POX0280791 Přidat do košíku
20Groszy 2004 Y # 280 0/0 40 Kč POX0280781 Přidat do košíku
20Groszy 2005 Y # 280 BU 50 Kč POX0280792 Přidat do košíku
20Groszy 2006 Y # 280 0/0 40 Kč POX0280788 Přidat do košíku
20Groszy 2007 Y # 280 0/0 30 Kč POX0280007 Přidat do košíku
20Groszy 2008 Y # 280 0/0 40 Kč POX0280782 Přidat do košíku
20Groszy 2009 Y # 280 0/0 20 Kč POX0280006 Přidat do košíku
20Groszy 2010 Y # 280 0/0 30 Kč POX0280003 Přidat do košíku
20Groszy 2011 Y # 280 0/0 40 Kč POX0280783 Přidat do košíku
20Groszy 2012 Y # 280 0/0 40 Kč POX0280784 Přidat do košíku
20Groszy 2013 Y # 280 0/0 40 Kč POX0280785 Přidat do košíku
20Groszy 2014 Y # 280 0/0 20 Kč POX0280000 Přidat do košíku
20Groszy 2016 Y # 280 RL 30 Kč POX0280710 Přidat do košíku
20Groszy 2019 Y # 972 RL 30 Kč POX0972000 Přidat do košíku
50Groszy 1923 Y # 13 0/0 60 Kč POX0013003 Přidat do košíku
50Groszy 1923 Y # 13 -0/0- 40 Kč POX0013004 Přidat do košíku
50Groszy 1938 Y # 38 0/0- 340 Kč POX0038001 Přidat do košíku
50Groszy 1938 Y # 38 -0/0- 210 Kč POX0038005 Přidat do košíku
50Groszy 1938 Y # 38 0/0 210 Kč POX0038008 poniklovaný Přidat do košíku
50Groszy 1938 Y # 38 -0/0- 180 Kč POX0038013 poniklovaný Přidat do košíku
50Groszy 1938 Y # 38 1/1 130 Kč POX0038006 poniklovaný Přidat do košíku
50Groszy 1938 Y # 38a 1/1 340 Kč POX0038007 neniklov. Přidat do košíku
50Groszy 1949 Y # 44 0/0 210 Kč POX0044013 Přidat do košíku
50Groszy 1949 Y # 44 -0/0- 110 Kč POX0044006 Přidat do košíku
50Groszy 1949 Y # 44 1/1 70 Kč POX0044001 Přidat do košíku
50Groszy 1949 Y # 44a -RL/RL- 270 Kč POX0044011 Přidat do košíku
50Groszy 1949 Y # 44a 0/0 190 Kč POX0044002 Přidat do košíku
50Groszy 1949 Y # 44a -0/0- 70 Kč POX0044009 Přidat do košíku
50Groszy 1957 Y # 48.1 -1/1- 60 Kč POX0048020 Přidat do košíku
50Groszy 1965 Y # 48.1 -0/0- 70 Kč POX0048004 Přidat do košíku
50Groszy 1965 Y # 48.1 1/1 50 Kč POX0048087 Přidat do košíku
50Groszy 1967 Y # 48.1 2/2 60 Kč POX0048094 Přidat do košíku
50Groszy 1968 Y # 48.1 -1/2 90 Kč POX0048095 Přidat do košíku
50Groszy 1970 Y # 48.1 -0/0- 70 Kč POX0048016 Přidat do košíku
50Groszy 1973 Y # 48.1 0/0 40 Kč POX0048090 Přidat do košíku
50Groszy 1975 Y # 48.1 Rl 50 Kč POX0048082 Přidat do košíku
50Groszy 1975 Y # 48.1 0/0 40 Kč POX0048001 Přidat do košíku
50Groszy 1975bz Y # 48.1 RL 60 Kč POX0048080 Přidat do košíku
50Groszy 1975bz Y # 48.1 0/0 50 Kč POX0048075 Přidat do košíku
50Groszy 1977 Y # 48.1 RL 50 Kč POX0048008 Přidat do košíku
50Groszy 1978bz Y # 48.1 RL 90 Kč POX0048031 Přidat do košíku
50Groszy 1978bz Y # 48.1 0/0 50 Kč POX0048017 Přidat do košíku
50Groszy 1982 Y # 48.1 RL 40 Kč POX0048009 Přidat do košíku
50Groszy 1982 Y # 48.1 -0/0- 30 Kč POX0048076 Přidat do košíku
50Groszy 1984 Y # 48.1 0/0 30 Kč POX0048091 Přidat do košíku
50Groszy 1985 Y # 48.1 0/0 40 Kč POX0048014 Přidat do košíku
50Groszy 1986 Y # 48.2 0/0 40 Kč POX0048032 Přidat do košíku
50Groszy 1986 Y # 48.2 -0/0- 20 Kč POX0048070 Přidat do košíku
50Groszy 1987 Y # 48.2 0/0 40 Kč POX0048078 Přidat do košíku
50Groszy 1991 Y # 281 RL 210 Kč POX0281011 Přidat do košíku
50Groszy 1991 Y # 281 0/0 110 Kč POX0281002 Přidat do košíku
50Groszy 1992 Y # 281 RL 120 Kč POX0281003 Přidat do košíku
50Groszy 1992 Y # 281 0/0 70 Kč POX0281001 Přidat do košíku
50Groszy 1995 Y # 281 RL 50 Kč POX0281010 Přidat do košíku
50Groszy 1995 Y # 281 0/0 40 Kč POX0281007 Přidat do košíku
50Groszy 2010 Y # 281 0/0- 30 Kč POX0281005 Přidat do košíku
50Groszy 2019 Y # 973 RL 40 Kč POX0973000 Přidat do košíku
1Zloty 1929 Y # 14 -0/1 90 Kč POX0014001 Přidat do košíku
1Zloty 1924 Y # 15 2/2 1 600 Kč POX0014006 Přidat do košíku
1Zloty 1925 Y # 15 0/0- 2 200 Kč POX0014007 Přidat do košíku
1Zloty 1929 Y # 14 1/1 60 Kč POX0014002 Přidat do košíku
1Zloty 1929 Y # 14 -1/1- 40 Kč POX0014003 Přidat do košíku
1Zloty 1949 Y # 45 -0/0- 180 Kč POX0045001 Přidat do košíku
1Zloty 1949 Y # 45 -0/1 110 Kč POX0045003 dr.kor. Přidat do košíku
1Zloty 1949 Y # 45 -1/1- 50 Kč POX0045002 Přidat do košíku
1Zloty 1949 Y # 45a RL 420 Kč POX0045018 Přidat do košíku
1Zloty 1949 Y # 45a 0/0 240 Kč POX0045005 Přidat do košíku
1Zloty 1949 Y # 45a 0/0- 170 Kč POX0045006 Přidat do košíku
1Zloty 1949 Y # 45a -0/0- 120 Kč POX0045012 Přidat do košíku
1Zloty 1957 Y # 49.1 0/0 4 800 Kč POX0049072 Přidat do košíku
1Zloty 1957 Y # 49.1 1/1 490 Kč POX0049013 Přidat do košíku
1Zloty 1957 Y # 49.1 -1/1- 390 Kč POX0049005 Přidat do košíku
1Zloty 1957 Y # 49.1 2/2- 90 Kč POX0049024 Přidat do košíku
1Zloty 1966 Y # 49.1 1/1 60 Kč POX0049091 Přidat do košíku
1Zloty 1967 Y # 49.1 1/1 490 Kč POX0049014 Přidat do košíku
1Zloty 1967 Y # 49.1 1/1- 360 Kč POX0049011 Přidat do košíku
1Zloty 1969 Y # 49.1 -1/1- 30 Kč POX0049070 Přidat do košíku
1Zloty 1970 Y # 49.1 -0/1 50 Kč POX0049098 Přidat do košíku
1Zloty 1971 Y # 49.1 -0/1 50 Kč POX0049101 Přidat do košíku
1Zloty 1974 Y # 49.1 0/0 50 Kč POX0049081 Přidat do košíku
1Zloty 1975 Y # 49.1 RL 90 Kč POX0049032 Přidat do košíku
1Zloty 1975 Y # 49.1 0/0 70 Kč POX0049031 Přidat do košíku
1Zloty 1975 Y # 49.1 -0/0 40 Kč POX0049001 Přidat do košíku
1Zloty 1975bz Y # 49.1 0/0 50 Kč POX0049099 Přidat do košíku
1Zloty 1976 Y # 49.1 RL 70 Kč POX0049020 Přidat do košíku
1Zloty 1976 Y # 49.1 0/0 50 Kč POX0049090 Přidat do košíku
1Zloty 1977 Y # 49.1 0/0- 40 Kč POX0049012 Přidat do košíku
1Zloty 1978 Y # 49.1 RL 50 Kč POX0049075 Přidat do košíku
1Zloty 1978bz Y # 49.1 0/0 50 Kč POX0049084 Přidat do košíku
1Zloty 1981 Y # 49.1 RL 110 Kč POX0049076 Přidat do košíku
1Zloty 1982 Y # 49.1 RL 40 Kč POX0049077 Přidat do košíku
1Zloty 1983 Y # 49.1 RL 40 Kč POX0049078 Přidat do košíku
1Zloty 1984 Y # 49.1 0/0 40 Kč POX0049017 Přidat do košíku
1Zloty 1985 Y # 49.1 RL 50 Kč POX0049082 Přidat do košíku
1Zloty 1986 Y # 49.2 0/0 40 Kč POX0049002 Přidat do košíku
1Zloty 1987 Y # 49.2 0/0 40 Kč POX0049085 Přidat do košíku
1Zloty 1988 Y # 49.2 0/0 40 Kč POX0049086 Přidat do košíku
1Zloty 1989 Y # 49.3 0/0 30 Kč POX0049026 Přidat do košíku
1Zloty 1989 Y # 49.5 0/0 30 Kč POX0049018 Přidat do košíku
1Zloty 1990 Y # 49.3 0/0 30 Kč POX0049008 Přidat do košíku
1Zloty 1992 Y # 282 0/0- 80 Kč POX0282017 Přidat do košíku
1Zloty 1994 Y # 282 RL 80 Kč POX0282012 Přidat do košíku
1Zloty 1995 Y # 282 RL 50 Kč POX0282013 Přidat do košíku
1Zloty 2009 Y # 282 0/0 50 Kč POX0282009 Přidat do košíku
1Zloty 2012 Y # 282 0/0 50 Kč POX0282015 Přidat do košíku
1Zloty 2013 Y # 282 0/0 40 Kč POX0282010 Přidat do košíku
1Zloty 2019 Y # 974 RL 40 Kč POX0974000 Přidat do košíku
2Zlotych 1932 Y # 20 -0/1 180 Kč POX0020010 Přidat do košíku
2Zlotych 1933 Y # 20 -0/0- 240 Kč POX0020011 Přidat do košíku
2Zlotych 1933 Y # 20 1/1 120 Kč POX0020009 Přidat do košíku
2Zlotych 1934 Y # 20 0/0- 220 Kč POX0020007 Přidat do košíku
2Zlotych 1934 Y # 20 1/1 120 Kč POX0020008 Přidat do košíku
2Zlotych 1934 Y # 27 1/1- 450 Kč POX0027009 Přidat do košíku
2Zlotych 1936 Y # 30 0/0 490 Kč POX0030092 Přidat do košíku
2Zlotych 1936 Y # 30 0/0- 450 Kč POX0030091 Přidat do košíku
2Zlotych 1936 Y # 30 -0/0- 420 Kč POX0030002 Přidat do košíku
2Zlotych 1936 Y # 30 1/1 360 Kč POX0030003 Přidat do košíku
2Zlotych 1958 Y # 46 0/0 140 Kč POX0046004 Přidat do košíku
2Zlotych 1958 Y # 46 0/0- 80 Kč POX0046043 Přidat do košíku
2Zlotych 1959 Y # 46 1/1- 120 Kč POX0046030 Přidat do košíku
2Zlotych 1959 Y # 46 -1/1- 90 Kč POX0046046 Přidat do košíku
2Zlotych 1959 Y # 46 -1/2 70 Kč POX0046015 Přidat do košíku
2Zlotych 1960 Y # 46 0/0 90 Kč POX0046041 Přidat do košíku
2Zlotych 1960 Y # 46 0/0- 70 Kč POX0046044 Přidat do košíku
2Zlotych 1970 Y # 46 -0/0- 170 Kč POX0046048 Přidat do košíku
2Zlotych 1971 Y # 46 1/1 110 Kč POX0046007 Přidat do košíku
2Zlotych 1972 Y # 46 -0/0- 120 Kč POX0046013 Přidat do košíku
2Zlotych 1972 Y # 46 -0/1 100 Kč POX0046009 Přidat do košíku
2Zlotych 1972 Y # 46 1/1 80 Kč POX0046033 Přidat do košíku
2Zlotych 1972 Y # 46 1/1- 50 Kč POX0046011 Přidat do košíku
2Zlotych 1973 Y # 46 0/0 90 Kč POX0046045 Přidat do košíku
2Zlotych 1973 Y # 46 0/0- 60 Kč POX0046042 Přidat do košíku
2Zlotych 1974 Y # 46 RL 70 Kč POX0046040 Přidat do košíku
2Zlotych 1974 Y # 46 0/0 50 Kč POX0046047 Přidat do košíku
2Zlotych 1976 Y # 80.1 RL 80 Kč POX0080012 Přidat do košíku
2Zlotych 1976 Y # 80.1 0/0 60 Kč POX0080010 Přidat do košíku
2Zlotych 1977 Y # 80.1 0/0- 40 Kč POX0080004 Přidat do košíku
2Zlotych 1978bz Y # 80.1 1/1 50 Kč POX0080006 Přidat do košíku
2Zlotych 1978 Y # 80.1 0/0 120 Kč POX0080008 s mincov. Přidat do košíku
2Zlotych 1979 Y # 80.1 0/0 50 Kč POX0080007 Přidat do košíku
2Zlotych 1980 Y # 80.1 0/0 40 Kč POX0080011 Přidat do košíku
2Zlotych 1982 Y # 80.1 RL 60 Kč POX0080013 Přidat do košíku
2Zlotych 1983 Y # 80.1 0/0 40 Kč POX0080009 Přidat do košíku
2Zlotych 1985 Y # 80.1 0/0 50 Kč POX0080001 Přidat do košíku
2Zlotych 1986 Y # 80.2 0/0 40 Kč POX0080005 Přidat do košíku
2Zlotych 1989 Y # 80.3 0/0 30 Kč POX0080002 Přidat do košíku
2Zlotych 1990 Y # 80.3 0/0 30 Kč POX0080003 Přidat do košíku
2Zlotych 1988 Y # 218 0/0 50 Kč POX0218001 Přidat do košíku
2Zlotych 1995 Y # 279 0/0 500 Kč POX0279008 Přidat do košíku
2Zlotych 1995 Y # 280 0/0 700 Kč POX0280779 Přidat do košíku
2Zlotych 1994 Y # 283 RL 380 Kč POX0283100 Přidat do košíku
2Zlotych 1995 Y # 283 BU 150 Kč POX0283001 Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 283 BU 70 Kč POX0283098 Přidat do košíku
2Zlotych 1995 Y # 283 BU 70 Kč POX0283097 Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 283 -0/0- 40 Kč POX0283094 Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 283 -0/0- 40 Kč POX0283095 Přidat do košíku
2Zlotych 2019 Y # 283 RL 50 Kč POX0283010 Přidat do košíku
2Zlotych 1995 Y # 285 RL 750 Kč POX0285101 Katyň Přidat do košíku
2Zlotych 1995 Y # 289 RL 950 Kč POX0285102 Sumec Přidat do košíku
2Zlotych 1995 Y # 297 RL 550 Kč POX0297004 Varšavská bitva Přidat do košíku
2Zlotych 1995 Y # 300 RL 450 Kč POX0300003 100 let OH Přidat do košíku
2Zlotych 1995 Y # 303 0/0 650 Kč POX0303000 Atlanta Přidat do košíku
2Zlotych 1995 Y # 310 RL 550 Kč POX0310001 královský palác Přidat do košíku
2Zlotych 1996 Y # 311 RL 1 400 Kč POX0310002 Ježek Přidat do košíku
2Zlotych 1996 Y # 313 RL 750 Kč POX0313003 Zamek w Lidzbarku Přidat do košíku
2Zlotych 1996 Y # 313 0/0 700 Kč POX0313001 Zamek w Lidzbarku Přidat do košíku
2Zlotych 1996 Y # 315 RL 700 Kč POX0315000 Sinkiewicz Přidat do košíku
2Zlotych 1997 Y # 325 RL 750 Kč POX0325001 Bathory Přidat do košíku
2Zlotych 1997 Y # 329 RL 800 Kč POX0329002 roháč Přidat do košíku
2Zlotych 1997 Y # 331 RL 650 Kč POX0331002 zámek v Pieskowej skale Přidat do košíku
2Zlotych 1997 Y # 331 0/0 520 Kč POX0331001 zámek v Pieskowej skale Přidat do košíku
2Zlotych 1997 Y # 333 RL 280 Kč POX0333002 Strzelecki Přidat do košíku
2Zlotych 1997 Y # 333 0/0 220 Kč POX0333001 Strzelecki Přidat do košíku
2Zlotych 1998 Y # 335 RL 400 Kč POX0335000 Nagano Přidat do košíku
2Zlotych 1998 Y # 336 RL 400 Kč POX0336002 Zygmunt III Přidat do košíku
2Zlotych 1998 Y # 336 0/0 300 Kč POX0336001 Zygmunt III Přidat do košíku
2Zlotych 1998 Y # 340 RL 450 Kč POX0340001 žába Přidat do košíku
2Zlotych 1998 Y # 344 RL 280 Kč POX0344001 Pol/radon Currie Přidat do košíku
2Zlotych 1998 Y # 347 RL 260 Kč POX0347001 zámek Korniku Přidat do košíku
2Zlotych 1998 Y # 349 RL 260 Kč POX0349001 80let nezávislosti Přidat do košíku
2Zlotych 1998 Y # 352 RL 270 Kč POX0252002 A. Mickiewicz Přidat do košíku
2Zlotych 1998 Y # 352 0/0 240 Kč POX0252001 A. Mickiewicz Přidat do košíku
2Zlotych 1999 Y # 355 RL 450 Kč POX0255000 vlk Přidat do košíku
2Zlotych 1999 Y # 356 RL/UNC 320 Kč POX0356001 J-Slowacki Přidat do košíku
2Zlotych 1999 Y # 356 0/0 250 Kč POX0356002 J-Slowacki Přidat do košíku
2Zlotych 1999 Y # 357 RL 240 Kč POX0357001 NATO Přidat do košíku
2Zlotych 1999 Y # 358 RL 240 Kč POX0358001 Malinowski Přidat do košíku
2Zlotych 1999 Y # 358 0/0 210 Kč POX0358000 Malinowski Přidat do košíku
2Zlotych 1999 Y # 363 RL 210 Kč POX0363000 Jan Laski Přidat do košíku
2Zlotych 1999 Y # 365 RL 260 Kč POX0365000 Chopin Přidat do košíku
2Zlotych 1999 Y # 368 RL 210 Kč POX0368000 Wladyslaw IV. Přidat do košíku
2Zlotych 1999 Y # 372 RL 160 Kč POX0372001 palác Potockich Přidat do košíku
2Zlotych 2000 Y # 374 0/0 60 Kč POX0374001 Millenium Přidat do košíku
2Zlotych 2000 Y # 376 0/0 70 Kč POX0376001 velké jubileum Přidat do košíku
2Zlotych 2000 Y # 377 RL 260 Kč POX0377000 Gnizdno Přidat do košíku
2Zlotych 2000 Y # 388 RL 300 Kč POX0388000 dudek Přidat do košíku
2Zlotych 2000 Y # 389 RL 180 Kč POX0389001 Wroclaw Přidat do košíku
2Zlotych 2000 Y # 390 RL 140 Kč POX0390001 Palac w Wilanowie Přidat do košíku
2Zlotych 2000 Y # 394 RL 80 Kč POX0394000 Solidarnoscz Přidat do košíku
2Zlotych 2000 Y # 398 RL 240 Kč POX0398000 Jan II.Kazimir Přidat do košíku
2Zlotych 2000 Y # 404 RL 45 Kč POX0404001 Vzpoura Přidat do košíku
2Zlotych 2001 Y # 408 RL 210 Kč POX0408000 Vieliczka - sůl Přidat do košíku
2Zlotych 2001 Y # 410 RL 210 Kč POX0410000 Evropa Přidat do košíku
2Zlotych 2001 Y # 412 RL 120 Kč POX0412000 Tribunál Přidat do košíku
2Zlotych 2001 Y # 414 RL 210 Kč POX0414001 motýl Přidat do košíku
2Zlotych 2001 Y # 414 0/0 180 Kč POX0414000 motýl Přidat do košíku
2Zlotych 2001 Y # 418 0/0 70 Kč POX0418001 kardinál Přidat do košíku
2Zlotych 2001 Y # 421 0/0 90 Kč POX0421000 M. Siedlecki Přidat do košíku
2Zlotych 2001 Y # 422 0/0 110 Kč POX0422000 koledníci Přidat do košíku
2Zlotych 2001 Y # 423 RL 210 Kč POX0423001 J.Sobjeski Přidat do košíku
2Zlotych 2001 Y # 423 0/0 180 Kč POX0423000 J.Sobjeski Přidat do košíku
2Zlotych 2001 Y # 426 0/0 100 Kč POX0426001 Wieniawski Přidat do košíku
2Zlotych 2002 Y # 427 RL 270 Kč POX0427001 želva Přidat do košíku
2Zlotych 2002 Y # 427 0/0 220 Kč POX0427002 želva Přidat do košíku
2Zlotych 2002 Y # 431 RL 80 Kč POX0431001 B. Malinowski Přidat do košíku
2Zlotych 2002 Y # 431 0/0 70 Kč POX0431000 B. Malinowski Přidat do košíku
2Zlotych 2002 Y # 433 0/0 60 Kč POX0433001 kopaná Přidat do košíku
2Zlotych 2002 Y # 439 0/0 90 Kč POX0439000 August II. Mocny Přidat do košíku
2Zlotych 2002 Y # 440 RL 80 Kč POX0440001 gen.Anders Přidat do košíku
2Zlotych 2002 Y # 440 0/0 60 Kč POX0440000 gen.Anders Přidat do košíku
2Zlotych 2002 Y # 443 0/0 70 Kč POX0443000 Malbork Přidat do košíku
2Zlotych 2002 Y # 444 P/P-0/0 450 Kč POX0444001 Matejko Přidat do košíku
2Zlotych 2002 Y # 444 0/0 70 Kč POX0444002 Matejko Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 445 RL 350 Kč POX0445000 úhoř Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 446 RL 80 Kč POX0446002 10 let pomoci Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 446 0/0 60 Kč POX0446001 10 let pomoci Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 447 RL 150 Kč POX0447001 750-Lecie Poznaň Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 447 0/0 120 Kč POX0447000 750-Lecie Poznaň Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 451 RL 150 Kč POX0451001 Šmigus Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 451 0/0 120 Kč POX0451000 Šmigus Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 455 RL 90 Kč POX0455000 150let naft.prům. Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 456 0/0 60 Kč POX0456001 Maczek Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 464 RL 160 Kč POX0464001 vorvaň Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 464 0/0 100 Kč POX0464000 vorvaň Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 465 RL/UNC 60 Kč POX0465001 Jan Pavel II Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 465 0/0 50 Kč POX0465002 Jan Pavel II Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 473 0/0 110 Kč POX0473001 Lescynski Přidat do košíku
2Zlotych 2003 Y # 477 0/0 100 Kč POX0477001 Malczewski Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 479 0/0 60 Kč POX0479001 Zloty Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 481 0/0 45 Kč POX0481001 Vstup do EU Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 484 RL 90 Kč POX0484003 Woj.Dolnoslaskie Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 484 0/0 60 Kč POX0484002 Woj.Dolnoslaskie Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 485 RL 80 Kč POX0485004 Woj. Kujajwsko - pom. Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 486 0/0 50 Kč POX0486000 Woj.Lubuskie Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 487 0/0 50 Kč POX0487001 Voj.Lodzkie Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 488 0/0 50 Kč POX0488001 Voj.Malopolskie Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 489 0/0 50 Kč POX0489001 Woj. Mazovjedskie Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 490 0/0 50 Kč POX0490001 Voj.Podkarpatskie Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 491 0/0 50 Kč POX0491001 Voj.Podlaskie Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 492 0/0 50 Kč POX0492001 Voj.Pomorskie Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 493 0/0 50 Kč POX0493001 Voj.Slaskie Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 496 0/0 50 Kč POX0496001 Varšavské povstání Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 499 0/0 50 Kč POX0499001 gen.Sosabowski Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 501 0/0 60 Kč POX0501001 Policie Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 503 0/0 80 Kč POX0503001 Senát Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 505 0/0 50 Kč POX0505001 Czekanowski Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 507 0/0 45 Kč POX0507001 dozynki Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 509 0/0 50 Kč POX0509001 Akademie Varšava Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 512 0/0 45 Kč POX0512001 Wyspianski Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 514 0/0 45 Kč POX0514000 Lubelskie Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 516 RL 60 Kč POX0516001 Atény OH Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 520 RL 140 Kč POX0520002 Bubo Bubo Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 521 0/0 50 Kč POX0521001 Den Zloty Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 522 0/0 50 Kč POX0522001 EXPO 2005 Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 524 0/0 50 Kč POX0524001 Jasna Gora Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 525 0/0 50 Kč POX0525001 Jan Pavel II. Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 527 0/0 45 Kč POX0527001 Galczynski Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 528 0/0 45 Kč POX0528001 Kolobrzeg Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 529 0/0 45 Kč POX0529001 Wloclavek Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 530 0/0 80 Kč POX0530001 Poniatowski Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 532 RL 45 Kč POX0532001 Noc Swjetojanska Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 532 1/1 30 Kč POX0532002 Noc Swjetojanska Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 534 0/0 100 Kč POX0534001 swistak Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 541 0/0 50 Kč POX0541001 Makowski Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 543 0/0 45 Kč POX0543001 Bochnia Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 544 0/0 45 Kč POX0546001 Chelm Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 545 0/0 45 Kč POX0545001 Chelmno Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 546 0/0 45 Kč POX0546091 Elblag Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 547 0/0 45 Kč POX0547001 Haczkowie Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 548 0/0 45 Kč POX0548001 Legnica Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 549 0/0 45 Kč POX0549001 Pszczyna Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 549 -0/0- 40 Kč POX0549002 Pszczyna Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 550 0/0 45 Kč POX0550001 Sandomierz Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 558 0/0 45 Kč POX0558001 60.výr. II. svět.války Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 560 0/0 50 Kč POX0560001 Voj.Swietokrzyskie Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 562 0/0 50 Kč POX0562001 Voj.Wielkopolskie Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 563 0/0 50 Kč POX0563001 Zachodnipomorskie Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 564 0/0 50 Kč POX0564001 Gniezno Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 565 0/0 50 Kč POX0565000 Solidarnosť Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 566 0/0 45 Kč POX0566001 Jaroslaw Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 569 0/0 45 Kč POX0569001 Zagaň Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 570 0/0 45 Kč POX0570001 NYSA Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 571 0/0 45 Kč POX0571001 1976 Červenec Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 573 0/0 45 Kč POX0573001 Nowy Sacz Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 574 0/0 45 Kč POX0574001 Statut Laskieo Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 575 RL 50 Kč POX0574002 Gierymski Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 576 0/0 45 Kč POX0576001 Jezdziec Piastowski Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 577 0/0 45 Kč POX0577001 Kwidzyn Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 580 0/0 45 Kč POX0580002 Kalysz Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 578 0/0 140 Kč POX0578001 Mrož Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 582 0/0 45 Kč POX0582001 Dzieje Zlotego Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 586 0/0 60 Kč POX0586001 Enigma Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 590 0/0 45 Kč POX0590001 I.Domejko Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 591 0/0 45 Kč POX0591001 K.Korzeniowski Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 592 0/0 45 Kč POX0592002 Den Zloty Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 594 0/0 45 Kč POX0594001 750let Krakovw Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 605 0/0 50 Kč POX0605001 XX Zimowe Igriska Olim. Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 606 0/0 50 Kč POX0606001 Fotbal Přidat do košíku
2Zlotych 2004 Y # 607 0/0 50 Kč POX0607001 Voj.Opolskie Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 608 0/0 45 Kč POX0608001 Reja Přidat do košíku
2Zlotych 2006 Y # 609 0/0 50 Kč POX0609001 SGH Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 610 0/0 45 Kč POX0610001 Polárníci Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 611 0/0 45 Kč POX0611001 XV.století Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 612 0/0 45 Kč POX0612001 Szymachovsky Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 613 0/0 45 Kč POX0613001 Stargrad Szcecinski Přidat do košíku
2Zlotych 2005 Y # 614 0/0 50 Kč POX0614001 Voj.Warminsko-Mazursko Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 615 0/0 50 Kč POX0612091 Brzeg Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 616 0/0 45 Kč POX0616001 Lomža Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 617 0/0 45 Kč POX0617001 Plock Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 618 0/0 45 Kč POX0618001 Przemysl Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 619 0/0 45 Kč POX0619001 Raciborz Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 620 0/0 45 Kč POX0620001 Slupsk Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 621 0/0 45 Kč POX0621001 Swidnica Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 622 0/0 45 Kč POX0622001 Torun Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 623 0/0 45 Kč POX0623001 Gorzow Wielkopolski Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 624 0/0 45 Kč POX0624001 Klodsko Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 625 0/0 45 Kč POX0625002 Tarnow Přidat do košíku
2Zlotych 2007 Y # 626 0/0 45 Kč POX0626003 Wiczolkowski Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 627 0/0 70 Kč POX0627001 sokol Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 628 0/0 45 Kč POX0628001 Piotrkow Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 629 0/0 45 Kč POX0629001 40roc. Marca 68 Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 630 0/0 45 Kč POX0630001 Lowicz Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 631 0/0 45 Kč POX0631001 Konin Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 633 0/0 50 Kč POX0633001 Vaš.geto Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 634 0/0 45 Kč POX0634001 Herbert Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 638 0/0 45 Kč POX0638001 Sybiracy Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 641 0/0 45 Kč POX0641001 Kazimierz Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 644 0/0 45 Kč POX0644001 Pekin 2008 Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 648 0/0 45 Kč POX0648001 Pilsudski Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 650 0/0 45 Kč POX0650001 90 let svobody Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 656 0/0 45 Kč POX0656001 Pošta Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 659 0/0 45 Kč POX0659001 400letosídl.Ameriky Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 662 0/0 45 Kč POX0662001 90 let povstání Velkopolsko Přidat do košíku
2Zlotych 2008 Y # 663 0/0 45 Kč POX0663001 Bielkso -Biala Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 670 0/0 45 Kč POX0670001 husar Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 673 0/0 45 Kč POX0673001 90let kontroly Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 675 0/0 45 Kč POX0675000 180let mince Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 678 0/0 70 Kč POX0678001 ještěrka Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 680 0/0 45 Kč POX0680002 4. června 1945 Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 684 0/0 45 Kč POX0684001 Niemen Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 687 0/0 45 Kč POX0687001 Povstání Varšava Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 690 0/0 45 Kč POX0690002 95 let Kompanie Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 692 0/0 45 Kč POX0692001 Geto Lodz Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 694 0/0 45 Kč POX0694002 Wester platte Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 697 0/0 45 Kč POX0697001 horolezec, Tatry Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 700 0/0 45 Kč POX0700001 Popieluszka Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 703 0/0 45 Kč POX0703001 záchrana Židů Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 705 0/0 45 Kč POX0705001 W.Strzemincki Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 707 0/0 45 Kč POX0707001 mapa Polska Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 709 0/0 45 Kč POX0709000 Jasna Gora Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 710 0/0 45 Kč POX0710001 Jedrzejow Přidat do košíku
2Zlotych 2009 Y # 711 0/0 45 Kč POX0711001 Trzebnica Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 712 0/0 45 Kč POX0712001 Auschwitz-Birkenau Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 715 0/0 45 Kč POX0715001 OH Vancouver 2010 Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 718 0/0 45 Kč POX0718001 Napoleon I. Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 721 0/0 45 Kč POX0721001 Katyň Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 723 0/0 70 Kč POX0723001 netopýr Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 725 0/0 45 Kč POX0725001 100. let skaut Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 730 0/0 45 Kč POX0730001 J. Twardowski Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 732 0/0 45 Kč POX0732001 Grunwald Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 735 0/0 45 Kč POX0735000 90let varšav.bitvy Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 737 0/0 45 Kč POX0737000 80let sierpen Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 742 0/0 45 Kč POX0742001 Dybowski Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 744 0/0 45 Kč POX0744000 Krzeszovw Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 746 0/0 45 Kč POX0746000 Grottberg Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 749 0/0 45 Kč POX0749000 Zebrzydowskie Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 751 0/0 45 Kč POX0751000 Varšava Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 752 0/0 45 Kč POX0752001 Trzemeszno Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 759 0/0 45 Kč POX0759000 Gorlice Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 760 0/0 45 Kč POX0760001 Miechon Přidat do košíku
2Zlotych 2010 Y # 761 0/0 45 Kč POX0761002 Katowice Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 762 0/0 70 Kč POX0762000 medvěd Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 764 0/0 45 Kč POX0764000 Stryjenska Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 767 0/0 45 Kč POX0767000 30let NZS Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 769 0/0 45 Kč POX0769001 Smolensk Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 772 0/0 70 Kč POX0772000 Jan Pavel Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 777 0/0 70 Kč POX0777001 Předcedinictví EU Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 780 0/0 45 Kč POX0780000 Ulan II. Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 783 0/0 45 Kč POX0783001 Kdynja Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 784 0/0 45 Kč POX0784002 300 let Varšavy Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 785 0/0 45 Kč POX0785000 Milosz Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 788 0/0 45 Kč POX0788001 Mlawa Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 789 0/0 45 Kč POX0789000 Paderewski Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 792 0/0 45 Kč POX0792000 selské povstání Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 794 0/0 45 Kč POX0794000 Poznaň Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 795 0/0 45 Kč POX0795000 bez bariér Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 797 0/0 45 Kč POX0797000 Ossendowski Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 799 0/0 45 Kč POX0799000 fotbal Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 801 0/0 45 Kč POX0801000 Wasowski Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 804 0/0 45 Kč POX0804000 Lodž Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 805 0/0 45 Kč POX0805000 Krakow Přidat do košíku
2Zlotych 2011 Y # 806 0/0 45 Kč POX0806000 Kalisz Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 809 0/0 45 Kč POX0809000 20let orchestru Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 811 0/0 45 Kč POX0811001 150 let bankovnictví Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 813 0/0 45 Kč POX0813000 Židé Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 816 0/0 45 Kč POX0816001 Polské rádio Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 817 0/0 45 Kč POX0817002 Banach Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 820 0/0 50 Kč POX0820001 Blyskawica Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 821 0/0 45 Kč POX0821000 150let muzea Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 823 0/0 50 Kč POX0823000 EURO 2012 Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 832 0/0 45 Kč POX0832001 OH Londýn Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 835 0/0 45 Kč POX0835000 Krzemionki Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 837 0/0 50 Kč POX0837000 Orzel Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 838 0/0 45 Kč POX0838000 Prus Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 841 0/0 50 Kč POX0841000 Dragom Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 842 0/0 45 Kč POX0842000 Michalowski Přidat do košíku
2Zlotych 2012 Y # 844 0/0 50 Kč POX0844000 Piorun Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 849 RL 60 Kč POX0849000 Gdynia Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 852 0/0 45 Kč POX0852000 150let povstání Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 854 0/0 45 Kč POX0854000 divadlo Varšava Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 856 0/0 45 Kč POX0856000 Norwid Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 859 RL 70 Kč POX0859000 Warszawa Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 862 0/0 50 Kč POX0862000 Lublin Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 864 0/0 50 Kč POX0864000 Warta Pozmaň Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 866 RL 70 Kč POX0866000 Gen.K.Pulaski Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 870 RL 45 Kč POX0870000 W.Lutoslawski Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 873 0/0 45 Kč POX0873000 Poniatowski Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 876 RL 50 Kč POX0876000 Wlaczeni w zycie Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 878 RL 70 Kč POX0878000 Zubr Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 880 0/0 45 Kč POX0880000 Cegielski Přidat do košíku
2Zlotych 2013 Y # 883 RL 45 Kč POX0883000 A.Osiecka Přidat do košíku
2Zlotych 2014 Y # 893 0/0 50 Kč POX0893010 OH Soči Přidat do košíku
2Zlotych 2014 Y # 896 RL 90 Kč POX0896000 kůň Přidat do košíku
2Zlotych 2014 Y # 901 RL 50 Kč POX0901000 Jan Karski Přidat do košíku
2Zlotych 2014 Y # 919 RL 70 Kč POX0919000 Jan Pavel II. Přidat do košíku
5Zlotych 1933 Y # 21 0/0- 490 Kč POX0021007 Přidat do košíku
5Zlotych 1933 Y # 21 -0/0- 320 Kč POX0021013 Přidat do košíku
5Zlotych 1933 Y # 21 1/1 280 Kč POX0021001 Přidat do košíku
5Zlotych 1934 Y # 21 0/0- 620 Kč POX0021009 Přidat do košíku
5Zlotych 1934 Y # 21 -0/1 410 Kč POX0021005 Přidat do košíku
5Zlotych 1934 Y # 25 -0/1 1 250 Kč POX0025007 Přidat do košíku
5Zlotych 1934 Y # 25 1/1 1 200 Kč POX0025008 Přidat do košíku
5Zlotych 1934 Y # 28 1/1 420 Kč POX0028101 Přidat do košíku
5Zlotych 1935 Y # 28 1/1 420 Kč POX0028102 Přidat do košíku
5Zlotych 1936 Y # 28 0/0- 550 Kč POX0028106 patina Přidat do košíku
5Zlotych 1936 Y # 28 -0/1 480 Kč POX0028103 Přidat do košíku
5Zlotych 1936 Y # 28 1/1 440 Kč POX0028104 Přidat do košíku
5Zlotych 1936 Y # 31 -RL/0 2 700 Kč POX0031008 Přidat do košíku
5Zlotych 1936 Y # 31 0/0- 1 800 Kč POX0031007 Přidat do košíku
5Zlotych 1936 Y # 31 -0/0- 1 700 Kč POX0031009 Přidat do košíku
5Zlotych 1936 Y # 31 -0/1 1 600 Kč POX0031006 Přidat do košíku
5Zlotych 1958 Y # 47 -1/1- 140 Kč POX0047032 Přidat do košíku
5Zlotych 1959 Y # 47 0/0- 110 Kč POX0047029 Přidat do košíku
5Zlotych 1959 Y # 47 -0/0- 70 Kč POX0047030 Přidat do košíku
5Zlotych 1959 Y # 47 1/1 60 Kč POX0047026 Přidat do košíku
5Zlotych 1960 Y # 47 0/0 90 Kč POX0047033 Přidat do košíku
5Zlotych 1973 Y # 47 -0/0 80 Kč POX0047028 Přidat do košíku
5Zlotych 1973 Y # 47 -0/1 60 Kč POX0047027 Přidat do košíku
5Zlotych 1973 Y # 47 1/1 50 Kč POX0047015 Přidat do košíku
5Zlotych 1974 Y # 47 0/0 70 Kč POX0047003 Přidat do košíku
5Zlotych 1974 Y # 47 0/0- 50 Kč POX0047031 Přidat do košíku
5Zlotych 1974 Y # 47 -0/0- 40 Kč POX0047025 Přidat do košíku
5Zlotych 1976 Y # 48.1 0/0 60 Kč POX0048083 Přidat do košíku
5Zlotych 1983 Y # 48.1 0/0 40 Kč POX0048092 Přidat do košíku
5Zlotych 1985 Y # 48.1 0/0 40 Kč POX0048093 Přidat do košíku
5Zlotych 1976 Y # 81.1 0/0 50 Kč POX0081008 Přidat do košíku
5Zlotych 1983 Y # 81.1 0/0 50 Kč POX0081010 Přidat do košíku
5Zlotych 1984 Y # 81.1 0/0 50 Kč POX0081012 Přidat do košíku
5Zlotych 1986 Y # 81.2 0/0 40 Kč POX0081005 Přidat do košíku
5Zlotych 1987 Y # 81.2 0/0 40 Kč POX0081011 Přidat do košíku
5Zlotych 1988 Y # 81.2 0/0 50 Kč POX0081013 Přidat do košíku
5Zlotych 1989 Y # 81.3 RL 30 Kč POX0081014 Přidat do košíku
5Zlotych 1990 Y # 81.3 RL 30 Kč POX0081006 Přidat do košíku
5Zlotych 1990 Y # 81.3 0/0 20 Kč POX0081003 Přidat do košíku
5Zlotych 1994 Y # 284 RL 250 Kč POX0284009 Přidat do košíku
5Zlotych 1994 Y # 284 0/0 80 Kč POX0284000 Přidat do košíku
5Zlotych 1996 Y # 284 BU 210 Kč POX0284008 Přidat do košíku
5Zlotych 1996 Y # 284 0/0 180 Kč POX0284007 Přidat do košíku
5Zlotych 2010 Y # 284 0/0 70 Kč POX0284003 Přidat do košíku
5Zlotych 2016 Y # 284 0/0 70 Kč POX0284005 Přidat do košíku
5Zlotych 2014 Y # 904 RL 290 Kč POX0904000 25let svobody Přidat do košíku
5Zlotych 2014 Y # 913 RL 290 Kč POX0913001 zámek Varšava Přidat do košíku
5Zlotych 2014 Y # 913 0/0 110 Kč POX0913000 Přidat do košíku
5Zlotych 2015 Y # 926 RL 260 Kč POX0926000 kanál Bydgoski Přidat do košíku
5Zlotych 2015 Y # 927 RL 220 Kč POX0926001 radnice Poznaň Přidat do košíku
5Zlotych 2016 Y # 949 RL 160 Kč POX0949000 Lodž Přidat do košíku
5Zlotych 2016 Y # 950 RL 150 Kč POX0950000 Szczecine Přidat do košíku
5Zlotych 2017 Y # 975 RL 120 Kč POX0975000 Lublin Přidat do košíku
5Zlotych 2017 Y # 976 RL 120 Kč POX0976001 Okreg Przemyslowy Přidat do košíku
5Zlotych 2017 Y # 976 0/0 100 Kč POX0976000 Okreg Przemyslowy Přidat do košíku
5Zlotych 2018 Y # RL 150 Kč POX0000077 100let Polska Přidat do košíku
10Zlotych 1932bz Y # 22 0/0 900 Kč POX0022033 Přidat do košíku
10Zlotych 1932bz Y # 22 -0/1 540 Kč POX0022034 Přidat do košíku
10Zlotych 1935 Y # 29 -0/0- 660 Kč POX0029034 Přidat do košíku
10Zlotych 1936 Y # 29 -RL/0 1 400 Kč POX0029028 Přidat do košíku
10Zlotych 1936 Y # 29 -0/1 650 Kč POX0029022 Přidat do košíku
10Zlotych 1936 Y # 29 1/1 620 Kč POX0029027 Přidat do košíku
10Zlotych 1960 Y # 50 -0/1 120 Kč POX0050025 Přidat do košíku
10Zlotych 1965 Zkouška Y # Pu131 RL 450 Kč POX0050031 VII Vekov Waršavy Přidat do košíku
10Zlotych 1965 Zkouška Y # Pu133 RL 400 Kč POX0050032 700 let Waršavy Přidat do košíku
10Zlotych 1966 Y # 50 0/0 280 Kč POX0050022 Přidat do košíku
10Zlotych 1966 Y # 50 -0/1 160 Kč POX0050002 Přidat do košíku
10Zlotych 1966 Y # 50 1/1 150 Kč POX0050026 Přidat do košíku
10Zlotych 1969 Y # 50 -0/1 120 Kč POX0050011 Přidat do košíku
10Zlotych 1969 Y # 50a RL 240 Kč POX0050024 Přidat do košíku
10Zlotych 1969 Y # 50a 0/0 150 Kč POX0050003 Přidat do košíku
10Zlotych 1969 Y # 50a 1/1 60 Kč POX0050030 Přidat do košíku
10Zlotych 1970 Y # 50a 0/0 80 Kč POX0050004 Přidat do košíku
10Zlotych 1971 Y # 50a RL 210 Kč POX0050012 Přidat do košíku
10Zlotych 1971 Y # 50a 0/0 80 Kč POX0050008 Přidat do košíku
10Zlotych 1971 Zkouška Y # Pu158 RL 380 Kč POX0050034 FAO - FIAT Přidat do košíku
10Zlotych 1971 Zkouška Y # Pu160 RL 380 Kč POX0050033 FAO - chléb Přidat do košíku
10Zlotych 1972 Y # 50a 0/0 110 Kč POX0050029 Přidat do košíku
10Zlotych 1972 Y # 50a -0/0 70 Kč POX0050023 Přidat do košíku
10Zlotych 1973 Y # 50a 0/0 350 Kč POX0050009 Přidat do košíku
10Zlotych 1973 Y # 50a 1/1 180 Kč POX0050010 Přidat do košíku
10Zlotych 1964 Zkouška Y # Pr99 RL 720 Kč POP0099003 Přidat do košíku
10Zlotych 1959 Y # 51 -0/0- 130 Kč POX0051001 Přidat do košíku
10Zlotych 1965 Y # 51 -0/1 210 Kč POX0051026 Přidat do košíku
10Zlotych 1967 Y # 51a 0/0 150 Kč POX0051021 Přidat do košíku
10Zlotych 1967 Y # 51a -0/0- 130 Kč POX0051006 Přidat do košíku
10Zlotych 1967 Y # 51a 1/1 70 Kč POX0051007 Přidat do košíku
10Zlotych 1967 Y # 51a -1/1- 50 Kč POX0051003 Přidat do košíku
10Zlotych 1968 Y # 51a 0/0 70 Kč POX0051027 Přidat do košíku
10Zlotych 1969 Y # 51a 0/0 110 Kč POX0051002 Přidat do košíku
10Zlotych 1964 Y # 52 0/0 60 Kč POX0052001 Přidat do košíku
10Zlotych 1964 Y # 52a 0/0 90 Kč POX0052002 Přidat do košíku
10Zlotych 1965 Y # 54 RL 140 Kč POX0054004 Přidat do košíku
10Zlotych 1965 Y # 54 0/0 90 Kč POX0054002 Přidat do košíku
10Zlotych 1965 Y # 55 0/0 80 Kč POX0055001 Přidat do košíku
10Zlotych 1965 Y # 55 1/0- 40 Kč POX0055002 Přidat do košíku
10Zlotych 1965 Y # Pr113 RL 400 Kč POP0113000 Přidat do košíku
10Zlotych 1966 Y # 56 RL 1 200 Kč POX0056003 Přidat do košíku
10Zlotych 1966 Y # 56 0/0 1 100 Kč POX0056002 Přidat do košíku
10Zlotych 1967 Y # 58 0/0 60 Kč POX0058001 Přidat do košíku
10Zlotych 1967 Y # 59 RL 80 Kč POX0059003 Přidat do košíku
10Zlotych 1967 Y # 59 0/0 50 Kč POX0059001 Přidat do košíku
10Zlotych 1967 Y # 59 -0/0 40 Kč POX0059002 Přidat do košíku
10Zlotych 1968MW Y # 60 0/0 50 Kč POX0060001 Přidat do košíku
10Zlotych 1969 Y # 61 0/0 50 Kč POX0061001 Přidat do košíku
10Zlotych 1970 Y # 62 RL 80 Kč POX0062002 Přidat do košíku
10Zlotych 1970 Y # 62 0/0 50 Kč POX0062001 Přidat do košíku
10Zlotych 1971 Y # 63 RL 80 Kč POX0063001 Přidat do košíku
10Zlotych 1971 Y # 63 0/0 50 Kč POX0063002 Přidat do košíku
10Zlotych 1971 Y # 64 0/0 50 Kč POX0064001 Přidat do košíku
10Zlotych 1971 Y # Pr158 RL 350 Kč POP0158000 Přidat do košíku
10Zlotych 1971 Y # Pr160 RL 350 Kč POP0160000 Přidat do košíku
10Zlotych 1971 Pr185 RL 380 Kč POP1850003 Přidat do košíku
10Zlotych 1971 Pr185 0/0 210 Kč POP1850001 Přidat do košíku
10Zlotych 1971 Pr187 BU 380 Kč POP1870001 Přidat do košíku
10Zlotych 1972 Y # 65 0/0 60 Kč POX0065001 Přidat do košíku
10Zlotych 1975 Y # 73 RL 70 Kč POX0073004 Přidat do košíku
10Zlotych 1975 Y # 74 RL/UNC 60 Kč POX0074001 Přidat do košíku
10Zlotych 1975 Y # 74 0/0 40 Kč POX0074007 Přidat do košíku
10Zlotych 1978 Y # 73 0/0- 70 Kč POX0073001 Přidat do košíku
10Zlotych 1984 Y # 73 0/0 40 Kč POX0073002 Přidat do košíku
10Zlotych 1984 Y # 152.1 0/0 50 Kč POX0152014 Přidat do košíku
10Zlotych 1985 Y # 152.1 RL 130 Kč POX0152013 Přidat do košíku
10Zlotych 1985 Y # 152.1 0/0 80 Kč POX0152012 Přidat do košíku
10Zlotych 1985 Y # 152.1 -0/1 40 Kč POX0152011 Přidat do košíku
10Zlotych 1986 Y # 152.1 0/0 40 Kč POX0152003 Přidat do košíku
10Zlotych 1987 Y # 152.1 0/0 40 Kč POX0152008 Přidat do košíku
10Zlotych 1988 Y # 152.1 0/0 40 Kč POX0152006 Přidat do košíku
10Zlotych 1989 Y # 152.2 RL 50 Kč POX0152015 Přidat do košíku
10Zlotych 1989 Y # 152.2 0/0- 30 Kč POX0152004 Přidat do košíku
10Zlotych 1990 Y # 152.1 -0/0- 30 Kč POX0152001 Přidat do košíku
10Zlotych 1990 Y # 152.2 0/0 40 Kč POX0152002 Přidat do košíku
10Zlotych 1990 Y # 152.2 0/0- 30 Kč POX0152010 Přidat do košíku
10Zlotych 1995 Y # 301 P/P-0/0 1 200 Kč POX0301001 Přidat do košíku
10Zlotych 1996 Y # 318 P/P-0/0 2 400 Kč POX0318001 Přidat do košíku
10Zlotych 1997 Y # 321 P/P-0/0 1 400 Kč POX0321001 Přidat do košíku
10Zlotych 1998 Y # 337 P/P-0/0 1 200 Kč POX0337001 Přidat do košíku
10Zlotych 1998 Y # 338 P/P-0/0 2 500 Kč POX0338001 Přidat do košíku
10Zlotych 1999 Y # 360 P/P 1 050 Kč POX0360000 papež Přidat do košíku
10Zlotych 1999 Y # 362 P/P-0/0 1 500 Kč POX0362000 akademie Krakow Přidat do košíku
10Zlotych 2000 Y # 380 P/P 850 Kč POX0380000 jubilejní rok Přidat do košíku
10Zlotych 2000 Y # 403 P/P 900 Kč POX0403001 Přidat do košíku
10Zlotych 2001 Y # 419 P/P-0/0 600 Kč POX0419001 kardinál Wyszynski Přidat do košíku
10Zlotych 1997 Y # 432 P/P-0/0 950 Kč POX0432001 Přidat do košíku
10Zlotych 2001 P/P 650 Kč POX0000012 Stefan Wyszynski Přidat do košíku
10Zlotych 2002 Y # 437 P/P 900 Kč POX0437001 Jan Pavel II. Přidat do košíku
10Zlotych 2002 Y # 437 RL 600 Kč POX0437002 Jan Pavel II. Přidat do košíku
10Zlotych 2004 Y # 502 P/P 700 Kč POX0502001 Policie Přidat do košíku
10Zlotych 2004 Y # 510 BU 750 Kč POX0510001 Varšava akademie Přidat do košíku
10Zlotych 2004 Y # 518 P/P 660 Kč POX0518001 Olympiada Atény Přidat do košíku
10Zlotych 2004 Y # RL/UNC 560 Kč POX0000007 Přidat do košíku
10Zlotych 2004 Y # 517 P/P 700 Kč POX0517001 OH Atlanta 2004 Přidat do košíku
10Zlotych 2004 Y # 517 RL 550 Kč POX0517002 OH Atlanta 2004 Přidat do košíku
10Zlotych 2004 Y # 518 P/P 700 Kč POX0518091 OH Atlanta 2004 Přidat do košíku
10Zlotych 2004 Y # 518 RL 500 Kč POX0518092 OH Atlanta 2004 Přidat do košíku
10Zlotych 2005 Y # 523 P/P 650 Kč POX0523001 Expo Japonsko Přidat do košíku
10Zlotych 2005 Y # 537 P/P 650 Kč POX0537001 K.I.Galczynski Přidat do košíku
10Zlotych 2005 Y # 568 P/P 750 Kč POX0568001 Dziete zlotego Přidat do košíku
10Zlotych 2007 Y # 587 P/P 900 Kč POX0587001 Enigma Přidat do košíku
10Zlotych 2007 Y # 595 P/P 900 Kč POX0595001 750let Krakovw Přidat do košíku
10Zlotych 2006 Y # 599 P/P 750 Kč POX0599001 Přidat do košíku
10Zlotych 2007 Y # 600 P/P 700 Kč POX0600001 Karol Szymanovski Přidat do košíku
10Zlotych 2007 Y # 601 P/P 900 Kč POX0601001 Polárníci Přidat do košíku
10Zlotych 2008 Y # 635 P/P-0/0 500 Kč POX0635001 Zbigniev Herbert Přidat do košíku
10Zlotych 2008 Y # 639 P/P 900 Kč POX0639001 Sibiřský exil Přidat do košíku
10Zlotych 2008 Y # 645 P/P 950 Kč POX0645001 OH plavec Přidat do košíku
10Zlotych 2008 Y # 646 P/P 700 Kč POX0646001 Přidat do košíku
10Zlotych 2008 Y # 648 P/P 750 Kč POX0648091 Pekin 2008 Přidat do košíku
10Zlotych 2008 Y # 649 P/P 700 Kč POX0649001 B.Pilsudski Přidat do košíku
10Zlotych 2008 Y # 661 P/P 800 Kč POX0661001 Powstnie Wielkopolske Přidat do košíku
10Zlotych 2009 Y # 671 P/P 800 Kč POX0671001 husar Přidat do košíku
10Zlotych 2009 Y # 671 P/P-0/0 550 Kč POX0671002 husar Přidat do košíku
10Zlotych 2009 Y # 674 RL 420 Kč POX0674000 90let vzniku Přidat do košíku
10Zlotych 2009 Y # 676 P/P 800 Kč POX0676001 100let centr.banky Přidat do košíku
10Zlotych 2009 Y # 685 P/P 850 Kč POX0685001 Niemen Přidat do košíku
10Zlotych 2009 Y # 698 P/P 800 Kč POX0698001 Přidat do košíku
10Zlotych 2010 Y # 713 P/P 900 Kč POX0713001 W.Pilecki - Auschwitz 4859 Přidat do košíku
10Zlotych 2010 Y # 716 RL 450 Kč POX0716000 Vencouver Přidat do košíku
10Zlotych 2010 Y # 722 RL 450 Kč POX0722000 Katyn Přidat do košíku
10Zlotych 2010 Y # 731 P/P 650 Kč POX0731001 Jan Twarowski Přidat do košíku
10Zlotych 2010 Y # 733 P/P 520 Kč POX0733000 Grunwald Přidat do košíku
10Zlotych 2010 Y # 738 P/P 420 Kč POX0738000 August 1980 Přidat do košíku
10Zlotych 2006 Y # 754 P/P 900 Kč POX0754001 Fotbal Přidat do košíku
10Zlotych 2012 Y # 833 P/P 650 Kč POX0833001 OH 2012 Londýn Přidat do košíku
10Zlotych 2014 Y # 894 P/P 580 Kč POX0894001 OH Soči Přidat do košíku
20Zlotych 1973 Y # 67 RL 60 Kč POX0067001 Přidat do košíku
20Zlotych 1973 Zkouška Pu212 RL 500 Kč POX0067004 20 Zloty Přidat do košíku
20Zlotych 1973 Zkouška Pu214 RL 700 Kč POX0067003 20 Zloty Přidat do košíku
20Zlotych 1976 Y # 67 0/0 50 Kč POX0067002 Přidat do košíku
20Zlotych 1974 Y # 69 0/0 60 Kč POX0069001 Přidat do košíku
20Zlotych 1974 Y # 70 RL 50 Kč POX0070002 Přidat do košíku
20Zlotych 1974 Y # 70 0/0 40 Kč POX0070001 Přidat do košíku
20Zlotych 1975 Y # 75 RL 60 Kč POX0075002 Přidat do košíku
20Zlotych 1975 Y # 75 0/0 40 Kč POX0075001 Přidat do košíku
20Zlotych 1974 Y # 89 RL 110 Kč POX0089093 Přidat do košíku
20Zlotych 1974 Y # 89 -0/0 50 Kč POX0089002 Přidat do košíku
20Zlotych 1978 Y # 95 RL 60 Kč POX0095002 Přidat do košíku
20Zlotych 1978 Y # 95 0/0 50 Kč POX0095001 Přidat do košíku
20Zlotych 1978 Y # 97 RL 70 Kč POX0097001 Přidat do košíku
20Zlotych 1978 Y # 97 0/0 40 Kč POX0097000 Přidat do košíku
20Zlotych 1979 Pr343 P/P 420 Kč POP3430001 pův.etue Přidat do košíku
20Zlotych 1979 Pr343 P/P 320 Kč POP3430002 koroze Přidat do košíku
20Zlotych 1979 Y # 99 RL 80 Kč POX0099002 Přidat do košíku
20Zlotych 1979 Y # 99 0/0 60 Kč POX0099001 Přidat do košíku
20Zlotych 1980 Y # 108 P/P 350 Kč POX0108003 Přidat do košíku
20Zlotych 1980 Y # 108 RL 60 Kč POX0108001 Přidat do košíku
20Zlotych 1980 Y # 108 0/0 40 Kč POX0108002 Přidat do košíku
20Zlotych 1980 Y # 112 RL 70 Kč POX0112004 Přidat do košíku
20Zlotych 1980 Y # 112 0/0 50 Kč POX0112002 Přidat do košíku
20Zlotych 1981 Zkouška Y # Pu430 P/P 320 Kč POX0112005 Krakow Přidat do košíku
20Zlotych 1980 Y # 112 -0/0 30 Kč POX0112001 Přidat do košíku
20Zlotych 1984 Y # 153.1 0/0 40 Kč POX0153014 Přidat do košíku
20Zlotych 1984 Y # 153.1 0/0- 30 Kč POX0153008 Přidat do košíku
20Zlotych 1985 Y # 153.1 RL 50 Kč POX0153011 Přidat do košíku
20Zlotych 1985 Y # 153.1 0/0- 30 Kč POX0153007 Přidat do košíku
20Zlotych 1986 Y # 153.1 0/0- 40 Kč POX0153009 Přidat do košíku
20Zlotych 1987 Y # 153.1 0/0- 30 Kč POX0153010 Přidat do košíku
20Zlotych 1989 Y # 153.2 RL 50 Kč POX0153006 Přidat do košíku
20Zlotych 1989 Y # 153.2 -0/0 40 Kč POX0153002 Přidat do košíku
20Zlotych 1990 Y # 153.1 0/0 40 Kč POX0153012 Přidat do košíku
20Zlotych 1990 Y # 153.2 RL 50 Kč POX0153013 Přidat do košíku
20Zlotych 1990 Y # 153.2 0/0- 20 Kč POX0153003 Přidat do košíku
20Zlotych 1995 Y # 286 P/P-0/0 2 100 Kč POX0286000 Katyn Přidat do košíku
20Zlotych 1995 Y # 290 P/P-0/0 4 500 Kč POX0290000 sumec Přidat do košíku
20Zlotych 1995 Y # 291 P/P-0/0 1 800 Kč POX0291001 Přidat do košíku
20Zlotych 1995 Y # 296 P/P 2 200 Kč POX0296000 Králov.palác v Lazienkach Přidat do košíku
20Zlotych 1995 Y # 298 P/P-0/0 1 900 Kč POX0298000 15.8.1920 Přidat do košíku
20Zlotych 1995 Y # 304 P/P 5 200 Kč POX0304001 Přidat do košíku
20Zlotych 1996 Y # 309 P/P-0/0 1 700 Kč POX0309001 Přidat do košíku
20Zlotych 1996 Y # 312 P/P 4 500 Kč POX0312000 ježek Přidat do košíku
20Zlotych 1996 Y # 319 P/P-0/0 1 800 Kč POX0319000 Gdaňsk Přidat do košíku
20Zlotych 1998 Y # 343 P/P-0/0 3 700 Kč POX0343000 ropucha Přidat do košíku
20Zlotych 1998 Y # 354 P/P-0/0 2 100 Kč POX0354000 Curie Přidat do košíku
20Zlotych 1999 Y # 382 P/P 5 200 Kč POX0382001 vlci Přidat do košíku
20Zlotych 1999 Y # 382 P/P-0/0 3 500 Kč POX0382002 vlci Přidat do košíku
20Zlotych 2000 Y # 387 P/P-0/0 2 500 Kč POX0387001 Přidat do košíku
20Zlotych 2001 Y # 409 P/p 2 100 Kč POX0409000 Wieliczka Přidat do košíku
20Zlotych 2003 Y # 478 P/P 1 100 Kč POX0478001 Jacek Malczewski Přidat do košíku
20Zlotych 2004 Y # 498 BU 950 Kč POX0498000 Lodž Přidat do košíku
20Zlotych 2004 Y # 513 P/P 1 100 Kč POX0513001 Wyspianski Přidat do košíku
20Zlotych 2005 Y # 513 P/P 1 200 Kč POX0542001 Makowski Přidat do košíku
20Zlotych 2004 Y # 515 P/P 2 900 Kč POX0515001 Morswin Přidat do košíku
20Zlotych 2006 Y # 535 P/P 2 200 Kč POX0535001 svišť Přidat do košíku
20Zlotych 2005 Y # 597 P/P 1 200 Kč POX0597001 Jasna Góra Přidat do košíku
20Zlotych 2007 Y # P/P 1 100 Kč POX0000020 Wyczólkowski Přidat do košíku
20Zlotych 2007 Y # 597 P/P 1 400 Kč POX0603001 Torun Přidat do košíku
20Zlotych 2008 Y # 604 P/P 1 100 Kč POX0604001 A.Gierymski Přidat do košíku
20Zlotych 2008 Y # 636 P/P 950 Kč POX0636001 65.let povstání v ghetu Přidat do košíku
20Zlotych 2008 Y # 637 P/P 1 600 Kč POX0637001 sokol Přidat do košíku
20Zlotych 2008 Y # 642 P/P 1 050 Kč POX0642001 Kazimierz Dolny Přidat do košíku
20Zlotych 2008 Y # 651 P/P 1 100 Kč POX0651001 90 let nezávislosti Přidat do košíku
20Zlotych 2009 Y # 679 P/P 1 400 Kč POX0679001 ještěrka zelená Přidat do košíku
20Zlotych 2009 Y # 704 P/P 850 Kč POX0704001 Poláci kteří zachránili židy Přidat do košíku
20Zlotych 2009 Y # P/P 1 100 Kč POX0000021 W.Strzeminski Přidat do košíku
20Zlotych 2010 Y # 724 P/P 1 400 Kč POX0724001 netopýr Přidat do košíku
20Zlotych 2011 Y # 771 P/P 1 200 Kč POX0771001 10.4.2010 Smolensk Přidat do košíku
50Zlotych 1972 Y # 66 P/P 750 Kč POX0066003 Chopin - pův. etue Přidat do košíku
50Zlotych 1972 Y # 66 P/P 700 Kč POX0066001 Chopin Přidat do košíku
50Zlotych 1972 Y # 66 P/P-0/0 550 Kč POX0066002 Chopin Přidat do košíku
50Zlotych 1972 Pr202 P/P 1 250 Kč POP2020001 pův.etue Přidat do košíku
50Zlotych 1972 Pr202 P/P 1 200 Kč POP2020002 Přidat do košíku
50Zlotych 1979 Y # 100 RL 100 Kč POX0100002 Mieszko,pův.etue Přidat do košíku
50Zlotych 1979 Y # 100 RL 80 Kč POX0100003 Mieszko Přidat do košíku
50Zlotych 1979 Y # 100 0/0 50 Kč POX0100001 Mieszko Přidat do košíku
50Zlotych 1980 Y # 114 Rl 70 Kč POX0114003 Přidat do košíku
50Zlotych 1980 Y # 114 0/0 50 Kč POX0114001 Přidat do košíku
50Zlotych 1980 Y # 117 RL 110 Kč POX0117003 pův.etue Přidat do košíku
50Zlotych 1980 Y # 117 RL 80 Kč POX0117092 Přidat do košíku
50Zlotych 1980 Y # 117 0/0 50 Kč POX0117091 Přidat do košíku
50Zlotych 1981 Y # 122 RL 80 Kč POX0122002 Přidat do košíku
50Zlotych 1981 Y # 122 0/0 70 Kč POX0122001 Přidat do košíku
50Zlotych 1981 Y # 122 -0/0- 40 Kč POX0122003 Přidat do košíku
50Zlotych 1981 Y # 124 RL 80 Kč POX0124003 Boleslav II Smělý Přidat do košíku
50Zlotych 1981 Y # 124 0/0 50 Kč POX0124001 Boleslav II Smělý Přidat do košíku
50Zlotych 1981 Y # 127 P/P 450 Kč POX0127002 Přidat do košíku
50Zlotych 1981 Y # 127 Rl 60 Kč POX0127003 Přidat do košíku
50Zlotych 1981 Y # 127 0/0 50 Kč POX0127001 Přidat do košíku
50Zlotych 1981 Y # 128 RL 80 Kč POX0128002 Přidat do košíku
50Zlotych 1981 Y # 128 0/0 60 Kč POX0128001 Přidat do košíku
50Zlotych 1982 Y # 133 RL 80 Kč POX0133003 Boleslav III Přidat do košíku
50Zlotych 1982 Y # 133 0/0 50 Kč POX0133001 Boleslav III Přidat do košíku
50Zlotych 1982 Y # 133 0/0- 40 Kč POX0133002 Boleslav III Přidat do košíku
50Zlotych 1983 Y # 142 RL 150 Kč POX0142001 Přidat do košíku
50Zlotych 1983 Y # 142 0/0 120 Kč POX0142000 Přidat do košíku
50Zlotych 1983 Y # 145 0/0 50 Kč POX0145001 Přidat do košíku
50Zlotych 1983 Y # 146 RL 190 Kč POX0146005 Lukasiewicz Přidat do košíku
50Zlotych 1989 Y # 194 RL 60 Kč POX0194001 Přidat do košíku
50Zlotych 1990 Y # 216 RL 40 Kč POX0216003 Přidat do košíku
50Zlotych 1990 Y # 216 0/0- 30 Kč POX0216001 Přidat do košíku
100Zlotych 1966 Y # 57 RL 2 250 Kč POX0057008 Mieszko i Dobrowka Přidat do košíku
100Zlotych 1966 Y # Pr146 RL 1 950 Kč POP0146000 zkouš.Mieszko i Dobrowka Přidat do košíku
100Zlotych 1966 Y # Pr148 RL 1 900 Kč POP0148001 zkouš.Mieszko i Dobrowka Přidat do košíku
100Zlotych 1973 Y # 68 P/P 580 Kč POX0068002 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1973 Y # 68 P/P 580 Kč POX0068004 Přidat do košíku
100Zlotych 1973 Y # 68 P/P-0/0 420 Kč POX0068003 Přidat do košíku
100Zlotych 1973 Zkouška Y # Pu220 P/P 800 Kč POX0068005 Kopernik Přidat do košíku
100Zlotych 1974 Y # 71 P/P 700 Kč POX0071001 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1974 Y # 71 P/P-0/0 500 Kč POX0071002 Přidat do košíku
100Zlotych 1974 Zkouška Y # Pu240 P/P 800 Kč POX0071003 Curie Přidat do košíku
100Zlotych 1975 Zkouška Y # Pu256 P/P 800 Kč POX0071004 Waršava Přidat do košíku
100Zlotych 1976 Y # 74 P/P 460 Kč POX0074002 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1976 Y # 74 P/P-0/0 390 Kč POX0074091 Přidat do košíku
100Zlotych 1976 Zkouška Y # Pu277 P/P 1 900 Kč POX0074092 Košciuszko Přidat do košíku
100Zlotych 1974 Pr244 P/P 1 100 Kč POP2440001 Přidat do košíku
100Zlotych 1975 Y # 76 P/P 570 Kč POX0076001 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1975 Y # 76 P/P 550 Kč POX0076091 Přidat do košíku
100Zlotych 1975 Y # 76 P/P-0/0 480 Kč POX0076002 Přidat do košíku
100Zlotych 1975 Y # 77 P/P 480 Kč POX0077002 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1975 Y # 77 P/P 450 Kč POX0077003 Přidat do košíku
100Zlotych 1975 Y # 77 P/P-0/0 390 Kč POX0077001 Přidat do košíku
100Zlotych 1975 Y # 78 P/P 490 Kč POX0078003 Modrzejewska Přidat do košíku
100Zlotych 1975 Y # 78 P/P-0/0 450 Kč POX0078002 Modrzejewska Přidat do košíku
100Zlotych 1976 Y # 82 P/P 520 Kč POX0082001 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1976 Y # 82 P/P 490 Kč POX0082003 Přidat do košíku
100Zlotych 1976 Y # 82 P/P-0/0 390 Kč POX0082002 Přidat do košíku
100Zlotych 1976 Y # 84 P/P 500 Kč POX0084001 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1976 Y # 84 P/P 460 Kč POX0084003 Přidat do košíku
100Zlotych 1976 Zkouška Y # Pr261 P/P 460 Kč POX0084004 Pulaski Přidat do košíku
100Zlotych 1977 Y # 87 P/P 1 200 Kč POX0087001 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1977 Y # 87 P/P-0/0 1 050 Kč POX0087002 zubr Přidat do košíku
100Zlotych 1977 Y # 88 P/P-0/0 800 Kč POX0088001 Přidat do košíku
100Zlotych 1977 Y # 89 P/P 850 Kč POX0089091 Přidat do košíku
100Zlotych 1977 Y # 91 P/P 900 Kč POX0091001 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1977 Y # 91 P/P 900 Kč POX0091002 Přidat do košíku
100Zlotych 1977 Y # 91 P/P-0/0 650 Kč POX0091003 Přidat do košíku
100Zlotych 1977 Pr299 P/P 2 600 Kč POP0299000 Přidat do košíku
100Zlotych 1977 Zkouška Pu305 P/P-0/0 2 600 Kč POP0299001 Brzana Přidat do košíku
100Zlotych 1977 Zkouška Pu P/P-0/0 1 500 Kč POP0299002 Zubr Přidat do košíku
100Zlotych 1977 Pr309 P/P 1 700 Kč POP3090001 Přidat do košíku
100Zlotych 1978 Y # 92 P/P 700 Kč POX0092000 Přidat do košíku
100Zlotych 1978 Y # 93 P/P 1 200 Kč POX0093001 Přidat do košíku
100Zlotych 1978 Y # 93 P/P 1 200 Kč POX0093002 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1978 Y # 94 P/P 600 Kč POX0094001 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1978 Y # 94 P/P 500 Kč POX0094004 Přidat do košíku
100Zlotych 1978 Y # 94 P/P-0/0 450 Kč POX0094003 Přidat do košíku
100Zlotych 1978 Y # 96 P/P 1 250 Kč POX0096001 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1978 Y # 96 P/P 1 000 Kč POX0096002 bobr Přidat do košíku
100Zlotych 1978 Y # 96 P/P-0/0 800 Kč POX0096003 Přidat do košíku
100Zlotych 1979 Y # 98 P/P 630 Kč POX0098001 pův.etue Přidat do košíku
100Zlotych 1979 Y # 98 P/P 600 Kč POX0098002 Přidat do košíku
100Zlotych 1979 Y # 98 P/P-0/0 500 Kč POX0098003 Přidat do košíku
100Zlotych 1979 Y # 103 P/P 550 Kč POX0103001 Přidat do košíku
100Zlotych 1979 Y # 104 P/P 2 100 Kč POX0104001 rys Přidat do košíku
100Zlotych 1979 Y # 104 P/P-0/0 1 400 Kč POX0104002 Přidat do košíku
100Zlotych 1979 Y # 105 P/P 1 350 Kč POX0105001 kamzík Přidat do košíku
100Zlotych 1979 Y # Pr353 P/P-0/0 1 600 Kč POP0353000 Přidat do košíku
100Zlotych 1979 Zkouška Y # Pr357 P/P 2 200 Kč POP0353001 Koza Přidat do košíku
100Zlotych 1979 Zkouška Y # Pr335 P/P 1 600 Kč POP0353002 Korczak Přidat do košíku
100Zlotych 1980 Y # 109 P/P 1 500 Kč POX0109001 Přidat do košíku
100Zlotych 1980 Y # 109 P/P-0/0 1 400 Kč POX0109000 Přidat do košíku
100Zlotych 1980 Y # 120 P/P 1 250 Kč POX0120002 Jan Kochanovski Přidat do košíku
100Zlotych 1980 Y # 121 P/P-0/0 1 300 Kč POX0121000 Přidat do košíku
100Zlotych 1980 Y # Pr392 P/P-0/0 900 Kč POP0392000 Přidat do košíku
100Zlotych 1980 Zkouška Y # Pr399 P/P 2 300 Kč POP0399001 Tetřev Přidat do košíku
100Zlotych 1981 Y # 123 P/P-0/0 850 Kč POX0123000 Přidat do košíku
100Zlotych 1981 Y # 125 P/P-0/0 1 400 Kč POX0125001 Přidat do košíku
100Zlotych 1981 Y # 126 P/P 1 800 Kč POX0126002 Přidat do košíku
100Zlotych 1982 Y # 141 P/P-0/0 1 900 Kč POX0141001 Přidat do košíku
100Zlotych 1982 Y # Pr466 P/P-0/0 1 500 Kč POP0466000 Přidat do košíku
100Zlotych 1984 Y # 148 0/0 90 Kč POX0148002 Přidat do košíku
100Zlotych 1984 Y # 149 RL 70 Kč POX0149002 Přidat do košíku
100Zlotych 1984 Y # 151 0/0 40 Kč POX0151001 Přidat do košíku
100Zlotych 1985 Y # 155 RL 80 Kč POX0155002 Přidat do košíku
100Zlotych 1985 Y # 155 0/0 50 Kč POX0155001 Přidat do košíku
100Zlotych 1985 Y # 157 0/0 60 Kč POX0157001 Přidat do košíku
100Zlotych 1986 Y # 160 RL 80 Kč POX0160002 Přidat do košíku
100Zlotych 1986 Y # 160 0/0 50 Kč POX0160001 Přidat do košíku
100Zlotych 1988 Y # 162 0/0 50 Kč POX0162001 Přidat do košíku
100Zlotych 1987 Y # 167 RL 80 Kč POX0167002 Kazimierz III. Přidat do košíku
100Zlotych 1987 Y # 167 0/0 50 Kč POX0167001 Kazimierz III. Přidat do košíku
100Zlotych 1988 Y # 182 0/0 40 Kč POX0182001 Přidat do košíku
100Zlotych 1988 Y # 183 RL 80 Kč POX0183002 Jadwiga Přidat do košíku
100Zlotych 1988 Y # 183 0/0 60 Kč POX0183001 Jadwiga Přidat do košíku
100Zlotych 1989 Y # 185 0/0 40 Kč POX0185001 Přidat do košíku
100Zlotych 1990 Y # 214 RL 50 Kč POX0214003 Přidat do košíku
100Zlotych 1990 Y # 214 0/0 40 Kč POX0214002 Přidat do košíku
100Zlotych 1990 Y # 214 0/0- 25 Kč POX0214001 Přidat do košíku
100Zlotych 1990 Y # 215 0/0 40 Kč POX0214004 Přidat do košíku
200Zlotych 1975 Pr266 P/P 1 100 Kč POP0266000 Přidat do košíku
200Zlotych 1976 Pr285 P/P 1 100 Kč POP2850002 pův.etue Přidat do košíku
200Zlotych 1976 Zkouška Pr285 P/P 1 000 Kč POP2850003 OH Přidat do košíku
200Zlotych 1976 Zkouška Pr287 P/P 1 100 Kč POP0287000 Montreal Přidat do košíku
200Zlotych 1980 Y # 110.1 P/P 1 300 Kč POX0110001 s pochodní Přidat do košíku
200Zlotych 1980 Y # 110.1 P/P-0/0 1 200 Kč POX0110006 Přidat do košíku
200Zlotych 1980 Y # 110.2 P/P 1 000 Kč POX0110002 bez pochodně Přidat do košíku
200Zlotych 1980 Y # 115 P/P 2 800 Kč POX0115000 Boleslav I. Přidat do košíku
200Zlotych 1980 Y # 118 P/P 1 600 Kč POX0118000 Kazimierz I. Přidat do košíku
200Zlotych 1981 Y # 125 P/P 1 600 Kč POX0125000 Boleslav II. Přidat do košíku
200Zlotych 1981 Y # 129 P/P 1 050 Kč POX0129000 Wladislaw I. Herman Přidat do košíku
200Zlotych 1981 Pr456 P/P 2 100 Kč POX0456002 Přidat do košíku
200Zlotych 1981 Zkouška Pr452 P/P 2 300 Kč POX0456003 Boleslav II Přidat do košíku
200Zlotych 1982 Y # 130 P/P 1 000 Kč POX0130001 pův.etue Přidat do košíku
200Zlotych 1982 Y # 130 P/P 1 000 Kč POX0130002 Přidat do košíku
200Zlotych 1982 Y # 130 P/P 800 Kč POX0130003 patina Přidat do košíku
200Zlotych 1982 Y # 132 P/P 1 800 Kč POX0132001 Boleslaw III. Přidat do košíku
200Zlotych 1982 Y # 132 P/P-0/0 1 600 Kč POX0132002 Boleslaw III. Přidat do košíku
200Zlotych 1982 Pr471 P/P 1 200 Kč POP4710002 patina Přidat do košíku
200Zlotych 1982 Pr471 P/P-0/0 900 Kč POP4710001 Přidat do košíku
200Zlotych 1982 Pr472 P/P 1 300 Kč POP4720001 Přidat do košíku
200Zlotych 1982 Pr472 P/P 1 200 Kč POP4720003 patina Přidat do košíku
200Zlotych 1982 Pr472 P/P-0/0 900 Kč POP4720002 Přidat do košíku
200Zlotych 1982 Pr476 BU 550 Kč POP4760000 Přidat do košíku
200Zlotych 1983 Y # 143 P/P-0/0 1 600 Kč POX0143001 Jan III.Sobieski Přidat do košíku
200Zlotych 1984 Y # 149 P/P 900 Kč POX0149001 Přidat do košíku
200Zlotych 1984 Pr150 P/P-0/0 700 Kč POP0150000 Přidat do košíku
200Zlotych 1985 Pr513 P/P 600 Kč POP5130001 Přidat do košíku
200Zlotych 1985 Zkouška Pr515 P/P 400 Kč POP5130002 Matki Poski Přidat do košíku
200Zlotych 1985 Zkouška Pr517 P/P 600 Kč POP5130003 Mexiko 86 Přidat do košíku
200Zlotych 1986 Zkouška Pr535 P/P 550 Kč POP5130004 Lokietek Přidat do košíku
200Zlotych 1986 Zkouška Pr533 P/P 1 000 Kč POP5130005 Sova Cu-Ni Přidat do košíku
200Zlotych 1987 Pr553 P/P 700 Kč POP5530001 Přidat do košíku
200Zlotych 1987 Pr555 P/P 800 Kč POP5550001 Přidat do košíku
200Zlotych 1987 Y # 165 P/P 1 000 Kč POX0165001 Přidat do košíku
200Zlotych 1988 Pr576 P/P-0/0 800 Kč POP5760000 Přidat do košíku
500Zlotych 1983 Pr494 P/P 1 200 Kč POP4940001 Přidat do košíku
500Zlotych 1982 Zkouška Pr477 P/P 700 Kč POP4940002 Dar Mlodziezy Přidat do košíku
500Zlotych 1983 Pr496 P/P 1 200 Kč POP4960001 Přidat do košíku
500Zlotych 1984 Y # 154 P/P-0/0 2 200 Kč POX0154001 Přidat do košíku
500Zlotych 1985 Y # 156 P/P-0/0 1 500 Kč POX0156002 Přidat do košíku
500Zlotych 1986 Y # 162 P/p 1 500 Kč POX0162003 sovy Přidat do košíku
500Zlotych 1987 Y # 165 P/P 1 000 Kč POX0165091 Přidat do košíku
500Zlotych 1987 Y # 165 P/P-0/0 950 Kč POX0165000 Přidat do košíku
500Zlotych 1987 Y # 166 P/P 1 100 Kč POX0166001 Přidat do košíku
500Zlotych 1987 Y # 166 P/P-0/0 500 Kč POX0166002 Přidat do košíku
500Zlotych 1987 Pr556 P/P 900 Kč POP0556000 Přidat do košíku
500Zlotych 1988 Y # 172 P/P 1 100 Kč POX0172001 Přidat do košíku
500Zlotych 1988 Y # 172 P/P-0/0 850 Kč POX0172002 Přidat do košíku
500Zlotych 1989 Y # 185 0/0 40 Kč POX0185091 Přidat do košíku
500Zlotych 1989 Y # 194 0/0 50 Kč POX0194091 Přidat do košíku
500Zlotych 1986 Y # 225 P/P 750 Kč POX0225002 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1982 Y # 144 RL 450 Kč POX0144001 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1982 Y # 144 0/0 320 Kč POX0144004 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1983 Y # 144 P/P 1 100 Kč POX0144009 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1983 Y # 144 P/P-0/0 800 Kč POX0144006 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1983 Y # 144 RL 450 Kč POX0144002 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1983 Y # 144 0/0 390 Kč POX0144003 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1984 Y # Pr 507 P/P 2 800 Kč POX0144008 40 Let PLR Přidat do košíku
1 000Zlotych 1984 Y # Pr 509 P/P 2 400 Kč POX0144007 Labuť Přidat do košíku
1 000Zlotych 1985 Pr524 P/P 1 600 Kč POP5240001 etue Přidat do košíku
1 000Zlotych 1985 Pr526 P/P 3 200 Kč POP5260001 veverka,etue Přidat do košíku
1 000Zlotych 1986 Pr550 P/P 700 Kč POP5500001 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1986 Zkouška Pr541 P/P 900 Kč POP5500002 Mexiko 86 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1986 Zkouška Pr548 P/P 1 800 Kč POP5500003 Sova Přidat do košíku
1 000Zlotych 1988 Pr565 P/P 1 050 Kč POP5650001 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1988 Zkouška Pr565 P/P 800 Kč POP5650003 XV OH Přidat do košíku
1 000Zlotych 1987 Zkouška Pr561 P/P 500 Kč POP5650004 Wratislav Přidat do košíku
1 000Zlotych 1987 Zkouška Pr563 P/P 650 Kč POP5650005 Katovice Přidat do košíku
1 000Zlotych 1987 Pr567 P/P 1 200 Kč POP5670002 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1987 Pr567 P/P-0/0 1 100 Kč POP5670001 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1988 Pr581 P/P 1 400 Kč POP5810001 Přidat do košíku
1 000Zlotych 1988 Pr588 P/P 1 600 Kč POP5880001 Přidat do košíku
2 000Zlotych 1994 KM # 270 RL 320 Kč POX0270001 Přidat do košíku
2 000Zlotych 1994 KM # 272 RL 150 Kč POX0272001 Přidat do košíku
10 000Zlotych 1987 Y # 164 P/P-0/0 1 400 Kč POX0164006 Jan Pavel II. Přidat do košíku
10 000Zlotych 1987 Y # 164 RL 900 Kč POX0164001 Jan Pavel II. Přidat do košíku
10 000Zlotych 1987 Y # 164 0/0 850 Kč POX0164002 Jan Pavel II. Přidat do košíku
10 000Zlotych 1990 Y # 195 0/0 60 Kč POX0195001 Přidat do košíku
10 000Zlotych 1991 Y # 217 0/0 110 Kč POX0217001 Přidat do košíku
10 000Zlotych 1992 Y # 246 RL 110 Kč POX0246003 Přidat do košíku
10 000Zlotych 1992 Y # 246 0/0 80 Kč POX0246001 Přidat do košíku
10 000Zlotych 1992 Y # 246 -0/0- 60 Kč POX0246002 Přidat do košíku
20 000Zlotych 1991 Y # 215 P/P 450 Kč POX0215002 Přidat do košíku
20 000Zlotych 1991 Y # 215 0/0 420 Kč POX0215001 Přidat do košíku
20 000Zlotych 1989 Y # 223 P/P 850 Kč POX0223001 Přidat do košíku
20 000Zlotych 1989 Y # 224 P/P 1 000 Kč POX0224001 Přidat do košíku
20 000Zlotych 1989 Y # 224 P/P-0/0 750 Kč POX0224002 Přidat do košíku
20 000Zlotych 1993 Y # 243 RL 160 Kč POX0243001 Přidat do košíku
20 000Zlotych 1993 Y # 244 RL 170 Kč POX0244002 Zámek Přidat do košíku
20 000Zlotych 1993 Y # 256 RL 210 Kč POX0256004 Kazimierz IV. Přidat do košíku
20 000Zlotych 1993 Y # 256 0/0 190 Kč POX0256005 Kazimierz IV. Přidat do košíku
20 000Zlotych 1993 Y # 261 RL 180 Kč POX0261001 Lillehammer 1994 Přidat do košíku
20 000Zlotych 1994 Y # 265 RL 1 050 Kč POX0265001 Vojenští invalidé Přidat do košíku
20 000Zlotych 1994 Y # 270 RL 340 Kč POX0270002 Mincovna Přidat do košíku
20 000Zlotych 1994 Y # 271 RL 650 Kč POX0271001 200 let Povstání Přidat do košíku
20 000Zlotych 1994 Y # 272 RL 380 Kč POX0272003 Zygmund Přidat do košíku
20 000Zlotych 1994 Y # 272 0/0 150 Kč POX0272002 Přidat do košíku
50 000Zlotych 1988 Y # 180 RL 520 Kč POX0180002 Přidat do košíku
50 000Zlotych 1988 Y # 180 0/0 450 Kč POX0180001 Přidat do košíku
50 000Zlotych 1992 Y # 229 P/P 380 Kč POX0229002 Přidat do košíku
50 000Zlotych 1992 Y # 229 P/P-0/0 340 Kč POX0229000 Přidat do košíku
50 000Zlotych 1992 Y # 229 RL 270 Kč POX0229001 Přidat do košíku
100 000Zlotych 1992 Y # 227 P/P-0/0 450 Kč POX0227000 Přidat do košíku
200 000Zlotych 1991 Y # 218 P/P 1 250 Kč POX0218002 200let Konstituciji Přidat do košíku
200 000Zlotych 1991 Y # 226 P/P 950 Kč POX0226000 Albert Ville Přidat do košíku
200 000Zlotych 1992 Y # 230 P/P 1 200 Kč POX0230001 Přidat do košíku
200 000Zlotych 1992 Y # 231 P/P 1 100 Kč POX0230002 Přidat do košíku
200 000Zlotych 1991 Y # 242 P/P 800 Kč POX0242000 Přidat do košíku
200 000Zlotych 1992 Y # 253 P/P 2 900 Kč POX0253000 Wladyslaw III. Přidat do košíku
300 000Zlotych 1993 Y # 245 P/P 1 100 Kč POX0245000 Varšavské gheto Přidat do košíku
300 000Zlotych 1993 Y # 247 P/P 1 200 Kč POX0247000 Zimní OH Lillehammer Přidat do košíku
300 000Zlotych 1994 Y # 269 P/P 1 200 Kč POX0269000 Varšav.povstání Přidat do košíku
300 000Zlotych 1994 Y # 284 P/P 1 250 Kč POX0284004 70let banky Přidat do košíku
sada/set 2004 BU 400 Kč POS0000000 Europroben Přidat do košíku

Načítám...