Dánsko

Počet produktů: 1173
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
1Mark 1615/c/ KM # 52 1/1- 8 500 Kč DKX0052002 Přidat do košíku
1Mark 1616 KM # 52 -1/2 3 200 Kč DKX0052001 Přidat do košíku
1/2Skilling 1842FK/UV KM # 725 -1/2 250 Kč DKX0725001 Přidat do košíku
1/2Skilling 1857 KM # 767 0/0 450 Kč DKX0767009 Přidat do košíku
1/2Skilling 1857 KM # 767 1/1 170 Kč DKX0767008 Přidat do košíku
1Skillig 1808MF KM # 662 -1/2 420 Kč DKX0662002 Přidat do košíku
1Skillig 1809MF KM # 662 1/1 320 Kč DKX0662003 Přidat do košíku
1Skillig 1812MF KM # 671 1/1 500 Kč DKX0671001 Přidat do košíku
1Skillig 1813 KM # 680 1/1 700 Kč DKX0680001 Přidat do košíku
1Skillig 1813 KM # 680 -2/3 110 Kč DKX0680004 Přidat do košíku
1Skillig 1856/o/ KM # 763 0/0 320 Kč DKX0763095 Přidat do košíku
1Skillig 1856/o/ KM # 763 -0/1 140 Kč DKX0763002 Přidat do košíku
1Skillig 1860/o/ KM # 763 -0/1 270 Kč DKX0763004 Přidat do košíku
1Skillig 1860/o/ KM # 763 1/1 240 Kč DKX0763091 Přidat do košíku
1Skillig 1867/c/ KM # 774 -0/0- 420 Kč DKX0774003 Přidat do košíku
1Skillig 1870/c/ KM # 774 -0/0- 400 Kč DKX0774002 Přidat do košíku
1Skillig 1872 KM # 774 1/1 220 Kč DKX0774001 Přidat do košíku
2Skillig 1677 KM # 358 -1/1- 750 Kč DKX0358001 Přidat do košíku
2Skillig 1811IC KM # 670 1/1 340 Kč DKX0670003 Přidat do košíku
2Skillig 1811IC KM # 670 -1/2 140 Kč DKX0670004 Přidat do košíku
3Skillig 1812 KM # 672 1/1 260 Kč DKX0672000 Přidat do košíku
8Skillig 1607 KM # 32 2/2- 550 Kč DKX0032000 stopa Přidat do košíku
1/5 Ringsbankskilling 1842FF KM # 723 0/0 800 Kč DKX0723003 Přidat do košíku
1/5 Ringsbankskilling 1842/o/FF KM # 723 -0/0- 550 Kč DKX0723001 patina Přidat do košíku
1/5 Ringsbankskilling 1842FF KM # 724 0/0- 450 Kč DKX0724092 Přidat do košíku
1/5 Ringsbankskilling 1842FF KM # 724 1/1 280 Kč DKX0724015 Přidat do košíku
1/5 Ringsbankskilling 1842FF KM # 724 -1/2 180 Kč DKX0724001 hrana/edge Přidat do košíku
1/5 Ringsbankskilling 1842FF KM # 742 1/1 450 Kč DKX0742002 Přidat do košíku
1/2Ringsbankskilling 1838 KM # 715 1/1 600 Kč DKX0715001 Přidat do košíku
1/2Ringsbankskilling 1838 KM # 715 -1/1- 550 Kč DKX0715002 Přidat do košíku
1/2Ringsbankskilling 1842FF KM # 724 0/0 600 Kč DKX0724002 patina/patina Přidat do košíku
1/2Ringsbankskilling 1842FF KM # 724 1/1 350 Kč DKX0724091 Přidat do košíku
1/2Ringsbankskilling 1842FK/VS KM # 725 1/1- 720 Kč DKX0725091 Přidat do košíku
1/2Ringsbankskilling 1852cFK/VS KM # 753 -0/1 800 Kč DKX0753002 Přidat do košíku
1/2Ringsbankskilling 1852cFK/VS KM # 753 1/1- 290 Kč DKX0753004 Přidat do košíku
1/2Ringsbankskilling 1852cFK/VS KM # 753 -1/2 260 Kč DKX0753001 Přidat do košíku
1/2 Skilling Rigsmont 1857/o/ KM # 767 0/0 700 Kč DKX0767006 Přidat do košíku
1/2 Skilling Rigsmont 1857/o/ KM # 767 1/1 280 Kč DKX0767002 Přidat do košíku
1/2 Skilling Rigsmont 1857/o/ KM # 767 1/1 190 Kč DKX0767007 lak Přidat do košíku
1/2 Skilling Rigsmont 1857 KM # 767 1/1- 140 Kč DKX0767001 (o) Altona orb Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1813 KM # 680 1/1- 340 Kč DKX0680092 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1813 KM # 680 -1/1- 290 Kč DKX0680003 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1813 KM # 680 2/2 230 Kč DKX0680091 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1813 KM # 680 -2/2- 210 Kč DKX0680002 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1818 KM # 688 -1/1- 390 Kč DKX0688002 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1818 KM # 688 -2/3 210 Kč DKX0688004 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1842FK/FF KM # 726.1 1/1 550 Kč DKX0726002 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1842FK/FF KM # 726.1 -1/1- 320 Kč DKX0726001 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1842FK/FF KM # 726.1 -1/2 140 Kč DKX0726008 hrana Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1842FK/FF KM # 726.1 2/2- 80 Kč DKX0726011 hrana Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1842/FK/VS KM # 726.2 -0/0- 550 Kč DKX0726009 patina Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1842/FK/VS KM # 726.2 1/1 340 Kč DKX0726010 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1842/FK/VS KM # 726.2 2/2 250 Kč DKX0726004 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1852FK/VS KM # 754 -1/2 350 Kč DKX0754001 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1853Fk/VS KM # 756 0/0 850 Kč DKX0756009 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1853Fk/VS KM # 756 -0/0- 800 Kč DKX0756008 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1853Fk/VS KM # 756 -0/1 520 Kč DKX0756007 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1853Fk/VS KM # 756 1/1 480 Kč DKX0756004 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1853 KM # 756 1/1- 250 Kč DKX0756001 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1853Fk/VS KM # 756 -1/1- 290 Kč DKX0756002 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1853Fk/VS KM # 756 -1/2 150 Kč DKX0756005 Přidat do košíku
Ringsbankskilling 1860/o/ KM # 763 -0/1 170 Kč DKX0763096 Přidat do košíku
2Ringsbankskilling 1818 KM # 689 1/1 1 250 Kč DKX0689002 Přidat do košíku
2Ringsbankskilling 1818 KM # 689 2/2- 700 Kč DKX0689001 Přidat do košíku
3Ringsbankskilling 1842/o/K/FF KM # 729 -0/0- 1 100 Kč DKX0729001 Přidat do košíku
Skilling Rigsmont 1856/o/ KM # 763 0/0 420 Kč DKX0763005 Přidat do košíku
Skilling Rigsmont 1856/o/ KM # 763 -0/0- 220 Kč DKX0763081 (o) Altona orb Přidat do košíku
Skilling Rigsmont 1856/o/ KM # 763 1/1- 170 Kč DKX0763094 Přidat do košíku
Skilling Rigsmont 1860 KM # 763 1/1 240 Kč DKX0763092 Přidat do košíku
Skilling Rigsmont 1860/o/ KM # 763 1/1- 210 Kč DKX0763008 Přidat do košíku
Skilling Rigsmont 1863/c/ KM # 763 RL 650 Kč DKX0763009 Přidat do košíku
Skilling Rigsmont 1863/c/ KM # 763 1/1 150 Kč DKX0763003 Přidat do košíku
Skilling Rigsmont 1863/c/ KM # 763 -1/1- 100 Kč DKX0763010 Přidat do košíku
Skilling Rigsmont 1867/c/ KM # 774 -1/1 140 Kč DKX0774031 Přidat do košíku
Skilling Rigsmont 1870/c/ KM # 774 1/0- 180 Kč DKX0774093 Přidat do košíku
Skilling Rigsmont 1871/c/ KM # 774 1/1 550 Kč DKX0774092 Přidat do košíku
2Skilling 1801HIAB KM # 660.1 2/2 400 Kč DKX0660001 Přidat do košíku
2Skilling 1805MF KM # 660.2 -1/1- 700 Kč DKX0660002 Přidat do košíku
2Skilling 1811C KM # 670 1/1 420 Kč DKX0670001 hrana, lakov. Přidat do košíku
2Skilling 1815 KM # Tn4 1/1 550 Kč DKT0040001 Nationals Bank Token Přidat do košíku
2Skilling 1815 KM # Tn4 1/1- 420 Kč DKT0040002 Nationals Bank Token Přidat do košíku
2Skilling 1815 KM # Tn4 -2/3 140 Kč DKT0040003 Token mince Přidat do košíku
3Skilling R.B.S. 1836FF KM # 711 2/2 400 Kč DKX0711000 Přidat do košíku
3Skilling R.B.S. 1842FK/VS KM # A730 0/0 900 Kč DKX0730000 patina Přidat do košíku
4Skilling R.B.S. 1842FK/VS KM # 721.2 2/2- 380 Kč DKX0721002 Přidat do košíku
4Skilling R.M. 1854FF KM # 758.1 -1/1- 240 Kč DKX0758004 Přidat do košíku
4Skilling R.M. 1854FF KM # 758.1 -2/3 130 Kč DKX0758001 Přidat do košíku
4Skilling R.M. 1856VS KM # 758.2 0/0 720 Kč DKX0758005 patina Přidat do košíku
4Skilling R.M. 1856VS KM # 775.1 -2/2- 150 Kč DKX0775001 Přidat do košíku
8Skilling 1694 KM # 82.2 -1/2 850 Kč DKX0082003 Gluckstadt Přidat do košíku
8Skilling 1695 KM # 82.2 -1/1- 2 100 Kč DKX0082001 Gluckstadt Přidat do košíku
8Skilling 1703 KM # 470 -1/1 2 100 Kč DKX0470001 patina Přidat do košíku
8Skilling RBS 1843FK/FF KM # 737 0/0 4 200 Kč DKX0737001 patina/patina Přidat do košíku
8Skilling RBS 1843FK/FF KM # 737 -1/1- 1 400 Kč DKX0737002 Přidat do košíku
12Skilling 1716BH KM # 6 -1/2 750 Kč DKX0006003 Holstein-Gottorp Přidat do košíku
12Skilling 1718BH KM # 6 2/2 850 Kč DKX0006002 Holstein-Gottorp Přidat do košíku
12Skilling 1721CW KM # 521 1/1 1 950 Kč DKX0521001 Přidat do košíku
12Skilling 1721CW KM # 521 1/1- 1 800 Kč DKX0521002 Přidat do košíku
12Skilling 1721CW KM # 521 -1/1- 210 Kč DKX0521003 stopy Přidat do košíku
12Skilling 1721CW KM # 521 2/2 850 Kč DKX0521004 Přidat do košíku
12Skilling 1812 KM # Tn2 1/1 1 700 Kč DKT0002000 Přidat do košíku
16Skilling 1814 KM # Tn3 1/1 2 700 Kč DKT0030002 token Přidat do košíku
16Skilling 1814 KM # Tn3 2/2- 1 050 Kč DKT0030001 token Přidat do košíku
16SkillingRSS 1842/c/FK/VS KM # 733 -1/1- 1 800 Kč DKX0733000 Přidat do košíku
16Skilling 1856VS KM # 765 1/1- 500 Kč DKX0765004 Přidat do košíku
16Skilling 1856/c/VS reeded edge KM # 765 -1/2 340 Kč DKX0765003 lak Přidat do košíku
16Skilling 1856GVS KM # 765 2/2 220 Kč DKX0765002 Přidat do košíku
16Skilling 1857VS KM # 765 -1/1- 450 Kč DKX0765009 Přidat do košíku
16Skilling 1857/c/VS KM # 765 2/2 260 Kč DKX0765008 Přidat do košíku
16Skilling 1858/c/VS KM # 765 RL 2 800 Kč DKX0765001 Přidat do košíku
1/2Ringsdaler 1854FK/VS KM # 759 -1/1- 1 400 Kč DKX0759000 Přidat do košíku
1ore 1874CS KM # 792.1 1/1 450 Kč DKX0792002 hrana/edge Přidat do košíku
1ore 1874CS KM # 792.1 2/2 140 Kč DKX0792001 Přidat do košíku
1ore 1875CS KM # 792.1 2/2 240 Kč DKX0792003 Přidat do košíku
1ore 1875CS KM # 792.1 2/2- 210 Kč DKX0792049 Přidat do košíku
1ore 1878CS KM # 792.1 1/1 1 400 Kč DKX0792054 Přidat do košíku
1ore 1878/7 KM # 792.1 2/1- 700 Kč DKX0792053 Přidat do košíku
1ore 1879CS KM # 792.1 -1/1 1 400 Kč DKX0792020 Přidat do košíku
1ore 1879CS KM # 792.1 2/2 650 Kč DKX0792004 Přidat do košíku
1ore 1880CS KM # 792.1 1/1 600 Kč DKX0792027 Přidat do košíku
1ore 1880CS KM # 792.1 -2/2- 170 Kč DKX0792005 Přidat do košíku
1ore 1882CS KM # 792.1 1/1 750 Kč DKX0792022 Přidat do košíku
1ore 1883CS KM # 792.1 1/1 390 Kč DKX0792019 Přidat do košíku
1ore 1883CS KM # 792.1 -1/1- 250 Kč DKX0792026 Přidat do košíku
1ore 1883CS KM # 792.1 2/2 110 Kč DKX0792021 Přidat do košíku
1ore 1886CS KM # 792.1 1/1- 2 400 Kč DKX0792017 Přidat do košíku
1ore 1887CS KM # 792.1 1/0- 650 Kč DKX0792008 Přidat do košíku
1ore 1887CS KM # 792.1 -1/1 490 Kč DKX0792018 Přidat do košíku
1ore 1889CS KM # 792.1 0/0- 400 Kč DKX0792010 Přidat do košíku
1ore 1889CS KM # 792.1 1/1 170 Kč DKX0792024 Přidat do košíku
1ore 1891CS KM # 792.1 0/0 240 Kč DKX0792033 Přidat do košíku
1ore 1891CS KM # 792.1 -0/0- 180 Kč DKX0792011 Přidat do košíku
1ore 1894VBP KM # 792.2 1/1 110 Kč DKX0792012 Přidat do košíku
1ore 1897VBP KM # 792.2 1/1- 90 Kč DKX0792023 hrana/edge Přidat do košíku
1ore 1899VBP KM # 792.2 1/1 70 Kč DKX0792052 Přidat do košíku
1ore 1902VBP KM # 792.2 1/1 90 Kč DKX0792013 Přidat do košíku
1ore 1902802VBP KM # 792.2 1/1 150 Kč DKX0792055 Přidat do košíku
1ore 1904/804VBD KM # 792.2 1/1 110 Kč DKX0792051 Přidat do košíku
1ore 1907VBP-GJ KM # 804 -0/1 90 Kč DKX0804008 Přidat do košíku
1ore 1907VBP-GJ KM # 804 1/1 80 Kč DKX0804007 Přidat do košíku
1ore 1909VBP,GJ KM # 804 -0/1 110 Kč DKX0804010 Přidat do košíku
1ore 1909VBP,GJ KM # 804 1/1 70 Kč DKX0804002 dr.kor. Přidat do košíku
1ore 1910VBP,GJ KM # 804 -0/1 130 Kč DKX0804011 Přidat do košíku
1ore 1910VBP,GJ KM # 804 1/1 110 Kč DKX0804003 Přidat do košíku
1ore 1912VBP,GJ KM # 804 -0/1 110 Kč DKX0804012 Přidat do košíku
1ore 1912VBP,GJ KM # 804 1/1 80 Kč DKX0804005 Přidat do košíku
1ore 1913VBP,GJ KM # 812.1 1/1 80 Kč DKX0812101 Přidat do košíku
1ore 1913VBP,GJ KM # 812.1 1/1- 60 Kč DKX0812003 Přidat do košíku
1ore 1915VBP,GJ KM # 812.1a 1/1 100 Kč DKX0812005 Přidat do košíku
1ore 1916VBP,GJ KM # 812.1 1/1 120 Kč DKX0812030 Přidat do košíku
1ore 1917VBP,GJ KM # 812.1 1/1 1 100 Kč DKX0812011 Přidat do košíku
1ore 1918VBJ,GJ KM # 812.1a 1/1 230 Kč DKX0812044 lak Přidat do košíku
1ore 1918VBJ,GJ KM # 812.1a 1/1- 210 Kč DKX0812106 Přidat do košíku
1ore 1918VBJ,GJ KM # 812.1a 2/2 90 Kč DKX0812097 koroze Přidat do košíku
1ore 1919CN,GJ KM # 812.2 -0/0- 90 Kč DKX0812104 Přidat do košíku
1ore 1919CN,GJ KM # 812.2 1/1 70 Kč DKX0812004 Přidat do košíku
1ore 1920HCN-GJ KM # 812.2 1/1 490 Kč DKX0812098 Přidat do košíku
1ore 1921HCN,GJ KM # 812.2 1/1 100 Kč DKX0812107 Přidat do košíku
1ore 1921HCN,GJ KM # 812.2 1/1- 70 Kč DKX0812035 Přidat do košíku
1ore 1922HCN,GJ KM # 812.2 -0/0- 140 Kč DKX0812105 Přidat do košíku
1ore 1922HCN,GJ KM # 812.2 1/1 110 Kč DKX0812007 Přidat do košíku
1ore 1923HCM,GJ KM # 812.2 1/1 120 Kč DKX0812033 Přidat do košíku
1ore 1923HCM,GJ KM # 812.2 1/1 120 Kč DKX0812099 Přidat do košíku
1ore 1928N,GJ KM # 826.2 1/1 40 Kč DKX0826002 Přidat do košíku
1ore 1929 KM # 826.2 1/1 40 Kč DKX0826022 Přidat do košíku
1ore 1930NGJ KM # 826.2 -0/1 70 Kč DKX0826019 Přidat do košíku
1ore 1930NGJ KM # 826.2 1/1 50 Kč DKX0826012 Přidat do košíku
1ore 1932N,GJ KM # 826.2 1/1 60 Kč DKX0826004 Přidat do košíku
1ore 1933N,GJ KM # 826.2 1/1- 80 Kč DKX0826021 Přidat do košíku
1ore 1934NGJ KM # 826.2 1/1 50 Kč DKX0826014 Přidat do košíku
1ore 1935N,GJ KM # 826.2 1/1 50 Kč DKX0826006 Přidat do košíku
1ore 1936N,GJ KM # 826.2 1/1 50 Kč DKX0826007 Přidat do košíku
1ore 1937N,GJ KM # 826.2 1/1 40 Kč DKX0826024 Přidat do košíku
1ore 1938N,GJ KM # 826.2 1/1 50 Kč DKX0826009 Přidat do košíku
1ore 1939N,GJ KM # 826.2 1/0- 50 Kč DKX0826020 Přidat do košíku
1ore 1939N,GJ KM # 826.2 1/1 40 Kč DKX0826010 Přidat do košíku
1ore 1940NGJ KM # 826.2 -0/0- 70 Kč DKX0826023 Přidat do košíku
1ore 1940NGJ KM # 826.2 1/1 40 Kč DKX0826011 Přidat do košíku
1ore 1942N,S KM # 832 -1/1- 50 Kč DKX0832002 Přidat do košíku
1ore 1943N,S KM # 832 -0/1 80 Kč DKX0832016 Přidat do košíku
1ore 1945NS KM # 832 1/1 140 Kč DKX0832008 Přidat do košíku
1ore 1945NS KM # 832 -1/1- 110 Kč DKX0832004 Přidat do košíku
1ore 1950NS KM # 839.1 1/1 50 Kč DKX0839016 dr.kor. Přidat do košíku
1ore 1955NS KM # 839.1 -1/1- 30 Kč DKX0839025 Přidat do košíku
1ore 1956CS KM # 839.2 1/1 40 Kč DKX0839012 Přidat do košíku
1ore 1958CS KM # 839.2 1/1 40 Kč DKX0839026 Přidat do košíku
1ore 1967CS KM # 839.2 0/0 40 Kč DKX0839059 Přidat do košíku
1ore 1967CS KM # 839.2 1/1 20 Kč DKX0839007 Přidat do košíku
1ore 1969CS KM # 839.2 1/1 20 Kč DKX0839008 Přidat do košíku
1ore 1970CS KM # 839.2 1/1 20 Kč DKX0839009 Přidat do košíku
1ore 1960CS KM # 846 0/0 280 Kč DKX0846001 Přidat do košíku
1ore 1962CS KM # 846 -0/0- 240 Kč DKX0846008 Přidat do košíku
1ore 1962CS KM # 846 -0/1 210 Kč DKX0846009 Přidat do košíku
1ore 1963CS KM # 846 0/0 280 Kč DKX0846003 Přidat do košíku
1ore 1964CS KM # 846 0/0 280 Kč DKX0846004 Přidat do košíku
2ore 1874CS KM # 793.1 -0/0- 360 Kč DKX0793001 Přidat do košíku
2ore 1874CS KM # 793.1 1/1 200 Kč DKX0793016 Přidat do košíku
2ore 1874CS KM # 793.1 -1/1- 110 Kč DKX0793021 Přidat do košíku
2ore 1875CS KM # 793.1 1/1- 450 Kč DKX0793024 Přidat do košíku
2ore 1875CS KM # 793.1 -1/2 160 Kč DKX0793003 Přidat do košíku
2ore 1875CS KM # 793.1 -2/2- 110 Kč DKX0793002 Přidat do košíku
2ore 1880CS KM # 793.1 -1/1- 480 Kč DKX0793015 hrana/edge Přidat do košíku
2ore 1880CS KM # 793.1 2/2 300 Kč DKX0793029 Přidat do košíku
2ore 1880CS KM # 793.1 3/3 180 Kč DKX0793041 Přidat do košíku
2ore 1881CS KM # 793.1 -1/1- 500 Kč DKX0793004 Přidat do košíku
2ore 1881CS KM # 793.1 2/2 320 Kč DKX0793035 Přidat do košíku
2ore 1881CS KM # 793.1 2/2- 160 Kč DKX0793043 úhoz Přidat do košíku
2ore 1883CS KM # 793.1 1/1- 280 Kč DKX0793019 Přidat do košíku
2ore 1883CS KM # 793.1 -1/1- 240 Kč DKX0793005 Přidat do košíku
2ore 1886CS KM # 793.1 1/1 750 Kč DKX0793006 Přidat do košíku
2ore 1886CS KM # 793.1 -1/1 490 Kč DKX0793023 hrana/edge Přidat do košíku
2ore 1886CS KM # 793.1 -1/1- 150 Kč DKX0793057 Přidat do košíku
2ore 1887CS KM # 793.1 -1/2 1 350 Kč DKX0793018 Přidat do košíku
2ore 1887CS KM # 793.1 3/3 490 Kč DKX0793042 Přidat do košíku
2ore 1889CS KM # 793.1 -1/1- 170 Kč DKX0793025 Přidat do košíku
2ore 1889/7 KM # 793.2 -0/0- 210 Kč DKX0793059 Přidat do košíku
2ore 1891CS KM # 793.1 1/1 200 Kč DKX0793008 Přidat do košíku
2ore 1892CS KM # 793.1 1/1- 850 Kč DKX0793060 Přidat do košíku
2ore 1894CS KM # 793.2 1/1 140 Kč DKX0793009 Přidat do košíku
2ore 1897CS KM # 793.2 1/1 130 Kč DKX0793010 Přidat do košíku
2ore 1897CS KM # 793.2 1/1- 100 Kč DKX0793020 Přidat do košíku
2ore 1899VBD KM # 793.2 -1/1- 90 Kč DKX0793055 Přidat do košíku
2ore 1899/7VBD KM # 793.2 1/1 120 Kč DKX0793061 Přidat do košíku
2ore 1902VBP KM # 793.2 1/1- 100 Kč DKX0793062 Přidat do košíku
2ore 1902/802/VBP KM # 793.2 1/1- 140 Kč DKX0793063 Přidat do košíku
2ore 1906VBP KM # 793.2 -0/1 260 Kč DKX0793056 Přidat do košíku
2ore 1906VBP KM # 793.2 1/1 200 Kč DKX0793022 Přidat do košíku
2ore 1906VBP KM # 793.2 -1/1 120 Kč DKX0793011 kor./rust Přidat do košíku
2ore 1907VBP KM # 793.2 1/1 310 Kč DKX0793064 Přidat do košíku
2ore 1907VBP,GJ KM # 805 0/0 320 Kč DKX0805007 Přidat do košíku
2ore 1907VBP,GJ KM # 805 1/1 130 Kč DKX0805001 Přidat do košíku
2ore 1907VBP,GJ KM # 805 1/1- 110 Kč DKX0805005 lak Přidat do košíku
2ore 1907VBP,GJ KM # 805 -1/1- 60 Kč DKX0805006 Přidat do košíku
2ore 1909VBP,GJ KM # 805 1/1 130 Kč DKX0805004 Přidat do košíku
2ore 1912VBP,GJ KM # 805 1/1 120 Kč DKX0805003 Přidat do košíku
2ore 1914VBP,GJ KM # 813.1 1/1 140 Kč DKX0813001 Přidat do košíku
2ore 1914VBP,GJ KM # 813.1 1/1- 110 Kč DKX0813030 Přidat do košíku
2ore 1915VBP,GJ KM # 813.1 1/1 160 Kč DKX0813002 Přidat do košíku
2ore 1916VBP,GJ KM # 813.1 1/1 220 Kč DKX0813003 Přidat do košíku
2ore 1917VBP,GJ KM # 813.1 1/1 1 200 Kč DKX0813004 Přidat do košíku
2ore 1918VBP,GJ KM # 813.1a 1/1 250 Kč DKX0813027 Přidat do košíku
2ore 1918VBP,GJ KM # 813.1a 1/1- 220 Kč DKX0813023 dr.kor. Přidat do košíku
2ore 1918VBP,GJ KM # 813.1a -1/1- 220 Kč DKX0813032 Přidat do košíku
2ore 1918VBP,GJ KM # 813.1a -1/1- 140 Kč DKX0813029 kor. Přidat do košíku
2ore 1919HCN,GJ KM # 813.2a 1/1 1 400 Kč DKX0813011 Přidat do košíku
2ore 1919HCN,GJ KM # 813.2 1/1 490 Kč DKX0813005 dr.kor. Přidat do košíku
2ore 1919HCN,GJ KM # 813.2a 1/1 1 400 Kč DKX0813031 Přidat do košíku
2ore 1919HCN,GJ KM # 813.2a -1/1 1 100 Kč DKX0813028 dr.kor. Přidat do košíku
2ore 1920HCN,GJ KM # 813.2 1/1- 80 Kč DKX0813009 Přidat do košíku
2ore 1921HCN,GJ KM # 813.2 1/1 190 Kč DKX0813007 Přidat do košíku
2ore 1923HCN,GJ KM # 813.2 1/1 140 Kč DKX0813026 Přidat do košíku
2ore 1927HCNGJ KM # 827.1 -1/1- 40 Kč DKX0827001 Přidat do košíku
2ore 1928N,GJ KM # 827.2 1/1 40 Kč DKX0827002 Přidat do košíku
2ore 1929N,GJ KM # 827.2 1/1 50 Kč DKX0827003 Přidat do košíku
2ore 1930N,GJ KM # 827.2 1/1 110 Kč DKX0827009 Přidat do košíku
2ore 1930N,GJ KM # 827.2 -1/1 60 Kč DKX0827004 Přidat do košíku
2ore 1931NGJ KM # 827.2 1/1 50 Kč DKX0827049 Přidat do košíku
2ore 1931NGJ KM # 827.2 -1/1- 30 Kč DKX0827051 Přidat do košíku
2ore 1932NGJ KM # 827.2 1/1 150 Kč DKX0827050 Přidat do košíku
2ore 1934NGJ KM # 827.2 1/1- 90 Kč DKX0827010 Přidat do košíku
2ore 1935NGJ KM # 827.2 1/1 50 Kč DKX0827015 Přidat do košíku
2ore 1936N,GJ KM # 827.2 1/1 80 Kč DKX0827005 Přidat do košíku
2ore 1937N,GJ KM # 827.2 1/1 50 Kč DKX0827033 Přidat do košíku
2ore 1938NGJ KM # 827.2 1/1 50 Kč DKX0827044 Přidat do košíku
2ore 1938N,GJ KM # 827.2 1/1 40 Kč DKX0827007 Přidat do košíku
2ore 1939N,GJ KM # 827.2 1/1 30 Kč DKX0827008 Přidat do košíku
2ore 1941NS KM # 833 -0/0- 120 Kč DKX0833003 Přidat do košíku
2ore 1942NS KM # 833a 1/1- 50 Kč DKX0833004 Přidat do košíku
2ore 1943NS KM # 833a -0/0- 190 Kč DKX0833002 Přidat do košíku
2ore 1943NS KM # 833a 1/1 80 Kč DKX0833015 Přidat do košíku
2ore 1947NS KM # 833a 1/1 130 Kč DKX0833012 Přidat do košíku
2ore 1951NS KM # 840.1 1/1 100 Kč DKX0840061 Přidat do košíku
2ore 1952NS KM # 840.1 1/1- 40 Kč DKX0840036 Přidat do košíku
2ore 1954NS KM # 840.1 1/1 50 Kč DKX0840034 Přidat do košíku
2ore 1955NS KM # 840.1 -0/0- 50 Kč DKX0840065 Přidat do košíku
2ore 1956CS KM # 840.2 1/1 40 Kč DKX0840018 Přidat do košíku
2ore 1956CS KM # 840.2 -1/1- 10 Kč DKX0840008 Přidat do košíku
2ore 1957CS KM # 840.2 1/1 30 Kč DKX0840055 Přidat do košíku
2ore 1958CS KM # 840.2 -1/1- 40 Kč DKX0840009 Přidat do košíku
2ore 1959CS KM # 840.2 1/1 40 Kč DKX0840026 Přidat do košíku
2ore 1959CS KM # 840.2 -1/1- 10 Kč DKX0840010 kor./rust Přidat do košíku
2ore 1960CS KM # 840.2 -0/0- 40 Kč DKX0840033 Přidat do košíku
2ore 1960CS KM # 840.2 1/1 30 Kč DKX0840040 Přidat do košíku
2ore 1962CS KM # 840.2 1/1 30 Kč DKX0840041 Přidat do košíku
2ore 1963CS KM # 840.2 -0/0 40 Kč DKX0840060 Přidat do košíku
2ore 1964CS KM # 840.2 0/0 50 Kč DKX0840046 Přidat do košíku
2ore 1964CS KM # 840.2 1/1 30 Kč DKX0840029 Přidat do košíku
2ore 1965CS KM # 840.2 -0/0- 30 Kč DKX0840022 Přidat do košíku
2ore 1966CS KM # 840.2 -0/0- 40 Kč DKX0840063 Přidat do košíku
2ore 1966CS KM # 840.2 -1/1- 10 Kč DKX0840012 Přidat do košíku
2ore 1967CS KM # 840.2 -1/1- 10 Kč DKX0840013 Přidat do košíku
2ore 1968CS KM # 840.2 0/0 40 Kč DKX0840062 Přidat do košíku
2ore 1968CS KM # 840.2 -0/0- 30 Kč DKX0840030 Přidat do košíku
2ore 1969CS KM # 840.2 -0/0 40 Kč DKX0840042 Přidat do košíku
2ore 1969CS KM # 840.2 1/1- 10 Kč DKX0840015 kor./rust Přidat do košíku
2ore 1970CS KM # 840.2 0/0 40 Kč DKX0840044 Přidat do košíku
2ore 1971CS KM # 840.2 RL 50 Kč DKX0840023 Přidat do košíku
2ore 1971CS KM # 840.2 0/0 30 Kč DKX0840003 Přidat do košíku
2ore 1962CS KM # 847 0/0 300 Kč DKX0847002 Přidat do košíku
2ore 1963CS KM # 847 0/0 300 Kč DKX0847003 Přidat do košíku
2ore 1963CS KM # 847 -0/1 170 Kč DKX0847008 Přidat do košíku
2ore 1964CS KM # 847 0/0 300 Kč DKX0847004 Přidat do košíku
2ore 1964CS KM # 847 -0/0- 210 Kč DKX0847010 Přidat do košíku
2ore 1965CS KM # 847 0/0 300 Kč DKX0847005 Přidat do košíku
2ore 1965CS KM # 847 1/1 180 Kč DKX0847009 Přidat do košíku
2ore 1966CS KM # 847 0/0 300 Kč DKX0847006 Přidat do košíku
5ore 1874CS KM # 794.1 -0/0 2 700 Kč DKX0794010 patina/patina Přidat do košíku
5ore 1874CS KM # 794.1 -0/1 450 Kč DKX0794011 hrana/edge Přidat do košíku
5ore 1874CS KM # 794.1 -1/1- 160 Kč DKX0794002 Přidat do košíku
5ore 1874CS KM # 794.1 2/2 120 Kč DKX0794001 Přidat do košíku
5ore 1875CS KM # 794.1 -0/1 1 500 Kč DKX0794021 Přidat do košíku
5ore 1875CS KM # 794.1 1/1 1 200 Kč DKX0794054 Přidat do košíku
5ore 1875CS KM # 794.1 -1/2 800 Kč DKX0794050 hrana/edge Přidat do košíku
5ore 1875CS KM # 794.1 -2/2- 600 Kč DKX0794046 Přidat do košíku
5ore 1875CS KM # 794.1 3/3 300 Kč DKX0794034 Přidat do košíku
5ore 1882CS KM # 794.1 -1/1 1 100 Kč DKX0794022 hrana/edge Přidat do košíku
5ore 1882CS KM # 794.1 2/1- 750 Kč DKX0794003 hrana/edge Přidat do košíku
5ore 1882CS KM # 794.1 -2/2 600 Kč DKX0794015 hrana/edge Přidat do košíku
5ore 1884CS KM # 794.1 1/1 500 Kč DKX0794004 hrana/edge Přidat do košíku
5ore 1884CS KM # 794.1 -1/2 480 Kč DKX0794029 Přidat do košíku
5ore 1884CS KM # 794.1 2/2 350 Kč DKX0794037 Přidat do košíku
5ore 1884CS KM # 794.1 -2/2- 110 Kč DKX0794056 Přidat do košíku
5ore 1890CS KM # 794.1 2/2 2 100 Kč DKX0794033 Přidat do košíku
5ore 1890CS KM # 794.1 -2/2- 1 600 Kč DKX0794012 Přidat do košíku
5ore 1891CS KM # 794.1 1/1 950 Kč DKX0794013 Přidat do košíku
5ore 1894VBP KM # 794.2 1/1 850 Kč DKX0794017 Přidat do košíku
5ore 1898VBP KM # 794.2 1/1 500 Kč DKX0794051 Přidat do košíku
5ore 1898VBP KM # 794.2 1/1 500 Kč DKX0794057 hrana Přidat do košíku
5ore 1898VBP KM # 794.2 1/1- 450 Kč DKX0794016 Přidat do košíku
5ore 1899VBP KM # 794.2 -0/1 1 100 Kč DKX0794019 Přidat do košíku
5ore 1899VBP KM # 794.2 1/1 250 Kč DKX0794053 Přidat do košíku
5ore 1899VBP KM # 794.2 1/1 950 Kč DKX0794020 Přidat do košíku
5ore 1902VBP KM # 794.1 1/1 450 Kč DKX0794028 hrana/edge Přidat do košíku
5ore 1902VBP KM # 794.2 -0/1 800 Kč DKX0794055 Přidat do košíku
5ore 1902VBP KM # 794.2 1/1- 450 Kč DKX0794052 hrana/edge Přidat do košíku
5ore 1906VBP KM # 794.2 -0/1 1 400 Kč DKX0794044 Přidat do košíku
5ore 1906VBP KM # 794.2 1/1 1 100 Kč DKX0794014 Přidat do košíku
5ore 1906VBP KM # 794.2 -1/1 950 Kč DKX0794043 Přidat do košíku
5ore 1907VBPGJ KM # 806 1/1 470 Kč DKX0806002 Přidat do košíku
5ore 1907VBPGJ KM # 806 1/1 420 Kč DKX0806007 hrana Přidat do košíku
5ore 1907VBPGJ KM # 806 1/1- 340 Kč DKX0806009 Přidat do košíku
5ore 1908VBPGJ KM # 806 1/1 550 Kč DKX0806008 Přidat do košíku
5ore 1908VBPGJ KM # 806 1/1- 380 Kč DKX0806001 Přidat do košíku
5ore 1912VBP,GJ KM # 806 1/1 550 Kč DKX0806006 Přidat do košíku
5ore 1912VBP,GJ KM # 806 2/2 120 Kč DKX0806010 hrana Přidat do košíku
5ore 1914VBP,GJ KM # 814.1 1/1 750 Kč DKX0814011 Přidat do košíku
5ore 1916VBP,GJ KM # 814.1 1/1 800 Kč DKX0814002 Přidat do košíku
5ore 1916VBP,GJ KM # 814.1 -1/1- 320 Kč DKX0814001 Přidat do košíku
5ore 1918VBP,GJ KM # 814.1a 1/1- 550 Kč DKX0814033 Přidat do košíku
5ore 1919HCNGJ KM # 814.2a 1/1- 480 Kč DKX0814032 Přidat do košíku
5ore 1919HCNGJ KM # 814.2 1/1 170 Kč DKX0814009 hrana/edge Přidat do košíku
5ore 1919HCNGJ KM # 814.2 -1/1- 180 Kč DKX0814024 Přidat do košíku
5ore 1920HCN,GJ KM # 814.2 -0/0- 450 Kč DKX0814006 Přidat do košíku
5ore 1920HCN,GJ KM # 814.2 1/1 400 Kč DKX0814022 Přidat do košíku
5ore 1920HCN,GJ KM # 814.2 1/1- 340 Kč DKX0814003 Přidat do košíku
5ore 1920HCN,GJ KM # 814.2 2/2 230 Kč DKX0814028 Přidat do košíku
5ore 1921HCN,GJ KM # 814.2 -0/1 290 Kč DKX0814007 Přidat do košíku
5ore 1921HCN,GJ KM # 814.2 1/1 250 Kč DKX0814036 Přidat do košíku
5ore 1921HCN,GJ KM # 814.2 1/1- 220 Kč DKX0814031 Přidat do košíku
5ore 1927HCN,GJ KM # 826.1 -0/0 140 Kč DKX0826025 Přidat do košíku
5ore 1928NGJ KM # 828.2 1/1 50 Kč DKX0828001 Přidat do košíku
5ore 1929NGJ KM # 828.2 1/1 70 Kč DKX0828002 Přidat do košíku
5ore 1930N,GJ KM # 828.2 1/1 70 Kč DKX0828004 Přidat do košíku
5ore 1930N,GJ KM # 828.2 -1/1- 50 Kč DKX0828007 Přidat do košíku
5ore 1932N,GJ KM # 828.2 1/1 60 Kč DKX0828005 Přidat do košíku
5ore 1934NGJ KM # 828.2 1/1- 90 Kč DKX0828006 Přidat do košíku
5ore 1937NGJ KM # 828.2 1/1 90 Kč DKX0828011 Přidat do košíku
5ore 1939NGJ KM # 828.2 1/1 70 Kč DKX0828008 Přidat do košíku
5ore 1939NGJ KM # 828.2 1/1- 60 Kč DKX0828010 Přidat do košíku
5ore 1940NGJ KM # 828.2 1/1 50 Kč DKX0828009 Přidat do košíku
5ore 1941NS KM # 834 -0/0 120 Kč DKX0834003 Přidat do košíku
5ore 1941NS KM # 834 1/1 60 Kč DKX0834001 Přidat do košíku
5ore 1942NS KM # 834a 1/1 110 Kč DKX0834005 Přidat do košíku
5ore 1942NS KM # 834a -1/1- 80 Kč DKX0834006 Přidat do košíku
5ore 1943NS KM # 834 1/1 60 Kč DKX0834002 lakov. Přidat do košíku
5ore 1943NS KM # 834 1/1 70 Kč DKX0834004 Přidat do košíku
5ore 1944NS KM # 834a 1/1- 60 Kč DKX0834011 Přidat do košíku
5ore 1945NS KM # 834a 1/1- 450 Kč DKX0834007 Přidat do košíku
5ore 1945NS KM # 834a -1/1- 340 Kč DKX0834016 Přidat do košíku
5ore 1950NS KM # 843.1 1/1 420 Kč DKX0843033 Přidat do košíku
5ore 1951NS KM # 843.1 1/1 110 Kč DKX0843057 Přidat do košíku
5ore 1952NS KM # 843.1 1/1 70 Kč DKX0843024 Přidat do košíku
5ore 1952NS KM # 843.1 -1/1 40 Kč DKX0843005 dr.kor. Přidat do košíku
5ore 1954NS KM # 843.1 1/1 70 Kč DKX0843026 Přidat do košíku
5ore 1955NS KM # 843.1 -0/0- 120 Kč DKX0843025 Přidat do košíku
5ore 1956CS KM # 843.2 -1/1- 60 Kč DKX0843009 Přidat do košíku
5ore 1957CS KM # 843.2 1/1 70 Kč DKX0843010 Přidat do košíku
5ore 1958CS KM # 843.2 1/1 50 Kč DKX0843056 Přidat do košíku
5ore 1959CS KM # 843.2 -0/1 70 Kč DKX0843015 Přidat do košíku
5ore 1959CS KM # 843.2 1/1- 50 Kč DKX0843002 Přidat do košíku
5ore 1960CS KM # 843.2 1/1 40 Kč DKX0843003 Přidat do košíku
5ore 1961CS KM # 843.2 -0/1 40 Kč DKX0843058 Přidat do košíku
5ore 1962CS KM # 843.2 -0/0- 50 Kč DKX0843006 Přidat do košíku
5ore 1962CS KM # 843.2 1/1 40 Kč DKX0843059 Přidat do košíku
5ore 1963CS KM # 848.1 -0/0 50 Kč DKX0848005 Přidat do košíku
5ore 1963CS KM # 848.1 1/1 40 Kč DKX0848035 Přidat do košíku
5ore 1964CS KM # 848.1 0/0 40 Kč DKX0848037 Přidat do košíku
5ore 1964CS KM # 848.1 -0/0- 20 Kč DKX0848036 Přidat do košíku
5ore 1965CS KM # 848.1 -0/0- 30 Kč DKX0848006 Přidat do košíku
5ore 1966CS KM # 848.1 -0/0 40 Kč DKX0848007 Přidat do košíku
5ore 1967CS KM # 848.1 -0/0 40 Kč DKX0848008 Přidat do košíku
5ore 1968CS KM # 848.1 BU 60 Kč DKX0848001 Přidat do košíku
5ore 1968CS KM # 848.1 -0/0 30 Kč DKX0848009 Přidat do košíku
5ore 1969CS KM # 848.1 -0/0 20 Kč DKX0848002 Přidat do košíku
5ore 1970CS KM # 848.1 -0/0 30 Kč DKX0848010 Přidat do košíku
5ore 1971CS KM # 848.1 RL 50 Kč DKX0848026 Přidat do košíku
5ore 1971CS KM # 848.1 -0/0 30 Kč DKX0848011 Přidat do košíku
5ore 1972CS KM # 848.1 1/1 15 Kč DKX0848003 Přidat do košíku
5ore 1972SS KM # 848.2 RL 50 Kč DKX0848022 Přidat do košíku
5ore 1973SB KM # 859.1 RL 40 Kč DKX0859007 Přidat do košíku
5ore 1973SB KM # 859.1 0/0 30 Kč DKX0859001 Přidat do košíku
5ore 1974SB KM # 859.1 -0/0- 30 Kč DKX0859002 Přidat do košíku
5ore 1975SB KM # 859.1 RL 30 Kč DKX0859006 Přidat do košíku
5ore 1976SB KM # 859.1 -0/0- 20 Kč DKX0859020 Přidat do košíku
5ore 1977SB KM # 859.1 RL 30 Kč DKX0859035 Přidat do košíku
5ore 1978SB KM # 859.1 RL 30 Kč DKX0859063 Přidat do košíku
5ore 1979BB KM # 859.2 RL 30 Kč DKX0859065 Přidat do košíku
5ore 1979BB KM # 859.2 0/0- 20 Kč DKX0859036 Přidat do košíku
5ore 1980BB KM # 859.2 RL 50 Kč DKX0859005 Přidat do košíku
5ore 1981BB KM # 859.2 0/0- 30 Kč DKX0859038 Přidat do košíku
5ore 1982RB KM # 859.3 BU 30 Kč DKX0859064 Přidat do košíku
5ore 1982RB KM # 859.3 -0/0- 20 Kč DKX0859030 Přidat do košíku
5ore 1983RB KM # 859.3 0/0- 20 Kč DKX0859031 Přidat do košíku
5ore 1984RB KM # 859.3 BU 30 Kč DKX0859066 Přidat do košíku
5ore 1985RB KM # 859.3 0/0 20 Kč DKX0859004 Přidat do košíku
5ore 1987RB KM # 859.3 0/0 30 Kč DKX0859033 Přidat do košíku
5ore 1988RB KM # 859.3 0/0 20 Kč DKX0859024 Přidat do košíku
10ore 1874CS KM # 795.1 0/0- 450 Kč DKX0795082 Přidat do košíku
10ore 1874CS KM # 795.1 2/2 140 Kč DKX0795081 Přidat do košíku
10ore 1875CS KM # 795.1 -1/2 370 Kč DKX0795032 Přidat do košíku
10ore 1875CS KM # 795.1 2/2 280 Kč DKX0795018 Přidat do košíku
10ore 1875CS KM # 795.1 -2/2- 210 Kč DKX0795002 Přidat do košíku
10ore 1875CS KM # 795.1 -2/3 140 Kč DKX0795022 Přidat do košíku
10ore 1884CS KM # 795.1 -0/1 2 200 Kč DKX0795031 Přidat do košíku
10ore 1884CS KM # 795.1 3/2- 500 Kč DKX0795004 Přidat do košíku
10ore 1889CS KM # 795.1 -1/1 600 Kč DKX0795006 Přidat do košíku
10ore 1889CS KM # 795.1 2/2- 240 Kč DKX0795023 Přidat do košíku
10ore 1891CS KM # 795.1 0/0 1 350 Kč DKX0795040 Přidat do košíku
10ore 1891CS KM # 795.1 -0/0 700 Kč DKX0795014 Přidat do košíku
10ore 1891CS KM # 795.1 1/1 400 Kč DKX0795007 Přidat do košíku
10ore 1891CS KM # 795.1 1/1- 210 Kč DKX0795088 Přidat do košíku
10ore 1891CS KM # 795.1 2/2 90 Kč DKX0795086 Přidat do košíku
10ore 1894CS KM # 795.2 -0/0- 900 Kč DKX0795009 patina/patina Přidat do košíku
10ore 1894VBD KM # 795.2 -0/1 430 Kč DKX0795085 Přidat do košíku
10ore 1894VBD KM # 795.2 1/1- 390 Kč DKX0795041 Přidat do košíku
10ore 1894CS KM # 795.2 -2/2- 200 Kč DKX0795008 Přidat do košíku
10ore 1897VBP KM # 795.2 -1/1 250 Kč DKX0795010 Přidat do košíku
10ore 1897VBP KM # 795.2 2/2 120 Kč DKX0795030 Přidat do košíku
10ore 1899VBP KM # 795.2 -0/0- 390 Kč DKX0795019 Přidat do košíku
10ore 1899VBP KM # 795.2 1/1- 240 Kč DKX0795025 Přidat do košíku
10ore 1899VBP KM # 795.2 -1/1- 220 Kč DKX0795011 Přidat do košíku
10ore 1903VBP KM # 795.2 0/0 450 Kč DKX0795089 patina Přidat do košíku
10ore 1903VBP KM # 795.2 -0/0- 210 Kč DKX0795012 Přidat do košíku
10ore 1903VBP KM # 795.2 1/1 200 Kč DKX0795035 Přidat do košíku
10ore 1903VBP KM # 795.2 -1/2 110 Kč DKX0795020 Přidat do košíku
10ore 1905VBP KM # 795.2 0/0 350 Kč DKX0795087 patina Přidat do košíku
10ore 1905VBP KM # 795.2 1/1 180 Kč DKX0795013 Přidat do košíku
10ore 1905VBP KM # 795.2 -1/2 80 Kč DKX0795044 Přidat do košíku
10ore 1907VBP,GJ KM # 807 -0/0 350 Kč DKX0807002 Přidat do košíku
10ore 1910VBP,GJ KM # 807 -0/1 290 Kč DKX0807009 Přidat do košíku
10ore 1910VBP,GJ KM # 807 1/1 200 Kč DKX0807007 Přidat do košíku
10ore 1911VBP,GJ KM # 807 1/1 1 700 Kč DKX0807003 Přidat do košíku
10ore 1912VBP,GJ KM # 807 0/0- 390 Kč DKX0807008 Přidat do košíku
10ore 1912VBP,GJ KM # 807 -0/0- 250 Kč DKX0807004 patina/patina Přidat do košíku
10ore 1912VBP,GJ KM # 807 1/1 240 Kč DKX0807005 Přidat do košíku
10ore 1914VBP,GJ KM # 818.1 1/1 210 Kč DKX0818016 Přidat do košíku
10ore 1915VBP,GJ KM # 818.1 0/0 520 Kč DKX0818001 Přidat do košíku
10ore 1915VBP,GJ KM # 818.1 -0/0- 490 Kč DKX0818002 Přidat do košíku
10ore 1915VBP,GJ KM # 818.1 1/1 450 Kč DKX0818022 patina/patina Přidat do košíku
10ore 1916VBP,GJ KM # 818.1 0/0- 350 Kč DKX0818070 Přidat do košíku
10ore 1916VBP,GJ KM # 818.1 -0/0- 280 Kč DKX0818026 Přidat do košíku
10ore 1916VBP,GJ KM # 818.1 1/1 150 Kč DKX0818003 Přidat do košíku
10ore 1917VBP,GJ KM # 818.1 0/0 200 Kč DKX0818010 Přidat do košíku
10ore 1917VBP,GJ KM # 818.1 -0/0- 190 Kč DKX0818032 Přidat do košíku
10ore 1917VBP,GJ KM # 818.1 1/1- 120 Kč DKX0818071 Přidat do košíku
10ore 1918VBP,GJ KM # 818.1 0/0 160 Kč DKX0818004 Přidat do košíku
10ore 1918VBP,GJ KM # 818.1 -0/1 90 Kč DKX0818073 Přidat do košíku
10ore 1919HCN,GJ KM # 818.2a 0/0 610 Kč DKX0818005 Přidat do košíku
10ore 1919HCN,GJ KM # 818.2a -1/1- 420 Kč DKX0818072 Přidat do košíku
10ore 1921HCN,GJ KM # 818.2a 0/0 300 Kč DKX0818008 Přidat do košíku
10ore 1921HCN,GJ KM # 818.2a 1/1 150 Kč DKX0818015 Přidat do košíku
10ore 1922HCN,GJ KM # 818.2a 0/0- 1 100 Kč DKX0818019 Přidat do košíku
10ore 1924HCN,GJ KM # 822.1 1/1 60 Kč DKX0822001 Přidat do košíku
10ore 1925HCN,G KM # 822.1 -0/1 100 Kč DKX0822016 Přidat do košíku
10ore 1925HCN,G KM # 822.1 1/1 80 Kč DKX0822002 Přidat do košíku
10ore 1926HCN,GJ KM # 822.1 -0/1 60 Kč DKX0822038 Přidat do košíku
10ore 1926HCN,GJ KM # 822.1 -1/1- 30 Kč DKX0822003 Přidat do košíku
10ore 1929N,GJ KM # 822.2 0/0- 140 Kč DKX0822039 Přidat do košíku
10ore 1929N,GJ KM # 822.2 -1/1- 40 Kč DKX0822004 Přidat do košíku
10ore 1931N,GJ KM # 822.2 1/1 100 Kč DKX0822005 malé N/small N Přidat do košíku
10ore 1931N,GJ KM # 822.2 1/1 100 Kč DKX0822035 velké N/large N Přidat do košíku
10ore 1933N,GJ KM # 822.2 1/1 500 Kč DKX0822006 Přidat do košíku
10ore 1934N,GJ KM # 822.2 1/1 90 Kč DKX0822007 Přidat do košíku
10ore 1935N,GJ KM # 822.2 1/1 120 Kč DKX0822008 Přidat do košíku
10ore 1935N,GJ KM # 822.2 1/1- 90 Kč DKX0822034 Přidat do košíku
10ore 1936NGJ KM # 822.2 1/1 90 Kč DKX0822029 Přidat do košíku
10ore 1936NGJ KM # 822.2 1/1- 80 Kč DKX0822028 Přidat do košíku
10ore 1937N,GJ KM # 822.2 1/1 90 Kč DKX0822009 Přidat do košíku
10ore 1938N,GJ KM # 822.2 1/1 70 Kč DKX0822010 Přidat do košíku
10ore 1939N,GJ KM # 822.2 1/1 70 Kč DKX0822011 Přidat do košíku
10ore 1940N,GJ KM # 822.2 -0/0- 60 Kč DKX0822050 Přidat do košíku
10ore 1940N,GJ KM # 822.2 1/1- 30 Kč DKX0822012 Přidat do košíku
10ore 1941N,GJ KM # 822.2a 0/0 420 Kč DKX0822017 Přidat do košíku
10ore 1941N,GJ KM # 822.2 0/0- 240 Kč DKX0822053 Přidat do košíku
10ore 1941N,GJ KM # 822.2 1/1 160 Kč DKX0822051 Přidat do košíku
10ore 1941N,GJ KM # 822.2 1/1- 130 Kč DKX0822040 lak Přidat do košíku
10ore 1943NGJ KM # 822.2a 1/1 110 Kč DKX0822031 lak Přidat do košíku
10ore 1944N,GJ KM # 822.2a 1/1 140 Kč DKX0822014 Přidat do košíku
10ore 1944N,GJ KM # 822.2a 1/1- 110 Kč DKX0822054 Přidat do košíku
10ore 1945NS KM # 822.2a 1/1 2 200 Kč DKX0822044 Přidat do košíku
10ore 1945NGJ KM # 822.2a 2/2 1 200 Kč DKX0822052 Přidat do košíku
10ore 1946NGJ KM # 822.1 0/0 450 Kč DKX0822015 Přidat do košíku
10ore 1946NGJ KM # 822.2 1/1 180 Kč DKX0822055 Přidat do košíku
10ore 1948NS KM # 841.1 1/1- 60 Kč DKX0841001 Přidat do košíku
10ore 1949NS KM # 841.1 -0/1 50 Kč DKX0841003 Přidat do košíku
10ore 1949NS KM # 841.1 1/1 40 Kč DKX0841004 Přidat do košíku
10ore 1950NS KM # 841.1 1/1 40 Kč DKX0841005 Přidat do košíku
10ore 1951NS KM # 841.1 -0/0- 50 Kč DKX0841006 Přidat do košíku
10ore 1951NS KM # 841.1 1/1- 40 Kč DKX0841053 Přidat do košíku
10ore 1952NS KM # 841.1 -0/1 40 Kč DKX0841007 Přidat do košíku
10ore 1953NS KM # 841.1 -0/0 80 Kč DKX0841022 Přidat do košíku
10ore 1954NS KM # 841.1 -1/1- 30 Kč DKX0841026 Přidat do košíku
10ore 1955NS KM # 841.1 -0/0- 50 Kč DKX0841038 Přidat do košíku
10ore 1957CS KM # 841.2 0/0- 60 Kč DKX0841020 Přidat do košíku
10ore 1957CS KM # 841.2 1/1 40 Kč DKX0841002 Přidat do košíku
10ore 1958CS KM # 841.2 0/0 60 Kč DKX0841029 Přidat do košíku
10ore 1958CS KM # 841.2 -0/0- 30 Kč DKX0841054 Přidat do košíku
10ore 1960NS KM # 841.2 0/0- 90 Kč DKX0841023 Přidat do košíku
10ore 1960CS KM # 849.1 0/0 70 Kč DKX0849016 Přidat do košíku
10ore 1961CS KM # 849.1 -0/0- 40 Kč DKX0849026 Přidat do košíku
10ore 1962(h)C.S. KM # 849.1 0/0 30 Kč DKX0849004 Přidat do košíku
10ore 1963CS KM # 849.1 1/1 10 Kč DKX0849001 Přidat do košíku
10ore 1964CS KM # 849.1 -RL/0 50 Kč DKX0849002 Přidat do košíku
10ore 1964CS KM # 849.1 0/0 40 Kč DKX0849019 Přidat do košíku
10ore 1965CS KM # 849.1 0/0 40 Kč DKX0849039 Přidat do košíku
10ore 1966CS KM # 849.1 0/0- 30 Kč DKX0849008 Přidat do košíku
10ore 1967CS KM # 849.1 -0/1 20 Kč DKX0849035 Přidat do košíku
10ore 1968CS KM # 849.1 0/0 30 Kč DKX0849036 Přidat do košíku
10ore 1969CS KM # 849.1 RL 40 Kč DKX0849015 Přidat do košíku
10ore 1969CS KM # 849.1 0/0- 30 Kč DKX0849037 Přidat do košíku
10ore 1970CS KM # 849.1 RL 40 Kč DKX0849038 Přidat do košíku
10ore 1970CS KM # 849.1 0/0- 30 Kč DKX0849003 Přidat do košíku
10ore 1972SS KM # 849.2 0/0 40 Kč DKX0849005 Přidat do košíku
10ore 1970SB KM # 860.1 RL 40 Kč DKX0860023 Přidat do košíku
10ore 1974SB KM # 860.1 RL 40 Kč DKX0860002 Přidat do košíku
10ore 1974SB KM # 860.1 0/0- 20 Kč DKX0860005 Přidat do košíku
10ore 1975SB KM # 860.1 RL 40 Kč DKX0860003 Přidat do košíku
10ore 1975SB KM # 860.1 -0/0- 20 Kč DKX0860029 Přidat do košíku
10ore 1976SB KM # 860.1 0/0 30 Kč DKX0860001 Přidat do košíku
10ore 1978SB KM # 860.1 RL 40 Kč DKX0860063 Přidat do košíku
10ore 1978SB KM # 860.1 0/0 30 Kč DKX0860015 Přidat do košíku
10ore 1979BB KM # 860.2 -0/0- 30 Kč DKX0860020 Přidat do košíku
10ore 1980BB KM # 860.2 0/0 30 Kč DKX0860010 Přidat do košíku
10ore 1981BB KM # 860.2 0/0 30 Kč DKX0860038 Přidat do košíku
10ore 1982RB KM # 860.3 0/0 30 Kč DKX0860019 Přidat do košíku
10ore 1983RB KM # 860.3 0/0 30 Kč DKX0860011 Přidat do košíku
10ore 1984RB KM # 860.3 0/0 30 Kč DKX0860004 Přidat do košíku
10ore 1987RB KM # 860.3 0/0 30 Kč DKX0860022 Přidat do košíku
10ore 1988RB KM # 860.3 BU 40 Kč DKX0860064 Přidat do košíku
10ore 1988RB KM # 860.3 0/0 30 Kč DKX0860027 Přidat do košíku
25ore 1874CS KM # 796.1 -0/1 1 400 Kč DKX0796002 Přidat do košíku
25ore 1874CS KM # 796.1 -1/1- 800 Kč DKX0796014 Přidat do košíku
25ore 1874CS KM # 796.1 2/2 280 Kč DKX0796001 Přidat do košíku
25ore 1891CS KM # 796.1 -0/0- 1 500 Kč DKX0796004 Přidat do košíku
25ore 1891CS KM # 796.1 1/1 800 Kč DKX0796018 Přidat do košíku
25ore 1891CS KM # 796.1 2/2 420 Kč DKX0796003 Přidat do košíku
25ore 1894VBP KM # 796.2 1/1 1 050 Kč DKX0796006 Přidat do košíku
25ore 1894VBP KM # 796.2 2/2 290 Kč DKX0796005 Přidat do košíku
25ore 1900VBP KM # 796.2 1/1 500 Kč DKX0796031 Přidat do košíku
25ore 1900VBP KM # 796.2 -1/1 420 Kč DKX0796032 Přidat do košíku
25ore 1900VBP KM # 796.2 2/2 340 Kč DKX0796008 Přidat do košíku
25ore 1904VBP KM # 796.2 -1/1- 380 Kč DKX0796009 Přidat do košíku
25ore 1905VBP KM # 796.2 RL 2 400 Kč DKX0796035 Přidat do košíku
25ore 1905VBP KM # 796.2 0/0- 1 100 Kč DKX0796034 Přidat do košíku
25ore 1905VBP KM # 796.2 -0/1 550 Kč DKX0796033 Přidat do košíku
25ore 1905VBP KM # 796.2 -1/2 300 Kč DKX0796012 Přidat do košíku
25ore 1907VBP,GJ KM # 808 0/0 750 Kč DKX0808010 Přidat do košíku
25ore 1907VBP,GJ KM # 808 -0/1 520 Kč DKX0808008 Přidat do košíku
25ore 1907VBP,GJ KM # 808 -1/2 280 Kč DKX0808005 Přidat do košíku
25ore 1911VBP,GJ KM # 808 0/0 900 Kč DKX0808009 Přidat do košíku
25ore 1911VBP,GJ KM # 808 1/1 450 Kč DKX0808007 Přidat do košíku
25ore 1911VBP,GJ KM # 808 1/1- 290 Kč DKX0808011 Přidat do košíku
25ore 1913VBPGJ KM # 815.1 -0/0- 350 Kč DKX0815044 Přidat do košíku
25ore 1915VBP,GJ KM # 815.1 -0/1 310 Kč DKX0815026 Přidat do košíku
25ore 1915VBP,GJ KM # 815.1 -1/1 280 Kč DKX0815003 Přidat do košíku
25ore 1916VBP,GJ KM # 815.1 1/1 520 Kč DKX0815025 Přidat do košíku
25ore 1919HCN,GJ KM # 815.2 0/0 260 Kč DKX0815002 Přidat do košíku
25ore 1919HCN,GJ KM # 815.2 -0/0- 230 Kč DKX0815063 Přidat do košíku
25ore 1919HCN,GJ KM # 815.2 -0/1 160 Kč DKX0815004 Přidat do košíku
25ore 1921HCN,GJ KM # 815.2a 1/1 210 Kč DKX0815006 Přidat do košíku
25ore 1922HCN,GJ KM # 815.2a 0/0- 2 100 Kč DKX0815016 Přidat do košíku
25ore 1922HCN,GJ KM # 815.2a -0/0- 2 000 Kč DKX0815008 Přidat do košíku
25ore 1922HCN,GJ KM # 815.2a -0/1 1 900 Kč DKX0815009 Přidat do košíku
25ore 1922HCN,GJ KM # 815.2a -1/1 1 400 Kč DKX0815007 Přidat do košíku
25ore 1924HCNGJ KM # 823.1 1/1 110 Kč DKX0823030 Přidat do košíku
25ore 1924HCNGJ KM # 823.1 -1/1- 60 Kč DKX0823019 Přidat do košíku
25ore 1925HCN,GJ KM # 823.1 1/1 330 Kč DKX0823002 Přidat do košíku
25ore 1925HCN,GJ KM # 823.1 -1/1- 260 Kč DKX0823035 Přidat do košíku
25ore 1926HCN,GJ KM # 823.1 1/1 120 Kč DKX0823003 Přidat do košíku
25ore 1929N,GJ KM # 823.2 1/1 160 Kč DKX0823004 Přidat do košíku
25ore 1930NGJ KM # 823.2 1/1 180 Kč DKX0823024 Přidat do košíku
25ore 1930NGJ KM # 823.2 1/1- 150 Kč DKX0823080 Přidat do košíku
25ore 1930NGJ KM # 823.2 -1/1- 110 Kč DKX0823045 Přidat do košíku
25ore 1932N,GJ KM # 823.2 1/1- 650 Kč DKX0823046 Přidat do košíku
25ore 1932N,GJ KM # 823.2 -1/1- 450 Kč DKX0823005 Přidat do košíku
25ore 1933N,GJ KM # 823.2 1/1 1 600 Kč DKX0823036 Přidat do košíku
25ore 1933N,GJ KM # 823.2 1/1- 950 Kč DKX0823020 Přidat do košíku
25ore 1934N,GJ KM # 823.2 1/1 150 Kč DKX0823023 Přidat do košíku
25ore 1934N,GJ KM # 823.2 -1/2 80 Kč DKX0823007 Přidat do košíku
25ore 1936N,GJ KM # 823.2 0/0 420 Kč DKX0823081 Přidat do košíku
25ore 1937N,GJ KM # 823.2 0/0- 190 Kč DKX0823026 Přidat do košíku
25ore 1937N,GJ KM # 823.2 1/1 170 Kč DKX0823021 Přidat do košíku
25ore 1937N,GJ KM # 823.2 -1/1 100 Kč DKX0823009 Přidat do košíku
25ore 1938N,GJ KM # 823.2 1/1 160 Kč DKX0823010 Přidat do košíku
25ore 1939N,GJ KM # 823.2 1/1 700 Kč DKX0823011 Přidat do košíku
25ore 1939N,GJ KM # 823.2 -1/1 580 Kč DKX0823012 Přidat do košíku
25ore 1940N,GJ KM # 823.2 1/1 90 Kč DKX0823031 Přidat do košíku
25ore 1941N,GJ KM # 823.2a 1/1 320 Kč DKX0823013 Přidat do košíku
25ore 1941N,GJ KM # 823.2a 1/1 240 Kč DKX0823025 dr.kor. Přidat do košíku
25ore 1941N,GJ KM # 823.2a 1/1- 260 Kč DKX0823078 Přidat do košíku
25ore 1941N,GJ KM # 823.2a -1/1- 180 Kč DKX0823032 Přidat do košíku
25ore 1942N,GJ KM # 823.2a -0/1 150 Kč DKX0823049 Přidat do košíku
25ore 1942N,GJ KM # 823.2a 1/1 130 Kč DKX0823076 Přidat do košíku
25ore 1943N,GJ KM # 823.2a -0/0- 400 Kč DKX0823027 Přidat do košíku
25ore 1943N,GJ KM # 823.2a 1/1 320 Kč DKX0823028 Přidat do košíku
25ore 1943N,GJ KM # 823.2a -1/1- 260 Kč DKX0823015 Přidat do košíku
25ore 1944N,GJ KM # 823.2a -0/0- 220 Kč DKX0823040 Přidat do košíku
25ore 1944N,GJ KM # 823.2a 1/1 140 Kč DKX0823079 Přidat do košíku
25ore 1945N,GJ KM # 823.2a -0/0. 400 Kč DKX0823044 Přidat do košíku
25ore 1945N,GJ KM # 823.2a 1/1 220 Kč DKX0823075 Přidat do košíku
25ore 1945N,GJ KM # 823.2a -1/1- 110 Kč DKX0823017 dr.kor. Přidat do košíku
25ore 1946N,GJ KM # 823.2 0/0 150 Kč DKX0823022 Přidat do košíku
25ore 1946N,GJ KM # 823.2 0/0- 110 Kč DKX0823018 Přidat do košíku
25ore 1946N,GJ KM # 823.2 1/1 100 Kč DKX0823047 Přidat do košíku
25ore 1947NGJ KM # 823.2 0/0 650 Kč DKX0823033 Přidat do košíku
25ore 1947NGJ KM # 823.2 -0/0- 420 Kč DKX0823048 Přidat do košíku
25ore 1947NGJ KM # 823.2 1/1 250 Kč DKX0823039 dr.kor. Přidat do košíku
25ore 1948NS KM # 842.1 -1/1- 170 Kč DKX0842063 Přidat do košíku
25ore 1948NS KM # 842.1 -1/2 110 Kč DKX0842039 Přidat do košíku
25ore 1949NS KM # 842.1 -0/0 70 Kč DKX0842012 Přidat do košíku
25ore 1949NS KM # 842.1 1/1 50 Kč DKX0842004 Přidat do košíku
25ore 1950NS KM # 842.1 1/1 50 Kč DKX0842016 Přidat do košíku
25ore 1951NS KM # 842.1 -0/0- 120 Kč DKX0842018 Přidat do košíku
25ore 1951NS KM # 842.1 1/1 40 Kč DKX0842033 Přidat do košíku
25ore 1952NS KM # 842.1 1/1 140 Kč DKX0842038 Přidat do košíku
25ore 1953NS KM # 842.1 -0/1 70 Kč DKX0842017 Přidat do košíku
25ore 1954NS KM # 842.1 -0/0- 70 Kč DKX0842011 Přidat do košíku
25ore 1954NS KM # 842.1 1/1 50 Kč DKX0842001 Přidat do košíku
25ore 1955NS KM # 842.1 0/0 70 Kč DKX0842064 Přidat do košíku
25ore 1955NS KM # 842.1 1/1 40 Kč DKX0842013 Přidat do košíku
25ore 1956CS KM # 842.2 -0/0- 90 Kč DKX0842026 Přidat do košíku
25ore 1956CS KM # 842.2 1/1 50 Kč DKX0842050 Přidat do košíku
25ore 1957CS KM # 842.2 0/0 110 Kč DKX0842022 Přidat do košíku
25ore 1957CS KM # 842.2 -0/0- 60 Kč DKX0842005 Přidat do košíku
25ore 1958CS KM # 842.2 0/0 110 Kč DKX0842034 Přidat do košíku
25ore 1958CS KM # 842.2 1/1 70 Kč DKX0842035 Přidat do košíku
25ore 1959CS KM # 842.2 0/0- 280 Kč DKX0842019 Přidat do košíku
25ore 1960CS KM # 842.2 0/0 70 Kč DKX0842021 Přidat do košíku
25ore 1960CS KM # 850 -0/0 280 Kč DKX0850011 Přidat do košíku
25ore 1960CS KM # 850 1/1 230 Kč DKX0850012 Přidat do košíku
25ore 1961CS KM # 850 -RL/0 90 Kč DKX0850019 Přidat do košíku
25ore 1961CS KM # 850 0/0 60 Kč DKX0850003 Přidat do košíku
25ore 1962CS KM # 850 0/0 70 Kč DKX0850004 Přidat do košíku
25ore 1962CS KM # 850 1/1 60 Kč DKX0850026 Přidat do košíku
25ore 1964CS KM # 850 0/0 90 Kč DKX0850018 Přidat do košíku
25ore 1964CS KM # 850 -0/0- 60 Kč DKX0850002 Přidat do košíku
25ore 1964CS KM # 850 -0/1 50 Kč DKX0850033 Přidat do košíku
25ore 1965CS KM # 850 0/0- 60 Kč DKX0850005 Přidat do košíku
25ore 1966CS KM # 850 0/0 70 Kč DKX0850006 Přidat do košíku
25ore 1966CS KM # 850 1/1- 15 Kč DKX0850001 hrana/edge Přidat do košíku
25ore 1966CS KM # 855.1 0/0 70 Kč DKX0855001 Přidat do košíku
25ore 1967CS KM # 855.1 0/0 50 Kč DKX0855003 Přidat do košíku
25ore 1968CS KM # 855.1 BU 50 Kč DKX0855002 Přidat do košíku
25ore 1968CS KM # 855.1 0/0- 30 Kč DKX0855007 Přidat do košíku
25ore 1969CS KM # 855.1 RL 70 Kč DKX0855033 Přidat do košíku
25ore 1969CS KM # 855.1 0/0 40 Kč DKX0855004 Přidat do košíku
25ore 1970CS KM # 855.1 -0/0 30 Kč DKX0855008 Přidat do košíku
25ore 1971CS KM # 855.1 0/0 40 Kč DKX0855005 Přidat do košíku
25ore 1972SS KM # 855.2 RL 50 Kč DKX0855006 Přidat do košíku
25ore 1972SS KM # 855.2 RL 60 Kč DKX0855022 Přidat do košíku
25ore 1972SS KM # 855.2 0/0 40 Kč DKX0855009 Přidat do košíku
25ore 1973SB KM # 861.1 RL 50 Kč DKX0861014 Přidat do košíku
25ore 1974SB KM # 861.1 RL 50 Kč DKX0861001 Přidat do košíku
25ore 1974SB KM # 861.1 0/0 40 Kč DKX0861015 Přidat do košíku
25ore 1975SB KM # 861.1 RL 50 Kč DKX0861006 Přidat do košíku
25ore 1976SB KM # 861.1 RL 50 Kč DKX0861018 Přidat do košíku
25ore 1976SB KM # 861.1 0/0- 30 Kč DKX0861013 Přidat do košíku
25ore 1977SB KM # 861.1 0/0 40 Kč DKX0861002 Přidat do košíku
25ore 1978SB KM # 861.1 RL 50 Kč DKX0861063 Přidat do košíku
25ore 1979BB KM # 861.2 RL 40 Kč DKX0861038 Přidat do košíku
25ore 1982RB KM # 861.3 BU 40 Kč DKX0861064 Přidat do košíku
25ore 1985R.B KM # 861.3 0/0 30 Kč DKX0861005 Přidat do košíku
25ore 1986R.B KM # 861.3 -0/0- 20 Kč DKX0861003 Přidat do košíku
25ore 1990LG KM # 868.1 RL 50 Kč DKX0868002 Přidat do košíku
25ore 1991LG.JP.A KM # 868.1 P/P-0/0 80 Kč DKX0868041 Přidat do košíku
25ore 1991LG.JP.A KM # 868.1 0/0 40 Kč DKX0868030 Přidat do košíku
25ore 1992LGJPA KM # 868.1 P/P 120 Kč DKX0868042 Přidat do košíku
25ore 1992LGJPA KM # 868.1 BU 60 Kč DKX0868032 Přidat do košíku
25ore 1993LGJPA KM # 868.1 BU 50 Kč DKX0868033 Přidat do košíku
25ore 1994LG KM # 868.1 RL 40 Kč DKX0868093 Přidat do košíku
25ore 1994LG KM # 868.1 0/0 30 Kč DKX0868010 Přidat do košíku
25ore 1995LG KM # 868.1 RL 40 Kč DKX0868094 Přidat do košíku
25ore 1995LG,JP,A KM # 868.1 -0/0- 20 Kč DKX0868035 Přidat do košíku
25ore 1997LG.JP.A KM # 868.1 0/0 40 Kč DKX0868031 Přidat do košíku
25ore 1997LG.JP.A KM # 868.1 -0/0- 20 Kč DKX0868092 Přidat do košíku
25ore 1998LG KM # 868.1 0/0 40 Kč DKX0868050 Přidat do košíku
25ore 1999LG.JP.A KM # 868.1 0/0 40 Kč DKX0868016 Přidat do košíku
25ore 2000LG KM # 868.1 RL 40 Kč DKX0868095 Přidat do košíku
25ore 2001LG KM # 868.1 RL 50 Kč DKX0868051 Přidat do košíku
25ore 2002 KM # 868.2 BU 40 Kč DKX0868036 Přidat do košíku
25ore 2002 KM # 868.2 1/1 20 Kč DKX0868096 Přidat do košíku
25ore 2003 KM # 868.2 0/0 30 Kč DKX0868013 Přidat do košíku
25ore 2004 KM # 868.2 0/0 40 Kč DKX0868001 Přidat do košíku
25ore 2005 KM # 868.2 0/0 30 Kč DKX0868053 Přidat do košíku
25ore 2006 KM # 868.2 0/0 30 Kč DKX0868003 Přidat do košíku
25ore 2006 KM # 868.2 -0/0-- 20 Kč DKX0868017 Přidat do košíku
25ore 2007 KM # 868.2 RL 30 Kč DKX0868018 Přidat do košíku
25ore 2007 KM # 868.2 0/0 20 Kč DKX0868015 Přidat do košíku
50ore 1989MR,JP KM # 866.1 0/0 40 Kč DKX0866010 Přidat do košíku
50ore 1990LGJPA KM # 866.2 BU 50 Kč DKX0866023 Přidat do košíku
50ore 1990LGJPA KM # 866.2 0/0 40 Kč DKX0866001 Přidat do košíku
50ore 1991LGJP KM # 866.2 P/P 90 Kč DKX0866040 Přidat do košíku
50ore 1991LGJP KM # 866.2 0/0 40 Kč DKX0866002 Přidat do košíku
50ore 1992LGJP KM # 866.2 P/P 110 Kč DKX0866041 Přidat do košíku
50ore 1992LGJP KM # 866.2 BU 50 Kč DKX0866032 Přidat do košíku
50ore 1993LGJP KM # 866.2 BU 50 Kč DKX0866033 Přidat do košíku
50ore 1994LG KM # 866.2 0/0 40 Kč DKX0866007 Přidat do košíku
50ore 1995LG KM # 866.2 RL 40 Kč DKX0866045 Přidat do košíku
50ore 1997LG KM # 866.2 RL 40 Kč DKX0866046 Přidat do košíku
50ore 1998LG.JP KM # 866.2 BU 50 Kč DKX0866052 Přidat do košíku
50ore 1998LG KM # 866.2 0/0 40 Kč DKX0866008 Přidat do košíku
50ore 1999LGJP KM # 866.2 0/0 40 Kč DKX0866044 Přidat do košíku
50ore 2000LG KM # 866.2 RL 40 Kč DKX0866047 Přidat do košíku
50ore 2001LG,JP,A KM # 866.2 RL 50 Kč DKX0866030 Přidat do košíku
50ore 2001LG,JP,A KM # 866.2 0/0 40 Kč DKX0866009 Přidat do košíku
50ore 2002 KM # 866.3 0/0 40 Kč DKX0866050 Přidat do košíku
50ore 2002 KM # 866.3 -0/0- 30 Kč DKX0866048 Přidat do košíku
50ore 2003 KM # 866.3 -0/0- 30 Kč DKX0866003 Přidat do košíku
50ore 2004 KM # 866.3 RL 50 Kč DKX0866005 Přidat do košíku
50ore 2006 KM # 866.3 0/0 30 Kč DKX0866012 Přidat do košíku
50ore 2007 KM # 866.3 0/0 30 Kč DKX0866018 Přidat do košíku
50ore 2008 KM # 866.3 BU 60 Kč DKX0866051 Přidat do košíku
50ore 2008 KM # 866.3 0/0 30 Kč DKX0866042 Přidat do košíku
50ore 2014 KM # 866.3 0/0 30 Kč DKX0866013 Přidat do košíku
50ore 2015 KM # 866.3 0/0- 40 Kč DKX0866043 Přidat do košíku
1/2 Krone 1924 HCN,GJ KM # 831.1 1/1 250 Kč DKX0831001 Přidat do košíku
1/2 Krone 1924 HCN,GJ KM # 831.1 1/1- 220 Kč DKX0831007 Přidat do košíku
1/2 Krone 1924 HCN,GJ KM # 831.1 2/2 140 Kč DKX0831002 Přidat do košíku
1/2 Krone 1925 HCN,GJ KM # 831.1 -1/1 230 Kč DKX0831006 Přidat do košíku
1/2 Krone 1926HCM GJ KM # 831.1 -0/1 780 Kč DKX0831004 Přidat do košíku
1/2 Krone 1926HCM GJ KM # 831.1 1/1 340 Kč DKX0831009 Přidat do košíku
1/2 Krone 1940H-GJ KM # 831.2 0/0 420 Kč DKX0831010 Přidat do košíku
1Krone 1875CS,HS KM # 797.1 1/1 750 Kč DKX0797009 Přidat do košíku
1Krone 1875CS,HS KM # 797.1 -1/2 480 Kč DKX0797010 Přidat do košíku
1Krone 1875CS,HS KM # 797.1 -2/2- 150 Kč DKX0797012 Přidat do košíku
1Krone 1876CS,HS KM # 797.1 -1/2 560 Kč DKX0797003 Přidat do košíku
1Krone 1876CS,HS KM # 797.1 2/2 500 Kč DKX0797002 Přidat do košíku
1Krone 1892HC-CS KM # 797.1 1/1- 850 Kč DKX0797013 Přidat do košíku
1Krone 1898HC/VBP KM # 797.2 0/0 3 900 Kč DKX0797005 Přidat do košíku
1Krone 1915VBP,AH KM # 819 -0/1 360 Kč DKX0819005 Přidat do košíku
1Krone 1916VBP,AH KM # 819 -0/0- 650 Kč DKX0819001 Přidat do košíku
1Krone 1916VBP,AH KM # 819 1/1- 320 Kč DKX0819003 Přidat do košíku
1Krone 1924HCN.GJ KM # 824.1 1/1- 4 200 Kč DKX0824039 Přidat do košíku
1Krone 1925HCN.GJ KM # 824.1 -1/1- 80 Kč DKX0824024 Přidat do košíku
1Krone 1926HCN,GJ KM # 824.1 1/1 170 Kč DKX0824015 Přidat do košíku
1Krone 1926HCN,GJ KM # 824.1 -1/1- 110 Kč DKX0824001 Přidat do košíku
1Krone 1929N,GJ KM # 824.2 1/1 370 Kč DKX0824034 Přidat do košíku
1Krone 1930N.GJ KM # 824.2 1/1- 750 Kč DKX0824063 Přidat do košíku
1Krone 1931NGJ KM # 824.2 -1/1- 350 Kč DKX0824011 Přidat do košíku
1Krone 1934NGJ KM # 824.2 1/1- 460 Kč DKX0824029 Přidat do košíku
1Krone 1934NGJ KM # 824.2 -1/1- 380 Kč DKX0824031 Přidat do košíku
1Krone 1935N,GJ KM # 824.2 1/1 1 950 Kč DKX0824050 Přidat do košíku
1Krone 1935N,GJ KM # 824.2 -1/1- 800 Kč DKX0824005 Přidat do košíku
1Krone 1936N,GJ KM # 824.2 1/1 700 Kč DKX0824016 Přidat do košíku
1Krone 1936N,GJ KM # 824.2 2/2 220 Kč DKX0824006 Přidat do košíku
1Krone 1938N,GJ KM # 824.2 1/1- 700 Kč DKX0824042 Přidat do košíku
1Krone 1938N,GJ KM # 824.2 -1/2 450 Kč DKX0824017 Přidat do košíku
1Krone 1939N,GJ KM # 824.2 -0/0- 160 Kč DKX0824018 Přidat do košíku
1Krone 1939N,GJ KM # 824.2 1/1 140 Kč DKX0824008 Přidat do košíku
1Krone 1940N,GJ KM # 824.2 0/0- 400 Kč DKX0824026 Přidat do košíku
1Krone 1940N,GJ KM # 824.2 1/1 130 Kč DKX0824019 Přidat do košíku
1Krone 1940N,GJ KM # 824.2 2/2 80 Kč DKX0824009 Přidat do košíku
1Krone 1941NGJ KM # 824.2 0/0 2 400 Kč DKX0824038 Přidat do košíku
1Krone 1941NGJ KM # 824.2 1/1 520 Kč DKX0824032 hrana/edge Přidat do košíku
1Krone 1941NGJ KM # 824.2 -1/1 320 Kč DKX0824033 Přidat do košíku
1Krone 1942NS KM # 835 1/1 100 Kč DKX0835001 Přidat do košíku
1Krone 1942NS KM # 835 1/1- 90 Kč DKX0835030 Přidat do košíku
1Krone 1943N.S KM # 835 1/1- 350 Kč DKX0835008 Přidat do košíku
1Krone 1943N.S KM # 835 -1/1- 320 Kč DKX0835029 Přidat do košíku
1Krone 1944NS KM # 835 1/1- 90 Kč DKX0835024 Přidat do košíku
1Krone 1944NS KM # 835 2/2 60 Kč DKX0835002 Přidat do košíku
1Krone 1945NS KM # 835 1/1 120 Kč DKX0835010 Přidat do košíku
1Krone 1945NS KM # 835 2/2 60 Kč DKX0835003 Přidat do košíku
1Krone 1946NS KM # 835 0/0- 150 Kč DKX0835007 Přidat do košíku
1Krone 1946NS KM # 835 1/1 120 Kč DKX0835004 Přidat do košíku
1Krone 1946NS KM # 835 -1/1- 80 Kč DKX0835006 Přidat do košíku
1Krone 1947NS KM # 835 -RL/RL- 250 Kč DKX0835013 Přidat do košíku
1Krone 1947NS KM # 835 0/0 150 Kč DKX0835012 Přidat do košíku
1Krone 1947NS KM # 835 1/1 80 Kč DKX0835009 Přidat do košíku
1Krone 1949NS KM # 837.1 -0/1 210 Kč DKX0837030 Přidat do košíku
1Krone 1949NS KM # 837.1 1/1 190 Kč DKX0837049 Přidat do košíku
1Krone 1949NS KM # 837.1 -1/1 160 Kč DKX0837005 Přidat do košíku
1Krone 1952NS KM # 837.1 0/0- 220 Kč DKX0837025 Přidat do košíku
1Krone 1953NS KM # 837.1 1/1 180 Kč DKX0837026 Přidat do košíku
1Krone 1953NS KM # 837.1 1/1- 160 Kč DKX0837002 Přidat do košíku
1Krone 1953NS KM # 837.1 -1/2 150 Kč DKX0837048 Přidat do košíku
1Krone 1954NS KM # 837.1 1/1 750 Kč DKX0837042 Přidat do košíku
1Krone 1955NS KM # 837.1 0/0 380 Kč DKX0837040 Přidat do košíku
1Krone 1955NS KM # 837.1 1/1 220 Kč DKX0837027 Přidat do košíku
1Krone 1956CS KM # 837.2 0/0- 170 Kč DKX0837006 Přidat do košíku
1Krone 1956CS KM # 837.2 1/1- 70 Kč DKX0837028 Přidat do košíku
1Krone 1957CS KM # 837.2 -0/0- 80 Kč DKX0837008 Přidat do košíku
1Krone 1957CS KM # 837.2 1/1 60 Kč DKX0837029 Přidat do košíku
1Krone 1958CS KM # 837.2 0/0 150 Kč DKX0837045 Přidat do košíku
1Krone 1958CS KM # 837.2 -0/1 120 Kč DKX0837044 Přidat do košíku
1Krone 1958CS KM # 837.2 1/1- 70 Kč DKX0837004 Přidat do košíku
1Krone 1961CS KM # 851.1 0/0 70 Kč DKX0851001 Přidat do košíku
1Krone 1962CS KM # 851.1 -0/0- 50 Kč DKX0851040 Přidat do košíku
1Krone 1963CS KM # 851.1 -RL/RL- 140 Kč DKX0851016 Přidat do košíku
1Krone 1963CS KM # 851.1 0/0 80 Kč DKX0851070 Přidat do košíku
1Krone 1963CS KM # 851.1 -0/0- 50 Kč DKX0851019 Přidat do košíku
1Krone 1964CS KM # 851.1 0/0 90 Kč DKX0851009 Přidat do košíku
1Krone 1965CS KM # 851.1 1/1 60 Kč DKX0851003 Přidat do košíku
1Krone 1966CS KM # 851.1 0/0 60 Kč DKX0851041 Přidat do košíku
1Krone 1967CS KM # 851.1 0/0 60 Kč DKX0851047 Přidat do košíku
1Krone 1967CS KM # 851.1 -0/1 40 Kč DKX0851056 Přidat do košíku
1Krone 1968CS KM # 851.1 BU 90 Kč DKX0851004 Přidat do košíku
1Krone 1968CS KM # 851.1 -0/0- 40 Kč DKX0851010 Přidat do košíku
1Krone 1969CS KM # 851.1 0/0 60 Kč DKX0851022 Přidat do košíku
1Krone 1970CS KM # 851.1 -0/0 40 Kč DKX0851007 Přidat do košíku
1Krone 1971CS KM # 851.1 0/0 60 Kč DKX0851042 Přidat do košíku
1Krone 1971CS KM # 851.1 -0/0- 50 Kč DKX0851008 Přidat do košíku
1Krone 1972SS KM # 851.2 RL 60 Kč DKX0851026 Přidat do košíku
1Krone 1972SS KM # 851.2 0/0 50 Kč DKX0851048 Přidat do košíku
1Krone 1973SB KM # 862.1 RL 50 Kč DKX0862006 Přidat do košíku
1Krone 1973SB KM # 862.2 0/0- 40 Kč DKX0862066 Přidat do košíku
1Krone 1973SB KM # 862.1 -1/1- 20 Kč DKX0862001 Přidat do košíku
1Krone 1974SB KM # 862.1 RL 50 Kč DKX0862005 Přidat do košíku
1Krone 1974SB KM # 862.1 0/0- 40 Kč DKX0862004 Přidat do košíku
1Krone 1975SB KM # 862.1 0/0 50 Kč DKX0862054 Přidat do košíku
1Krone 1975SB KM # 862.1 -0/0- 30 Kč DKX0862002 Přidat do košíku
1Krone 1976SB KM # 862.1 0/0- 40 Kč DKX0862015 Přidat do košíku
1Krone 1977SB KM # 862.1 0/0- 30 Kč DKX0862014 Přidat do košíku
1Krone 1978SB KM # 862.1 RL 50 Kč DKX0862063 Přidat do košíku
1Krone 1978SB KM # 862.1 0/0 40 Kč DKX0862018 Přidat do košíku
1Krone 1979BB KM # 862.2 0/0 50 Kč DKX0862021 Přidat do košíku
1Krone 1979BB KM # 862.2 -0/1 30 Kč DKX0862010 Přidat do košíku
1Krone 1980BB KM # 862.2 RL 50 Kč DKX0862009 Přidat do košíku
1Krone 1980BB KM # 862.2 0/0 40 Kč DKX0862003 Přidat do košíku
1Krone 1982RB KM # 862.3 BU 80 Kč DKX0862064 Přidat do košíku
1Krone 1984BB KM # 862.3 0/0- 40 Kč DKX0862022 Přidat do košíku
1Krone 1987RB KM # 862.3 0/0 50 Kč DKX0862038 Přidat do košíku
1Krone 1988RB KM # 862.3 -0/0- 20 Kč DKX0862030 Přidat do košíku
1Krone 1989RB KM # 862 BU 60 Kč DKX0862065 Přidat do košíku
1Krone 1989RB KM # 862.3 -0/1 30 Kč DKX0862031 Přidat do košíku
1Krone 1992LG KM # 873.1 BU 50 Kč DKX0873035 Přidat do košíku
1Krone 1992LG KM # 873.1 0/0- 30 Kč DKX0873002 Přidat do košíku
1Krone 1993LG KM # 873.1 BU 50 Kč DKX0873042 Přidat do košíku
1Krone 1994LG KM # 873.1 0/0- 30 Kč DKX0873003 Přidat do košíku
1Krone 1995LG KM # 873.1 0/0- 30 Kč DKX0873004 Přidat do košíku
1Krone 1997LG KM # 873.1 BU 50 Kč DKX0873036 Přidat do košíku
1Krone 1998LG KM # 873.1 BU 50 Kč DKX0873037 Přidat do košíku
1Krone 1999LG KM # 873.1 BU 50 Kč DKX0873038 Přidat do košíku
1Krone 1999LG KM # 873.1 0/0 40 Kč DKX0873006 Přidat do košíku
1Krone 2000LG KM # 873.1 BU 40 Kč DKX0873039 Přidat do košíku
1Krone 2001LG KM # 873.1 0/0 40 Kč DKX0873007 Přidat do košíku
1Krone 2002 KM # 873.2 BU 40 Kč DKX0873040 Přidat do košíku
1Krone 2003 KM # 873.2 BU 40 Kč DKX0873041 Přidat do košíku
1Krone 2004 KM # 873.2 0/0 30 Kč DKX0873001 Přidat do košíku
1Krone 2005 KM # 873.2 0/0 40 Kč DKX0873005 Přidat do košíku
1Krone 2006 KM # 873.2 0/0 40 Kč DKX0873008 Přidat do košíku
1Krone 2007 KM # 873.2 0/0 40 Kč DKX0873010 Přidat do košíku
1Krone 2008 KM # 873.2 RL 50 Kč DKX0873044 Přidat do košíku
1Krone 2008 KM # 873.2 0/0 40 Kč DKX0873011 Přidat do košíku
2Kroner 1875HC/CS KM # 798.1 2/2 1 000 Kč DKX0798006 Přidat do košíku
2Kroner 1875HC/CS KM # 798.1 -2/2 900 Kč DKX0798001 Přidat do košíku
2Kroner 1876HC-CS KM # 798.1 2/2- 390 Kč DKX0798002 Přidat do košíku
2Kroner 1897HCVP KM # 798.2 1/1- 3 400 Kč DKX0798003 Přidat do košíku
2Kroner 1888HCCS KM # 799 0/0- 1 900 Kč DKX0799001 Přidat do košíku
2Kroner 1888HCCS KM # 799 -0/1 1 800 Kč DKX0799002 Přidat do košíku
2Kroner 1892CO/CS KM # 800 -RL/0 2 700 Kč DKX0800002 patina/patina Přidat do košíku
2Kroner 1892CON/CS KM # 800 0/0 1 600 Kč DKX0800001 Přidat do košíku
2Kroner 1903P,GJ KM # 802 RL 3 100 Kč DKX0802002 Přidat do košíku
2Kroner 1903P,GJ KM # 802 -RL/RL- 2 500 Kč DKX0802001 patina Přidat do košíku
2Kroner 1906UBP,GJ KM # 803 RL 2 700 Kč DKX0803002 Přidat do košíku
2Kroner 1906UBP,GJ KM # 803 -RL/0 1 800 Kč DKX0803001 Přidat do košíku
2Kroner 1912VBP AH KM # 811 0/RL- 2 200 Kč DKX0811003 Přidat do košíku
2Kroner 1912VBP AH KM # 811 -0/0 1 700 Kč DKX0811002 Přidat do košíku
2Kroner 1912VBP AH KM # 811 -0/0- 920 Kč DKX0811004 Přidat do košíku
2Kroner 1915VBPAH KM # 820 0/0 1 950 Kč DKX0820001 patina/patina Přidat do košíku
2Kroner 1916/15 KM # 820 -0/0 1 400 Kč DKX0820002 Přidat do košíku
2Kroner 1916VBPAH KM # 820 0/0 1 750 Kč DKX0820007 Přidat do košíku
2Kroner 1916VBPAH KM # 820 0/0- 1 600 Kč DKX0820003 Přidat do košíku
2Kroner 1916VBPAH KM # 820 -0/1 950 Kč DKX0820004 Přidat do košíku
2Kroner 1923HCM GJ KM # 821 RL 1 350 Kč DKX0821004 Přidat do košíku
2Kroner 1923HCM GJ KM # 821 -0/0- 1 100 Kč DKX0821002 patina Přidat do košíku
2Kroner 1924HCN,GJ KM # 825.1 -0/1 4 900 Kč DKX0825011 Přidat do košíku
2Kroner 1924HCN,GJ KM # 825.1 1/1 1 600 Kč DKX0825096 Přidat do košíku
2Kroner 1924HCN,GJ KM # 825.1 -1/2 1 100 Kč DKX0825010 Přidat do košíku
2Kroner 1924HCN,GJ KM # 825.1 2/2 550 Kč DKX0825039 Přidat do košíku
2Kroner 1925HCN,GJ KM # 825.1 0/0- 950 Kč DKX0825004 Přidat do košíku
2Kroner 1925HCN,GJ KM # 825.1 -0/1 450 Kč DKX0825038 Přidat do košíku
2Kroner 1925HCN,GJ KM # 825.1 1/1 350 Kč DKX0825093 Přidat do košíku
2Kroner 1925HCN,GJ KM # 825.1 -1/1- 190 Kč DKX0825091 Přidat do košíku
2Kroner 1926HCN,GJ KM # 825.1 1/1 290 Kč DKX0825007 Přidat do košíku
2Kroner 1926HCN,GJ KM # 825.1 -1/1- 210 Kč DKX0825002 Přidat do košíku
2Kroner 1936NGJ KM # 825.2 1/1 550 Kč DKX0825098 Přidat do košíku
2Kroner 1941NGJ KM # 825.2 1/1 1 400 Kč DKX0825036 Přidat do košíku
2Kroner 1930N/AHHS KM # 829 -RL/RL- 950 Kč DKX0829002 Přidat do košíku
2Kroner 1930N/AHHS KM # 829 -RL/0 890 Kč DKX0829003 Přidat do košíku
2Kroner 1930N/AHHS KM # 829 0/0 850 Kč DKX0829001 Přidat do košíku
2Kroner 1930N/AHHS KM # 829 0/0 550 Kč DKX0829009 hrana Přidat do košíku
2Kroner 1930NAH/HS KM # 829 -0/0- 750 Kč DKX0829004 Přidat do košíku
2Kroner 1930NAH/HS KM # 829 -0/0- 480 Kč DKX0829008 hrana/edge Přidat do košíku
2Kroner 1930NAH/HS KM # 829 -0/1 460 Kč DKX0829005 Přidat do košíku
2Kroner 1937NS KM # 830 RL 890 Kč DKX0830003 Přidat do košíku
2Kroner 1937NS KM # 830 0/0 850 Kč DKX0830001 Přidat do košíku
2Kroner 1937NS KM # 830 -0/0- 780 Kč DKX0830005 Přidat do košíku
2Kroner 1937NS KM# 830 1/1 560 Kč DKX0830002 Přidat do košíku
2Kroner 1936N,GJ KM # 825.2 1/1- 440 Kč DKX0825003 Přidat do košíku
2Kroner 1936N,GJ KM # 825.2 -1/2 410 Kč DKX0825094 Přidat do košíku
2Kroner 1938N,GJ KM # 825.2 1/1- 520 Kč DKX0825100 Přidat do košíku
2Kroner 1938N,GJ KM # 825.2 -1/2 420 Kč DKX0825001 Přidat do košíku
2Kroner 1939NGJ KM # 825.2 1/1 210 Kč DKX0825008 Přidat do košíku
2Kroner 1939NGJ KM # 825.2 1/1 120 Kč DKX0825097 hrana/edge Přidat do košíku
2Kroner 1940N,GJ KM # 825.2 1/0- 450 Kč DKX0825095 Přidat do košíku
2Kroner 1940N,GJ KM # 825.2 1/1 420 Kč DKX0825005 Přidat do košíku
2Kroner 1940N,GJ KM # 825.2 1/1- 280 Kč DKX0825099 Přidat do košíku
2Kroner 1940N,GJ KM # 825.2 -1/2 210 Kč DKX0825009 Přidat do košíku
2Kroner 1945NS KM # 836 RL 900 Kč DKX0836001 Přidat do košíku
2Kroner 1947NS KM # 838.1 0/0 350 Kč DKX0838022 hrana/edge Přidat do košíku
2Kroner 1949NS KM # 838.1 -RL/0 1 500 Kč DKX0838023 Přidat do košíku
2Kroner 1949NS KM # 838.1 -1/1- 260 Kč DKX0838011 Přidat do košíku
2Kroner 1949NS KM # 838.1 2/2 240 Kč DKX0838021 Přidat do košíku
2Kroner 1951NS KM # 838.1 -0/0- 170 Kč DKX0838005 Přidat do košíku
2Kroner 1951NS KM # 838.1 1/1 110 Kč DKX0838040 Přidat do košíku
2Kroner 1951NS KM # 838.1 1/1- 150 Kč DKX0838026 Přidat do košíku
2Kroner 1952NS KM # 838.1 -RL/0 380 Kč DKX0838024 Přidat do košíku
2Kroner 1952NS KM # 838.1 0/0 170 Kč DKX0838032 Přidat do košíku
2Kroner 1952NS KM # 838.1 0/0- 150 Kč DKX0838012 Přidat do košíku
2Kroner 1952NS KM # 838.1 1/1 140 Kč DKX0838002 Přidat do košíku
2Kroner 1953NS KM # 838.1 -RL/0 750 Kč DKX0838025 Přidat do košíku
2Kroner 1954NS KM # 838.1 1/1 120 Kč DKX0838039 lak Přidat do košíku
2Kroner 1955NS KM # 838.1 -RL/0 450 Kč DKX0838027 Přidat do košíku
2Kroner 1956CS KM # 838.2 0/0 320 Kč DKX0838028 Přidat do košíku
2Kroner 1956CS KM # 838.2 1/1 160 Kč DKX0838035 Přidat do košíku
2Kroner 1956CS KM # 838.2 1/1- 120 Kč DKX0838016 Přidat do košíku
2Kroner 1957CS KM # 838.2 0/0 240 Kč DKX0838020 Přidat do košíku
2Kroner 1957CS KM # 838.2 1/1 180 Kč DKX0838003 Přidat do košíku
2Kroner 1958CS KM # 838.2 0/0- 220 Kč DKX0838029 Přidat do košíku
2Kroner 1958CS KM # 838.2 1/1 150 Kč DKX0838036 Přidat do košíku
2Kroner 1959CS KM # 838.2 -RL/0 1 300 Kč DKX0838030 Přidat do košíku
2Kroner 1959CS KM # 838.2 0/0 800 Kč DKX0838037 Přidat do košíku
2Kroner 1959CS KM # 838.2 -0/1 600 Kč DKX0838031 Přidat do košíku
2Kroner 1953NS KM # 844 -RL/0 1 700 Kč DKX0844001 Přidat do košíku
2Kroner 1953NS KM # 844 0/0 1 350 Kč DKX0844003 patina/patina Přidat do košíku
2Kroner 1953NS KM # 844 -0/0- 900 Kč DKX0844004 Přidat do košíku
2Kroner 1958CS KM # 845 RL 950 Kč DKX0845001 Přidat do košíku
2Kroner 1958CS KM # 845 0/0 900 Kč DKX0845003 Přidat do košíku
2Kroner 1958CS KM # 845 -0/0- 750 Kč DKX0845002 Přidat do košíku
2Kroner ND/1960/CS KM # 852 0/0 550 Kč DKX0852001 Přidat do košíku
2Kroner 1992LGJPA KM # 874.1 BU 60 Kč DKX0874001 Přidat do košíku
2Kroner 1992LGJPA KM # 874.1 0/0- 30 Kč DKX0874013 Přidat do košíku
2Kroner 1992LGJPA KM # 874.1 1/1 20 Kč DKX0874002 Přidat do košíku
2Kroner 1993LGJPA KM # 874.1 BU 50 Kč DKX0874021 Přidat do košíku
2Kroner 1994LGJPA KM # 874.1 BU 60 Kč DKX0874016 Přidat do košíku
2Kroner 1994LGJPA KM # 874.1 0/0 50 Kč DKX0874015 Přidat do košíku
2Kroner 1995LGJPA KM # 874.1 BU 60 Kč DKX0874004 Přidat do košíku
2Kroner 1995LGJPA KM # 874.1 0/0 40 Kč DKX0874012 Přidat do košíku
2Kroner 1997LGJPA KM # 874.1 BU 70 Kč DKX0874006 Přidat do košíku
2Kroner 1998LG KM # 874.1 BU 70 Kč DKX0874017 Přidat do košíku
2Kroner 1999LGJPA KM # 874.1 BU 70 Kč DKX0874008 Přidat do košíku
2Kroner 1999LGJPA KM # 874.1 0/0 50 Kč DKX0874009 Přidat do košíku
2Kroner 2000LG KM # 874.1 BU 50 Kč DKX0874018 Přidat do košíku
2Kroner 2001LG KM # 874.1 BU 50 Kč DKX0874019 Přidat do košíku
2Kroner 2002 KM # 874.2 BU 60 Kč DKX0874020 Přidat do košíku
2Kroner 2007 KM # 874.2 RL 60 Kč DKX0874023 Přidat do košíku
5Kroner 1960CS KM # 852 RL 900 Kč DKX0852002 Přidat do košíku
5Kroner 1960CS KM # 852 0/0 720 Kč DKX0852003 Přidat do košíku
5Kroner 1960CS KM # 853.1 0/0- 150 Kč DKX0853001 Přidat do košíku
5Kroner 1961CS KM # 853.1 RL 350 Kč DKX0853046 Přidat do košíku
5Kroner 1961CS KM # 853.1 RL/0 210 Kč DKX0853003 Přidat do košíku
5Kroner 1961CS KM # 853.1 -0/0- 90 Kč DKX0853005 Přidat do košíku
5Kroner 1961CS KM # 853.1 2/2 50 Kč DKX0853002 Přidat do košíku
5Kroner 1962CS KM # 853.1 -0/1 80 Kč DKX0853042 Přidat do košíku
5Kroner 1962CS KM # 853.1 1/1 60 Kč DKX0853016 Přidat do košíku
5Kroner 1963CS KM # 853.1 -0/0- 150 Kč DKX0853019 Přidat do košíku
5Kroner 1963CS KM # 853.1 1/1 100 Kč DKX0853028 Přidat do košíku
5Kroner 1964CS KM # 853.1 0/0 180 Kč DKX0853039 Přidat do košíku
5Kroner 1964CS KM # 853.1 -0/0- 80 Kč DKX0853043 Přidat do košíku
5Kroner 1964CS KM # 853.1 1/1- 60 Kč DKX0853025 Přidat do košíku
5Kroner 1965CS KM # 853.1 0/0 100 Kč DKX0853027 Přidat do košíku
5Kroner 1965CS KM # 853.1 -0/1 90 Kč DKX0853030 Přidat do košíku
5Kroner 1965CS KM # 853.1 1/1 60 Kč DKX0853033 Přidat do košíku
5Kroner 1966CS KM # 853.1 0/0 110 Kč DKX0853029 Přidat do košíku
5Kroner 1966CS KM # 853.1 -0/1 70 Kč DKX0853044 Přidat do košíku
5Kroner 1967CS KM # 853.1 -0/0- 90 Kč DKX0853022 Přidat do košíku
5Kroner 1967CS KM # 853.1 1/1 70 Kč DKX0853020 Přidat do košíku
5Kroner 1968CS KM # 853.1 BU 240 Kč DKX0853009 Přidat do košíku
5Kroner 1968CS KM # 853.1 -0/0- 90 Kč DKX0853008 Přidat do košíku
5Kroner 1970CS KM # 853.1 BU 150 Kč DKX0853010 Přidat do košíku
5Kroner 1970CS KM # 853.1 0/0 90 Kč DKX0853036 Přidat do košíku
5Kroner 1970CS KM # 853.1 -0/0- 70 Kč DKX0853045 Přidat do košíku
5Kroner 1971CS KM # 853.1 0/0 80 Kč DKX0853026 Přidat do košíku
5Kroner 1972SS KM # 853.2 0/0 120 Kč DKX0853012 Přidat do košíku
5Kroner 1972SS KM # 853.2 1/1 80 Kč DKX0853004 Přidat do košíku
5Kroner 1964CS KM # 854 RL 900 Kč DKX0854002 Přidat do košíku
5Kroner 1964CS KM # 854 0/0 850 Kč DKX0854001 Přidat do košíku
5Kroner 1973SB KM # 863.1 Rl 90 Kč DKX0863069 Přidat do košíku
5Kroner 1973SB KM # 863.1 -0/0- 80 Kč DKX0863040 Přidat do košíku
5Kroner 1975SB KM # 863.1 RL 160 Kč DKX0863016 Přidat do košíku
5Kroner 1976S.B KM # 863.1 RL 160 Kč DKX0863001 Přidat do košíku
5Kroner 1976S.B KM # 863.1 0/0- 80 Kč DKX0863029 Přidat do košíku
5Kroner 1976S.B KM # 863.1 -0/0- 70 Kč DKX0863019 Přidat do košíku
5Kroner 1977SB KM # 863.1 BU 140 Kč DKX0863035 Přidat do košíku
5Kroner 1977SB KM # 863.1 0/0 80 Kč DKX0863030 Přidat do košíku
5Kroner 1978SB KM # 863.1 RL 120 Kč DKX0863063 Přidat do košíku
5Kroner 1978SB KM # 863.1 0/0- 80 Kč DKX0863042 Přidat do košíku
5Kroner 1979BB KM # 863.2 0/0 110 Kč DKX0863043 Přidat do košíku
5Kroner 1979BB KM # 863.2 0/0- 70 Kč DKX0863044 Přidat do košíku
5Kroner 1982RB KM # 863.3 BU 140 Kč DKX0863064 Přidat do košíku
5Kroner 1983RB KM # 863.3 0/0- 90 Kč DKX0863066 Přidat do košíku
5Kroner 1984RB KM # 863.3 0/0 150 Kč DKX0863067 Přidat do košíku
5Kroner 1986RB KM # 863.2 0/0 140 Kč DKX0863068 Přidat do košíku
5Kroner 1990LGJPA KM # 869.1 BU 110 Kč DKX0869005 Přidat do košíku
5Kroner 1990LGJPA KM # 869.1 0/0- 60 Kč DKX0869002 Přidat do košíku
5Kroner 1991LG KM # 869.1 RL 80 Kč DKX0869033 Přidat do košíku
5Kroner 1992LG KM # 869.1 RL 80 Kč DKX0869034 Přidat do košíku
5Kroner 1993LGJPA KM # 869.1 BU 100 Kč DKX0869031 Přidat do košíku
5Kroner 1995LG KM # 869.1 BU 80 Kč DKX0869036 Přidat do košíku
5Kroner 1997LGJPA KM # 869.1 RL 90 Kč DKX0869003 Přidat do košíku
5Kroner 1997LGJPA KM # 869.1 0/0 70 Kč DKX0869001 Přidat do košíku
5Kroner 1998LG KM # 869.1 BU 80 Kč DKX0869037 Přidat do košíku
5Kroner 1999LGJ KM # 869.1 BU 80 Kč DKX0869038 Přidat do košíku
5Kroner 1999LGJP KM # 869.1 0/0 60 Kč DKX0869032 Přidat do košíku
5Kroner 2000LG KM # 869.1 BU 80 Kč DKX0869039 Přidat do košíku
5Kroner 2001LGJPA KM # 869.1 0/0 70 Kč DKX0869006 Přidat do košíku
5Kroner 2002 KM # 869.2 BU 80 Kč DKX0869040 Přidat do košíku
5Kroner 2008 KM # 869.2 BU 80 Kč DKX0869042 Přidat do košíku
10Kroner 1967CS KM # 856 RL 800 Kč DKX0856001 Přidat do košíku
10Kroner 1967CS KM # 856 0/0 650 Kč DKX0856002 Přidat do košíku
10Kroner 1968CS KM # 857 RL 700 Kč DKX0857001 Přidat do košíku
10Kroner 1968CS KM # 857 0/0 600 Kč DKX0857002 Přidat do košíku
10Kroner 1972SS KM # 858 RL 750 Kč DKX0858001 Přidat do košíku
10Kroner 1979BB KM # 864.1 -0/0 100 Kč DKX0864002 Přidat do košíku
10Kroner 1981BB KM # 864.1 -RL/0 280 Kč DKX0864006 Přidat do košíku
10Kroner 1981BB KM # 864.1 1/1 160 Kč DKX0864007 Přidat do košíku
10Kroner 1982RB KM # 864.2 RL 350 Kč DKX0864016 Přidat do košíku
10Kroner 1983RB KM # 864.2 1/1 160 Kč DKX0864004 Přidat do košíku
10Kroner 1984RB KM # 864.2 0/0 210 Kč DKX0864010 dr.kor. Přidat do košíku
10Kroner 1985RB KM # 864.2 BU 550 Kč DKX0864011 Přidat do košíku
10Kroner 1985RB KM # 864.2 0/0 400 Kč DKX0864012 Přidat do košíku
10Kroner 1987RB KM # 864.2 0/0 210 Kč DKX0864013 Přidat do košíku
10Kroner 1988RB KM # 864.2 0/0 140 Kč DKX0864008 Přidat do košíku
10Kroner 1986R.A. KM # 865 RL 220 Kč DKX0865004 Přidat do košíku
10Kroner 1986R.A. KM # 865 0/0 190 Kč DKX0865001 Přidat do košíku
10Kroner 1986R.A. KM # 865 -0/0- 130 Kč DKX0865002 Přidat do košíku
10Kroner 1986R.A. KM # 865 -0/1 120 Kč DKX0865000 Přidat do košíku
10Kroner 1986R.A. KM # 865a P/P 2 600 Kč DKX0865005 patina Přidat do košíku
10Kroner 1990LG KM # 867.2 BU 100 Kč DKX0867005 Přidat do košíku
10Kroner 1989NR KM # 867.1 BU 100 Kč DKX0867006 Přidat do košíku
10Kroner 1989NR KM # 867.1 0/0 70 Kč DKX0867007 Přidat do košíku
10Kroner 1991LG KM # 867.2 BU 140 Kč DKX0867004 Přidat do košíku
10Kroner 1992LGJPA KM # 867.2 BU 340 Kč DKX0867001 Přidat do košíku
10Kroner 1993LGJPA KM # 867.2 BU 210 Kč DKX0867002 Přidat do košíku
10Kroner 1994LG-JPA KM # 877 RL 110 Kč DKX0877004 Přidat do košíku
10Kroner 1995LG-JPA KM # 877 0/0 90 Kč DKX0877003 Přidat do košíku
10Kroner 1997LG KM # 877 BU 110 Kč DKX0877006 Přidat do košíku
10Kroner 1998LG KM # 877 BU 110 Kč DKX0877007 Přidat do košíku
10Kroner 1998LG,JPA KM # 877 -0/1 70 Kč DKX0877001 Přidat do košíku
10Kroner 1999LG,JPA KM # 877 RL 110 Kč DKX0877005 Přidat do košíku
10Kroner 2001LG KM # 877.1 BU 100 Kč DKX0877008 Přidat do košíku
10Kroner 2002 KM # 877.2 BU 120 Kč DKX0877009 Přidat do košíku
10Kroner 2004/h/ KM # 891 BU 180 Kč DKX0891001 Přidat do košíku
10Kroner 2005/h/ KM # 900 RL 120 Kč DKX0900005 malá mořská víla Přidat do košíku
10Kroner 2005/h/ KM # 900 -0/1 90 Kč DKX0900001 malá mořská víla Přidat do košíku
10Kroner 2006/h/ KM # 903 0/0 120 Kč DKX0903001 Přidat do košíku
10Kroner 2006 KM # 909 P/P 1 200 Kč DKX0909001 etue + certif. Přidat do košíku
10Kroner 2006/h/ KM # 914 0/0 120 Kč DKX0914002 Přidat do košíku
10Kroner 2007/h/ KM # 916 RL 140 Kč DKX0916002 Přidat do košíku
10Kroner 2007/h/ KM # 916 1/1 110 Kč DKX0916001 Přidat do košíku
10Kroner 2007/h/ KM # 920 RL 180 Kč DKX0920001 Přidat do košíku
10Kroner 2007/h/ KM # 921 RL 210 Kč DKX0921001 Přidat do košíku
10Kroner 2007 KM # 923 0/0 120 Kč DKX0923001 Přidat do košíku
10Kroner 2008/h/ KM # 925 0/0 130 Kč DKX0925001 Přidat do košíku
10Kroner 2008/h/ KM # 926 RL 210 Kč DKX0926001 Přidat do košíku
10Kroner 2008 KM # 927 RL 210 Kč DKX0927001 Přidat do košíku
10Kroner 2008 KM # 928 RL 210 Kč DKX0928001 Přidat do košíku
10Kroner 2009 KM # 932 RL 150 Kč DKX0932001 Přidat do košíku
10Kroner 2009 KM # 932 0/0 130 Kč DKX0932002 Přidat do košíku
20Kroner 1990LG KM # 870 RL 250 Kč DKX0870001 Přidat do košíku
20Kroner 1990LG KM # 870 0/0 230 Kč DKX0870002 Přidat do košíku
20Kroner 1990LG,JP A KM # 871 BU 200 Kč DKX0871003 Přidat do košíku
20Kroner 1990LG,JP A KM # 871 0/0 90 Kč DKX0871007 Přidat do košíku
20Kroner 1991LG,JP A KM # 871 BU 220 Kč DKX0871001 Přidat do košíku
20Kroner 1991LG,JP A KM # 871 0/0 110 Kč DKX0871008 Přidat do košíku
20Kroner 1993LGJPA KM # 871 BU 320 Kč DKX0871006 Přidat do košíku
20Kroner 1993LGJPA KM # 871 0/0 180 Kč DKX0871009 Přidat do košíku
20Kroner 1993LGJPA KM # 871 1/1 120 Kč DKX0871002 Přidat do košíku
20Kroner ND/1992/LG KM # 875 BU 210 Kč DKX0875003 Přidat do košíku
20Kroner ND/1992/LG KM # 875 -RL/0 180 Kč DKX0875000 Přidat do košíku
20Kroner ND/1992/LG KM # 875 0/0 160 Kč DKX0875004 Přidat do košíku
20Kroner 1994LGJP KM # 878 RL 180 Kč DKX0878000 Přidat do košíku
20Kroner 1998LG KM # 878 BU 180 Kč DKX0878002 Přidat do košíku
20Kroner 1999LGJP KM # 878 RL 180 Kč DKX0878001 Přidat do košíku
20Kroner ND/1995/LGJP KM # 879 RL 210 Kč DKX0879000 Přidat do košíku
20Kroner 1995LG,JP KM # 881 RL 260 Kč DKX0881002 Přidat do košíku
20Kroner 1995LG,JP KM # 881 0/0 230 Kč DKX0881001 Přidat do košíku
20Kroner 1997LG,JP KM # 883 RL 250 Kč DKX0883002 Přidat do košíku
20Kroner 2000 KM # 885 BU 210 Kč DKX0885000 Přidat do košíku
20Kroner 2001LG KM # 888.1 BU 150 Kč DKX0888000 Přidat do košíku
20Kroner 2002/h/ KM # 889 0/0 210 Kč DKX0889001 Přidat do košíku
20Kroner 2003/h/ KM # 890 RL 240 Kč DKX0890001 Přidat do košíku
20Kroner 2003/h/ KM # 891 BU 150 Kč DKX0891006 Přidat do košíku
20Kroner 2003/h/ KM # 891 0/0- 110 Kč DKX0891002 Přidat do košíku
20Kroner 2004/h/ KM # 891 0/0 120 Kč DKX0891007 Přidat do košíku
20Kroner 2005/h/ KM # 891 0/0 140 Kč DKX0891004 Přidat do košíku
20Kroner 2007/h/ KM # 891 RL 190 Kč DKX0891003 Přidat do košíku
20Kroner 2003/h/ KM # 892 0/0 210 Kč DKX0892001 Přidat do košíku
20Kroner 2004/h/ KM # 893 0/0 210 Kč DKX0893002 Přidat do košíku
20Kroner 2004/h/ KM # 893 -0/0- 120 Kč DKX0893001 Přidat do košíku
20Kroner 2004/h/ KM # 893 -0/1 90 Kč DKX0893003 Přidat do košíku
20Kroner 2004/h/ KM # 894 RL 250 Kč DKX0894001 Přidat do košíku
20Kroner 2004/h/ KM # 894 0/0 210 Kč DKX0894002 Přidat do košíku
20Kroner 2004/h/ KM # 897 RL 230 Kč DKX0897001 Přidat do košíku
20Kroner 2005/h/ KM # 899 0/0 210 Kč DKX0899001 Přidat do košíku
20Kroner 2005/h/ KM # 901 0/0 230 Kč DKX0901001 Přidat do košíku
20Kroner 2006/h/ KM # 902 0/0 230 Kč DKX0902001 Přidat do košíku
20Kroner 2006/h/ KM # 902 0/0- 140 Kč DKX0902004 Přidat do košíku
20Kroner 2006/h/ KM # 902 -0/0- 100 Kč DKX0902003 Přidat do košíku
20Kroner 2006 KM # 913 0/0 180 Kč DKX0913001 Přidat do košíku
20Kroner 2006 KM # 913 -0/0- 130 Kč DKX0913002 Přidat do košíku
20Kroner 2007/h/ KM # 919 0/0 210 Kč DKX0919001 Přidat do košíku
20Kroner 2007/h/ KM # 920 0/0 220 Kč DKX0920002 Přidat do košíku
20Kroner 2007/h/ KM # 920 -0/0- 150 Kč DKX0920003 Přidat do košíku
20Kroner 2007/h/ KM # 921 RL 250 Kč DKX0921091 Přidat do košíku
20Kroner 2007/h/ KM # 921 0/0 230 Kč DKX0921002 Přidat do košíku
20Kroner 2007/h/ KM # 921 -0/1 130 Kč DKX0921092 Přidat do košíku
20Kroner 2008/h/ KM # 926 0/0 220 Kč DKX0926002 Přidat do košíku
20Kroner 2008 KM # 927 RL 240 Kč DKX0927091 Přidat do košíku
20Kroner 2008 KM # 928 RL 240 Kč DKX0928091 Přidat do košíku
20Kroner 2009 KM # 935 RL 240 Kč DKX0935001 Přidat do košíku
20Kroner 2009 KM # 936 RL 240 Kč DKX0936001 Přidat do košíku
20Kroner 2010 KM # 937 RL 240 Kč DKX0937002 Přidat do košíku
20Kroner 2010 KM # 937 0/0 150 Kč DKX0937003 Přidat do košíku
20Kroner 2010 KM # 940 RL 240 Kč DKX0940001 Přidat do košíku
20Kroner 2011 KM # 941 RL 250 Kč DKX0941001 Přidat do košíku
20Kroner 2011 KM # 942 RL 240 Kč DKX0942001 Přidat do košíku
20Kroner 2011 KM # 942 0/0- 150 Kč DKX0942003 Přidat do košíku
20Kroner 2012 KM # 945 RL 240 Kč DKX0945000 Margrethe 1972-2012 Přidat do košíku
20Kroner 2012 KM # 945 -0/0- 140 Kč DKX0945001 Margrethe 1972-2012 Přidat do košíku
20Kroner 2012 KM # 948 RL 240 Kč DKX0948000 Kong. Frederik IX Přidat do košíku
20Kroner 2012 KM # 948 0/0- 150 Kč DKX0948001 Kong. Frederik IX Přidat do košíku
20Kroner 2012 KM # RL 210 Kč DKX0000010 Fiskekutter Přidat do košíku
20Kroner 2012 KM # RL 210 Kč DKX0000011 14.januar 1972-2012 Přidat do košíku
20Kroner 2013 KM # 958 RL 210 Kč DKX0958001 kompas Přidat do košíku
20Kroner 2013 KM # 962 RL 240 Kč DKX0962001 souhvězdí Tycho Brahe Přidat do košíku
20Kroner 2013 KM # 962 0/0 210 Kč DKX0962002 souhvězdí Tycho Brahe Přidat do košíku
20Kroner 2017 KM # 0/0- 120 Kč DKX0000013 10 Juni 1967 Přidat do košíku
200Kroner 1990LG KM # 872 BU 1 350 Kč DKX0872001 Přidat do košíku
200Kroner 1992LG KM # 876 P/P 1 400 Kč DKX0876001 Přidat do košíku
200Kroner 1995LG KM # 882 RL 1 400 Kč DKX0882001 Přidat do košíku
200Kroner 1995LG KM # 882 0/0 1 200 Kč DKX0882002 Přidat do košíku
200Kroner 2004 KM # 895 P/P 950 Kč DKX0895000 Kronprins Frederik Přidat do košíku
200Kroner 2005 KM # 906 P/P 900 Kč DKX0906000 H.C.Andersen Přidat do košíku
sada/set 1975 MS-20 BU 1 900 Kč DKS0200001 Přidat do košíku
sada/set 1983 MS-28 BU 800 Kč DKS0280001 Přidat do košíku
sada/set 1991 MS-36 BU 600 Kč DKS0360001 Přidat do košíku
sada/set 1998 MS-43 BU 650 Kč DKS0043000 Přidat do košíku
sada/set 1999 MS-44 BU 700 Kč DKS0044000 Přidat do košíku
sada/set 2000 MS-45 BU 1 100 Kč DKS0045000 Přidat do košíku
sada/set 2003 MS-48 BU 550 Kč DKS0480001 Přidat do košíku
sada/set 2006 MS-51 BU 850 Kč DKS0510001 Přidat do košíku

Načítám...