Nikaragua

Počet produktů: 153
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
1Centavo 1937 KM # 11 1/1- 120 Kč NIX0011011 Přidat do košíku
1Centavo 1937 KM # 11 -1/1- 90 Kč NIX0011018 Přidat do košíku
1Centavo 1937 KM # 11 -1/2 40 Kč NIX0011015 hrana Přidat do košíku
1Centavo 1938 KM # 11 0/0- 180 Kč NIX0011017 Přidat do košíku
1Centavo 1938 KM # 11 1/1 70 Kč NIX0011012 Přidat do košíku
1Centavo 1938 KM # 11 -1/1 60 Kč NIX0011016 Přidat do košíku
5Centavos 1898 KM # 8 -0/1 210 Kč NIX0008002 Přidat do košíku
5Centavos 1899 KM # 9 1/1 210 Kč NIX0009004 Přidat do košíku
5Centavos 1899 KM # 9 1/1- 170 Kč NIX0009002 Přidat do košíku
5Centavos 1899 KM # 9 -1/1- 140 Kč NIX0009001 Přidat do košíku
5Centavos 1946 KM # 24.1 1/1 100 Kč NIX0024006 Přidat do košíku
5Centavos 1946 KM # 24.1 1/1- 80 Kč NIX0024019 Přidat do košíku
5Centavos 1946 KM # 24.1 -1/1- 60 Kč NIX0024017 Přidat do košíku
5Centavos 1954 KM # 24.1 0/0 120 Kč NIX0024015 Přidat do košíku
5Centavos 1954 KM # 24.1 1/1 70 Kč NIX0024010 Přidat do košíku
5Centavos 1962 KM # 24.2 0/0 100 Kč NIX0024018 Přidat do košíku
5Centavos 1964 KM # 24.2 1/1 80 Kč NIX0024020 Přidat do košíku
5Centavos 1965 KM # 24.2 RL 120 Kč NIX0024016 Přidat do košíku
5Centavos 1972 KM # 24.2a 0/0 70 Kč NIX0024008 Přidat do košíku
5Centavos 1972 KM # 24.2a RL 80 Kč NIX0024021 Přidat do košíku
5Centavos 1972 KM # 24.2a -0/1 50 Kč NIX0024002 Přidat do košíku
5Centavos 1972 KM # 24.3 P/P 400 Kč NIX0024004 Přidat do košíku
5Centavos 1974 KM # 27 RL 70 Kč NIX0027002 Přidat do košíku
5Centavos 1974 KM # 27 -0/0 50 Kč NIX0027003 Přidat do košíku
5Centavos 1974 KM # 28 RL 100 Kč NIX0028001 Přidat do košíku
5Centavos 1974 KM # 28 0/0 70 Kč NIX0028002 Přidat do košíku
5Centavos 1981 KM # 49 0/0 70 Kč NIX0049004 Přidat do košíku
5Centavos 1987 KM # 55 0/0 50 Kč NIX0055005 hrana Přidat do košíku
5Centavos 1994 KM # 80 0/0- 60 Kč NIX0080001 Přidat do košíku
5Centavos 2002 KM # 97 RL 60 Kč NIX0097003 Přidat do košíku
5Centavos 2002 KM # 97 0/0- 50 Kč NIX0097001 Přidat do košíku
5Centavos 2002 KM # 97 -0/1 30 Kč NIX0097002 dr.kor. Přidat do košíku
10Centavos 1946 KM # 17.1 1/1 100 Kč NIX0017010 Přidat do košíku
10Centavos 1946 KM # 17.1 -1/1- 60 Kč NIX0017011 Přidat do košíku
10Centavos 1950 KM # 17.1 -RL/RL- 400 Kč NIX0017007 Přidat do košíku
10Centavos 1950 KM # 17.1 1/1 70 Kč NIX0017015 Přidat do košíku
10Centavos 1956 KM # 17.1 0/0 110 Kč NIX0017017 Přidat do košíku
10Centavos 1956 KM # 17.1 1/1 70 Kč NIX0017008 Přidat do košíku
10Centavos 1962 KM # 17.2 1/1 70 Kč NIX0017016 Přidat do košíku
10Centavos 1964 KM # 17.2 1/1- 50 Kč NIX0017009 hrana Přidat do košíku
10Centavos 1965 KM # 17.2 RL 100 Kč NIX0017018 Přidat do košíku
10Centavos 1965 KM # 17.2 1/1- 60 Kč NIX0017002 Přidat do košíku
10Centavos 1972 KM # 17.2a RL 90 Kč NIX0017014 Přidat do košíku
10Centavos 1972 KM # 17.2a -0/0- 60 Kč NIX0017003 Přidat do košíku
10Centavos 1972 KM # 17.2a 1/1 50 Kč NIX0017004 Přidat do košíku
10Centavos 1972 KM # 17.3 P/P 210 Kč NIX0017019 var.pro sady Přidat do košíku
10Centavos 1974 KM # 30 0/0 60 Kč NIX0030001 Přidat do košíku
10Centavos 1978 KM # 31 RL 100 Kč NIX0031002 Přidat do košíku
10Centavos 1978 KM # 31 0/0- 80 Kč NIX0031003 Přidat do košíku
10Centavos 1978 KM # 31 1/1 60 Kč NIX0031004 Přidat do košíku
10Centavos 1987 KM # 56 0/0 80 Kč NIX0056002 Přidat do košíku
10Centavos 1994 KM # 81 -0/1 60 Kč NIX0081002 Přidat do košíku
10Centavos 2002 KM # 98 RL 80 Kč NIX0098004 Přidat do košíku
10Centavos 2002 KM # 98 0/0 50 Kč NIX0098001 Přidat do košíku
10Centavos 2007 KM # 105 RL 70 Kč NIX0105001 Přidat do košíku
10Centavos 2007 KM # 105 0/0 50 Kč NIX0105002 Přidat do košíku
10Centavos 2007 KM # 105 -0/0- 40 Kč NIX0105003 Přidat do košíku
20Cents 1887H KM # 7 -0/1 1 250 Kč NIX0007001 Přidat do košíku
25Centavos 1939 KM # 18.1 1/1 180 Kč NIX0018038 Přidat do košíku
25Centavos 1939 KM # 18.1 -1/1 160 Kč NIX0018007 Přidat do košíku
25Centavos 1946 KM # 18.1 1/1 140 Kč NIX0018008 Přidat do košíku
25Centavos 1946 KM # 18.1 -1/1- 90 Kč NIX0018012 Přidat do košíku
25Centavos 1954 KM # 18.1 1/1 70 Kč NIX0018001 Přidat do košíku
25Centavos 1954 KM # 18.1 -1/1- 60 Kč NIX0018002 Přidat do košíku
25Centavos 1956 KM # 18.1 1/1 90 Kč NIX0018035 Přidat do košíku
25Centavos 1956 KM # 18.1 1/1- 70 Kč NIX0018032 Přidat do košíku
25Centavos 1964 KM # 18.1 RL 170 Kč NIX0018034 Přidat do košíku
25Centavos 1964 KM # 18.2 -RL/0 120 Kč NIX0018004 Přidat do košíku
25Centavos 1964 KM # 18.2 -0/0- 80 Kč NIX0018036 Přidat do košíku
25Centavos 1964 KM # 18.2 1/1- 60 Kč NIX0018010 Přidat do košíku
25Centavos 1965 KM # 18.2 RL 120 Kč NIX0018019 Přidat do košíku
25Centavos 1981 KM # 51 RL 100 Kč NIX0051001 Přidat do košíku
25Centavos 1981 KM # 51 0/0 80 Kč NIX0051002 Přidat do košíku
25Centavos 1981 KM # 51 1/1- 50 Kč NIX0051006 Přidat do košíku
25Centavos 1981 KM # 51 -1/1- 40 Kč NIX0051007 Přidat do košíku
25Centavos 1987 KM # 57 RL 80 Kč NIX0057001 Přidat do košíku
25Centavos 1987 KM # 57 0/0 70 Kč NIX0057003 Přidat do košíku
25Centavos 1994 KM # 82 0/0 70 Kč NIX0082001 Přidat do košíku
25Centavos 2002 KM # 99 RL 60 Kč NIX0099011 magnet. Přidat do košíku
25Centavos 2002 KM # 99 0/0 50 Kč NIX0099009 Přidat do košíku
25Centavos 2007 KM # 99 RL 70 Kč NIX0099002 Přidat do košíku
25Centavos 2007 KM # 99 0/0 60 Kč NIX0099001 Přidat do košíku
25Centavos 2007 KM # 99 -0/0- 50 Kč NIX0099004 Přidat do košíku
25Centavos 2014 KM # 99 0/0 60 Kč NIX0099010 Přidat do košíku
25Centavos 2007 KM # 104 0/0 60 Kč NIX0104000 Přidat do košíku
50Centavos 1954 KM # 19.1 1/1 120 Kč NIX0019007 Přidat do košíku
50Centavos 1954 KM # 19.1 -1/1 80 Kč NIX0019001 Přidat do košíku
50Centavos 1956 KM # 19.1 RL 320 Kč NIX0019045 Přidat do košíku
50Centavos 1956 KM # 19.1 0/0 220 Kč NIX0019040 Přidat do košíku
50Centavos 1956 KM # 19.1 1/1- 80 Kč NIX0019004 Přidat do košíku
50Centavos 1983 KM # 42a 0/0 100 Kč NIX0042001 Přidat do košíku
50Centavos 1987 KM # 58 RL 90 Kč NIX0058001 Přidat do košíku
50Centavos 1987 KM # 58 0/0 80 Kč NIX0058002 Přidat do košíku
50Centavos 1994 KM # 83 Rl 80 Kč NIX0083004 Přidat do košíku
50Centavos 1994 KM # 83 1/0- 70 Kč NIX0083002 Přidat do košíku
50Centavos 1994 KM # 83 1/1- 50 Kč NIX0083003 Přidat do košíku
50Centavos 1997 KM # 88 0/0 80 Kč NIX0088001 Přidat do košíku
50Centavos 1997 KM # 88 0/0- 70 Kč NIX0088002 Přidat do košíku
50Centavos 1997 KM # 88 1/1 50 Kč NIX0088003 Přidat do košíku
1Cordoba 1972 KM # 26 P/P 210 Kč NIX0026003 Přidat do košíku
1Cordoba 1972 KM # 26 0/0- 120 Kč NIX0026001 Přidat do košíku
1Cordoba 1972 KM # 26 1/1 90 Kč NIX0026002 Přidat do košíku
1Cordoba 1980Mo KM # 43 RL 110 Kč NIX0043010 Přidat do košíku
1Cordoba 1980Mo KM # 43 -RL/0 100 Kč NIX0043002 Přidat do košíku
1Cordoba 1980Mo KM # 43 1/1 80 Kč NIX0043006 Přidat do košíku
1Cordoba 1980Mo KM # 43 1/1- 60 Kč NIX0043009 Přidat do košíku
1Cordoba 1983Mo KM # 43 1/1- 60 Kč NIX0043001 Přidat do košíku
1Cordoba 1984 KM # 43a Rl 110 Kč NIX0043011 Přidat do košíku
1Cordoba 1984 KM # 43a 1/1 80 Kč NIX0043007 Přidat do košíku
1Cordoba 1985 KM # 43a 0/0 350 Kč NIX0043004 Přidat do košíku
1Cordoba 1987 KM # 59 RL 130 Kč NIX0059004 Přidat do košíku
1Cordoba 1987 KM # 59 0/0 110 Kč NIX0059002 Přidat do košíku
1Cordoba 1987 KM # 59 1/1 60 Kč NIX0059003 Přidat do košíku
1Cordoba 1991 KM # 77 P/P 1 500 Kč NIX0077001 Přidat do košíku
1Cordoba 1995 KM # 87 P/P 1 200 Kč NIX0087001 Přidat do košíku
1Cordoba 1997 KM # 89 RL 90 Kč NIX0089006 Přidat do košíku
1Cordoba 1997 KM # 89 0/0- 80 Kč NIX0089005 Přidat do košíku
1Cordoba 1997 KM # 89 -1/1 60 Kč NIX0089001 Přidat do košíku
1Cordoba 1997 KM # 89 -1/1- 50 Kč NIX0089004 Přidat do košíku
1Cordoba 2000 KM # 89 1/1 60 Kč NIX0089002 Přidat do košíku
1Cordoba 2002 KM # 101 -0/0- 60 Kč NIX0101004 Přidat do košíku
1Cordoba 2002 KM # 101 -0/1 50 Kč NIX0101005 Přidat do košíku
1Cordoba 2002 KM # 101 1/1 40 Kč NIX0101001 Přidat do košíku
1Cordoba 2007 KM # 101 RL 70 Kč NIX0101013 Přidat do košíku
1Cordoba 2012 KM # 101 -0/1 50 Kč NIX0101011 Přidat do košíku
1Cordoba 2007 KM # 105 -0/1 50 Kč NIX0105004 Přidat do košíku
5Cordobas 1980 KM # 44 0/0 130 Kč NIX0044009 Přidat do košíku
5Cordobas 1980 KM # 44 1/1 80 Kč NIX0044006 Přidat do košíku
5Cordobas 1980 KM # 44 -1/2 70 Kč NIX0044002 Přidat do košíku
5Cordobas 1984 KM # 44a -0/1 80 Kč NIX0044008 Přidat do košíku
5Cordobas 1987 KM # 60 RL 150 Kč NIX0060005 Přidat do košíku
5Cordobas 1987 KM # 60 0/0 140 Kč NIX0060003 Přidat do košíku
5Cordobas 1987 KM # 60 2/2 40 Kč NIX0060004 Přidat do košíku
5Cordobas 1994 KM # 86 P/P 1 600 Kč NIX0086001 Přidat do košíku
5Cordobas 1997 KM # 90 RL 120 Kč NIX0090006 lak Přidat do košíku
5Cordobas 1997 KM # 90 1/1- 70 Kč NIX0090001 Přidat do košíku
5Cordobas 2000 KM # 90 0/0- 80 Kč NIX0090008 Přidat do košíku
5Cordobas 2000 KM # 90 1/1 70 Kč NIX0090003 Přidat do košíku
5Cordobas 2000 KM # 90 -1/1- 60 Kč NIX0090004 Přidat do košíku
5Cordobas 1997 KM # 96 P/P 1 500 Kč NIX0096001 Přidat do košíku
5Cordobas 2007 KM # 111 RL 110 Kč NIX0111005 Přidat do košíku
5Cordobas 2014 KM # 111 0/0 90 Kč NIX0111002 Přidat do košíku
5Cordobas 2014 KM # 111 0/0- 70 Kč NIX0111004 Přidat do košíku
5Cordobas 2014 KM # 111 -0/1 60 Kč NIX0111003 Přidat do košíku
5Cordobas 2012 KM # RL 110 Kč NIX0000011 1912-2012 Přidat do košíku
5Cordobas 2012 KM # -0/0- 90 Kč NIX0000009 1912-2012 Přidat do košíku
10Cordobas 2002 KM # 100 P/P 1 400 Kč NIX0100001 Přidat do košíku
10Cordobas 2007 KM # 102 RL 120 Kč NIX0102002 Přidat do košíku
50Cordobas 1988 KM # 61 P/P 1 100 Kč NIX0061001 Přidat do košíku
50Cordobas 1988 KM # 62 P/P 900 Kč NIX0062000 Přidat do košíku
50Cordobas 1997 KM # 90 -0/0- 100 Kč NIX0090091 Přidat do košíku
10.000Cordobas 1989 KM # 64 P/P 1 050 Kč NIX0064000 Přidat do košíku
10.000Cordobas 1990 KM # 67 P/P 1 400 Kč NIX0067001 patina Přidat do košíku

Načítám...