Sudan

Počet produktů: 178
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
5Piastr AH1311/11 KM # 5.1 2/2 1 600 Kč SNX0005000 Přidat do košíku
20Piastr AH1309/5 KM # 7.2 -1/2 2 700 Kč SNX0007000 Přidat do košíku
20Piastr AH1310/10 KM # 14 1/1 1 700 Kč SNX0014000 Přidat do košíku
20Piastr AH1310/11 KM # 14 3/2- 650 Kč SNX0014001 Přidat do košíku
20Piastr AH1310/8 KM # 17 -0/1 2 200 Kč SNX0017000 Přidat do košíku
20Piastr AH1312/12 KM # 26.1 1/1- 1 100 Kč SNX0026001 Přidat do košíku
20Piastr AH1312/12 KM # 26.1 -1/1- 800 Kč SNX0026003 Přidat do košíku
1Millim AH1376/1956/ KM # 29.1 RL 150 Kč SNX0029015 Přidat do košíku
1Millim AH1376/1956/ KM # 29.1 0/0- 140 Kč SNX0029002 Přidat do košíku
1Millim AH1376/1956/ KM # 29.1 1/1 90 Kč SNX0029006 Přidat do košíku
1Millim AH1379/1960/ KM # 29.1 0/0 190 Kč SNX0029004 Přidat do košíku
1Millim AH1379/1960/ KM # 29.1 0/0 130 Kč SNX0029014 lak Přidat do košíku
1Millim AH1379/1960/ KM # 29.1 0/0- 180 Kč SNX0029011 Přidat do košíku
1Millim AH1379/1960/ KM # 29.1 -0/0- 110 Kč SNX0029007 Přidat do košíku
1Millim 1968 KM # 29.2 P/P 210 Kč SNX0029013 Přidat do košíku
1Millim 1969 KM # 29.1 0/0 160 Kč SNX0029008 Přidat do košíku
1Millim 1969 KM # 29.1 1/1 120 Kč SNX0029012 Přidat do košíku
2Millim 1956 KM # 30.1 0/0 210 Kč SNX0030009 Přidat do košíku
2Millim 1956 KM # 30.1 0/0- 130 Kč SNX0030005 Přidat do košíku
2Millim 1956 KM # 30.1 -0/0- 100 Kč SNX0030003 Přidat do košíku
2Millim 1956 KM # 30.1 1/0- 80 Kč SNX0030004 Přidat do košíku
2Millim 1956 KM # 30.1 1/1 60 Kč SNX0030006 Přidat do košíku
2Millim 1968 KM # 30.2 P/P 180 Kč SNX0030007 Přidat do košíku
2Millim 1969 KM # 30.2 P/P 250 Kč SNX0030008 Přidat do košíku
5Millim AH1376/1956/ KM # 31.1 0/0 120 Kč SNX0031001 Přidat do košíku
5Millim AH1376/1956/ KM # 31.1 0/0 80 Kč SNX0031013 lak Přidat do košíku
5Millim AH1382/1962/ KM # 31.1 RL 160 Kč SNX0031008 Přidat do košíku
5Millim AH1382/1962/ KM # 31.1 0/0 140 Kč SNX0031004 Přidat do košíku
5Millim AH1382/1962/ KM # 31.1 -1/1- 60 Kč SNX0031009 Přidat do košíku
5Millim AH1382/1962/ KM # 31.1 2/2 40 Kč SNX0031005 Přidat do košíku
5Millim 1968 KM # 31.1 1/1 70 Kč SNX0031011 Přidat do košíku
5Millim 1968 KM # 31.2 P/P 180 Kč SNX0031010 Přidat do košíku
5Millim 1969 KM # 31.1 2/2 50 Kč SNX0031012 Přidat do košíku
5Millim 1970 KM # 41.1 -1/1- 60 Kč SNX0041003 Přidat do košíku
5Millim AH1392/1972/ KM # 53 RL 80 Kč SNX0053001 Přidat do košíku
5Millim AH1392/1972/ KM # 53 0/0 70 Kč SNX0053002 Přidat do košíku
5Millim AH1392/1972/ KM # 53 1/1 40 Kč SNX0053008 Přidat do košíku
5Millim AH1393/1973/ KM # 53 RL 80 Kč SNX0053003 Přidat do košíku
5Millim AH1393/1973/ KM # 53 0/0 70 Kč SNX0053009 Přidat do košíku
5Millim AH1393/1973/ KM # 53 0/0- 60 Kč SNX0053006 Přidat do košíku
5Millim AH1393/1973/ KM # 53 -1/1- 40 Kč SNX0053004 Přidat do košíku
5Millim AH1396/1976/ KM # 60 RL 80 Kč SNX0060004 Přidat do košíku
5Millim AH1396/1976/ KM # 60 0/0 70 Kč SNX0060001 Přidat do košíku
5Millim AH1396/1976/ KM # 60 -1/1- 40 Kč SNX0060002 Přidat do košíku
5Millim 1978 KM # 54a.2 -0/0- 80 Kč SNX0060006 Long o 8mm Přidat do košíku
5Millim 1978 KM # 60 0/0 70 Kč SNX0060003 Přidat do košíku
5Millim 1980 KM # 54a.3 P/P 140 Kč SNX0054001 Přidat do košíku
10Millim AH1376/1956/ KM # 32.1 -1/2 50 Kč SNX0032003 Přidat do košíku
10Millim AH1376/1956/ KM # 32.1 2/2 40 Kč SNX0032013 Přidat do košíku
10Millim AH1381/1962/ KM # 32.1 -1/1- 80 Kč SNX0032010 Přidat do košíku
10Millim AH1381/1962/ KM # 32.1 -1/2 50 Kč SNX0032004 Přidat do košíku
10Millim 1966 KM # 32.1 RL 210 Kč SNX0032019 Přidat do košíku
10Millim 1966 KM # 32.1 0/0 120 Kč SNX0032018 lak Přidat do košíku
10Millim 1966 KM # 32.1 -0/0- 110 Kč SNX0032011 patina Přidat do košíku
10Millim 1968 KM # 32.2 P/P 210 Kč SNX0032014 Přidat do košíku
10Millim 1969 KM # 32.1 -1/1- 60 Kč SNX0032015 Přidat do košíku
10Millim 1970 KM # 42.1 -1/1- 60 Kč SNX0042002 Přidat do košíku
10Millim AH1395/1975/ KM # 55a.1 RL 90 Kč SNX0055012 Přidat do košíku
10Millim AH1395/1975/ KM # 55a.1 1/1 60 Kč SNX0055003 Přidat do košíku
10Millim AH1395/1975/ KM # 55a.2 1/1 70 Kč SNX0055014 Přidat do košíku
10Millim 1980 KM # 55a.3 P/P-0/0 120 Kč SNX0055013 Přidat do košíku
10Millim AH1396/1976/ KM # 61 RL 90 Kč SNX0061001 Přidat do košíku
10Millim AH1396/1976/ KM # 61 0/0 80 Kč SNX0061008 Přidat do košíku
10Millim AH1396/1976/ KM # 61 -0/1 60 Kč SNX0061002 Přidat do košíku
10Millim 1978 KM # 61 1/1 50 Kč SNX0061009 Přidat do košíku
10Millim 1980 KM #111 RL 230 Kč SNX0061010 Přidat do košíku
1Ghirsh 1987 KM # 99 0/0 110 Kč SNX0033006 Přidat do košíku
2Ghirsh 1956 KM # 33 1/1 70 Kč SNX0033005 Přidat do košíku
2Ghirsh 1956 KM # 33 2/2 50 Kč SNX0033004 Přidat do košíku
2Ghirsh AH1382/1963/ KM # 36 RL 150 Kč SNX0036007 Přidat do košíku
2Ghirsh AH1382/1963/ KM # 36 0/0- 80 Kč SNX0036010 Přidat do košíku
2Ghirsh AH1382/1963/ KM # 36 RL 150 Kč SNX0036011 Přidat do košíku
2Ghirsh 1968 KM # 36 P/P 170 Kč SNX0036008 Přidat do košíku
2Ghirsh 1969 KM # 36 -0/0- 150 Kč SNX0036009 Přidat do košíku
2Ghirsh 1970 KM # 43.1 RL 150 Kč SNX0036012 Přidat do košíku
2Ghirsh 1971 KM # 49 1/1 110 Kč SNX0049001 revoluce Přidat do košíku
2Ghirsh 1980 KM # 57.2 RL 110 Kč SNX0057007 Přidat do košíku
2Ghirsh 1980 KM # 57.3 P/P-0/0 90 Kč SNX0057006 Přidat do košíku
2Ghirsh 1983 KM # 57.2a RL 140 Kč SNX0057005 Přidat do košíku
2Ghirsh 1972 KM # 63.1 RL 100 Kč SNX0063005 Přidat do košíku
2Ghirsh AH1396/1976/ KM # 63.1 RL 120 Kč SNX0063001 Přidat do košíku
2Ghirsh AH1396/1976/ KM # 63.1 0/0 110 Kč SNX0063004 Přidat do košíku
2Ghirsh AH1396/1976/ KM # 63.1 -0/1 90 Kč SNX0063002 Přidat do košíku
5Ghirsh AH1376/1956/ KM # 34.1 RL 200 Kč SNX0034001 Přidat do košíku
5Ghirsh AH1376/1956/ KM # 34.1 0/0 180 Kč SNX0034002 Přidat do košíku
5Ghirsh AH1376/1956/ KM # 34.1 1/1 100 Kč SNX0034003 Přidat do košíku
5Ghirsh AH1376/1956/ KM # 34.1 2/2 50 Kč SNX0034004 Přidat do košíku
5Ghirsh 1968 KM # 34.2 P/P 210 Kč SNX0034006 Přidat do košíku
5Ghirsh AH1397/1977/ KM # 58.3 -1/1- 50 Kč SNX0058004 Přidat do košíku
5Ghirsh 1978 KM # 58.3 0/0 100 Kč SNX0058006 Přidat do košíku
5Ghirsh AH1400/1980/ KM # 58.3 P/P 180 Kč SNX0058005 Přidat do košíku
5Ghirsh AH1400/1980/ KM # 58.3 P/P-0/0 110 Kč SNX0058007 Přidat do košíku
5Ghirsh AH1400/1980/ KM # 58.3 1/1 80 Kč SNX0058003 Přidat do košíku
5Ghirsh AH1396/1976/ KM # 65 RL 100 Kč SNX0065001 Přidat do košíku
5Ghirsh AH1396/1976/ KM # 65 0/0 90 Kč SNX0065002 Přidat do košíku
5Ghirsh AH1396/1976/ KM # 65 -0/1 60 Kč SNX0065003 Přidat do košíku
5Ghirsh AH1396/1976/ KM # 66 RL 110 Kč SNX0066004 Přidat do košíku
5Ghirsh 1981 KM # 84 RL 140 Kč SNX0084001 Přidat do košíku
5Ghirsh 1983 KM # 110.1 RL 100 Kč SNX0110002 Přidat do košíku
5Ghirsh 1983 KM # 110.1 1/1 70 Kč SNX0110003 Přidat do košíku
5Ghirsh 1996 KM # 114 Rl 150 Kč SNX0114003 Přidat do košíku
10Ghirsh AH1376/1956/ KM # 35.1 0/0 170 Kč SNX0035005 Přidat do košíku
10Ghirsh AH1376/1956/ KM # 35.1 1/1- 80 Kč SNX0035001 Přidat do košíku
10Ghirsh AH1376/1956/ KM # 35.1 -1/2 60 Kč SNX0035002 Přidat do košíku
10Ghirsh AH1376/1956/ KM # 35.1 2/2 40 Kč SNX0035004 Přidat do košíku
10Ghirsh 1968 KM # 35.2 P/P 280 Kč SNX0035006 Přidat do košíku
10Ghirsh 1971 KM # 52 RL 150 Kč SNX0052007 Přidat do košíku
10Ghirsh AH1400/1980/ KM # 59.5 P/P-0/0 130 Kč SNX0059095 Přidat do košíku
10Ghirsh AH1400/1980/ KM # 59.2 1/1- 60 Kč SNX0059097 Přidat do košíku
10Ghirsh AH1400/1980/ KM # 59.5 1/1 80 Kč SNX0059002 Přidat do košíku
10Ghirsh AH1400/1980/ KM # 59.5 -1/1- 60 Kč SNX0059005 Přidat do košíku
10Ghirsh 1983 KM # 59.4 1/1 320 Kč SNX0059098 Přidat do košíku
10Ghirsh AH1396/1976/ KM # 67 RL 130 Kč SNX0067001 Přidat do košíku
10Ghirsh AH1396/1976/ KM # 67 0/0- 110 Kč SNX0067002 Přidat do košíku
10Ghirsh AH1396/1976/ KM # 68 RL 120 Kč SNX0068003 20 let samostatnosti Přidat do košíku
10Ghirsh 1981 KM # 85 RL 180 Kč SNX0059093 Přidat do košíku
10Ghirsh 1981 KM # 85 0/0 150 Kč SNX0059092 Přidat do košíku
10Ghirsh 1978 KM # 95 1/1 140 Kč SNX0059096 Arab Economy Přidat do košíku
20Ghirsh 1967 KM # 37 P/P 430 Kč SNX0059099 Přidat do košíku
20Ghirsh /AH1405/1985/ KM # 96 RL 160 Kč SNX0096001 Přidat do košíku
20Ghirsh 1987 KM # 110.2 RL 130 Kč SNX0110004 Přidat do košíku
20Ghirsh 1987 KM # 110.1 0/0 110 Kč SNX0110001 Přidat do košíku
25Ghirsh AH1388/1968/ KM # 38 RL 450 Kč SNX0038001 Přidat do košíku
25Ghirsh 1987 KM # 102,2 RL 220 Kč SNX0038002 Přidat do košíku
25Ghirsh 1989 KM # 108 RL 90 Kč SNX0108002 Přidat do košíku
25Ghirsh 1989 KM # 108 0/0 80 Kč SNX0108001 Přidat do košíku
50Ghirsh AH1392/1972/ KM # 56.1 RL 350 Kč SNX0056001 Přidat do košíku
50Ghirsh AH1392/1972/ KM # 56.2 RL 750 Kč SNX0056004 Přidat do košíku
50Ghirsh AH1392/1972/ KM # 56.1 0/0 290 Kč SNX0056003 Přidat do košíku
50Ghirsh AH1392/1972/ KM # 56.1 1/1 210 Kč SNX0056002 Přidat do košíku
50Ghirsh AH1396/1976/ KM # 69 RL 190 Kč SNX0069001 Přidat do košíku
50Ghirsh AH1397/1977/ KM # 73 RL 290 Kč SNX0073001 Přidat do košíku
50Ghirsh 1989 KM # 105 RL 250 Kč SNX0073003 33let samostatnosti Přidat do košíku
50Ghirsh 1989 KM # 109 RL 110 Kč SNX0109002 Přidat do košíku
50Ghirsh 1989 KM # 109 0/0 90 Kč SNX0109001 Přidat do košíku
1Pound 1978 KM # 75 BU 420 Kč SNX0075002 Přidat do košíku
1Pound 1987 KM # 104 BU 290 Kč SNX0075003 Přidat do košíku
1Pound AH1409/1989/ KM # 106 RL 130 Kč SNX0106002 Přidat do košíku
1Pound AH1409/1989/ KM # 106 0/0 110 Kč SNX0106001 Přidat do košíku
1Pound AH1409/1989/ KM # 106 1/1 80 Kč SNX0106003 Přidat do košíku
1Pound 2011 KM # 127 RL 120 Kč SNX0127001 Přidat do košíku
21/2Pound 1976 KM # 70 BU 1 500 Kč SNX0070000 Přidat do košíku
5Pound 1981 KM # 87 P/P 950 Kč SNX0087000 Přidat do košíku
10Pound 1981 KM # 88 P/P 1 200 Kč SNX0088000 Přidat do košíku
1Dinar AH1415/1994/ KM # 112 RL 90 Kč SNX0112001 Přidat do košíku
1Dinar AH1415/1994/ KM # 112 0/0 80 Kč SNX0112003 Přidat do košíku
2Dinar AH1415/1994/ KM # 113 RL 110 Kč SNX0113001 Přidat do košíku
2Dinar AH1415/1994/ KM # 113 0/0 90 Kč SNX0113002 Přidat do košíku
5Dinar 1996 KM # 114 RL 150 Kč SNX0114002 Přidat do košíku
5Dinar AH1424/2003/ KM # 119 RL 80 Kč SNX0119001 Přidat do košíku
5Dinar AH1424/2003/ KM # 119 0/0 50 Kč SNX0119002 dr.kor. Přidat do košíku
10Dinar 1991 KM # 115.1 RL 150 Kč SNX0115005 Přidat do košíku
10Dinar AH1417/1996/ KM # 115.1 RL 160 Kč SNX0115001 slabý nápis Přidat do košíku
10Dinar AH1417/1996/ KM # 115.2 RL 160 Kč SNX0115008 silný nápis Přidat do košíku
10Dinar AH1417/1996/ KM # 115.1 -0/1 130 Kč SNX0115004 Přidat do košíku
10Dinar AH1417/1996/ KM # 115.1 2/2 50 Kč SNX0115002 Přidat do košíku
10Dinar AH1417/1996/ KM # 115.2 RL 180 Kč SNX0115007 silný opis Přidat do košíku
10Dinar AH1424/2003/ KM # 120.1 RL 100 Kč SNX0120001 Přidat do košíku
20Dinar 1987 KM # 101.1 RL 110 Kč SNX0101000 Přidat do košíku
20Dinar AH1419/1999/ KM # 116.1 RL 140 Kč SNX0116004 Přidat do košíku
20Dinar AH1419/1999/ KM # 116.2 RL 140 Kč SNX0116001 Přidat do košíku
20Dinar AH1419/1999/ KM # 116.2 0/0 130 Kč SNX0116002 Přidat do košíku
20Dinar AH1419/1999/ KM # 116.2 -1/1- 60 Kč SNX0116003 Přidat do košíku
50Dinar 1987 KM # 103 RL 120 Kč SNX0103000 Přidat do košíku
50Dinar AH1423/2002/ KM # 121 RL 140 Kč SNX0121001 Přidat do košíku
50Dinar AH1423/2002/ KM # 121 0/0 80 Kč SNX0121002 Přidat do košíku
1Piastre 2006 KM # 126 0/0 50 Kč SNX0126001 Přidat do košíku
5Piastres 2006 KM # 125 RL 60 Kč SNX0125001 Přidat do košíku
5Piastres 2006 KM # 125 0/0 50 Kč SNX0125002 Přidat do košíku
10Piastres 2006 KM # 122 RL 80 Kč SNX0122001 Přidat do košíku
10Piastres 2006 KM # 122 0/0 60 Kč SNX0122002 Přidat do košíku
10Piastres 2015 KM # 0/0 60 Kč SNX0122004 Přidat do košíku
20Piastres 2006 KM # 124 RL 150 Kč SNX0124004 rotace o 90 stupňů Přidat do košíku
20Piastres 2006 KM # 124 RL 100 Kč SNX0124001 Přidat do košíku
20Piastres 2006 KM # 124 0/0 70 Kč SNX0124002 Přidat do košíku
20Piastres 2015 KM # RL 90 Kč SNX0124005 Přidat do košíku
50Piastres 2006 KM # 123 RL 210 Kč SNX0123001 Přidat do košíku
50Piastres 2015 KM # RL 110 Kč SNX0123005 Přidat do košíku

Načítám...