JUGOSLÁVIE 1920-1948

Počet produktů: 63
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
5Para 1920 KM # 1 -0/1 270 Kč JUX0001013 Přidat do košíku
5Para 1920 KM # 1 1/1 220 Kč JUX0001011 Přidat do košíku
10Para 1920 KM # 2 0/0 240 Kč JUX0002006 Přidat do košíku
10Para 1920 KM # 2 -0/0- 140 Kč JUX0002007 Přidat do košíku
10Para 1920 KM # 2 1/1 90 Kč JUX0002008 Přidat do košíku
10Para 1920 KM # 2 -1/1- 70 Kč JUX0002002 Přidat do košíku
10Para 1920 KM # 2 -1/2 50 Kč JUX0002001 Přidat do košíku
25Para 1920 KM # 3 -RL/RL- 240 Kč JUX0003011 Přidat do košíku
25Para 1920 KM # 3 0/0 190 Kč JUX0003012 Přidat do košíku
25Para 1920 KM # 3 0/0- 150 Kč JUX0003001 Přidat do košíku
25Para 1920 KM # 3 0/0- 70 Kč JUX0003010 dr.kor./rust Přidat do košíku
25Para 1920/v/ KM # 3 1/1 70 Kč JUX0003002 Přidat do košíku
25Para 1938 KM # 17 0/0 130 Kč JUX0017010 patina Přidat do košíku
25Para 1938 KM # 17 -0/0- 90 Kč JUX0017006 patina Přidat do košíku
25Para 1938 KM # 17 1/1 70 Kč JUX0017002 Přidat do košíku
25Para 1938 KM # 17 -1/1- 50 Kč JUX0017003 Přidat do košíku
50Para 1925(b) KM # 4 -0/0- 50 Kč JUX0004003 Přidat do košíku
50Para 1925(b) KM # 4 1/1 20 Kč JUX0004005 Přidat do košíku
50Para 1938 KM # 18 0/0 90 Kč JUX0018005 Přidat do košíku
50Para 1938 KM # 18 -0/0- 50 Kč JUX0018003 Přidat do košíku
50Para 1938 KM # 18 -0/1 40 Kč JUX0018006 Přidat do košíku
50Para 1945 KM # 25 0/0 120 Kč JUX0025005 Přidat do košíku
50Para 1945 KM # 25 -0/1 90 Kč JUX0025004 Přidat do košíku
50Para 1945 KM # 25 1/1 70 Kč JUX0025001 Přidat do košíku
50Para 1945 KM # 25 -1/1- 40 Kč JUX0025003 Přidat do košíku
1Dinar 1925(b) KM # 5 0/0 160 Kč JUX0005008 Přidat do košíku
1Dinar 1925(b) KM # 5 -0/1 80 Kč JUX0005010 Přidat do košíku
1Dinar 1925(b) KM # 5 1/1 40 Kč JUX0005003 Přidat do košíku
1Dinar 1925(p) KM # 5 -0/0- 80 Kč JUX0005011 Přidat do košíku
1Dinar 1938 KM # 19 -0/0- 50 Kč JUX0019002 Přidat do košíku
1Dinar 1938 KM # 19 1/1 30 Kč JUX0019003 Přidat do košíku
1Dinar 1945 KM # 26 0/0 110 Kč JUX0026006 Přidat do košíku
1Dinar 1945 KM # 26 -0/0- 70 Kč JUX0026005 Přidat do košíku
1Dinar 1945 KM # 26 1/1 50 Kč JUX0026002 lak Přidat do košíku
2Dinara 1925/b/ KM # 6 -0/1 60 Kč JUX0006001 Přidat do košíku
2Dinara 1925/p/ KM # 6 0/0 320 Kč JUX0006014 Přidat do košíku
2Dinara 1925/p/ KM # 6 0/0 310 Kč JUX0006017 Přidat do košíku
2Dinara 1925/p/ KM # 6 -0/1 70 Kč JUX0006016 Přidat do košíku
2Dinara 1925/p/ KM # 6 1/1 50 Kč JUX0006004 Přidat do košíku
2Dinara 1938 KM # 20 RL 130 Kč JUX0020005 Přidat do košíku
2Dinara 1938 KM # 20 -0/0- 50 Kč JUX0020002 Přidat do košíku
2Dinara 1938 KM # 20 1/1 40 Kč JUX0020004 Přidat do košíku
2Dinara 1938 KM # 21 -0/1 580 Kč JUX0021004 var.malá koruna Přidat do košíku
2Dinara 1938 KM # 21 1/1 520 Kč JUX0021002 var.malá koruna Přidat do košíku
2Dinara 1938 KM # 21 -1/1- 390 Kč JUX0021006 var.malá koruna Přidat do košíku
2Dinara 1945 KM # 27 1/1 50 Kč JUX0027000 Přidat do košíku
5Dinara 1945 KM # 28 1/1 100 Kč JUX0028003 Přidat do košíku
10Dinara 1931(a) KM # 10 1/1 220 Kč JUX0010004 Přidat do košíku
10Dinara 1931(a) KM # 10 1/1- 180 Kč JUX0010005 Přidat do košíku
10Dinara 1931(l) KM # 10 1/1- 160 Kč JUX0010001 Přidat do košíku
10Dinara 1938 KM # 22 0/0 70 Kč JUX0022002 Přidat do košíku
10Dinara 1938 KM # 22 -0/0- 50 Kč JUX0022001 Přidat do košíku
20Dinara 1931/k/ KM # 11 -0/0- 350 Kč JUX0011007 Přidat do košíku
20Dinara 1931/k/ KM # 11 -0/1 320 Kč JUX0011006 Přidat do košíku
20Dinara 1938 KM # 23 -RL/RL- 350 Kč JUX0023007 Přidat do košíku
20Dinara 1938 KM # 23 0/0 310 Kč JUX0023006 Přidat do košíku
20Dinara 1938 KM # 23 0/0- 270 Kč JUX0023003 Přidat do košíku
20Dinara 1938 KM # 23 -0/0- 240 Kč JUX0023001 Přidat do košíku
20Dinara 1938 KM # 23 1/1 210 Kč JUX0023002 Přidat do košíku
50Dinara 1932/l/ KM # 16 -0/0- 2 300 Kč JUX0016009 Přidat do košíku
50Dinara 1938 KM # 24 0/0 420 Kč JUX0024002 Přidat do košíku
50Dinara 1938 KM # 24 -0/0- 360 Kč JUX0024004 Přidat do košíku
50Dinara 1938 KM # 24 1/1 320 Kč JUX0024003 Přidat do košíku

Načítám...