ČESKOSLOVENSKO / CZECHOSLOVAKIA

Počet produktů: 92
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
50 Korun 1949 Stalin Nov.48 KM # 28 0/0 400 Kč CZM0028000 Přidat do košíku
100 Korun 1949 Stalin Nov.49 KM # 30 0/0 450 Kč CZM0030000 Přidat do košíku
50 Korun 1947 SNP Nov.43 KM # 24 0/0 190 Kč CZM0024000 Přidat do košíku
50 Korun 1948 Pražské povstání Nov.45 KM # 25 0/0 190 Kč CZM0025000 Přidat do košíku
100 Korun 1948 UK Nov.44 KM # 26 0/0 310 Kč CZM0026000 Přidat do košíku
100 Korun 1948 30let ČSR Nov.46 KM # 27 0/0 260 Kč CZM0027000 Přidat do košíku
100 Korun 1949 Hornické právo Nov.47 KM # 29 0/0 260 Kč CZM0029000 Přidat do košíku
100 Korun 1951 K. Gottwald Nov.50 KM # 33 0/0 260 Kč CZM0033000 Přidat do košíku
10 Korun 1954 SNP Nov.100 KM # 40 0/0 240 Kč CZM0400002 Přidat do košíku
10 Korun 1955 Osovobození Nov.102 KM # 42 0/0 240 Kč CZM0420001 Přidat do košíku
10 Korun 1957 Komenský Nov.106 KM # 48 0/0 280 Kč CZM0480001 typ.a) dl.jazyk,3chlupy Přidat do košíku
10 Korun 1957 Willenberg Nov.107 KM # 47 0/0 380 Kč CZM0470007 Přidat do košíku
10 Korun 1964 SNP Nov.108 KM # 56 0/0 320 Kč CZM0560007 Přidat do košíku
10 Korun 1965 J. Hus Nov.110 KM # 58 0/0 800 Kč CZM0580008 Přidat do košíku
10 Korun 1966 Velká Morava Nov.111 KM # 61 0/0 320 Kč CZM0610010 Přidat do košíku
10 Korun 1967 Istropolitána Nov.112 KM # 62 0/0 800 Kč CZM0062002 Přidat do košíku
10 Korun 1968 Národní divadlo Nov.114 KM # 63 0/0 750 Kč CZM0063000 Přidat do košíku
20 Korun 1972 A. Sládkovič Nov.124 KM # 76 0/0 420 Kč CZM0076002 Přidat do košíku
25 Korun 1954 SNP Nov.101 KM # 41 0/0 340 Kč CZM0041009 Přidat do košíku
25 Korun 1955 Osvobození Nov.103 KM # 43 0/0 340 Kč CZM0043010 Přidat do košíku
25 Korun 1965 Osvobození Nov.109 KM # 59 0/0 360 Kč CZM0059011 Přidat do košíku
25 Korun 1968 Národní muzeum Nov.113 KM # 64 0/0 800 Kč CZM0064012 Přidat do košíku
25 Korun 1969 J.E. Purkyně Nov.116 KM # 66 0/0 850 Kč CZM0066013 Přidat do košíku
25 Korun 1969 SNP Nov.117 KM # 67 0/0 6 200 Kč CZM0066014 Přidat do košíku
25 Korun 1970 Slov. národní divadlo Nov.118 KM # 68 0/0 1 000 Kč CZM0068013 Přidat do košíku
25 Korun 1970 Osvobození Nov.119 KM # 69 0/0 350 Kč CZM0069013 Přidat do košíku
50 Korun 1955 Osvobození Nov.104 KM # 44 0/0 900 Kč CZM0044014 Přidat do košíku
50 Korun 1968 Republika Nov.115 KM # 65 0/0 2 100 Kč CZM0065004 Přidat do košíku
50 Korun 1970 V.I. Lenin Nov.120 KM # 70 0/0 2 100 Kč CZM0070009 Přidat do košíku
50 Korun 1971 KSČ Nov.121 KM # 71 0/0 750 Kč CZM0071011 Přidat do košíku
50 Korun 1971 P. O. Hviezdoslav Nov.122 KM # 72 0/0 480 Kč CZM0072010 Přidat do košíku
50 Korun 1972 J. V. Myslbek Nov.125 KM # 77 0/0 480 Kč CZM0072012 Přidat do košíku
50 Korun 1973 Vítězný únor Nov.126 KM # 78 0/0 500 Kč CZM0078013 Přidat do košíku
50 Korun 1973 Jungmann Nov.127 KM # 79 0/0 460 Kč CZM0079009 Přidat do košíku
50 Korun 1974 Jesenský Nov.129 KM # 81 0/0 440 Kč CZM0081010 Přidat do košíku
50 Korun 1975 S. K. Neumann Nov.130 KM # 83 0/0 440 Kč CZM0083011 Přidat do košíku
50 Korun 1977 J.Kollár Nov.133 KM # 87 0/0 360 Kč CZM0870001 Přidat do košíku
50 Korun 1978 Z.Nejedlý Nov.135 KM # 90 0/0 340 Kč CZM0900001 Přidat do košíku
50 Korun 1978 Kremnice Nov.137 KM # 91 0/0 440 Kč CZM0910003 Přidat do košíku
50 Korun 1979 KSČ Nov.140 KM # 98 0/0 390 Kč CZM0098003 Přidat do košíku
50 Korun 1986 Praha Nov.162 KM # 121 0/0 390 Kč CZM0121004 Přidat do košíku
50 Korun 1986 Levoča Nov.163 KM # 122 0/0 370 Kč CZM0122005 Přidat do košíku
50 Korun 1986 Bratislava Nov.164 KM # 124 0/0 370 Kč CZM0124006 Přidat do košíku
50 Korun 1986 Telč Nov.165 KM # 125 0/0 370 Kč CZM0125007 Přidat do košíku
50 Korun 1986 Český Krumlov Nov.166 KM # 126 0/0 370 Kč CZM0126008 Přidat do košíku
50 Korun 1987v Kůň Převalský Nov.169 KM # 127 0/0 2 200 Kč CZM0127012 kr. ocas nedot. noha Přidat do košíku
50 Korun 1988 Jánošík Nov.172 KM # 133 0/0 480 Kč CZM0133010 Přidat do košíku
50 Korun 1989 Brno - Břeclav Nov.176 KM # 133 0/0 480 Kč CZM0133009 Přidat do košíku
100 Korun 1955 Osovození Nov.105a KM # 45 0/0 3 800 Kč CZM0450015 var.a) Přidat do košíku
100 Korun 1955 Osovození Nov.105a KM # 45 0/0 3 200 Kč CZM0450016 var.a) dr.kor. Přidat do košíku
100 Korun 1955 Osovození Nov.105a KM # 45 0/0 3 200 Kč CZM0450006 var.a) vada střižku Přidat do košíku
100 Korun 1955 Osovození Nov.105b KM # 45 0/0 2 900 Kč CZM0450010 var.b) Přidat do košíku
100 Korun 1955 Osovození Nov.105b KM # 45 -0/0- 2 100 Kč CZM0450014 var.b) hrana Přidat do košíku
100 Korun 1971 J. Mánes Nov.123 KM # 73 0/0 600 Kč CZM0450009 Přidat do košíku
100 Korun 1974 B.Smetana Nov.128 KM # 82 0/0 480 Kč CZM0820001 Přidat do košíku
100 Korun 1976 J.Král Nov.131 KM # 84 0/0 420 Kč CZM0840001 Přidat do košíku
100 Korun 1976 V. Kaplan Nov.132 KM # 85 0/0 440 Kč CZM0850003 Přidat do košíku
100 Korun 1977 V.Hollar Nov.134 KM # 88 0/0 420 Kč CZM0880001 Přidat do košíku
100 Korun 1978 Fučík Nov.136 KM # 92 0/0 460 Kč CZM0920004 Přidat do košíku
100 Korun 1978 Karel IV. Nov.137 KM # 93 0/0 1 200 Kč CZM0930006 Přidat do košíku
100 Korun 1979 J. Botto Nov.139 KM # 99 0/0 480 Kč CZM0990007 Přidat do košíku
100 Korun 1980 Spartakiáda Nov.142 KM # 101 0/0 360 Kč CZM1010008 Přidat do košíku
100 Korun 1980 B. Šmeral Nov.143 KM # 102 0/0 350 Kč CZM1010009 Přidat do košíku
100 Korun 1981 Vesmír Nov.145 KM # 103 0/0 460 Kč CZM1030009 Přidat do košíku
100 Korun 1981 O. Španiel Nov.146 KM # 104 0/0 360 Kč CZM1040011 Přidat do košíku
100 Korun 1982 I. Olbracht Nov.147 KM # 106 0/0 360 Kč CZM1060011 Přidat do košíku
100 Korun 1982 Koněspřežka Nov.148 KM # 107 0/0 380 Kč CZM1070012 Přidat do košíku
100 Korun 1983 K. Marx Nov.149 KM # 108 0/0 550 Kč CZM1080013 Přidat do košíku
100 Korun 1983 J. Hašek Nov.150 KM # 109 0/0 400 Kč CZM1090015 Přidat do košíku
100 Korun 1983 S. Chaloupka Nov.151 KM # 110 0/0 360 Kč CZM1100015 Přidat do košíku
100 Korun 1983 Národní divadlo Nov.152 KM # 111 0/0 340 Kč CZM1100018 Přidat do košíku
100 Korun 1984 M. Bel Nov.154 KM # 113 0/0 380 Kč CZM1100019 Přidat do košíku
100 Korun 1984 J. Neruda Nov.155 KM # 114 0/0 360 Kč CZM1100020 Přidat do košíku
100 Korun 1984 A. Zápotocký Nov.156 KM # 115 0/0 360 Kč CZM1140019 Přidat do košíku
100 Korun 1984 J. Holý Nov.157 KM # 116 0/0 360 Kč CZM1160022 Přidat do košíku
100 Korun 1985 M. Kukučín Nov.159 KM # 118 0/0 380 Kč CZM1180022 Přidat do košíku
100 Korun 1985 Helsinky Nov.160 KM # 119 0/0 360 Kč CZM1190024 Přidat do košíku
100 Korun 1985 P. Brandl Nov.161 KM # 120 0/0 360 Kč CZM1200025 Přidat do košíku
100 Korun 1986 K .H. Mácha Nov.167 KM # 123 0/0 460 Kč CZM1230025 Přidat do košíku
100 Korun 1987 Akademie báňská šťavnica Nov.170 KM # 128 0/0 460 Kč CZM1280026 Přidat do košíku
100 Korun 1988 Praga 88 Nov.173 KM # 130 0/0 460 Kč CZM1300027 Přidat do košíku
100 Korun 1988 M.Benka Nov.174 KM # 132 0/0 480 Kč CZM1300028 Přidat do košíku
100 Korun 1989 17. listopad Nov.177 KM # 135 0/0 1 200 Kč CZM1350026 Přidat do košíku
100 Korun 1990 K. Čapek Nov.178 KM # 137 0/0 600 Kč CZM1350028 Přidat do košíku
100 Korun 1990 J. Kupecký Nov.179 KM # 138 0/0 550 Kč CZM1380027 Přidat do košíku
500 Korun 1981 L. Štúr Nov.144 KM # 105 0/0 2 500 Kč CZM1050027 Přidat do košíku
500 Korun 1983 Národní divadlo Nov.153 KM # 112 0/0 3 500 Kč CZM1050032 Přidat do košíku
500 Korun 1983v Národní divadlo Nov.153 KM # 112 0/0 7 200 Kč CZM1050033 var. Kolářský bez interpunkce Přidat do košíku
500 Korun 1987 J. Lada Nov.168 KM # 136 0/0 9 200 Kč CZM1050034 Přidat do košíku
500 Korun 1988 Matice Slovenská Nov.171 KM # 134 0/0 3 600 Kč CZM1050030 Přidat do košíku
500 Korun 1988 Federace Nov.175 KM # 131 0/0 4 000 Kč CZM1050031 Přidat do košíku
10 - 500 Korun 1954 - 1992 Sestava komplet ČSR, ČSSR,ČSFR Nov.100 - 194 KM # 0/0 96 000 Kč CZM1050035 95 kusů Přidat do košíku

Načítám...